ISCM-29 - IACMM, Israel Association for Computational Methods in

Transcription

ISCM-29 - IACMM, Israel Association for Computational Methods in
‫אישח"מ – איגוד ישראלי לשיטות חישוביות במכניקה‬
‫‪IACMM – Israel Association for Computational Methods in Mechanics‬‬
‫יום העיון העשרים ותשעה במכניקה חישובית‬
‫)‪29 Israel Symposium on Computational Mechanics (ISCM-29‬‬
‫‪th‬‬
‫בחסות‪:‬‬
‫טכניון ‪ -‬מכון טכנולוגי לישראל‬
‫הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל‬
‫והפקולטה להנדסת מכונות‬
‫‪Sponsored by:‬‬
‫‪TECHNION - Israel Institute of Technology‬‬
‫‪Faculty of Aerospace Engineering‬‬
‫‪and Faculty of Mechanical Engineering‬‬
‫יום חמישי‪ 14 ,‬אוקטובר ‪2010‬‬
‫מרכז המבקרים ע"ש קולר‪-‬קליפורניה‪ ,‬טכניון‬
‫‪Thursday, 14 October 2010‬‬
‫‪Coler-California Visitor Center, Technion‬‬
‫ועדה מארגנת‪ :‬פנחס בר‪-‬יוסף‪ ,‬דיקן הפקולטה להנדסת מכונות‪ ,‬טכניון‬
‫דן גבעולי‪ ,‬הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל‪ ,‬טכניון‬
‫פרטים נוספים‪:‬‬
‫אתר האגודה באינטרנט‪http://www.iacmm.org.il :‬‬
‫פרופ' דן גבעולי‪ ,‬טל‪givol[email protected] ,04-8293814 .‬‬
‫התוכנית מהווה אישור כניסה לטכניון ברכב!‬
‫הרשמה‬
‫דמי הרשמה ליום העיון נקבעים לפי הטבלה הבאה‪:‬‬
‫לא חברים –‬
‫לא חברים –‬
‫חברים )*(‬
‫תעריף רגיל‬
‫סטודנטים לתואר‬
‫ראשון וחיילים בשרות‬
‫חובה‬
‫השתתפות ביום העיון‬
‫חינם )*(‬
‫‪₪ 70‬‬
‫‪₪ 30‬‬
‫חברות באישח"מ )**(‬
‫____‬
‫‪(**) ₪ 120‬‬
‫‪₪ 60‬‬
‫)*( חברי אישח"מ לשנת ‪ 2010‬או לשנת ‪ 2011‬משתתפים ביום העיון בחינם‪ .‬תשלום חברות לשנת ‪2011‬‬
‫במסגרת ‪ ISCM-29‬מכסה השתתפות בשלושה ימי עיון )‪ ISCM-30 ,ISCM-29‬ו‪.(ISCM-31 -‬‬
‫)**( החברות באישח"מ מקנה‪:‬‬
‫השתתפות חינם בימי העיון של אישח''מ )שניים בשנה(‬
‫חברות אוטומטית באיגוד הבין‪-‬לאומי למכניקה חישובית ‪ IACM‬ובאיגוד האירופאי ‪ECCOMAS‬‬
‫חוברות ‪) IACM Expressions‬מגזין של ‪ ,IACM‬שתיים בשנה(‬
‫הנחות באירועים מיוחדים של אישח"מ‬
‫הנחות בהרשמה לכנסים של ‪ ECCOMAS‬בנושאי מכניקה חישובית באירופה‬
‫עלון אישח"מ )בעברית(‬
‫השתתפות בתחרויות של אישח"מ ושל האיגודים הבנ"ל‬
‫ועוד‬
‫‪HOW TO GET TO TECHNION‬‬
‫למגיעים לתחנת הרכבת "חוף הכרמל" ללא רכב‪ ,‬מומלץ להמשיך לטכניון במונית או באוטובוס קו ‪11‬‬
‫הוראות הגעה למרכז קולר‪ :‬ראו המפה בעמוד הבא‪ .‬מהכניסה הראשית )השער המערבי‪ ,‬בצד שמאל‬
‫במפה( יש להמשיך בענף הראשי הימני‪ ,‬לחלוף על פני בית הסינט מצד שמאל‪ ,‬לחלוף על פני בניין‬
‫ליידי דייויס )הנדסת מכונות ואוירונוטיקה( מצד ימין‪ ,‬לחלוף על פני הנדסת תעשיה וניהול מצד ימין‪,‬‬
‫ובכיכר עם פסל הציפור לפנות ימינה לחניה של מרכז המבקרים‪ .‬במפה‪ ,‬בצד ימין למטה‪ ,‬מרכז‬
‫המבקרים מסומן כ‪."Visitors Center"-‬‬
Israel Association for Computational
Methods in Mechanics – IACMM
29th Symposium on Computational Mechanics
ISCM29
Thursday, 14 Oct. 2010
Morning sessions
08:45 Registration
09:20 Greetings
09:30 Invited Lecture:
Prof. Manolis Papadrakakis,
National Technical University of Athens,
Greece
Mastering Computational
Demanding Problems in Mechanics
with Neural Network Predictions
10:30 Coffee break
10:50 Lecture session A
‫איגוד ישראלי לשיטות חישוביות‬
‫במכניקה – אישח"מ‬
‫יום העיון העשרים ותשעה במכניקה חישובית‬
ISCM29
14.10.2010 ,‫יום חמישי‬
‫מושבי הבוקר‬
‫ הרשמה‬08:45
‫ דברי פתיחה‬09:20
:‫ הרצאה מוזמנת‬09:30
Prof. Manolis Papadrakakis
,‫האוניברסיטה הטכנית הלאומית של אתונה‬
‫יוון‬
‫התגברות על בעיות חישוביות מאתגרות‬
‫במכניקה בעזרת חיזויים של רשתות‬
‫עצביות‬
‫ הפסקת קפה‬10:30
‫ מושב הרצאות א‬10:50
(10:50) Mark Wasserman*, Yair Mor-Yossef,
