תכניות תואר שני בלימודי משפט ).MA( לבוגרי תואר ראשון

Transcription

תכניות תואר שני בלימודי משפט ).MA( לבוגרי תואר ראשון
‫הפקולטה למשפטים‬
‫תכניות תואר שני‬
‫בלימודי משפט (‪)M.A.‬‬
‫לבוגרי תואר ראשון‬
‫שאינם משפטנים‬
‫אוגוסט ‪2011‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪.1‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫מידע כללי‬
‫ייחודה של התכנית ‬
‫דרישות התכנית ‬
‫מנהלת הפקולטה ‬
‫‪.2‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫תכנית הלימודים ‪ -‬לבוגרי כלכלה‪ ,‬מנהל עסקים וחשבונאות‬
‫לימודים בחופשת סמסטר קיץ תשע”א ‬
‫סמסטר א’ תשע”ב ‬
‫סמסטר ב’ תשע”ב ‬
‫סמסטר קיץ תשע”ב ‬
‫‪.3‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫תכנית הלימודים ‪ -‬לבוגרי מדעי החברה‪ ,‬מדעי הרוח ומדעי היהדות‬
‫ ‪8‬‬
‫לימודים בחופשת סמסטר קיץ תשע”א ‬
‫ ‪8‬‬
‫סמסטר א’ תשע”ב ‬
‫סמסטר ב’ תשע”ב ‪10‬‬
‫סמסטר קיץ תשע”ב ‪10‬‬
‫ ‪3‬‬
‫ ‪4‬‬
‫ ‪4‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫מידע כללי‬
‫הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר‪-‬אילן מתכבדת להודיע על הרשמה למחזור נוסף של‬
‫תכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט במסלול מרוכז ללא תזה (‪.)M.A.‬‬
‫ ייחודה של התכנית ‪:‬‬
‫תוכן‬
‫מסגרת‬
‫סדרי‬
‫הרשמה‬
‫תשלום‬
‫שכר‬
‫לימוד‬
‫תנאי‬
‫קבלה‬
‫‪32‬‬
‫התכנית מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים של משפט וחברה‪ ,‬משפט ציבורי‪,‬‬
‫משפט פלילי‪ ,‬דיני משפחה ועוד‪ ,‬תוך הקפדה על שילוב היבטים מעשיים‪ .‬מטרת התכנית‬
‫להרחיב ולהעמיק את השכלת הסטודנטים בתחומי המשפט ולתת להם כלים עדכניים‬
‫להתמודד עם המציאות המשפטית בת ימינו‪.‬‬
‫למניעת ספק‪ ,‬מובהר כי הלימודים אינם מאפשרים עיסוק בעריכת דין‪.‬‬
‫הלימודים יתקיימו בימי חמישי משעות הצהריים ובימי שישי‪.‬‬
‫הסטודנטים יוכלו לסיים את כלל הדרישות לקבלת תואר שני בתקופה של עד ארבעה עשר‬
‫חודשים‪ .‬לתלמידי התכנית אשר יסיימו את הדרישות לתואר השני יוענק התואר מוסמך בלימודי‬
‫משפט )‪.)M.A.‬‬
‫ניתן להרשם דרך אתר האינטרנט בכתובת ‪https://dory.os.biu.ac.il/Toar2Web -‬‬
‫הרישום יסתיים ביום שישי‪ ,‬כ”ה בניסן ‪ 29‬תשע”א‪ 29 ,‬באפריל ‪.2011‬‬
‫שכר הלימוד הנוהג באוניברסיטאות לגבי תואר שני‪.‬‬
‫התכנית מיועדת לבעלי תואר ממוסד אקדמי המוכר ע”י המל”ג או לבעלי תואר מאוניברסיטה‬
‫מוכרת מחו”ל‪ ,‬בממוצע ציונים של ‪ 80‬ומעלה‪ .‬הוועדה לתארים מתקדמים באוניברסיטה שומרת‬
‫לעצמה את שיקול הדעת לבחור מבין המועמדים שעומדים בתנאי הקבלה את אלו אשר יתקבלו‬
‫לתכנית‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות בחו”ל או בשלוחות בארץ של אוניברסיטאות מחו”ל מתבקשים‬
‫לדאוג לתרגום המסמכים לעברית או לאנגלית ע”י מתורגמן מוסמך וכן לצרף אישור רשמי‬
‫משגרירות אותה מדינה על ערך התעודה‪ ,‬מבחינת הזכות להתקבל לתואר שני במוסד אקדמי‪.‬‬
‫מועמדים אלו נדרשים להבחן בבחינות כניסה כמקובל בעולם‪.GRE ,GMAT :‬‬
