תעריפי דואר ישראל החל מ

Transcription

תעריפי דואר ישראל החל מ
‫תעריפי דואר ישראל החל מ‪1.2.2015-‬‬
‫(בשקלים חדשים)‬
‫שירותי דואר לחו"ל בדרך הים והיבשה‬
‫שירותי דואר בארץ‬
‫תעריף למכונות ביול‪/‬‬
‫מעטפה הנרכשת באמצעות‬
‫מכונה אוטומטית‬
‫מכתב מסוג דואר ‪24‬‬
‫עד ‪ 1000‬פריטים במשלוח‬
‫עד ‪ 50‬גרם‬
‫מעל ‪ 50‬עד ‪ 100‬גרם‬
‫‪4.30‬‬
‫‪4.60‬‬
‫מ‪ 1001-‬פריטים במשלוח (‪)1‬‬
‫עד ‪ 50‬גרם‬
‫מעל ‪ 50‬עד ‪ 100‬גרם‬
‫‪3.10‬‬
‫‪3.30‬‬
‫‪2.23‬‬
‫‪2.47‬‬
‫דואר רשום פנים ארצי‬
‫עד ‪ 50‬גרם‬
‫מעל ‪ 50‬עד ‪ 200‬גרם‬
‫מעל ‪ 200‬עד ‪ 500‬גרם‬
‫מעל ‪ 500‬עד ‪ 2000‬גרם‬
‫מסרון (‪ (sms‬לדואר רשום‬
‫‪11.80‬‬
‫‪13.40‬‬
‫‪15.00‬‬
‫‪17.80‬‬
‫‪1.00‬‬
‫עם ברקוד ופרטי נמען מעל ‪ 99‬פרטים במשלוח (‪)1‬‬
‫מכתב מסוג רגיל וגלויה (כולל דבר דפוס‪ ,‬דוגמא מסחרית‪ ,‬גלויה) תעריף למכונות ביול בלבד‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.20‬‬
‫עד ‪ 50‬גרם‬
‫מכתב מסוג "רגיל" וגלויה הנשלח ע"י חיילי צה"ל בשירות פעיל ללא תשלום‬
‫מכתב מסוג חריג (כולל דבר דפוס‪ ,‬דוגמא מסחרית‪ ,‬גלויה)‬
‫תעריף למכונות ביול בלבד‬
‫‪3.90‬‬
‫‪4.10‬‬
‫מ‪ 50-‬עד ‪ 200‬גרם‬
‫‪7.50‬‬
‫‪9.70‬‬
‫מעל ‪ 200‬עד ‪ 350‬גרם‬
‫‪7.90‬‬
‫‪10.00‬‬
‫מעל ‪ 350‬עד ‪ 500‬גרם‬
‫‪13.00‬‬
‫‪14.00‬‬
‫מעל ‪ 500‬עד ‪ 1,000‬גרם‬
‫‪14.00‬‬
‫‪15.50‬‬
‫מעל ‪ 1,000‬עד ‪ 2,000‬גרם‬
‫עד ‪ 50‬גרם‬
‫מעל ‪ 50‬עד ‪ 200‬גרם‬
‫מעל ‪ 200‬עד ‪ 500‬גרם‬
‫מעל ‪ 500‬עד ‪ 1,000‬גרם‬
‫מעל ‪ 1,000‬עד ‪ 2,000‬גרם‬
‫‪7.74‬‬
‫‪9.43‬‬
‫‪10.96‬‬
‫‪16.00‬‬
‫‪18.00‬‬
‫חבילות‬
‫‪₪11.90‬‬
‫חבילות למען צבאי עד ‪ 20‬ק"ג‬
‫משלוח מכתב‪ ,‬גלויה‪ ,‬צרור קטן או דבר דפוס (לוח ד')‬
‫עד ‪ 50‬פריטים במשלוח‬
‫קבוצה ‪ 1‬קבוצה ‪ 2‬קבוצה ‪ 3‬קבוצה ‪ 4‬קבוצה ‪5‬‬
‫משקל (גרם)‬
‫(‪)45‬‬
