משפט פרטי והלכה:נקודת השקה 99-024 תיאוריה חוקתית ופרשנות (בשפה

Transcription

משפט פרטי והלכה:נקודת השקה 99-024 תיאוריה חוקתית ופרשנות (בשפה
‫‪ - 99‬הפקולטה למשפטים‬
‫מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫שעות‬
‫סמ‪.‬א ‪ -‬סמ‪.‬ב אפיון‬
‫מס‪ .‬קורס‬
‫‪99-004‬‬
‫‪99-027‬‬
‫‪99-028‬‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-038‬‬
‫‪99-039‬‬
‫‪99-055‬‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-071‬‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-078‬‬
‫ט‪.‬נ‪. .‬‬
‫הרצאה‬
‫ט‪.‬נ‪. .‬‬
‫‪0 - 1‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ט‪.‬נ‪. .‬‬
‫‪0 - 1‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫תיאוריה חוקתית אמריקנית‬
‫הרצאה‬
‫אתיקה רפואית ומשפט )מועבר בשפה האנגלית(‬
‫ד"ר פ‪ .‬יוקליס‪-‬לאו‬
‫‪0 - 1‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ליטיגציה חוקתית בבתי משפט לערעורים‪ :‬תיאוריה ופרקטיקה‬
‫הרצאה‬
‫ט‪.‬נ‪. .‬‬
‫‪0 - 1‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ט‪.‬נ‪. .‬‬
‫‪0 - 1‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫מ‪.‬מ ‪.‬‬
‫‪0 - 0‬‬
‫הסטטוס המשפטי של האיסלאם באירופה‬
‫הרצאה‬
‫עבודה שוות ערך לתיזה‬
‫עבודה‬
‫דיני פטנטים בארה"ב )מועבר באנגלית(‬
‫קורס בחירה באנגלית‬
‫תואר ראשון שנה ג' בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ט‪.‬נ‪. .‬‬
‫‪99-089‬‬
‫דיני נזיקין במשפחה‬
‫‪99-092‬‬
‫זכויות יוצרים במשפט הבינלאומי וההשוואתי‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-096‬‬
‫‪0 - 1‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫זכויות יוצרים וסימני מסחר‪ :‬ההצטלבות שבין יצירתיות והחוק האמריקני‬
‫קורס בחירה באנגלית‬
‫תואר ראשון שנה ג' בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ט‪.‬נ‪. .‬‬
‫‪0 - 1‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫משפט עברי ותיאוריה משפטית אמריקנית )בשפה האנגלית(‬
‫קורס בחירה באנגלית‬
‫תואר ראשון שנה ג' בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ט‪.‬נ‪. .‬‬
‫‪0 - 1‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫תיאוריה חוקתית ופרשנות )בשפה האנגלית(‬
‫קורס בחירה באנגלית‬
‫תואר ראשון שנה ג' בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-026‬‬
‫ט‪.‬נ‪. .‬‬
‫‪0 - 1‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫משפט פרטי והלכה‪:‬נקודת השקה‬
‫קורס בחירה באנגלית‬
‫תואר ראשון שנה ג' בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-025‬‬
‫אזור‪-‬בנין‬
‫חדר‬
‫המבנה הכלכלי של עסקאות וחוזים‬
‫תואר ראשון שנים ג'‪-‬ד'‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-024‬‬
‫נכון ל‪13.10.15-‬‬
‫שופטת ב‪ .‬כהנא‬
‫פרופ' א‪ .‬בל‬
‫‪0 - 1‬‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ג ‪16 - 14‬‬
‫‪0 - 2‬‬
‫א ‪13 - 11‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫ייצוג בגישור מסחרי בינלאומי‬
‫תואר ראשון כל השנים‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫פרופ' מ‪ .‬אלברשטין‬
‫‪0 - 4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪ - 99‬הפקולטה למשפטים‬
‫מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫שעות‬
‫סמ‪.‬א ‪ -‬סמ‪.‬ב אפיון‬
‫מס‪ .‬קורס‬
‫‪99-100‬‬
‫‪99-101‬‬
‫תרגיל‬
‫ט‪.‬נ‪. .‬‬
