תכניות תואר שני בלימודי משפט ).MA - הפקולטה למשפטים - אוניברסיטת בר-אילן

Transcription

תכניות תואר שני בלימודי משפט ).MA - הפקולטה למשפטים - אוניברסיטת בר-אילן
‫הפקולטה למשפטים‬
‫תכניות תואר שני‬
‫בלימודי משפט (‪)M.A.‬‬
‫לבוגרי תואר ראשון שאינם משפטנים‬
‫אוגוסט ‪2012‬‬
‫מידע כללי‬
‫הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר‪-‬אילן מתכבדת להודיע על הרשמה למחזור נוסף‬
‫של תכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט ללא תזה (‪.)M.A.‬‬
‫ייחודה‬
‫של התכנית‬
‫מסגרת‬
‫התכנית מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים של משפט וחברה‪ ,‬משפט‬
‫ציבורי‪ ,‬משפט פלילי‪ ,‬דיני משפחה ועוד‪ ,‬תוך הקפדה על שילוב היבטים מעשיים‪.‬‬
‫מטרת התכנית להרחיב ולהעמיק את השכלת הסטודנטים בתחומי המשפט ולתת‬
‫להם כלים עדכניים להתמודד עם המציאות המשפטית בת‪-‬ימינו‪.‬‬
‫למניעת ספק‪ ,‬מובהר כי הלימודים אינם מאפשרים עיסוק בעריכת דין‪.‬‬
‫הלימודים יתקיימו בימי חמישי משעות הצהריים ובימי שישי‪ .‬הסטודנטים יוכלו‬
‫לסיים את כלל הדרישות לקבלת תואר שני בתקופה של עד ארבעה עשר חודשים‪.‬‬
‫לתלמידי התכנית אשר יסיימו את הדרישות לתואר השני יוענק התואר מוסמך‬
‫בלימודי משפט (‪.)M.A.‬‬
‫סדרי‬
‫הרשמה‬
‫ניתן להרשם באתר האינטרנט בכתובת ‪www.biu.ac.il‬‬
‫תשלום‬
‫שכר לימוד‬
‫שכר הלימוד הנוהג באוניברסיטאות לגבי תואר שני‪.‬‬
‫תנאי‬
‫קבלה‬
‫התכנית מיועדת לבעלי תואר ממוסד אקדמי המוכר ע”י המל”ג או לבעלי תואר‬
‫מאוניברסיטה מוכרת מחו”ל‪ ,‬בממוצע ציונים של ‪ 80‬ומעלה‪ .‬הוועדה לתארים‬
‫מתקדמים באוניברסיטה שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור מבין המועמדים‬
‫העומדים בתנאי הקבלה‪ ,‬את אלו אשר יתקבלו לתכנית‪.‬‬
‫מועמדים בוגרי אוניברסיטאות בחו”ל או בשלוחות בארץ של אוניברסיטאות מחו”ל‬
‫מתבקשים לדאוג לתרגום המסמכים לעברית או לאנגלית ע”י מתורגמן מוסמך‬
‫וכן לצרף אישור רשמי משגרירות אותה מדינה על ערך התעודה‪ ,‬מבחינת הזכות‬
‫להתקבל לתואר שני במוסד אקדמי‪.‬‬
‫מועמדים אלו נדרשים להבחן בבחינות כניסה כמקובל בעולם‪.GMAT, GRE :‬‬
