תואר שני בהוראה ולמידה

Transcription

תואר שני בהוראה ולמידה
‫תואר שני בהוראה ולמידה‬
‫מבנה תכנית הלימודים והקורסים‬
‫תכנית הלימודים‬
‫התכנית כוללת קורסים בתחומים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬לימודי תשתית (חובה) ‪ -‬לימודים מתודולוגיים (‪ 9‬ש"ש)‬
‫מקבץ שיעורים זה‪ ,‬יעניק לסטודנטים מושגי יסוד בסטטיסטיקה תיאורית ובהסקה סטטיסטית בסיסית‪ ,‬יבסס תשתית‬
‫ידע להיכרות מעמיקה יותר בתחומי המחקר הכמותי ויקנה ללומדים את המיומנויות להבנת מחקרים ותכנונם‪ .‬כמו‪-‬כן‪,‬‬
‫הסטודנטים ייחשפו באופן שיטתי לגישת המחקר האיכותני על סוגיה השונים ויודגשו היבטים מיוחדים במחקר‬
‫האיכותני כגון‪ :‬חקר ההורא ה והלמידה מנקדת מבט של חקר השיח והכרת המחקר הנרטיבי על גווניו השונים בהקשר‬
‫רב‪-‬תרבותי‪.‬‬
‫ב‪ .‬לימודי ההתמחות (‪ 51‬ש"ש)‬
‫לימודים אלה עוסקים בנושאים הקשורים בהוראה ולמידה‪.‬‬
‫הלימודים יתקיימו בשתי מסגרות‪ :‬מסגרת חובה‪ ,‬שבה כל הסטודנטים יידרשו להיחשף לתכנים העוסקים בהוראה‬
‫ולמידה ומסגרת בחירה ‪ -‬שבה הסטודנטים יוכלו להתמקד בהיבטים נבחרים של ההוראה והלמידה‪.‬‬
‫ב‪5 .‬‬
‫לימודי התמחות ‪ -‬חובה (‪ 21‬ש"ש כולל ‪ 1‬ש"ש סמינריון)‬
‫התכנית ממוקדת בנושאים של הוראה ולמידה‪:‬‬
‫הסטודנטים ילמדו נושאים הקשורים לתיאוריות ולמודלים הבוחנים את ההוראה והלמידה כמערכת‬
‫אינטראקטיבית המעוגנת בהקשר התרבותי והאישי‪ ,‬וייחשפו לקשר המורכב של תהליכי הוראה למידה‬
‫ורפלקציה בסביבה הלימודית בביה"ס‪.‬‬
‫יוקנו סגנונות הערכה שונים מתוך הבנה שהמורים יפנימו את חשיבות השימוש בכלי הערכה מגוונים‪ ,‬ויושם‬
‫דגש על תהליכי הוראה המתקיימים בכיתה ההטרוגנית ועל אופן התאמתם לשונות בין הלומדים‪.‬‬
‫הסטודנטים ייחשפו למאפיינים ולצרכים של התלמידים המחוננים והמצטיינים‪ ,‬ירכשו כלים לטיפוחם בכיתה‬
‫ההטרוגנית כמו גם לשונּות שבין תלמידים‪ ,‬יכירו את הגורמים שהביאו לפיתוח מערכות של סטנדרטים בחינוך‬
‫בארץ ובעולם וייחשפו למבחנים בינלאומיים וארציים ולתוצאות של הישגי התלמידים בישראל ומשמעותם‪.‬‬
‫במסגרת לימודי החובה‪ ,‬הסטודנטים יבחרו בין שני קורסים סמינריונים‪ ,‬כאשר קורס אחד יילמד כשו"ת והשני‬
‫כסמינריון ‪ .‬אחד מהם יעסוק בתיאוריות למידה ובאסטרטגיות השונות של הוראה והקשרם לתהליכי הערכה‪,‬‬
‫והשני יתמקד בתפקידו של המורה בתכנון לימודים ברמת המיקרו הבית‪-‬הספרית והכיתתית ובו ירכשו‬
‫הסטודנטים כלים לניתוח‪ ,‬לפיתוח‪ ,‬להפעלה ולהערכה של תכניות לימודים וחומרי למידה והתאמתם לשדה‬