‫(‪)44‬‬
‫(‪)43‬‬
‫(‪)42‬‬
‫(‪)41‬‬
‫‪3.20‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪6.10‬‬
‫‪11.50‬‬
‫‪19.90‬‬
‫‪10.80‬‬
‫עד ‪ 100‬גרם‬
‫מעל ‪ 100‬ועד ‪ 250‬גרם‬
‫מעל ‪ 250‬ועד ‪ 500‬גרם‬
‫מעל ‪ 500‬ועד ‪ 1000‬גרם‬
‫מעל ‪ 1000‬ועד ‪ 2000‬גרם‬
‫לכל ק"ג נוסף (‪)3‬‬
‫‪3.20‬‬
‫‪4.10‬‬
‫‪6.40‬‬
‫‪12.20‬‬
‫‪27.60‬‬
‫‪11.60‬‬
‫משלוח מעל ‪ 50‬פריטים במשלוח (‪)1‬‬
‫עד ‪ 20‬גרם‬
‫מעל ‪ 20‬גרם ועד ‪ 50‬גרם‬
‫מעל ‪ 50‬גרם ועד ‪ 100‬גרם‬
‫מעל ‪ 100‬גרם ועד ‪ 250‬גרם‬
‫מעל ‪ 250‬גרם ועד ‪ 500‬גרם‬
‫מעל ‪ 500‬גרם ועד ‪ 750‬גרם‬
‫מעל ‪ 750‬גרם ועד ‪ 1,000‬גרם‬
‫מעל ‪ 1,000‬גרם ועד ‪ 1,500‬גרם‬
‫מעל ‪ 1,500‬גרם ועד ‪ 2,000‬גרם‬
‫לכל ק"ג נוסף (‪)3‬‬
‫‪2.02‬‬
‫‪2.26‬‬
‫‪2.64‬‬
‫‪3.59‬‬
‫‪5.56‬‬
‫‪7.99‬‬
‫‪10.43‬‬
‫‪14.08‬‬
‫‪18.94‬‬
‫‪10.89‬‬
‫‪2.05‬‬
‫‪2.31‬‬
‫‪2.72‬‬
‫‪3.73‬‬
‫‪5.85‬‬
‫‪8.45‬‬
‫‪11.05‬‬
‫‪14.96‬‬
‫‪20.15‬‬
‫‪11.57‬‬
‫סוג‬
‫יח'‬
‫משקל‬
‫‪10‬חבילות‬
‫מ‪ 11 -‬חבילות עד ‪ 100‬מ‪ 101 -‬חבילות עד‬
‫‪ 1000‬חבילות‬
‫חבילות‬
‫‪19.00‬‬
‫‪22.20‬‬
‫‪28.30‬‬
‫‪35.50‬‬
‫עד ‪ 2‬ק"ג‬
‫מעל ‪ 2‬ק"ג עד ‪ 5‬ק"ג‬
‫מעל ‪ 5‬ק"ג עד ‪ 10‬ק"ג‬
‫מעל ‪ 10‬ק"ג עד ‪ 20‬ק"ג‬
‫‪17.50‬‬
‫‪21.50‬‬
‫‪22.50‬‬
‫‪30.00‬‬
‫מברקים‬
‫מברק רגיל בארץ‬
‫‪15.50‬‬
‫‪18.00‬‬
‫‪18.00‬‬
‫‪24.20‬‬
‫‪40.20‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‬
‫‪40.20‬‬
‫‪0.50‬‬
‫מברקים (‪)1‬‬
‫מברק רגיל ‪ -‬לכל הארצות‬
‫מאשנב‪:‬‬
‫‪ 7‬מילים ראשונות‬
‫כל מילה נוספת‬
‫באמצעי בזק‪:‬‬
‫‪ 7‬מילים ראשונות‬
‫כל מילה נוספת‬
‫דואר מהיר ‪ -‬אקספרס מאשנב לדלת‬
‫משלוחים רגילים‬
‫משקל‬
‫‪12.00‬‬
‫‪39.90‬‬
‫‪2.90‬‬
‫עד ‪ 0.5‬ק"ג‬
‫‪66.30‬‬
‫‪39.90‬‬
‫‪2.90‬‬
‫ל‪ 0.5 -‬ק"ג נוסף‬
‫עד ‪ 20‬ק"ג‬
‫‪23.30‬‬
‫שירותים מיוחדים‬