‫הנחיות נוספות באתר‪http://www.biu.ac.il/Regist-Pgms/Hebrew/Toar2/halich.htm :‬‬
‫מידע כללי‬
‫‪1‬‬
‫דרישות התכנית‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•הלימודים בתכנית זו הנם במסגרת מובנית ובהיקף העומד בדרישות המל”ג‪.‬‬
‫•כל סטודנט חייב להשתתף בכל הקורסים היחודיים לתכנית‪ ,‬ולבחור שני סמינריונים מתוך‬
‫הסמינריונים המוצעים במסגרת התכנית‪.‬‬
‫•בתכנית הלימודים קורסי “תקשוב משולב” (המסומנים בתכנית הלימודים בכוכבית) המשלבים הוראה‬
‫מסורתית והוראה ברשת‪.‬‬
‫•סטודנט שממוצע ציוניו בתום לימודי התואר השני נופל מ – ‪ ,75‬לא יהא זכאי לתעודת מוסמך‪.‬‬
‫ הערות‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•פתיחת התכנית מותנית במספר נרשמים מתאים‪.‬‬
‫•יתכנו שינויים קלים בתכנית הלימודים‪.‬‬
‫•מיקום הלימודים ופרטים נוספים ישלחו לנרשמים לפני תחילת הלימודים‪.‬‬
‫•משרדי הפקולטה ‪ :‬אזור משפטים ‪ ,305‬חדר ‪.109‬‬
‫תאריך פתיחת התכנית במסלול קיץ תשע”א‪:‬‬
‫י”ח באב תשע”א – ‪18.8.2011‬‬
‫ מנהלת הפקולטה‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•פרופ’ אריה רייך ‪ -‬דיקן הפקולטה‬
‫•דר’ יעקב חבה ‪ -‬סגן דיקן וראש התכניות לתואר שני‬
‫•עו”ד מרב גבעון ‪ -‬ראש מינהל הפקולטה‬
‫•גב’ אסתי כוכב ‪ -‬ראש מדור תארים מתקדמים‬
‫•גב’ טליה אברמוביץ ‪ -‬מזכירות תארים מתקדמים‬
‫‪4‬‬
‫לברורים ניתן לפנות‬
‫למזכירות תארים מתקדמים בפקולטה למשפטים‪:‬‬
‫בדואר האלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫באתר האינטרנט‪ www.law.biu.ac.il :‬ובטלפון‪03-5318835 :‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪4‬‬
‫תכנית הלימודים‬
‫‪2‬‬
‫מסלול לבוגרי בוגרי כלכלה‪ ,‬חשבונאות ומנהל עסקים‬
‫סמסטר קיץ תשע”א‬
‫‪18.8.11-23.9.11‬‬
‫יום ה’‬
‫‪ - 12.00-15.30‬פרופ’ גדעון ספיר – משפט ציבורי *‬
‫‪ - 16.00-19.30‬דר’ משה גלברד – דיני חוזים *‬
‫‪ - 20.00-21.30‬דר’ עדי אייל – מבוא למשפט ישראלי *‬
‫יום ו’‬
‫‪ - 08.00-12.00‬דר’ משה גלברד – דיני חוזים (המשך מיום חמישי) *‬
‫‪ - 12.00-13.30‬דר’ עדי אייל – מבוא למשפט ישראלי (המשך מיום חמישי) *‬
‫סמסטר א’ תשע”ב החל מיום ‪30.10.2011‬‬
‫יום ה’‬
‫‪ - 14.00-15.30‬פרופ’ שמשון אטינגר – דיני ממונות במשפט העברי‪-‬משפט עברי ומשפט ישראלי‬
‫‪ - 16.00-17.30‬דר’ אהרון רוזנברג – עיקרים במשפט הפלילי‬
‫‪ - 18.00-19.30‬דר’ ניר קידר – תורת המשפט‬
‫יום ו’‬
‫סמינריון ‪( 1‬לבחירה)‪08.00-09.30 :‬‬
‫פרופ’ שלום לרנר – סוגיות בדיני קניין‬
‫פרופ’ אורן פרז – גלובליזציה ומשפט‬
‫דר’ צילי דגן – מיסוי וגלובליזציה‬
‫דר’ אבי טבח – מכשירים פיננסיים – היבטים מיסויים וכלכליים‬
‫דר’ איריס קנאור – דיני מכרזים‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫תכנית הלימודים‬
‫סמינריון ‪( 2‬לבחירה)‪10.00-11.30 :‬‬
‫פרופ’ יאיר לורברבוים – גרימת נזק לאחר‬
‫פרופ’ רות הלפרין‪-‬קדרי – ביקורת פמיניסטית של המשפט‬
‫פרופ’ גדעון ספיר – זכויות אנשים עם מוגבלויות‬
‫דר’ אבי טבח – מכשירים פיננסיים‪-‬היבטים מיסויים וכלכליים‬
