שאלות בגרות

Comments

Transcription

שאלות בגרות
‫שאלות בגרות‬
‫© המרכז להוראת המדעים‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪1‬‬
‫סוגי שאלות ‪ -‬הגדרה כללית‬
‫‪ .1‬מעקב אחר קוד נתון‬
‫* רקורסיבי‪ :‬בד"כ על מערך‪ ,‬אך אפשר על כל דבר אחר‪.‬‬
‫* איטרטיבי (לא רקורסיבי)‪ :‬בד"כ פעולות על מחסנית‪ ,‬רשימה‪...‬‬
‫‪ .2‬כתיבת קוד‬
‫* פעולה על טיפוס‪ :‬בד"כ טיפוסי אוסף (רשימה‪ ,‬מחסנית‪ ,‬תור‪ ,‬עץ‪,‬‬
‫מפה או אחר)‪ .‬בדיקת היכולת האלגוריתמית‪.‬‬
‫* מימוש פעולות של טיפוס ע"ס ייצוג נתון‪.‬‬
‫* כתיבת מחלקה (ייצוג‪+‬מימוש) המגדירה טיפוס אוסף‪/‬פשוט‪.‬‬
‫* שימוש בטיפוס ע"ס הממשק (‪ )API‬שלו‪.‬‬
‫© המרכז להוראת המדעים‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪2‬‬
‫המרת שאלות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫לא כל שאלה כדאי להמיר‪.‬‬
‫שימו לב לעקרונות תכנות מונחה עצמים!‬
‫צריך לבחור בשאלה סגורה ככל שניתן‪.‬‬
‫המעיטו במלל‪.‬‬
‫הרבו שימוש בתרשימי ‪ ,UML‬עצמים‪.API ,‬‬
‫פעלו לפי הכלל‪ :‬שימוש ואח"כ מימוש‬
‫(שימוש תחילה)‬
‫© המרכז להוראת המדעים‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪3‬‬
‫תור עדיפויות‬
‫(בגרות תשנ"ז ‪)1997‬‬
‫•‬
‫טיפוס אוסף ספציפי (צריך להמיר לאוסף כללי)‬
‫•‬
‫שאלה סגורה‪ :‬ממשק ברור ופשוט‪.‬‬
‫•‬
‫מימוש המחלקה ע"פ ממשק (‪ )API‬נתון‬
‫•‬
‫אפשר להוסיף שימוש במחלקה‬
‫© המרכז להוראת המדעים‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪4‬‬
‫תור עדיפויות "משופץ"‬
‫© המרכז להוראת המדעים‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪5‬‬
‫מוטות וטבעות‬
‫(בגרות תשס"ב ‪)2002‬‬
‫•‬
‫שאלה סגורה‪ :‬ממשק ברור ופשוט‪( .‬בהמרת‬
‫השאלה ניתן לפצל את ממשק המוט לשתי מחלקות‪:‬‬
‫‪)Pole, Ring‬‬
‫•‬
‫שימוש בממשק (‪ )API‬של מחלקות נתונות‬
‫•‬
‫אפשר להוסיף מימוש המחלקות‬
‫© המרכז להוראת המדעים‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪6‬‬
‫שאלות חדשות‬
‫‪ .1‬בניית עץ חיפוש מאוזן‬
‫* מעקב אחר קוד רקורסיבי‬
‫© המרכז להוראת המדעים‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪7‬‬
‫שאלות חדשות‬
‫‪ .2‬דף אינטרנט‬
‫* אוסף ספציפי‬
‫* שימוש בממשק מחלקה (‪.)API‬‬
‫* כתיבת המחלקה (ייצוג ‪ +‬מימוש)‪.‬‬
‫‪ .3‬רשימת רייטינג‬
‫* מימוש ע"פ ייצוג נתון‪.‬‬
‫* יכולת אלגוריתמית‬
‫© המרכז להוראת המדעים‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪8‬‬
‫מאגר שאלות נוספות‬
‫מאגר שאלות גדול‪ ,‬מחולק לנושאים באתר‪:‬‬
‫‪http://cse.proj.ac.il/SecureSite/SecureSite/SiteLogin.asp?SiteID=94‬‬
‫© המרכז להוראת המדעים‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪9‬‬
‫סוף‬
‫© המרכז להוראת המדעים‬
‫האוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫‪10‬‬

Similar documents