Irad Yavneh and J. Barry Greenberg,
*Faculty of Aerospace Engineering,
Technion
Robust Multigrid Acceleration of RANS
CFD Simulations
‫ עירד יבנה‬,‫יוסף‬-‫ יאיר מור‬,*‫( מרק וסרמן‬10:50)
‫ *הפק' להנדסת‬,‫וברי גרינברג‬
‫ טכניון‬,‫אוירונוטיקה וחלל‬
CFD ‫האצת התכנסות של סימולציות‬
RANS ‫מבוססות מודלי‬
(11:15) Polina Pine*, Yuval Yaish and Joan
Adler, Russell Berrie Nanotechnology
Institute, Technion
Simulation of vibrational frequencies of
carbon nanotubes
,‫ יובל יעיש וג'ואן אדלר‬,*‫( פולינה פאין‬11:15)
‫ טכניון‬,‫טכנולוגיה‬-‫*מכון ראסל ברי לננו‬
‫סימולציית תדירויות תנודה של צינוריות‬
‫פחמן זעירות‬
(11:40) Alexander Yakhot, Ben-Gurion
University,
On Application of Proper Orthogonal
Decomposition for Analyzing Evolving
Data
(12:05) Dan Gordon* and Rachel Gordon,
*Computer Science, Univ. of Haifa
Parallel solution of the Helmholtz
equation with high frequency
12:30 Lunch break
IACMM Council meeting
,‫ המח' להנדסת מכונות‬,‫( אלכסנדר יחוט‬11:40)
‫גוריון‬-‫אונ' בן‬
‫ לניתוח נתונים‬POD-‫על השימוש ב‬
‫המשתנים בזמן‬
,‫( דן גורדון* ורחל גורדון‬12:05)
‫ אוניברסיטת חיפה‬,‫*מדעי המחשב‬
‫חישוב מקבילי של משוואת הלמהולץ‬
‫בתדירות גבוהה‬
‫ הפסקת צהריים‬12:
12:30
‫ישיבת ועד האיגוד‬
Israel Association for Computational
Methods in Mechanics – IACMM
‫איגוד ישראלי לשיטות חישוביות‬
‫במכניקה – אישח"מ‬
29th Symposium on Computational Mechanics
‫יום העיון העשרים ותשעה במכניקה חישובית‬
ISCM29
ISCM29
Afternoon sessions
13:45 IACMM General Assembly
Review Committee
14:15 Keynote lecture:
Alexander Yu. Gelfgat and Yuri
Feldman, Faculty of Engineering,
Tel-Aviv University
A Novel Multigrid Approach for Solving
Incompressible Navier-Stokes Equations
on Massively Parallel Supercomputers
15:00 Lecture session B
(15:00) Shani Weissberg and Zohar Yosibash,
Dept. of Mechanical Engineering, BenGurion University in the Negev
Verifying the Finite Element Results for a
Plastic Process with Large Strains
15:25 Coffee break
(15:40) Ofir Shor, Rafael Advanced Defence
Systems
Probabilistic Analysis of a dynamic
pyrotechnic mechanism using Model
Based Design techniques
(16:05) Ester Feldman, Gila Ghilai and A.
David, Eng. Development Group, Israel
Aerospace Industries Ltd.
Bird Impact on Aircraft Leading Edge:
Test vs. FEM
(16:30) Noa Slomka and Amit Gefen, Dept. of
Biomedical Eng., Tel Aviv University
The effective shear modulus of cytoplasm
of skeletal muscle cells calculated using
an inverse finite element technique
16:55 Ending
‫מושבי אחה"צ‬
‫ אסיפה כללית של האיגוד‬13:
13:45
‫ועדת ביקורת‬
:‫ הרצאת מפתח‬14:15
'‫ הפק‬,‫אלכסנדר גלפגט ויורי פלדמן‬
‫אביב‬-‫ אוניברסיטת תל‬,‫להנדסה‬
‫סריג חדשנית לפתרון משוואות‬-‫גישת רב‬
‫על מקביליים‬-‫סטוקס על מחשבי‬-‫נביאר‬
‫ מושב הרצאות ב‬15:00
‫ המח' להנדסת‬,‫( שני ויסברג וזהר יוסיבאש‬15:00)
‫גוריון בנגב‬-‫ אונ' בן‬,‫מכונות‬
‫אימות תוצאות האלמנטים הסופיים‬
‫לתהליך פלסטי עם עבורים גדולים‬
‫ הפסקת קפה‬15:
15:25
‫ רפא"ל‬,‫( אופיר שור‬15:40)
‫אנליזת הסתברותית של מכניזם פירוטכני‬
-‫דינמי בעזרת טכניקות תכן מבוססות‬
‫מודל‬
,‫ דוד‬.‫ גילה גילאי וא‬,‫( אסתר פלדמן‬16:05)
‫ תע"א‬,‫קבוצת פיתוח הנדסי‬
:‫מכת ציפור על שפת התקפה של מטוס‬
‫תוצאות ניסוי כנגד אנליזה נומרית‬
‫ המחלקה‬,‫( נועה סלומקה ועמית גפן‬16:30)
‫אביב‬-‫ אונ' תל‬,‫רפואית‬-‫להנדסה ביו‬
‫חישוב מודול הגזירה של הציטופלסמה‬
‫של תאי שריר שלד בטכניקת אלמנט סופי‬
‫הופכית‬
‫ סיום‬16:55
16:55

Similar documents