‫משלוחים כמותיים‬
‫מעל ‪ 10‬פריטים‬
‫יח'‬
‫משקל‬
‫בתוך‬
‫העיר‬
‫בתוך‬
‫האזור‬
‫בין‬
‫עירוני‬
‫בתוך‬
‫העיר‬
‫בתוך‬
‫האזור‬
‫בין‬
‫עירוני‬
‫עד ‪ 1‬ק"ג‬
‫מעל ‪ 1‬ק"ג עד ‪ 20‬ק"ג‬
‫‪22.40‬‬
‫‪30.10‬‬
‫‪25.90‬‬
‫‪42.80‬‬
‫‪37.60‬‬
‫‪48.80‬‬
‫‪18.00‬‬
‫‪25.40‬‬
‫‪21.90‬‬
‫‪32.60‬‬
‫‪30.20‬‬
‫‪41.80‬‬
‫תשלום נוסף לדמי הדואר בהתאם לסוג דבר הדואר ומשקלו‬
‫רישום דבר דואר לחו"ל‬
‫מסירה מיוחדת (אקספרס) של דבר דואר לחו"ל‬
‫אישור מסירה של דבר דואר רשום‬
‫בטופס תקני או בטופס שאישרה החברה‬
‫בטופס אחר‬
‫אישור מסירת חבילה או דבר דואר רשום (בינלאומי)‬
‫•הגדרת סוגי דברי דואר וחבילות‪ ,‬פרטים על תעריפים נוספים ותנאי המשלוח ניתן לקבל באשנבי הדואר או ע"י עיון‬
‫במדריך הדואר‪.‬‬
‫•אחריות דואר ישראל לדברי דואר רשומים וחבילות בפנים הארץ ולחו"ל הנשלחים באמצעותה‪ ,‬מוגבלת עפ"י חוק‪.‬‬
‫פרטים על התנאים לקבלת פיצויים בפנים הארץ ובשירות הבינלאומי (רשום‪ ,‬חבילות ודואר בינלאומי מהיר) ניתן‬
‫לקבל ביחידות הדואר‪ .‬ניתן לקבל את שיוך המדינה לקבוצה ביחידות הדואר או באמצעות מודיעין דואר ‪( 171‬בטלפון‬
‫‪3.20‬‬
‫‪4.20‬‬
‫‪6.40‬‬
‫‪12.00‬‬
‫‪24.10‬‬
‫‪11.30‬‬
‫עד ‪)5( 100‬‬
‫מעל ‪ 100‬ועד ‪250‬‬
‫מעל ‪ 250‬ועד ‪500‬‬
‫מעל ‪ 500‬ועד ‪750‬‬
‫מעל ‪ 750‬ועד ‪1,000‬‬
‫מעל ‪ 1000‬ועד ‪1,500‬‬
‫מעל ‪ 1,500‬ועד ‪2,000‬‬
‫לכל ק"ג נוסף (‪)3‬‬
‫‪2.15‬‬
‫‪2.40‬‬
‫‪2.80‬‬
‫‪3.79‬‬
‫‪5.85‬‬
‫‪8.39‬‬
‫‪10.93‬‬
‫‪14.74‬‬
‫‪19.82‬‬
‫‪11.33‬‬
‫דואר בינלאומי יוצא בדרך האוויר ‪ -‬כמותי ‪ -‬מעל ‪ 50‬פריטים במשלוח (‪)1‬‬
‫עד ‪20‬‬
‫מעל ‪ 20‬ועד ‪50‬‬
‫מעל ‪ 50‬ועד ‪100‬‬
‫מעל ‪ 100‬ועד ‪250‬‬
‫מעל ‪ 250‬ועד ‪500‬‬
‫מעל ‪ 500‬ועד ‪750‬‬
‫מעל ‪ 750‬ועד ‪1,000‬‬
‫מעל ‪ 1,000‬ועד ‪1,500‬‬
‫מעל ‪ 1,500‬ועד ‪2,000‬‬