‫שכ"ל‪ 00.0 -‬ניקוד‪00.00 -‬‬
‫סמ‪ .‬א ג ‪14 - 12‬‬
‫סמ‪ .‬ב ג ‪16 - 14‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ט‪.‬נ‪. .‬‬
‫שכ"ל‪ 00.0 -‬ניקוד‪00.00 -‬‬
‫סמ‪ .‬א ג ‪11 - 09‬‬
‫סמ‪ .‬ב ה ‪13 - 11‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪2 - 2‬‬
‫‪2 - 2‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫מבוא ללימודי משפטים‬
‫הקורס מתקיים שבוע לפני תחילת שנה"ל תשע"ו‬
‫תואר ראשון שנה א' חובה‬
‫פרופ' י‪ .‬שטרן‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫אזור‪-‬בנין‬
‫חדר‬
‫שיעורי העשרה‬
‫תואר ראשון שנה א' חובה‬
‫תרגיל‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫נכון ל‪13.10.15-‬‬
‫הרצאה‬
‫תרגיל‬
‫קב‪03 .‬‬
‫חלוקה קבו' לצורך תרגול‪.‬‬
‫פרופ' י‪ .‬שטרן‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ה ‪12 - 10‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪0 - 2‬‬
‫א ‪10 - 08‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫מ‪.‬מ ‪.‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪0 - 2‬‬
‫שכ"ל‪ 00.0 -‬ניקוד‪00.00 -‬‬
‫ה ‪12 - 10‬‬
‫תרגיל‬
‫קב‪04 .‬‬
‫לצורך תרגול‬
‫מ‪.‬מ ‪.‬‬
‫‪000‬‬
‫‪0 - 2‬‬
‫שכ"ל‪ 00.0 -‬ניקוד‪00.00 -‬‬
‫א ‪10 - 08‬‬
‫תרגיל‬
‫קב‪05 .‬‬
‫חלוקה לצורך תרגול‬
‫מ‪.‬מ ‪.‬‬
‫‪000‬‬
‫‪0 - 2‬‬
‫שכ"ל‪ 00.0 -‬ניקוד‪00.00 -‬‬
‫ה ‪12 - 10‬‬
‫תרגיל‬
‫קב‪06 .‬‬
‫לצורך תרגול‬
‫מ‪.‬מ ‪.‬‬
‫‪000‬‬
‫‪0 - 2‬‬
‫שכ"ל‪ 00.0 -‬ניקוד‪00.00 -‬‬
‫א ‪10 - 08‬‬
‫תרגיל‬
‫קב‪07 .‬‬
‫חלוקה לצורך תרגול‬
‫מ‪.‬מ ‪.‬‬
‫‪000‬‬
‫‪0 - 2‬‬
‫שכ"ל‪ 00.0 -‬ניקוד‪00.00 -‬‬
‫ה ‪12 - 10‬‬
‫תרגיל‬
‫קב‪08 .‬‬
‫לצורך תרגול‬
‫מ‪.‬מ ‪.‬‬
‫‪000‬‬
‫‪0 - 2‬‬
‫שכ"ל‪ 00.0 -‬ניקוד‪00.00 -‬‬
‫א ‪10 - 08‬‬
‫‪99-102‬‬
‫דיני חוזים‬
‫תואר ראשון שנה א' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫‪000‬‬
‫הרצאה‬
‫ד"ר מ‪ .‬גלברד‬
‫‪0 - 6‬‬
‫ג ‪17 - 14‬‬
‫ה ‪18 - 15‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫פרופ' ג‪ .‬פרחומובסקי‬
‫‪0 - 6‬‬
‫א ‪13 - 10‬‬
‫ה ‪14 - 11‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪2‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ - 99‬הפקולטה למשפטים‬
‫מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫שעות‬
‫סמ‪.‬א ‪ -‬סמ‪.‬ב אפיון‬
‫מס‪ .‬קורס‬
‫‪99-103‬‬
‫‪99-104‬‬
‫הרצאה‬
‫פרופ' ח‪ .‬שינמן‬
‫‪4 - 0‬‬
‫ב ‪13 - 09‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫פרופ' י‪ .‬לורברבוים‬
‫‪4 - 0‬‬
‫א ‪18 - 16‬‬
‫ג ‪18 - 16‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫הרצאה‬
‫‪99-107‬‬
‫משפט בינלאומי פומבי‬
‫‪99-109‬‬
‫משפט וחברה‬
‫‪3 - 3‬‬
‫ד"ר ה‪ .‬דנציג‪-‬רוזנ‬
‫סמ‪ .‬א ב ‪15 - 12‬‬
‫סמ‪ .‬ב ה ‪16 - 13‬‬
‫‪3 - 3‬‬
‫ד"ר ה‪ .‬דנציג‪-‬רוזנ‬
‫סמ‪ .‬א ג ‪14 - 11‬‬
‫סמ‪ .‬ב ג ‪14 - 11‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ד"ר ז‪ .‬בורר‬
‫תואר ראשון שנים א'‪-‬ב' בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-110‬‬
‫הרצאה‬
‫‪99-111‬‬
‫הרצאה‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫ד"ר ש‪ .‬רגב‪-‬מסלם‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ד ‪11 - 09‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ד"ר ש‪ .‬רגב‪-‬מסלם‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ה ‪11 - 09‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫פרופ' א‪ .‬רייך‬