‫הנחיות נוספות באתר‪http://www.biu.ac.il/Regist-Pgms/Hebrew/Toar2/halich.htm :‬‬
‫‪3‬‬
‫מידע כללי‬
‫דרישות‬
‫התכנית‬
‫הערות‬
‫מנהלת‬
‫הפקולטה‬
‫‪4‬‬
‫● ●הלימודים בתכנית זו הנם במסגרת מובנית ובהיקף העומד בדרישות המל”ג‪.‬‬
‫● ●כל סטודנט חייב להשתתף בכל הקורסים היחודיים לתכנית ולבחור שני‬
‫סמינריונים מתוך הסמינריונים המוצעים במסגרת התכנית‪.‬‬
‫● ●בתכנית הלימודים קורסי “תקשוב משולב” המשלבים הוראה מסורתית והוראה‬
‫ברשת (המסומנים בכוכבית)‪.‬‬
‫סטודנט שממוצע ציוניו בתום לימודי התואר השני נופל מ ‪ ,75 -‬לא יהא זכאי‬
‫לתעודת מוסמך‪.‬‬
‫● ●פתיחת התכנית מותנית במספר נרשמים מתאים‪.‬‬
‫● ●יתכנו שינויים קלים בתכנית הלימודים‪.‬‬
‫● ●מיקום הלימודים ופרטים נוספים ישלחו לנרשמים לפני תחילת הלימודים‪.‬‬
‫● ●משרדי הפקולטה‪ :‬אזור משפטים ‪ ,305‬חדר ‪.109‬‬
‫תאריך פתיחת התכנית במסלול קיץ תשע”ב‪ :‬כ”א באב תשע”ב ‪9/8/2012 -‬‬
‫פרופ׳ אריה רייך ‪ -‬דיקן הפקולטה‬
‫דר׳ יעקב חבה ‪ -‬סגן דיקן וראש התכניות לתואר שני‬
‫עו”ד מרב גבעון ‪ -‬ראש מינהל הפקולטה‬
‫גב׳ אסתי כוכב ‪ -‬ראש מדור תארים מתקדמים‬
‫גב׳ טליה אברמוביץ׳ ‪ -‬מזכירות תארים מתקדמים‬
‫לברורים ניתן לפנות למזכירות‬
‫תארים מתקדמים בפקולטה למשפטים‪:‬‬
‫בדואר האלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫באתר האינטרנט‪www.law.biu.ac.il :‬‬
‫בטלפון‪ 03-5318835 :‬ובפקס‪03-7384188 :‬‬
‫תכנית הלימודים‬
‫מסלול לבוגרי מדעי החברה ומדעי הרוח‬
‫סמסטר קיץ תשע”ב ‪9.8.12-14.9.12 -‬‬
‫יום ה׳‪:‬‬
‫‪1 2.00-15.30‬‬
‫‪16.00-19.30‬‬
‫‪20.00-21.30‬‬
‫ דר׳ אביעד בקשי ‪ -‬משפט ציבורי*‬‫ דר׳ ניר קידר ‪ -‬מבוא למשפט ישראלי*‬‫‪ -‬דר׳ משה גלברד ‪ -‬דיני חוזים*‬
‫יום ו׳‪:‬‬
‫‪0 8.00-11.30‬‬
‫‪12.00-13.30‬‬
‫ דר׳ אביעד בקשי ‪ -‬משפט ציבורי (המשך מיום חמישי)*‬‫‪ -‬דר׳ משה גלברד ‪ -‬דיני חוזים (המשך מיום חמישי) *‬
‫סמסטר א׳ תשע”ג ‪ -‬החל מיום ‪21.10.2012‬‬
‫יום ה׳‪:‬‬
‫‪14.00-15.30‬‬
‫‪16.00-17.30‬‬
‫‪18.00-21.30‬‬
‫‪6‬‬
‫ דר׳ הדר דנציג‪-‬רוזנברג ‪ -‬עיקרים במשפט הפלילי‬‫ דר׳ יצחק ברנד ‪ -‬אתיקה‪ ,‬הלכה ורפואה‬‫‪ -‬דר׳ ניר קידר ‪ -‬תורת המשפט‬