‫לכל ק"ג נוסף (‪)3‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪5.50‬‬
‫‪1.40‬‬
‫‪4.50‬‬
‫‪5.22‬‬
‫‪7.12‬‬
‫‪11.82‬‬
‫‪21.10‬‬
‫‪32.61‬‬
‫‪44.08‬‬
‫‪61.24‬‬
‫‪84.04‬‬
‫‪34.39‬‬
‫‪9.00‬‬
‫‪15.80‬‬
‫‪26.50‬‬
‫‪39.70‬‬
‫‪52.90‬‬
‫‪72.60‬‬
‫‪98.90‬‬
‫‪39.60‬‬
‫‪4.47‬‬
‫‪4.89‬‬
‫‪5.98‬‬
‫‪8.67‬‬
‫‪13.92‬‬
‫‪20.41‬‬
‫‪26.85‬‬
‫‪36.45‬‬
‫‪49.20‬‬
‫‪19.30‬‬
‫‪4.99‬‬
‫‪5.81‬‬
‫‪7.99‬‬
‫‪13.38‬‬
‫‪24.03‬‬
‫‪37.27‬‬
‫‪50.47‬‬
‫‪70.21‬‬
‫‪96.46‬‬
‫‪39.56‬‬
‫‪3.79‬‬
‫‪4.10‬‬
‫‪4.90‬‬
‫‪6.86‬‬
‫‪10.64‬‬
‫‪15.30‬‬
‫‪19.91‬‬
‫‪26.78‬‬
‫‪35.86‬‬
‫‪13.81‬‬
‫‪4.39‬‬
‫‪5.15‬‬
‫‪7.16‬‬
‫‪12.14‬‬
‫‪21.97‬‬
‫‪34.18‬‬
‫‪46.34‬‬
‫‪64.53‬‬
‫‪88.72‬‬
‫‪36.47‬‬
‫‪3.97‬‬
‫‪4.42‬‬
‫‪5.63‬‬
‫‪8.59‬‬
‫‪14.37‬‬
‫‪21.53‬‬
‫‪28.65‬‬
‫‪39.26‬‬
‫‪53.35‬‬
‫‪21.31‬‬
‫עד ‪ 0.5‬ק"ג‬
‫‪65.00‬‬
‫‪79.00‬‬
‫‪91.00‬‬
‫‪103.00‬‬
‫‪73.00‬‬
‫‪79.00‬‬
‫‪89.00‬‬
‫‪76.00‬‬
‫‪79.00‬‬
‫‪80.00‬‬
‫לכל ‪ 0.5‬ק"ג‬
‫נוסף עד ‪ 20‬ק"ג‬
‫‪13.50‬‬
‫‪12.60‬‬
‫‪9.40‬‬
‫‪11.90‬‬
‫‪5.50‬‬
‫‪13.00‬‬
‫‪10.70‬‬
‫‪10.10‬‬
‫‪16.50‬‬
‫‪21.50‬‬
‫‪37.60‬‬
‫‪71.20‬‬
‫‪10.50‬‬
‫‪57.90‬‬
‫‪56.10‬‬
‫‪6.80‬‬
‫משלוח חבילות לחו"ל בדרך האוויר ‪ -‬כמותי (‪)4( )1‬‬
‫קבוצה ‪5‬‬
‫קבוצה ‪4‬‬
‫קבוצה ‪3‬‬
‫קבוצה ‪2‬‬
‫קבוצה ‪1‬‬
‫(‪)25‬‬
‫(‪)24‬‬
‫(‪)23‬‬
‫(‪)22‬‬
‫(‪)21‬‬
‫‪72.40‬‬
‫‪10.40‬‬
‫‪38.58‬‬
‫‪24.30‬‬
‫משקל‬
‫עד ‪ 0.5‬ק"ג‬
‫מעל ‪ 0.5‬ועד ‪ 1‬ק"ג‬
‫כל ‪ 1‬ק"ג נוסף‬
‫או חלק ממנו‬
‫‪47.48‬‬
‫‪9.47‬‬
‫‪ - EMS‬שירותים מהירים לחו"ל‬
‫‪7.70‬‬
‫‪8.90‬‬
‫‪8.30‬‬
‫‪14.20‬‬
‫‪23.50‬‬
‫‪35.00‬‬
‫‪46.50‬‬
‫‪63.70‬‬
‫‪86.50‬‬
‫‪34.40‬‬
‫‪7.40‬‬
‫‪11.10‬‬
‫‪16.30‬‬
‫‪22.80‬‬
‫‪29.30‬‬
‫‪38.90‬‬
‫‪51.60‬‬
‫‪19.30‬‬
‫‪6.50‬‬
‫‪9.30‬‬
‫‪13.10‬‬
‫‪17.70‬‬
‫‪22.30‬‬
‫‪29.20‬‬