‫‪6 - 0‬‬
‫ב ‪13 - 10‬‬
‫ה ‪13 - 10‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ד"ר ב‪ .‬שמואלי‬
‫‪6 - 0‬‬
‫ג ‪19 - 16‬‬
‫ה ‪16 - 13‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫מבוא למשפט עברי‬
‫תואר ראשון שנה א' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫‪4 - 0‬‬
‫ב ‪13 - 09‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫דיני נזיקין‬
‫תואר ראשון שנה א' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫‪000‬‬
‫דיני עונשין‬
‫תואר ראשון שנה א' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫אזור‪-‬בנין‬
‫חדר‬
‫תורת המשפט‬
‫תואר ראשון שנה ב' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫נכון ל‪13.10.15-‬‬
‫הרצאה‬
‫‪99-116‬‬
‫היסטוריה של המשפט‬
‫‪99-119‬‬
‫משפט וכלכלה‬
‫ד"ר י‪ .‬חבה‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ג ‪19 - 17‬‬
‫ה ‪14 - 12‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫פרופ' ש‪ .‬אטינגר‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ג ‪16 - 14‬‬
‫ה ‪11 - 09‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫תואר ראשון שנה א' בחירה ותואר ראשון שנה ב' בחירה‬
‫ד"ר ש‪ .‬בלום‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫תואר ראשון שנים א'‪-‬ב' בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר ע‪ .‬ליבזון‬
‫‪0 - 2‬‬
‫א ‪16 - 14‬‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ג ‪11 - 09‬‬
‫‪3‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ - 99‬הפקולטה למשפטים‬
‫מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫שעות‬
‫סמ‪.‬א ‪ -‬סמ‪.‬ב אפיון‬
‫מס‪ .‬קורס‬
‫‪99-120‬‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-121‬‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-122‬‬
‫נכון ל‪13.10.15-‬‬
‫אזור‪-‬בנין‬
‫תכנית מצויינות בינלאומית‪-‬חילופי סטודנטים סמ' א'‬
‫הרצאה‬
‫ד"ר ש‪ .‬שטרן‬
‫שכ"ל‪ 10.5 -‬ניקוד‪00.00 -‬‬
‫‪0 - 2‬‬
‫תכנית מצויינות בינלאומית חילופי סטודנטים סמ' ב'‬
‫הרצאה‬
‫ד"ר ש‪ .‬שטרן‬
‫שכ"ל‪ 10.5 -‬ניקוד‪00.00 -‬‬
‫‪2 - 0‬‬
‫כתב עת מחקרי משפט ‪ -‬מתחילים‬
‫כתב עת‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫פרופ' צ‪ .‬דגן‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫שכ"ל‪ 00.0 -‬ניקוד‪00.00 -‬‬
‫‪2 - 0‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ה ‪20 - 18‬‬
‫‪99-123‬‬
‫תואר שלישי‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪000‬‬
‫סמינר מחלקתי‬
‫הרצאה‬
‫פרופ' י‪ .‬פלדמן‬
‫שכ"ל‪ 00.0 -‬ניקוד‪00.00 -‬‬
‫‪2 - 2‬‬
‫ג ‪16 - 14‬‬
‫‪99-150‬‬
‫‪000‬‬
‫יסודות בכלכלה למשפטנים‬
‫תואר ראשון שנה א' בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫תרגיל‬
‫ד"ר י‪ .‬נוסים‬
‫‪4 - 0‬‬
‫א ‪14 - 10‬‬
‫ד"ר י‪ .‬נוסים‬
‫שכ"ל‪ 00.0 -‬ניקוד‪00.00 -‬‬
‫‪2 - 0‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫א ‪10 - 08‬‬
‫‪99-152‬‬
‫‪000‬‬
‫תולדות המחשבה המדינית‬
‫תואר ראשון שנה א' בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-155‬‬
‫ד"ר מ‪ .‬הלינגר‬
‫‪4 - 0‬‬
‫א ‪14 - 10‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫משפט ושינוי חברתי‪-‬מבוא לקליניקות‬
‫תואר ראשון שנה ב' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר ש‪ .‬רגב‪-‬מסלם‬