‫דר’ חיים גבאי – היבטים פליליים של דיני המס‬
‫דר’ שרון גולדנברג – עברות ועוולות בדיני מחשבים‬
‫סמסטר ב’ תשע”ב‬
‫יום ה’‬
‫‪ 14.00-15.30‬דר’ יעקב נוסים – דיני מסים‬
‫‪ 16.00-17.30‬דר’ יצחק ברנד – אתיקה‪ ,‬הלכה ורפואה‬
‫‪ 18.00-21.30‬דר’ דוד האן – דיני חברות‬
‫יום ו’‬
‫‪ 08.00-09.30‬השופט דר’ יצחק לובוצקי ופרופ’ דוד פרנקל – דיני עבודה‬
‫‪ 10.00-11.30‬ט‪.‬נ‪.‬‬
‫‪ 12.00-13.30‬דר’ יפעת הולצמן‪-‬גזית – דיני קניין‬
‫סמסטר קיץ תשע”ב‬
‫יום ה’‬
‫‪ 12.00-15.30‬פרופ’ שחר ליפשיץ – דיני משפחה*‬
‫‪ 16.00-19.30‬פרופ’ אריה רייך – סוגיות בדיני נזיקין*‬
‫יום ו’‬
‫‪ 08.00-11.30‬דר’ יעקב חבה – המשפט העברי במדינת ישראל *‬
‫‪7‬‬
‫תכנית הלימודים‬
‫‪2‬‬
‫מסלול לבוגרי מדעי החברה‪ ,‬מדעי הרוח ומדעי היהדות‬
‫ סמסטר קיץ תשע”א ‪18.8.11-23.9.11‬‬
‫יום ה’‬
‫‪ 12.00-15.30‬פרופ’ אריאל בנדור – משפט ציבורי *‬
‫‪ 16.00-19.30‬דר’ ניר קידר – מבוא למשפט ישראלי*‬
‫‪ 20.00-21.30‬פרופ’ שחר ליפשיץ – דיני חוזים *‬
‫יום ו’‬
‫‪ 08.00-11.30‬פרופ’ אריאל בנדור – משפט ציבורי (המשך מיום חמישי) *‬
‫‪ 12.00-13.30‬פרופ’ שחר ליפשיץ – דיני חוזים (המשך מיום חמישי) *‬
‫‬
‫סמסטר א’ תשע”ב החל מיום ‪30.10.2011‬‬
‫יום ה’‬
‫‪ 14.00-15.30‬דר’ ציפי ארמן‪-‬שטרן – עיקרים במשפט הפלילי‬
‫‪ 16.00-17.30‬פרופ’ שמשון אטינגר – דיני ממונות במשפט העברי ‪ -‬משפט עברי ומשפט ישראלי‬
‫‪ 18.00-19.30‬השופט אייל אברהמי ‪ -‬דיני עבודה‬
‫‪ 20.00-21.30‬דיני חוזים מתקדמים‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫תכנית הלימודים‬
‫יום ו’‬
‫סמינריון ‪( 1‬לבחירה)‪08.00-09.30 :‬‬
‫פרופ’ רות הלפרין‪-‬קדרי – ביקורת פמיניסטית של המשפט‬
‫פרופ’ יאיר לורברבוים – גרימת נזק לאחר‬
‫פרופ’ גדעון ספיר – זכויות אנשים עם מוגבלויות‬
‫דר’ יצחק בנבג’י – דילמות משפטיות ושיקולים מוסריים‬
‫דר’ חיים שפירא – מדינה יהודית ודמוקרטית‬
‫דר’ אורנה דויטש – משא ומתן אינטרדיסיפלינרי‬
‫דר’ ליאת פרידגוט‪-‬נצר – משפט ותרבות‬
‫סמינריון ‪( 2‬לבחירה)‪10.00-11.30 :‬‬
‫פרופ’ אורן פרז – קפיטליזם‪ ,‬סביבה ומשפט‬
‫דר’ צילי דגן – מיסוי וגלובליזציה‬
‫דר’ יצחק בנבג’י – דילמות משפטיות ושיקולים מוסריים‬
‫דר’ חיים שפירא – קדושת החיים בהלכה ובמשפט‬
‫דר’ עמיחי רדזינר – דיני נישואין וגירושין‬
‫דר’ בנימין שמואלי – המפגש בין דיני הנזיקין למערכות דינים אחרות‬
‫דר’ ליאת פרידגוט‪-‬נצר – משפט ותרבות‬
‫‪9‬‬
‫סמסטר ב’ תשע”ב‬
‫יום ה’‬
‫‪ 14.00-15.30‬דר’ יצחק ברנד – אתיקה‪ ,‬הלכה ורפואה‬
‫‪ 16.00-17.30‬דר’ מרים ביטון – דיני קניין‬
‫‪ 18.00-21.30‬דר’ ניר קידר – תורת המשפט‬
‫יום ו’‬
‫‪ 08.00-09.30‬ט‪.‬נ‪.‬‬
‫‪ 10.00-11.30‬דר’ יאיר שיבר – דיני משפחה‬
‫‪ 12.00-13.30‬דר’ יעקב חבה – הליך פלילי‬
‫סמסטר קיץ תשע”ב‬
‫יום ה’‬
‫‪ 12.00-15.30‬דר’ יעקב נוסים – רגולציה*‬
‫‪ 16.00-19.30‬דר’ יעקב חבה – המשפט העברי במדינת ישראל*‬
‫יום ו’‬
‫‪ 8.00-11.30‬פרופ’ אריה רייך – סוגיות בדיני נזיקין*‬
‫‪10‬‬
11
10
12

Similar documents