התפתחות בגיל הרך

Transcription

התפתחות בגיל הרך
‫תשע" ה‬
‫התפתחות הילד – מסלול א' – הדרישות במסלול ‪ 18‬ש"ש‬
‫למתמחים בוויסות חושי‬
‫קורסי מחקר שנים א ‪ /‬ב – חובה ‪ 5 -‬ש"ש‬
‫מס' קורס‬
‫נושאר קורס‬
‫‪808‬‬
‫הרצאה – מחקר כמותי מתקדם – סמסטר א'‬
‫‪1‬‬
‫‪851‬‬
‫הרצאה – מחקר כמותי מתקדם – סמסטר ב'‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪852‬‬
‫תרגיל – מחקר כמותי ‪ -‬סמסטר א'‬
‫‪1‬‬
‫‪18‬‬
‫‪855‬‬
‫תרגיל – מחקר כמותי ‪ -‬סמסטר ב'‬
‫‪1‬‬
‫‪18‬‬
‫יום ב‪,‬ד‪,‬ה‬
‫‪904‬‬
‫מחקר איכותי ‪ -‬מסטריאלי סמסטר א' ‪ /‬ב'‬
‫‪1‬‬
‫יום א'‬
‫שנה א' ‪ /‬ב' – ‪ 4‬ש"ש ‪ -‬חובה‬
‫יום ב'‪ ,‬ד' ה'‬
‫היקף‬
‫מועד קורס‬
‫‪16‬‬
‫התמחות בוויסות חושי‬
‫יום ב'‬
‫סמסטר א'‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪911‬‬
‫עיבוד חושי וויסות עצמי כבסיס להתפ' תקינה ולקויה ‪ -‬יגרמן ‪-‬‬
‫‪12‬‬
‫‪829‬‬
‫התפ' חברתית רגשית של ילדים עם לקויות ‪ -‬באומינגר ‪ -‬סמסטר א'‬
‫‪1‬‬
‫‪711‬‬
‫תהליכי חשיבה וטיפוחם בגיל הרך ‪ -‬אלטמן‪ -‬סמסטר ב'‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪913‬‬
‫הבדלים אינדבידואליים מולדים בעיבוד חושי וויסות עצמי ‪ -‬יגרמן‬
‫סמסטר ב'‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫שנה א' ‪ /‬ב' ‪ 6 -‬ש"ש ‪ -‬חובה‬
‫‪922‬‬
‫הורים כמתווכים ‪ -‬קורת‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪716‬‬
‫התפתחות שפה בגיל הרך ‪ -‬אלטמן‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪760‬‬
‫גישות לעבודה עם הורים לילדים צעירים ‪ -‬וניאל‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪702‬‬
‫התפתחות רגשית בגיל הרך ‪ -‬וניאל‬
‫‪2‬‬
‫‪14‬‬
‫‪894‬‬
‫קשב וזיכרון – עדי יפה‬
‫לא יינתן בתשע"ה‬
‫‪873‬‬
‫התפתחות סנסו מוטורית – עדי יפה‬
‫לא יינתן בתשע"ה‬
‫‪874‬‬
‫הפרעה התפתחותית סנסו מוטורית – עדי יפה‬
‫לא יינתן בתשע"ה‬
‫קורסי בחירה‬
‫‪759‬‬
‫נוירופסיכולוגיה של הרגשות ‪ -‬דבש‬
‫‪2‬‬
‫‪18‬‬
‫‪719‬‬
‫ניהול עצמי בלמידה – היבטים מטהקוגניטביים וריגשיים ‪ -‬קרמרסקי –‬
‫סמסטר ב'‬
‫אוטיזם ולקויות תקשורת – סמסטר ב'‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬
‫יום ב'‬
‫‪902‬‬
‫תקשורת ומוח – משעל‬
‫‪2‬‬
‫‪14‬‬
‫יום ה'‬
‫‪717‬‬
‫עקרונות ושיטות באיבחונים פסיכולוגיים ‪ -‬דבש‪ -‬סמסטר א'‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪718‬‬
‫איבחונים פסיכולוגיים ונוירופסיכולוגיים ‪ -‬דבש – סמסטר ב'‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫יום א'‬
‫‪749‬‬
‫סמינריונים לבחירה ‪ 2 – 1‬ש"ש ‪ -‬חובה‬
‫יום א '‬
‫‪764‬‬
‫קורת ‪ -‬סמינריון‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫יום ה'‬
‫‪880‬‬
‫שפה וחשיבה ‪ -‬משעל ‪ -‬סמינריון‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬
‫יום ב'‬
‫‪871‬‬
‫טכנולוגיה בגיך הרך ‪ -‬סמינריון‬
‫‪2‬‬
‫‪12‬‬
‫‪931‬‬
‫התפתחות מוטורית קוגנטיבית ‪ -‬סמינריון‬
‫לא יינתן בתשע"ה‬
‫תשע" ה‬
