קורסים, שעות ודרישות קדם

Transcription

קורסים, שעות ודרישות קדם
‫קורסים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" במדעי המחשב‬
‫(תשע"ו)‬
‫‪1‬‬
‫חלק מהקורסים יינתנו בשפה האנגלית‬
‫בלחיצה על מספר ו‪/‬או שם הקורס בטבלאות למטה‪ ,‬ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות‪.‬‬
‫חטיבת התיאוריה‬
‫סוג‬
‫הקורס‬
‫בחירה‬
‫‪1‬‬
‫מס' הקורס‬
‫‪0368.4003‬‬
‫‪0368.4034‬‬
‫‪0368.4041‬‬
‫‪0368.4042‬‬
‫‪0368.4051‬‬
‫‪0368.4057‬‬
‫‪0368.4067‬‬
‫‪0368.4078‬‬
‫‪0368.4105‬‬
‫‪0368.4106‬‬
‫‪0368.4139‬‬
‫‪0368.4140‬‬
‫‪0368.4141‬‬
‫‪0368.4142‬‬
‫‪0368.4143‬‬
‫‪0368.4144‬‬
‫‪0368.4145‬‬
‫‪0368.4148‬‬
‫‪0368.4149‬‬
‫‪0368.4152‬‬
‫‪0368.4156‬‬
‫שם הקורס‬
‫‪ Wavelets‬ושימושיהם בעיבוד אות‪/‬תמונה‬
‫למידה חישובית‪ :‬יסודות‬
‫אלגוריתמים מקוונים ומקורבים‬
‫אלגוריתמי קירוב קומבינטוריים‬
‫ניתוח מתקדם של שפות תכנות‬
‫חישוב קוונטי‬
‫מבני נתונים ואלגוריתמים מקוונים‬
‫משפטי אי‪-‬השלמות של גדל‬
‫נושאים מתקדמים בסיבוכיות של חישובים ‪1‬‬
‫נושאים מתקדמים בסיבוכיות של חישובים ‪2‬‬
‫שיטות אלגוריתמיות‬
‫הוכחה אוטומטית‬
‫אימות תוכנה וחומרה‬
‫אלגוריתמים קומבינטוריים‬
‫מערכות שכתוב‬
‫אופטימיזציה גיאומטרית‬
‫קודים לתיקון שגיאות‬
‫נושאים נבחרים בתורת התכנות‬
‫למידה סטטיסטית בחישוביות עצבית‬
‫הוכחות אפס מידע‬
‫נושאי מחקר בתאוריה של מדעי המחשב‬
‫לא כל הקורסים יילמדו בתשע"ו‪ .‬יש לבדוק במערכת השעות‪.‬‬
‫היקף‬
‫בש"ס‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫חטיבת התיאוריה ‪ -‬המשך‬
‫סוג‬
‫הקורס‬
‫מס' הקורס‬
‫‪0368.4157‬‬
‫‪0368.4159‬‬
‫‪0368.4160‬‬
‫‪0368.4161‬‬
‫בחירה‬
‫‪2‬‬
‫‪0368.4162‬‬
‫‪0368.4167‬‬
‫‪0368.4168‬‬
‫‪0368.4170‬‬
‫‪0368.4171‬‬
‫‪0368.4211‬‬
‫‪0368.4222‬‬
‫‪0368.4280‬‬
‫‪0368.4282‬‬
‫‪0368.4283‬‬
‫‪0368.4355‬‬
‫‪0368.4357‬‬
‫‪0368.4358‬‬
‫‪0368.4359‬‬
‫‪0368.4416‬‬
‫‪0368.4428‬‬
‫‪0368.4429‬‬
‫‪0368.4456‬‬
‫‪0368.4474‬‬
‫‪0368.4476‬‬
‫‪0368.4477‬‬
‫‪0368.4483‬‬
‫‪0368.4485‬‬
‫‪0368.4486‬‬
‫‪0368.4490‬‬
‫‪0368.4491‬‬
‫‪0368.4492‬‬
‫‪0368.4493‬‬
‫‪0368.4513‬‬
‫‪2‬‬
‫שם הקורס‬
‫שיטות אנליטיות במדעי המחשב‬
‫אלגוריתמים הסתברותיים ודרנדומיזציה‬
‫סמנטיקה ואפליקציה של שפות תכנות‬
‫פורייה ו‪SWavelet -‬‬
‫יסודות הקריפטוגרפיה (ד‪.‬ק‪)0368.3049 .‬‬
‫אלגוריתמים בזמן תת‪-‬לינארי‬
‫חישוביות בגנטיקה הומנית‬