‫תכנית הלימודים‬
‫יום ו׳‪:‬‬
‫על הסטודנט לבחור שני סמינריונים מתוך הרשימה המוצעת‪:‬‬
‫סמינריון ‪ 1‬לבחירה‪08.00-09.30 :‬‬
‫פרופ׳ רות הלפרין‪-‬קדרי ‪ -‬הסיפור המשפחתי‪ :‬המשפחה הישראלית‬
‫בין משפט לחברה בין דת למדינה‬
‫פרופ׳ יאיר לורברבוים ‪ -‬הרמב”ם ‪ -‬פילוסופיה וחוק‬
‫פרופ׳ גדעון ספיר ‪ -‬זכויות אנשים עם מוגבלויות‬
‫דר׳ חיים שפירא ‪ -‬מדינה יהודית ודמוקרטית‬
‫דר׳ יצחק בנבג׳י ‪ -‬דילמות משפטיות ושיקולים מוסריים‬
‫דר׳ אורנה דויטש ‪ -‬משא ומתן אינטרדיסיפלינרי‬
‫סמינריון ‪ 2‬לבחירה‪10.00-11.30 :‬‬
‫פרופ׳ אורן פרז ‪ -‬קפיטליזם‪ ,‬סביבה ומשפט‬
‫פרופ׳ עמיחי רדזינר ‪ -‬דיני נישואין וגירושין‬
‫דר׳ חיים שפירא ‪ -‬קדושת החיים בהלכה ובמשפט‬
‫דר׳ יצחק בנבג׳י ‪ -‬דילמות משפטיות ושיקולים מוסריים‬
‫דר׳ בנימין שמואלי ‪ -‬המפגש בין דיני הנזיקין למערכות דינים אחרות‬
‫דר׳ איתי בר סימן טוב ‪ -‬היבטים עיוניים במשפט חוקתי‬
‫‪7‬‬
‫תכנית הלימודים‬
‫סמסטר ב׳ תשע”ג‬
‫יום ה׳‪:‬‬
‫‪1 4.00-15.30‬‬
‫‪16.00-17.30‬‬
‫‪18.00-19.30‬‬
‫‪20.00-21.30‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫יום ו׳‪:‬‬
‫‪08.00-09.30‬‬
‫‪10.00-11.30‬‬
‫‪12.00-13.30‬‬
‫ דר׳ מרים ביטון ‪ -‬דיני קניין‬‫ דר׳ יאיר שיבר ‪ -‬דיני משפחה‬‫‪ -‬דר׳ יעקב חבה ‪ -‬הליך פלילי‬
‫פרופ׳ שמשון אטינגר ‪ -‬דיני ממונות במשפט העברי‬
‫דר׳ יעקב נוסים ‪ -‬דיני מסים‬
‫ט‪.‬נ‪.‬‬
‫עו”ד עדו עשת ‪ -‬דיני עבודה‬
‫סמסטר קיץ תשע”ג‬
‫‪8‬‬
‫יום ה׳‪:‬‬
‫‪1 4.00-15.30‬‬
‫‪16.00-19.30‬‬
‫ דר׳ יעקב נוסים ‪ -‬רגולציה*‬‫‪ -‬דר׳ יעקב חבה ‪ -‬המשפט העברי במדינת ישראל*‬
‫יום ו׳‪:‬‬
‫‪0 8.00-11.30‬‬
‫‪12.00-13.30‬‬
‫ פרופ׳ אריה רייך ‪ -‬סוגיות בדיני נזיקין*‬‫‪ -‬דר׳ יעקב נוסים ‪ -‬רגולציה (המשך מיום חמישי) *‬
‫תכנית הלימודים‬
‫מסלול לבוגרי כלכלה‪ ,‬חשבונאות ומנהל עסקים‬
‫סמסטר קיץ תשע”ב ‪9.8.12-14.9.12 -‬‬
‫יום ה׳‪:‬‬
‫‪12.00-15.30‬‬
‫‪16.00-19.30‬‬
‫‪20.00-21.30‬‬
‫ דר׳ עדי אייל ‪ -‬מבוא למשפט ישראלי *‬‫ דר׳ משה גלברד ‪ -‬דיני חוזים *‬‫‪ -‬דר׳ אורי אהרונסון ‪ -‬משפט ציבורי *‬