‫התפתחות הילד – מסלול ב' – ללא תיזה‬
‫הדרישות במסלול ‪ 22‬ש"ש‬
‫מתמחים בוויסות חושי‬
‫קורסי מחקר שנים א ‪ /‬ב – חובה ‪ 4-‬ש"ש‬
‫מס' קורס‬
‫נושאר קורס‬
‫‪707‬‬
‫הרצאה – מחקר כמותי יישומי– סמסטר א'‬
‫‪1‬‬
‫‪708‬‬
‫הרצאה – מחקר כמותי יישומי‪ -‬סמסטר ב'‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪709‬‬
‫תרגיל – מחקר כמותי ‪ - -‬סמסטר ב'‬
‫‪1‬‬
‫‪18‬‬
‫יום ב‪,‬ד‪,‬ה‬
‫‪904‬‬
‫מחקר איכותי ‪ -‬מסטריאלי סמסטר א' ‪ /‬ב'‬
‫‪1‬‬
‫יום א'‬
‫שנה א' ‪ /‬ב' – ‪ 5‬ש"ש ‪ -‬חובה‬
‫יום ב'‪ ,‬ד'‬
‫ה'‬
‫היקף‬
‫שעת קורס‬
‫‪16‬‬
‫התמחות בויסות חושי‬
‫יום ב'‬
‫קורסי בחירה‬
‫סמסטר א'‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪911‬‬
‫עיבוד חושי וויסות עצמי כבסיס להתפ' תקינה ולקויה ‪ -‬יגרמן ‪-‬‬
‫‪12‬‬
‫‪829‬‬
‫התפ' חברתית רגשית של ילדים עם לקויות ‪ -‬באומינגר ‪ -‬סמסטר א'‬
‫‪1‬‬
‫‪711‬‬
‫תהליכי חשיבה וטיוחם בגיל הרך ‪ -‬אלטמן‪ -‬סמסטר ב'‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪913‬‬
‫הבדלים אינדבידואליים מולדים בעיבוד חושי וויסות עצמי ‪ -‬יגרמן‬
‫סמסטר ב'‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫שנה א' ‪ /‬ב' ‪ 8-‬ש"ש ‪ -‬חובה‬
‫‪922‬‬
‫הורים כמתווכים ‪ -‬קורת‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪716‬‬
‫התפתחות שפה בגיל הרך ‪ -‬אלטמן‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪760‬‬
‫גישות לעבודה עם הורים לילדים צעירים ‪ -‬וניאל‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪702‬‬
‫התפתחות רגשית בגיל הרך ‪ -‬וניאל‬
‫‪2‬‬
‫‪14‬‬
‫‪902‬‬
‫שפה תקשורת ומוח – משעל‬
‫‪2‬‬
‫‪14‬‬
‫‪894‬‬
‫קשב וזיכרון – עדי יפה‬
‫לא יינתן בתשע"ה‬
‫‪873‬‬
‫התפתחות סנסו מוטורית‬
‫לא יינתן בתשע"ה‬
‫‪874‬‬
‫הפרעה התפתחותית סנסו מוטורית‬
‫לא יינתן בתשע"ה‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫‪759‬‬
‫נוירופסיכולוגיה של הרגשות ‪ -‬דבש‬
‫‪2‬‬
‫‪18‬‬
‫‪719‬‬
‫ניהול עצמי בלמידה – היבטים מטהקוגניטביים וריגשיים ‪ -‬קרמרסקי –‬
‫סמסטר ב'‬
‫התערבות התפתחותית תיווכית ‪ MISC -‬בגיל הרך באוכלוסיות מוגבלות –‬
‫סמסטר א'‬
‫אוטיזם ולקויות תקשורת – סמסטר א'‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬
‫יום ב'‬
‫‪902‬‬
‫תקשורת ומוח – משעל‬
‫‪2‬‬
‫‪14‬‬
‫יום ה'‬
‫‪717‬‬
‫עקרונות ושיטות באיבחונים פסיכולוגיים ‪ -‬דבש‪ -‬סמסטר א'‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪718‬‬
‫איבחונים פסיכולוגיים ונוירופסיכולוגיים ‪ -‬דבש – סמסטר ב'‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫יום א'‬
‫‪704‬‬
‫‪749‬‬
‫סמינריונים לבחירה ‪ 4 ) 2‬ש"ש( ‪ -‬שנים א ‪ /‬ב ‪ -‬חובה‬
‫יום א '‬
‫יום ה'‬
‫יום ב'‬
‫‪764‬‬
‫‪880‬‬
‫קורת ‪ -‬סמינריון‬
‫שפה וחשיבה ‪ -‬משעל ‪ -‬סמינריון‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪14‬‬
‫‪871‬‬
‫טכנולוגיה בגיך הרך ‪ -‬סמינריון‬
‫‪2‬‬
‫‪12‬‬
‫‪931‬‬
‫התפתחות מוטורית קוגניטיבית – סמינריון‬
‫לא יינתן בתשע"ה‬