‫קריפטוגרפיה ותורת המשחקים‬
‫פרוטוקולים קריפטוגרפים‬
‫גיאומטריה חישובית‬
‫ניתוח אלגוריתמים‬
‫שיטות ומודלים פורמליים במדעי המחשב‬
‫סריגים במדעי המחשב‬
‫חישוב מוגבל זיכרון‬
‫נושאים במודלים של מערכות תוכנה‬
‫קודים אלגבריים לתיקון שגיאות‬
‫תיאוריות במכירות פומביות‬
‫פניני מחקר בתיאוריה של מדעי המחשב‬
‫לוגיקה מתקדמת‬
‫נושאים חישוביים בתורת המשחקים‬
‫חישוב מבוזר‬
‫אנליזה של פונקציות בוליאניות וסיבוכיות‬
‫אבטחת מידע‪ -‬תיאוריה בראי המציאות‬
‫אלגברה חישובית‬
‫נושאים מתקדמים במבנה נתונים ואלגוריתמים‬
‫תורת המשחקים האלגוריתמים‬
‫אלגוריתמים מתקדמים‬
‫יישומים במדעי המחשב של תורת האינפורמציה‬
‫מודלים חישוביים מתקדמים‬
‫סיבוכיות תקשורת ואינפורמציה‬
‫שיטות אלגבריות במדעי המחשב ובקומבינטוריקה‬
‫אלגוריתמים דינמיים‬
‫סיבוכיות ‪++‬‬
‫לא כל הקורסים יילמדו בתשע"ו‪ .‬יש לבדוק במערכת השעות‪.‬‬
‫(תשע"ו)‬
‫היקף‬
‫בש"ס‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫החטיבה היישומית‬
‫סוג‬
‫הקורס‬
‫מס' הקורס‬
‫‪0368.4137‬‬
‫‪0368.4147‬‬
‫ניתוח שבבי ‪ DNA‬ורשתות גנטיות‬
‫נושאים מתקדמים במערכות בסיסי נתונים‬
‫למידה סטטיסטית בחישוביות עצבית‬
‫תורת הקודים האלגוריתמים‬
‫נושאים מתקדמים במידול וחישוב ויזואלי‬
‫קורס מתקדם במערכות מחשב‬
‫חישוביות בגנטיקה הומנית‬
‫בטיחות במערכות חישוב‬
‫קריפטוגרפיה ותורת המשחקים‬
‫רשתות ‪PEER TO PEER‬‬
‫גיאומטריה חישובית‬
‫ניתוח רשתות ביולוגיות‬
‫כריית מידע‬
‫חישוב מדעי‬
‫ארכיטקטורת מחשבים‬
‫עיבוד שפה טבעית ואחזור מידע‬
‫נושאים במודלים של מערכות תוכנה‬
‫בסיסים והצגות לשיטות ספקטראליות‬
‫תיכון גיאומטרי בעזרת מחשב )‪(CAGD‬‬
‫חישוב מבוזר‬
‫ניהול משאבים ברשתות תקשורת ‪ -‬מודלים ויישומים‬
‫ניתוח ואימות חומרה‬
‫ראיה חישובית ולמידה עמוקה‬
‫מבוא לתורת הקודים לתיקון שגיאות‬
‫קורס מתקדם בחישוב מקבילי‬
‫‪0368.4061‬‬
‫‪0368.4064‬‬
‫‪0368.4149‬‬
‫‪0368.4153‬‬
‫‪0368.4164‬‬
‫‪0368.4166‬‬
‫‪0368.4168‬‬
‫‪0368.4169‬‬
‫‪0368.4170‬‬
‫‪0368.4172‬‬
‫‪0368.4211‬‬
‫‪0368.4212‬‬
‫‪0368.4225‬‬
‫‪0368.4226‬‬
‫‪0368.4258‬‬
‫‪0368.4341‬‬
‫‪0368.4355‬‬
‫‪0368.4356‬‬
‫‪0368.4403‬‬
‫‪0368.4429‬‬
‫‪0368.4432‬‬
‫‪0368.4479‬‬
‫‪0368.4488‬‬
‫‪0368.4506‬‬
‫‪0368.4510‬‬
‫‪3‬‬
‫שם הקורס‬
‫‪0368.4014‬‬
‫‪0368.4034‬‬
‫בחירה‬
‫‪3‬‬
‫מבוא לראייה ממוחשבת‬
‫זיהוי תבניות‬
‫למידה חישובית‪ :‬יסודות‬
‫סינכרוניזציה בחישוב מקבילי‬