‫החינוכי האישי‪.‬‬
‫ב‪2 .‬‬
‫לימודי התמחות בחירה (‪ 3‬ש"ש)‬
‫לימודים אלה באים לבסס ו להעמיק את הנלמד בלימודי החובה של ההתמחות לפי בחירתו ותחומי התעניינותו‬
‫של הלומד‪.‬‬
‫במקבץ זה הסטודנטים יתנסו בכתיבה ובניתוח של סיפור אישי מקצועי שלהם כמורים‪ ,‬תוך שימת דגש על‬
‫חשיבות הניסיון האישי בהתפתחות מקצועית‪ .‬יושם דגש על חקר תהליכי למידה בשיח מקוון‪ ,‬ועל המאפיינים‬
‫החברתיים‪ ,‬האפקטיביים והקוגניטיביים של למידה מקוונת‪.‬‬
‫במקבץ זה יודגשו ויוארו תפקידו של המורה כמדריך‪ ,‬כמסייע‪ ,‬כתומך וכיועץ בתהליך הלמידה של תלמידיו‪,‬‬
‫ויינתנו כלים להבנת החשיבה הרפלקטיבית בפיתוח הפרופסיונאלי של המורה‪.‬‬
‫יוקנו מיומנויות לביצוע מחקר הערכה של תכניות לימודים ופרוייקטים חינוכיים כמו גם כלים לבניית מנגנון משוב‬
‫בכיתה‪ ,‬שישמש את המורה להבנת תהליכים כיתתיים המתרחשים בעת הלמידה‪.‬‬
‫המקבץ יכלול גם נושאים העוסקים בעיצוב ובהפעלת סביבות הוראה ולמידה בסביבה מתוקשבת וברכישת‬
‫כלים דידקטיים וטכנולוגיים הדרושים לעריכת פרוייקטים וירטואליים בין קבוצות תלמידים בבתי‪-‬ספר שונים‪.‬‬
‫כמו‪ -‬כן‪ ,‬יידונו מגמות של שינוי ושימור במערכת החינוך ובחברה הערבית‪ ,‬ויבוא לידי ביטוי הפאן הבין‪-‬תרבותי‬
‫בעבודתו של המורה הערבי בישראל‪ ,‬אשר יסייע להבנת מצבי ההוראה והלמידה בסביבה רב‪ -‬תרבותית‪.‬‬
‫ג‪ .‬יישום דיסציפלינארי (‪ 3‬ש"ש‪ ,‬כולל סמינריון ‪ 2‬ש"ש)‬
‫במקבץ זה‪ ,‬יושם דגש על הידע הפדגוגי הנגזר מהידע הדיסציפלינארי (ולא על הידע הדיסציפלינארי)‪ .‬יודגש יישום‬
‫הידע שנרכש בלימודי ההתמחות בחינוך לגיל הרך ובמקצועות ההוראה הבית‪-‬ספריים ‪ -‬מתמטיקה‪ ,‬מדעים ושפות‪.‬‬
‫יישום זה יוצע בארבעה מוקדים‪ :‬חינוך לגיל הרך‪ ,‬מתמטיקה‪ ,‬מדעים ושפות‪.‬‬
‫כל סטודנט יידרש לבחור מוקד אחד בהתאם למקצוע התמחותו בהוראה (בתואר הראשון)‪ ,‬ובמסגרתו יהיה עליו ללמוד‬
‫‪ 3‬ש"ש‪ ,‬כולל סמינריון בהיקף של ‪ 1‬ש"ש‪.‬‬
‫מוקד הגיל הרך‬
‫הלימודים במקבץ זה באים להרחיב את הידע של הלומד בעקרונות התכנון החינוכי לגיל הרך‪ ,‬ויושם דגש על הכרה‪,‬‬
‫ניתוח‪ ,‬הערכה ויישום תכניות לימודים וחומרי למידה לגיל הרך‪ .‬המקבץ יזמן ללומד דיון במהות הזהות המקצועית שלו‬
‫תוך התמקדות בהגיונות ובקונפליקטים הפנימיים בעבודתו‪ ,‬בטיפוח סביבה אוריינית ובהקניית כלים לטיפוח הכשירות‬
‫האוריינית בסביבה הלימודית בגן ובכיתות א'‪-‬ב'‪.‬‬
‫הסמינריונים יאפשרו ללומד להתבונן פנימה לתוך עבודתו ולזמן לו אפשרות להתנסות בעריכת מחקר אתנוגרפי‪,‬‬
