תשע"ו- לחץ כאן - בית הספר לחינוך

Transcription

תשע"ו- לחץ כאן - בית הספר לחינוך
‫חינוך מיוחד ‪ -‬מסלול א' ‪ -‬תשע"ו *‬
‫התמחות‪ :‬מוגבלות שכלית‬
‫הדרישות במסלול זה סה"כ ‪ 18‬ש"ש‬
‫בחינוך‪.‬‬
‫סה"כ‬
‫שעות‬
‫שם הקורס‬
‫מס' קורס‬
‫ש"ש‬
‫מועד הקורס‬
‫שנה א' ‪ /‬ב – ‪ 4‬ש"ש‬
‫בחירה‬
‫‪ 4‬ש"ש‬
‫‪ 707‬מחקר כמותי – בסיסי ‪1‬‬
‫‪ 770‬מחקר כמותי – ‪SPSS‬‬
‫חובה‬
‫‪ 708‬מחקר כמותי – בסיסי ‪2‬‬
‫חובה‬
‫‪ 904‬מחקר איכותי ‪1 -‬‬
‫לבחירה ‪ 1‬מתוך ה‪3-‬‬
‫בחירה‬
‫‪ 997‬מחקר כמותי – מתקדם ‪1‬‬
‫‪ 998‬מחקר כמותי ‪-‬מתקדם ‪2‬‬
‫בחירה‬
‫‪ 983‬מחקר איכותי ‪ -‬מתקדם‬
‫בחירה‬
‫יום חמישי ‪ -‬שנה א' ‪ -‬לבחירה ‪ 1 -‬ש"ש‬
‫‪704‬‬
‫‪703‬‬
‫פרופ' קליין‬
‫ד"ר רוזנטל‬
‫ד"ר לרר‬
‫התערבות התפתחותית תיווכית ‪ MISC‬בגיה"ר באוכלוסיות‬
‫עם מוגבלות שיכלית – סמסטר א‬
‫יסודות בגנטיקה – סמסטר ב'‬
‫ש"ש‬
‫שעה‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫קורסי חובה ‪ -‬שנה א' ‪ -‬חובה ‪ 6 -‬ש"ש )הכולל ‪ 1‬ש"ש פרקטיקום(‬
‫‪980‬‬
‫פרופ' ליפשיץ‬
‫יכולת קוגניטיבית ומוגבלות שכלית‪ -‬סמסטר א'‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪773‬‬
‫פרופ' ליפשיץ‬
‫תסמונות ומוגבלות שכלית‪ -‬סמסטר ב'‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪908‬‬
‫ד"ר משעל‬
‫קוגניציה ומוח‪ -‬שנתי‬
‫‪2‬‬
‫‪12‬‬
‫בחירה‬
‫‪717‬‬
‫ד"ר דבש‬
‫שיטות ועקרונות באבחון פסיכולוגי‪ -‬סמסטר א'‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫‪718‬‬
‫ד"ר דבש‬
‫איבחונים פסיכולוגיים ונוירו פסיכולוגיים י‪ -‬סמסטר ב'‬
‫ד"ר עמינדב‬
‫אבחונים קוגניטיביים ותפקודיים באוכלוסיה בעלת מוגבלות‬
‫השכלית – סמסטר ב' פרקטיקום‬
‫‪16‬‬
‫‪1‬‬
‫‪987‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18‬‬
‫יום שני ‪ -‬שנה ב' ‪ -‬חובה – ‪ 5‬שעות פרקטיקום ו ‪ 2-‬ש"ש סמינריון )סה"כ ‪ 7‬ש"ש(‬
‫‪959‬‬
‫ד"ר עמינדב‬
‫‪984‬‬
‫פרופ' ליפשיץ גב'‬
‫ניסים‬
‫‪-985‬‬
‫ד"ר טל‬
‫‪988‬‬
‫פרופ' ליפשיץ‬
‫‪884‬‬
‫פרופ' ליפשיץ‬
‫יכולות וקשיים אקדמיים באוכלוסיה בעלת מוגבלות שיכלית –‬
‫פרקטיקום – סמסטר א'‬
‫פרוייקט ‪ -‬העשרה אקדימית לבוגרים עם מוגבלות שיכלית‬
‫‪1‬‬
‫ב' ‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫ב' ‪10‬‬
‫)פרופ' ליפשיץ ושושנה ניסים( פרקטיקום‬
‫‪1‬‬
‫תכניות לימודים לבעלי מוגבלות שכלית בגיל בית הספר‪ ,‬תקופת‬
‫הבגרות והזקנה כולל עבודה מעשית ‪ -‬סמסטר א'‬
‫פרקטיקום‬
‫פרקטיקום‬
‫יכולות אקדמיות – עבודה מעשית – סמסטר ב'‬
‫‪1‬‬
‫ב' ‪12‬‬
‫התפתחות ולמידה במעגל החיים באוכלוסיות חריגות ‪ -‬סמינריון‬
‫‪2‬‬
‫ב' ‪14‬‬
‫ב' ‪12‬‬
‫חינוך מיוחד ‪ -‬מסלול ב' ‪ -‬תשע"ו *‬
‫התמחות‪ :‬מוגבלות שכלית‬
‫סה"כ‬
‫שעות‬