‫‪38.30‬‬
‫‪13.80‬‬
‫‪8.30‬‬
‫‪14.60‬‬
‫‪24.40‬‬
‫‪36.60‬‬
‫‪48.80‬‬
‫‪67.00‬‬
‫‪91.10‬‬
‫‪36.50‬‬
‫‪7.00‬‬
‫‪11.00‬‬
‫‪16.80‬‬
‫‪24.00‬‬
‫‪31.10‬‬
‫‪41.70‬‬
‫‪55.80‬‬
‫‪21.30‬‬
‫‪107.00‬‬
‫משלוח חבילות לחו"ל דרך האוויר (לוח ב')‬
‫משלוח חבילות לחו"ל בדרך האוויר ‪ -‬יחידני‬
‫קבוצה ‪5‬‬
‫קבוצה ‪4‬‬
‫קבוצה ‪3‬‬
‫קבוצה ‪2‬‬
‫קבוצה ‪1‬‬
‫משקל‬
‫(‪)25‬‬
‫(‪)24‬‬
‫(‪)23‬‬
‫(‪)22‬‬
‫(‪)21‬‬
‫מברק לחו"ל‬
‫‪ 30‬המילים הראשונות או חלק מהן‬
‫באמצעות האשנב ובאמצעות ‪171‬‬
‫כל מילה נוספת‬
‫מברק ברכה מאויר בארץ (בעל נוסח קבוע)‬
‫‪ 30‬המילים הראשונות או חלק מהן‬
‫באמצעות האשנב ובאמצעות ‪171‬‬
‫כל מילה נוספת‬
‫סוג‬
‫משלוח‬
‫‪14.00‬‬
‫‪15.50‬‬
‫‪15.50‬‬
‫‪19.00‬‬
‫‪2.10‬‬
‫‪2.42‬‬
‫‪2.93‬‬
‫‪4.19‬‬
‫‪6.80‬‬
‫‪10.02‬‬
‫‪13.24‬‬
‫‪18.08‬‬
‫‪24.53‬‬
‫‪14.05‬‬
‫‪2.40‬‬
‫‪2.66‬‬
‫‪3.08‬‬
‫‪4.11‬‬
‫‪6.24‬‬
‫‪8.88‬‬
‫‪11.51‬‬
‫‪15.46‬‬
‫‪20.73‬‬
‫‪11.70‬‬
‫משלוח מכתב‪ ,‬גלויה‪ ,‬צרור קטן או דבר דפוס (לוח א')‬
‫דואר בינלאומי יוצא בדרך האוויר ‪ -‬יחידני ‪ -‬עד ‪ 50‬פריטים במשלוח‬
‫קבוצה ‪ 1‬קבוצה ‪ 2‬קבוצה ‪ 3‬קבוצה ‪ 4‬קבוצה ‪ 5‬קבוצה ‪6‬‬
‫משקל (גרם)‬
‫(‪)16‬‬
‫(‪)15‬‬
‫(‪)14‬‬
‫(‪)13‬‬
‫(‪)12‬‬
‫(‪)11‬‬
‫משלוח חבילות לחו"ל דרך הים והיבשה (לוח ו')‬
‫קבוצה ‪ 1‬קבוצה ‪ 2‬קבוצה ‪ 3‬קבוצה ‪ 4‬קבוצה ‪ 5‬קבוצה ‪ 6‬קבוצה ‪ 7‬קבוצה ‪ 8‬קבוצה ‪ 9‬קבוצה ‪ 10‬קבוצה ‪11‬‬
‫(‪)71‬‬
‫(‪)70‬‬
‫(‪)69‬‬
‫(‪)68‬‬
‫(‪)67‬‬
‫(‪)66‬‬
‫(‪)65‬‬
‫(‪)64‬‬
‫(‪)63‬‬
‫(‪)62‬‬
‫(‪)61‬‬
‫חבילות פנים ארצי ‪ -‬משלוחים כמותיים‬
‫מ‪ 1001 -‬חבילות לכל מעל ‪ 10,000‬חבילות‬
‫חבילה מהחבילה לכל חבילה מהחבילה‬
‫הראשונה‬
‫הראשונה‬
‫‪3.20‬‬
‫‪4.60‬‬
‫‪7.50‬‬
‫‪14.60‬‬
‫‪33.20‬‬
‫‪14.30‬‬
‫‪3.20‬‬
‫‪4.50‬‬
‫‪6.90‬‬
‫‪12.70‬‬