‫מהיבטים של עולם הבית‪ ,‬גן הילדים וביה"ס‪ ,‬או לעמוד על מקומה של ספרות הילדים ככלי טיפולי‪.‬‬
‫מוקד מתמטיקה‬
‫המקבץ יא פשר להרחיב את הידע בתחום תכניות לימודים חדשות במתמטיקה לאור הרעיונות והעקרונות לתכנונן‪,‬‬
‫בהקשר לגישות שונות להתפתחות החשיבה המתמטית‪ .‬הסטודנטים ילמדו לפתח חומר למידה‪ ,‬המבוסס על תפיסה‬
‫חינוכית חדשה‪ ,‬כמו גם התייחסות למבחני המשוב הארציים והבינלאומיים‪.‬‬
‫המקבץ יעס וק בהוראת המתמטיקה בהקשר תרבותי‪ ,‬ותתאפשר חשיפה לתיאוריות ולדוגמאות של מודלים פדגוגיים‬
‫מתוקשבים‪ ,‬המאפשרים שיטות בלתי שגרתיות להוראת‪/‬למידת מתמטיקה‪.‬‬
‫הסמינריונים יאפשרו דיון בהיבטים קוגניטיביים בפתרון בעיות במתמטיקה‪ ,‬קשיים בפתרון בעיות‪ ,‬בגישות הויריסטיות‬
‫לפתר ון בעיות ובשיטות הוראה המסייעות לפתור בעיות במתמטיקה‪ ,‬או לדון בשלושה היבטים עיקריים בהוראת‬
‫המתמטיקה‪ :‬אינטואיציה‪ ,‬הבנה‪ ,‬ותפיסות תלמידים את מושגים מתמטיים כפי שמתבטאים בסִ פרות המחקר העוסקת‬
‫בהיבטים אלה‪.‬‬
‫מוקד מדעים‬
‫במקבץ זה יושם דגש על הכרת דרכים לשיפור הוראת המדעים המתמקדת בהבנה ובטיפוח החשיבה של התלמידים‪.‬‬
‫המוקד יאפשר ללמוד ולהבין את השימוש באסטרטגיות של פתרון בעיות וקבלת החלטות במסגרת לימודי המדעים‪,‬‬
‫והלומד יוכל להכיר‪ ,‬לנתח‪ ,‬ליישם ולהעריך תכניות לימודים וחומרי למידה במדעים‪.‬‬
‫הסמינריונים יאפשרו ללומדים להיחשף למחקרים עדכניים בהוראת המדעים המתמקדים בחקר תפיסות תלמידים‬
‫ואמונותיהם האפיסטמולוגיות או בגישה המערכתית בהוראת המדעים ומקורותיה השונים‪.‬‬
‫מוקד השפות‬
‫הלומדים ירכשו כלים להוראת השפה הערבית כשפת אם ו‪/‬או עברית כשפה שנייה למגזר הערבי‪ ,‬ייחשפו לשיטות‬
‫מודרניות בניתוח טק סטים ולהגים ערביים ויושם דגש על מיומנויות ודרכי הוראת השפה‪ .‬המוקד יתייחס גם לשפה‬
‫העברית כשפה שנייה במגזר הערבי ולפיתוח יכולת הלומד לנתח‪ ,‬לבקר‪ ,‬לתכנן ליישם ולהעריך תכניות לימודים וחומרי‬
‫למידה בהוראת השפות העברית והערבית‪.‬‬
‫המוקד מציע לסטודנט להעשיר את הי דע הפדגוגי והיישומי ואת היכולת המחקרית בשדה החינוכי האישי של המורה‪,‬‬
‫הכולל סמינריון בסוציו‪-‬לינגוויסטיקה או בפסיכו‪-‬לינגוויסטיקה שאינה כל כולה תלוית שפה מסוימת‪.‬‬
‫ד‪ .‬פרוייקט גמר יישומי ‪ -‬עבודת הגמר‬
‫מטרת העבודה לקדם את הסטודנטים מבחינה מקצועית ולתרום לנעשה בתחום בתי הספר‪.‬‬
‫עבודת הגמר נועדה להיות יישומית (כגון מחקר פעולה) והיא חיבור אקדמי מקיף‪ ,‬המהווה את שיא הלימודים לתואר‬