‫יום ו׳‪:‬‬
‫‪0 8.00-11.30‬‬
‫‪12.00-13.30‬‬
‫ דר׳ משה גלברד ‪ -‬דיני חוזים (המשך מיום חמישי) *‬‫‪ -‬דר׳ אורי אהרונסון ‪ -‬משפט ציבורי (המשך מיום חמישי) *‬
‫סמסטר א׳ תשע”ג ‪ -‬החל מיום ‪21.10.2012‬‬
‫יום ה׳‪:‬‬
‫‪1 4.00-17.30‬‬
‫‪18.00-19.30‬‬
‫‪20.00-21.30‬‬
‫ דר׳ ניר קידר ‪ -‬תורת המשפט‬‫ דר׳ יצחק ברנד ‪ -‬אתיקה‪ ,‬הלכה ורפואה‬‫‪ -‬דר׳ ציפי ארמן‪-‬שטרן ‪ -‬עיקרים במשפט הפלילי‬
‫‪9‬‬
‫תכנית הלימודים‬
‫יום ו׳‪:‬‬
‫על הסטודנט לבחור שני סמינריונים מתוך הרשימה המוצעת‪:‬‬
‫סמינריון ‪ 1‬לבחירה‪08.00-09.30 :‬‬
‫פרופ׳ גדעון פרחומובסקי ‪ -‬זכויות יוצרים מול זכויות הציבור‬
‫פרופ׳ אורן פרז ‪ -‬גלובליזציה ומשפט‬
‫פרופ׳ איריס קנאור ‪ -‬דיני מכרזים‬
‫דר׳ יואב אסטרייכר ‪ -‬דיני קניין רוחני‬
‫דר׳ שרון גולדנברג ‪ -‬עבירות ועוולות בדיני מחשבים‬
‫סמינריון ‪ 2‬לבחירה‪10.00-11.30 :‬‬
‫פרופ׳ יאיר לורברבוים ‪ -‬גרימת נזק לאחר‬
‫פרופ׳ רות הלפרין‪-‬קדרי ‪ -‬הסיפור המשפחתי‪ :‬המשפחה הישראלית‬
‫בין משפט לחברה בין דת למדינה‬
‫פרופ׳ גדעון ספיר ‪ -‬זכויות אנשים עם מוגבלויות‬
‫דר׳ עדי אייל ‪ -‬תורת המשחקים ויישומה במשפט‬
‫דר׳ חיים גבאי ‪ -‬היבטים פליליים בדיני המס‬
‫‪10‬‬
‫תכנית הלימודים‬
‫סמסטר ב׳ תשע”ג‬
‫יום ה׳‪:‬‬
‫‪1 4.00-15.30‬‬
‫‪16.00-17.30‬‬
‫‪18.00-21.30‬‬
‫ דר׳ יעקב נוסים ‪ -‬דיני מסים‬‫ פרופ׳ שמשון אטינגר ‪ -‬דיני ממונות במשפט העברי‬‫‪ -‬פרופ׳ דוד האן ‪ -‬דיני חברות‬
‫יום ו׳‪:‬‬
‫‪0 8.00-09.30‬‬
‫‪10.00-11.30‬‬
‫‪12.00-13.30‬‬
‫ השופט דר׳ יצחק לובוצקי ודר׳ צבי פרנקל ‪ -‬דיני עבודה‬‫ דר׳ מרים ביטון ‪ -‬דיני קניין‬‫‪ -‬ט‪.‬נ‪.‬‬
‫סמסטר קיץ תשע”ג‬
‫יום ה׳‪:‬‬
‫‪1 4.00-15.30‬‬
‫‪16.00-19.30‬‬
‫ פרופ׳ שחר ליפשיץ ‪ -‬דיני משפחה*‬‫‪ -‬פרופ׳ אריה רייך ‪ -‬סוגיות בדיני נזיקין*‬
‫יום ו׳‪:‬‬
‫‪0 8.00-11.30‬‬
‫‪12.00-13.30‬‬
‫ דר׳ יעקב חבה ‪ -‬המשפט העברי במדינת ישראל *‬‫‪ -‬פרופ׳ שחר ליפשיץ ‪ -‬דיני משפחה (המשך מיום חמישי) *‬
‫‪11‬‬
‫מידע כללי‬
‫הפקולטה למשפטים‬
‫‪12‬‬

Similar documents