‫מס' קורס‬
‫הדרישה במסלול ‪ 22‬ש"ש‬
‫שם הקורס‬
‫ש"ש‬
‫מועד הקורס‬
‫שנה א' ‪ /‬ב ‪ 4 -‬ש"ש‬
‫בחירה‬
‫‪ 4‬ש"ש‬
‫‪ 707‬מחקר כמותי – בסיסי‪1‬‬
‫‪ 770‬מחקר כמותי – ‪SPSS‬‬
‫חובה‬
‫‪ 708‬מחקר כמותי – בסיסי ‪2‬‬
‫חובה‬
‫‪ 904‬מחקר איכותי ‪1 -‬‬
‫לבחירה ‪ 1‬מתוך ה‪3-‬‬
‫בחירה‬
‫‪ 997‬מחקר כמותי – מתקדם ‪1‬‬
‫‪ 998‬מחקר כמותי ‪-‬מתקדם ‪2‬‬
‫בחירה‬
‫‪ 983‬מחקר איכותי ‪ -‬מתקדם‬
‫בחירה‬
‫יום חמישי ‪ -‬שנה א' ‪ -‬לבחירה ‪ 1 -‬ש"ש‬
‫בחירה‬
‫‪704‬‬
‫‪ 1‬ש"ש‬
‫‪703‬‬
‫פרופ' קליין‬
‫ד"ר רוזנטל‬
‫ד"ר לרר‬
‫התערבות התפתחותית תיווכית ‪ MISC‬בגיה"ר באוכלוסיות‬
‫עם מוגבלות שיכלית – סמסטר א‬
‫יסודות בגנטיקה – סמסטר ב'‬
‫ש"ש‬
‫שעה‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫קורסי חובה ‪ -‬שנה א' ‪ -‬חובה ‪ 10 -‬ש"ש )הכולל ‪ 1‬ש"ש פרקטיקום(‬
‫בחירה ‪1‬‬
‫מה‪2 -‬‬
‫‪980‬‬
‫פרופ' ליפשיץ‬
‫יכולת קוגניטיבית ומוגבלות שכלית‪ -‬סמסטר א'‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪773‬‬
‫פרופ' ליפשיץ‬
‫תסמונות ומוגבלות שכלית‪ -‬סמסטר ב'‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪908‬‬
‫ד"ר משעל‬
‫קוגניציה ומוח‪ -‬שנתי‬
‫‪2‬‬
‫‪12‬‬
‫‪951‬‬
‫עדן‬
‫טכנולוגיות בחינוך המיוחד – שנתי– ‪ -‬סמינריון‬
‫‪2‬‬
‫‪14‬‬
‫‪880‬‬
‫משעל‬
‫שפה וחשיבה ‪ -‬שנתי– ‪ -‬סמינריון‬
‫‪717‬‬
‫ד"ר דבש‬
‫שיטות ועקרונות באבחון פסיכולוגי‪ -‬סמסטר א'‬
‫‪718‬‬
‫ד"ר דבש‬
‫אבחונים פסיכולוגיים ונוירו פסיכולוגיים י‪ -‬סמסטר ב'‬
‫‪825‬‬
‫ד"ר כץ‬
‫‪987‬‬
‫ד"ר עמינדב‬
‫תפיסת פנים בקרב אוכלוסיה בהתפתחות תקינה ובקרב אוכ'‪-‬‬
‫סמסטר ב'‬
‫אבחונים קוגניטיביים ותפקודיים באוכלוסיה בעלת מוגבלות‬
‫השכלית – סמסטר ב' פרקטיקום‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18‬‬
‫יום שני ‪ -‬שנה ב' ‪ -‬חובה – ‪ 5‬שעות פרקטיקום ו ‪ 2-‬ש"ש סמינריון )סה"כ ‪ 7‬ש"ש(‬
‫‪959‬‬
‫ד"ר עמינדב‬
‫‪984‬‬
‫פרופ' ליפשיץ גב'‬
‫ניסים‬
‫‪-985‬‬
‫ד"ר טל‬
‫‪988‬‬
‫פרופ' ליפשיץ‬
‫יכולות וקשיים אקדמיים באוכלוסיה בעלת מוגבלות שיכלית –‬
‫פרקטיקום – סמסטר א'‬
‫פרוייקט ‪ -‬העשרה אקדימית לבוגרים עם מוגבלות שיכלית‬
‫‪1‬‬
‫ב' ‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫ב' ‪10‬‬
‫)פרופ' ליפשיץ ושושנה ניסים( פרקטיקום‬
‫‪1‬‬
‫תכניות לימודים לבעלי מוגבלות שכלית בגיל בית הספר‪ ,‬תקופת‬
‫הבגרות והזקנה כולל עבודה מעשית ‪ -‬סמסטר א'‬
‫פרקטיקום‬
‫פרקטיקום‬
‫יכולות אקדמיות – עבודה מעשית – סמסטר ב'‬
‫‪1‬‬
‫ב' ‪12‬‬
‫‪884‬‬
‫פרופ' ליפשיץ‬
‫התפתחות ולמידה במעגל החיים באוכלוסיות חריגות ‪ -‬סמינריון‬
‫‪2‬‬
‫ב' ‪14‬‬
‫‪960‬‬‫‪28‬‬
‫‪-----‬‬
‫בחינה ביבליוגרפית‬
‫‪----‬‬
‫‪-----‬‬
‫ב' ‪12‬‬

Similar documents