‫‪28.30‬‬
‫‪11.70‬‬
‫שירותי דואר לחו"ל בדרך האוויר‬
‫‪58.82‬‬
‫‪12.27‬‬
‫‪16.84‬‬
‫‪52.98‬‬
‫‪67.22‬‬
‫‪14.28‬‬
‫‪8.34‬‬
‫קבוצת ארצות‬
‫קבוצה ‪ 1‬קבוצה ‪ 2‬קבוצה ‪ 3‬קבוצה ‪ 4‬קבוצה ‪ 5‬קבוצה ‪ 6‬קבוצה ‪ 7‬קבוצה ‪ 8‬קבוצה ‪ 9‬קבוצה ‪ 10‬קבוצה ‪11‬‬
‫(‪)200‬‬
‫(‪)90‬‬
‫(‪)99‬‬
‫(‪)98‬‬
‫(‪)97‬‬
‫(‪)96‬‬
‫(‪)95‬‬
‫(‪)94‬‬
‫(‪)93‬‬
‫(‪)92‬‬
‫(‪)91‬‬
‫‪178.0‬‬
‫‪117.0‬‬
‫‪161.0‬‬
‫‪121.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪106.0‬‬
‫‪98.0‬‬
‫‪108.0‬‬
‫‪109.0‬‬
‫‪105.0‬‬
‫‪87.0‬‬
‫‪107.0‬‬
‫‪130.0‬‬
‫‪116.0‬‬
‫‪126.0‬‬
‫‪123.0‬‬
‫‪128.0‬‬
‫‪133.0‬‬
‫‪142.0‬‬
‫‪182.0‬‬
‫‪134.0‬‬
‫‪190.0‬‬
‫‪37.0‬‬
‫‪39.0‬‬
‫‪15.0‬‬
‫‪29.0‬‬
‫‪29.0‬‬
‫‪33.0‬‬
‫‪40.0‬‬
‫‪37.0‬‬
‫‪28.0‬‬
‫‪18.0‬‬
‫‪29.0‬‬
‫‪ )1-700-500-171‬או באתר האינטרנט של חברת דואר ישראל בע"מ‪.‬‬
‫•פרטים על תעריפים מוזלים למשלוח כמותי‪ ,‬ניתן לקבל ביחידות הדואר‪.‬‬
‫(‪ )1‬ניתנת אפשרות להנחה רבעונית בשיעור של ‪ 10%‬מעל ‪ 300‬אלף ש"ח (ללא מע"מ‪ .‬ברבעון קלנדרי‪ ,‬בלא תלות‬
‫במאפייני המשלוח כל עוד הם עונים על הגדרות דואר כמותי‪ .‬דואר כמותי לסוגיו כולל‪ :‬דואר כמותי ממוין‪( ,‬רגיל וחריג)‪,‬‬
‫דואר כמותי לא ממוין‪ ,‬כמותי רשום‪ ,‬כמותי רשום מיוחד‪ ,‬כמותי בינלאומי‪ ,‬דואר ‪ 24‬כמותי וגוביינא כמותי‪.‬‬
‫(‪ )2‬במניין המילים למברק‪ ,‬מילה המונה יותר מ‪ 10-‬אותיות נחשבת ל‪ 2-‬מילים‪.‬‬
‫(‪ )3‬התשלום לדברי דפוס בלבד‪ ,‬עד ‪ 5‬ק"ג‪.‬‬
‫(‪ )4‬מעל ‪ 10‬חבילות‪ )5( .‬כולל משלוח איגרת אוויר לחו"ל‪.‬‬
‫•המחירים כוללים מע"מ ונכונים ל‪ .1.2.2015-‬התעריפים קבועים בתקנון ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת‪.‬‬
‫פרטים מלאים בדבר תנאי השירות ‪ -‬במדריך הדואר‪ .‬ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