‫שני‪ ,‬המשקף את תהליך הלימוד בנושאי למידה‪-‬הוראה והקשר שלהם למעשה החינוך‪ .‬החיבור מכוון לתאר‪ ,‬לסכם‬
‫ולנתח סוגיה או בעיה מתחום העיסוק החינוכי‪-‬הוראתי של הסטודנטים בהסתמך על עולמות התוכן של תכנית ה‪-‬‬
‫‪.M.Ed.‬‬
‫הסטודנטים ילוו במהלך הכנת עבודת הגמר ע"י סדנת הדרכה‪ ,‬המכוונת לסייע להם בהתמודדות עם הבעיות‬
‫המתעוררות תוך כדי כתיבת העבודה‪.‬‬
‫לכל סטודנט ייקבע מנחה אישי‪ ,‬מתוך רשימת מנחים‪ ,‬בלי קשר לקורס שהסטודנט לומד‪/‬לא לומד אצל המנחה‪ ,‬בכפוף‬
‫למגבלה המוסדית של מספר הסטודנטים המונחים ע"י המנחה באותה שנה‪.‬‬
‫עבודת הגמר תוערך ע"י מנחה העבודה‪ ,‬ועוד אחד מחברי הסגל בתכנית לפי קביעת ראש התכנית‪ .‬הציון של העבודה‬
‫ייקבע במשותף ע"י שני המעריכים‪.‬‬
‫מבנה התכנית והקורסים‬
‫א‪.‬‬
‫לימודי תשתית ‪ -‬חובה ‪ -‬לימודים מתודולוגיים (‪ 9‬ש"ש)‬
‫שם הקורס‬
‫סטטיסטיקה תיאורית והסקתית‬
‫שיטות מחקר כמותיות‬
‫חקר איכותני של תהליכים חינוכיים‬
‫שנת לימודים‬
‫א'‬
‫א'‬
‫א'‬
‫מס' שעות‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫מחקר איכותני‪ :‬חקר הטקסט והשיח‬
‫מחקר נרטיבי בהקשר רב‪-‬תרבותי‬
‫ב‪.‬‬
‫א'‬
‫ב'‬
‫לימודי התמחות (‪ 51‬ש"ש)‬
‫ב‪ .5.‬לימודי התמחות – חובה‬
‫(‪ 21‬ש"ש‪ ,‬כולל סמינריון אחד ‪ 1 -‬ש"ש)‬
‫שם הקורס‬
‫קוגניציה‪ ,‬למידה והוראה‬
‫המורה הרפלקטיבי‬
‫הערכה בחינוך‬
‫תהליכי הוראה ולמידה‪ :‬אסטרטגיות פדגוגיות מותאמות לשונות בין לומדים‬
‫טיפוח מחוננים ומצטיינים‬
‫סטנדרטים ומבחנים בינלאומיים‬
‫(שו"ס)‪1‬‬
‫תיאוריות למידה ואסטרטגיות הוראה‬
‫(שו"ס)‪1‬‬
‫המורה כמתכנן לימודים‬
‫ב‪.2 .‬‬
‫לימודי התמחות – בחירה‬
‫שנת לימודים‬
‫א'‬
‫ב'‬
‫א'‬
‫ב'‬
‫מס' שעות‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫ב'‬
‫א'‬
‫א'‬
‫א'‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫(‪ 3‬ש"ש)‬
‫שם הקורס‬
‫אוטוביוגרפיה ולמידה פרופסיונאלית של מורים‬
‫תהליכי למידה בשיח מקוון‬
‫תפיסת תפקיד המורה ‪ -‬המורה כמדריך כיתתו‬
‫הערכת תכניות לימודים ופרוייקטים חינוכיים‬
‫איסוף נתונים ומשוב בכיתה‬
‫הוראה ולמידה בסביבות דיגיטאליות משתנות‬
‫למידה שיתופית מתוקשבת‬
‫ביה"ס הערבי בחברה משתנה‬
‫בין שני עולמות‪ :‬הפאן הבין‪-‬תרבותי בעבודתו של המורה הערבי בישראל‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫שנת לימודים‬
‫ב'‬
‫א'‬
‫ב'‬
‫ב'‬
‫ב'‬
‫א'‬
‫ב'‬
‫א'‬
‫ב'‬