‫חישוב מקבילי‬
‫‪0368.4016‬‬
‫לא כל הקורסים יילמדו בתשע"ו‪ .‬יש לבדוק במערכת השעות‪.‬‬
‫(תשע"ו)‬
‫היקף‬
‫בש"ס‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫קורסים מוכרים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" במדעי המחשב‬
‫(תשע"ו)‬
‫‪4‬‬
‫קורסים מתואר "בוגר אוניברסיטה" במדעי המחשב‬
‫סוג‬
‫הקורס‬
‫מס' הקורס‬
‫‪0366.3267‬‬
‫‪0368.3000‬‬
‫‪0368.3012‬‬
‫‪0368.3013‬‬
‫‪0368.3014‬‬
‫‪0368.3036‬‬
‫‪0368.3049‬‬
‫‪0368.3052‬‬
‫‪0368.3171‬‬
‫‪0368.3235‬‬
‫‪0368.3065‬‬
‫בחירה‬
‫‪0368.3067‬‬
‫‪0368.3133‬‬
‫‪0368.3236‬‬
‫‪0368.3241‬‬
‫‪0368.3248‬‬
‫‪0368.3261‬‬
‫‪0368.3324‬‬
‫‪0368.3460‬‬
‫‪0368.3461‬‬
‫‪0368.3469‬‬
‫‪0368.3170‬‬
‫‪0382.3101‬‬
‫‪0382.3104‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫שם הקורס‬
‫‪5‬‬
‫תורת הגרפים‬
‫נושאים נבחרים במודלים חישוביים‬
‫אלגוריתמים‬
‫מבוא לחישוב עצבי‬
‫גרפיקה ממוחשבת‬
‫נושאים מתקדמים באינטרנט‬
‫מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית‬
‫הנדסת תוכנה מוכוונת עצמים‬
‫קודים‪ ,‬לאניות וסיבוכיות של אלגוריתמי קירוב‬
‫מבוא ללמידה חישובית‬
‫מבוא לאבטחת מידע‬
‫הוכחות עצירה‬
‫קומפילציה‬
‫יסודות גרפיקה‪ ,‬עיבוד תמונה וראיה‬
‫שפות תכנות‬
‫אלגוריתמים בכריית מידע‬
‫מבוא להגנת תקשורת ומסחר‬
‫רשתות עצבים מלאכותיות‬
‫פיתוח מערכות זמן בגישה הפורמלית‬
‫מערכות הפעלה למתקדמים‬
‫תכנות מעבדים רבי ליבות‬
‫גרפים מרחיבים פסאודו‪-‬אקראיות ודרנדומיזציה‬
‫ביואינפורמטיקה מבנית‬
‫ביולוגיה מערכתית חישובית‬
‫לא כל הקורסים יילמדו בתשע"ו‪ .‬יש לבדוק במערכת השעות‪.‬‬
‫בסמסטר א' הוקרס יועבר בשפה האנגלית ב‪ 9-8-‬השיעורים הראשונים ע"י ד"ר סמוטי‪.‬‬
‫היקף‬
‫בש"ס‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫קורסים מתקדמים מהחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים‬
‫סוג‬
‫הקורס‬
‫מס' הקורס‬
‫‪0365.4063‬‬
‫‪0365.4125‬‬
‫‪0365.4150‬‬
‫בחירה‬
‫‪0365.4240‬‬
‫‪0365.4409‬‬
‫‪0365.4414‬‬
‫‪0365.4436‬‬
‫‪0365.4542‬‬
‫‪6‬‬
‫שם הקורס‬
‫למידה סטטיסטית‬
‫זרימה ברשתות‬
‫אלגוריתמי קירוב לאופטימיזציה קומבינטורית‬
‫כריית מידע‬
‫אופטימיזציה ‪1‬‬
‫אופטימיזציה ‪2‬‬
‫תורת התורים‬
‫תכנות בשלמים‬
‫לא כל הקורסים יילמדו בתשע"ו‪ .‬יש לבדוק במערכת השעות‪.‬‬
‫(תשע"ו)‬
‫‪6‬‬
‫היקף‬
‫בש"ס‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