‫מס' שעות‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫יישום דיסציפלינארי (‪ 3‬ש"ש‪ ,‬כולל סמינריון ‪ 2‬ש"ש)‬
‫הסטודנט ילמד במוקד אחד בזיקה להתמחותו מבין המוקדים הבאים‪ :‬חינוך לגיל הרך‪ ,‬מתמטיקה‪ ,‬מדעים ושפות‪.‬‬
‫היישום הדיסציפלינארי יחל בשנה א' בסמסטר ב'‪.‬‬
‫חינוך לגיל הרך‬
‫(יש לבחור ‪ 3‬ש"ש‪ ,‬כולל סמינריון ‪ 1‬ש"ש)‬
‫שם הקורס‬
‫תכניות חינוכיות לגיל הרך‬
‫דילמות וקונפליקטים בחינוך בגיל הרך‬
‫טיפוח סביבה אוריינית לגיל הרך‬
‫(ס)‪2‬‬
‫דפוסי תרבות בתקשורת בגיל הרך‬
‫(ס)‪2‬‬
‫ספרות ילדים ככלי בידי המחנכת בגיל הרך‬
‫שנת לימודים‬
‫ב'‬
‫א'‬
‫א'‬
‫ב'‬
‫ב'‬
‫מס' שעות‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫שנת לימודים‬
‫ב'‬
‫א'‬
‫א'‬
‫ב'‬
‫ב'‬
‫מס' שעות‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫שנת לימודים‬
‫א'‬
‫א'‬
‫ב'‬
‫ב'‬
‫ב'‬
‫מס' שעות‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫שנת לימודים‬
‫א'‬
‫א'‬
‫מס' שעות‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫מתמטיקה (יש לבחור ‪ 3‬ש"ש‪ ,‬כולל סמינריון ‪ 1‬ש"ש)‬
‫שם הקורס‬
‫תכנון תכניות לימודים במתמטיקה‬
‫אתנו‪-‬מתמטיקה והוראה בהקשר רב‪-‬תרבותי‬
‫הוראת מתמטיקה בשיטות מתוקשבות בלתי שגרתיות‬
‫(ס)‪2‬‬
‫תהליכים בפתרון בעיות במתמטיקה‬
‫(ס)‪2‬‬
‫היבטים קוגניטיביים בהוראת במתמטיקה‬
‫מדעים (על הסטודנט לבחור ‪ 3‬ש"ש‪ ,‬כולל סמינריון ‪ 1‬ש"ש)‬
‫שם הקורס‬
‫הוראה לקראת הבנה במדעים‬
‫פתרון בעיות וקבלת החלטות במדעים‬
‫תכניות לימודים במדעים וניתוחן‬
‫(ס)‪3‬‬
‫מחקר חינוכי בהוראת המדעים ותרומתו בקידום תהליכי למידה והוראה‬
‫(ס)‪3‬‬
‫הוראה ולמידה במדעים בגישה מערכתית‬
‫שפות (יש לבחור ‪ 3‬ש"ש‪ ,‬כולל סמינריון ‪ 1‬ש"ש)‬
‫שם הקורס‬
‫הערבית הכתובה בת ימינו‪ ,‬מאפייניה ודרכי הוראתה‬
‫הוראת לשון עברית בהקשר טקסטואלי (דקדוק ותחביר)‬
‫שו"ס = שיעור ותרגיל או סמינריון‬
‫ס = סמינריון‬
‫ס = סמינריון‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫תכניות לימודים בהוראת הערבית‬
‫תכניות לימודים בהוראת העברית כשפה שנייה במגזר הערבי‬
‫(ס)‪3‬‬
‫קריאה ולקויות קריאה באורתוגרפיות אחרות‬
‫(ס)‪3‬‬
‫תקשורת לשונית‪ :‬לשון‪ ,‬חברה ותרבות‬
‫ד‪.‬‬
‫ב'‬
‫ב'‬
‫ב'‬
‫ב'‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 2‬ש"ש‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫פרוייקט גמר יישומי‬
‫סדנת הדרכה לעבודת הגמר‬
‫ב'‬
‫‪ 2‬ש"ש‬

Similar documents