‫שכ"ל‪ 00.5 -‬ניקוד‪00.50 -‬‬
‫‪2 - 0‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫דו‪-‬שבועי‬
‫ד ‪11 - 09‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫הרצאה‬
‫ד"ר ש‪ .‬רגב‪-‬מסלם‬
‫שכ"ל‪ 00.5 -‬ניקוד‪00.50 -‬‬
‫‪2 - 0‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ד ‪16 - 14‬‬
‫‪99-160‬‬
‫חדר‬
‫דו‪-‬שבועי‬
‫‪000‬‬
‫אנגלית למשפטנים‬
‫תואר ראשון שנה א' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫עו"ד א‪ .‬לוין‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ג ‪14 - 12‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫הרצאה‬
‫עו"ד א‪ .‬לוין‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ג ‪16 - 14‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫קב‪03 .‬‬
‫הרצאה‬
‫עו"ד ג‪ .‬פיואר‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ג ‪14 - 12‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫קב‪04 .‬‬
‫הרצאה‬
‫עו"ד ג‪ .‬פיואר‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ג ‪16 - 14‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪4‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ - 99‬הפקולטה למשפטים‬
‫מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫שעות‬
‫סמ‪.‬א ‪ -‬סמ‪.‬ב אפיון‬
‫מס‪ .‬קורס‬
‫‪99-200‬‬
‫‪99-201‬‬
‫תרגיל‬
‫ט‪.‬נ‪. .‬‬
‫שכ"ל‪ 00.0 -‬ניקוד‪00.00 -‬‬
‫סמ‪ .‬א ב ‪19 - 17‬‬
‫סמ‪ .‬ב ב ‪20 - 18‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ט‪.‬נ‪. .‬‬
‫שכ"ל‪ 00.0 -‬ניקוד‪00.00 -‬‬
‫סמ‪ .‬א ב ‪19 - 17‬‬
‫סמ‪ .‬ב ג ‪16 - 14‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪2 - 2‬‬
‫‪99-203‬‬
‫הרצאה‬
‫‪99-205‬‬
‫הרצאה‬
‫‪99-206‬‬
‫הרצאה‬
‫‪2 - 2‬‬
‫פרופ' ע‪ .‬רדזינר‬
‫סמ‪ .‬א ג ‪18 - 16‬‬
‫סמ‪ .‬ב ב ‪22 - 20‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫ד"ר א‪ .‬בר‪-‬סימן‪-‬טו‬
‫‪6 - 0‬‬
‫ב ‪16 - 13‬‬
‫ה ‪19 - 16‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫פרופ' ג‪ .‬ספיר‬
‫‪0 - 6‬‬
‫ג ‪19 - 16‬‬
‫ה ‪17 - 14‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪3 - 3‬‬
‫ד"ר ה‪ .‬אהרוני ברק‬
‫סמ‪ .‬א ד ‪11 - 08‬‬
‫סמ‪ .‬ב א ‪11 - 08‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪3 - 3‬‬
‫סמ‪ .‬א ה ‪17 - 14‬‬
‫סמ‪ .‬ב ג ‪14 - 11‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ד"ר ע‪ .‬ליבזון‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫סדר דין אזרחי‬
‫תואר ראשון שנה ג' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫פרופ' צ‪ .‬דגן‬
‫‪4 - 0‬‬
‫ב ‪15 - 13‬‬
‫ה ‪15 - 13‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫דיני חברות‬
‫תואר ראשון שנה ב' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫ד"ר י‪ .‬נוסים‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ג ‪14 - 10‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫משפט חוקתי‬
‫תואר ראשון שנה א' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫ד"ר ש‪ .‬רגב‪-‬מסלם‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ה ‪14 - 12‬‬
‫ד ‪22 - 20‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫חיובים הנובעים מן הנישואין‪-‬הלכה ומשפט‬
‫סמינריון מחקרי‬
‫תואר שני בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-204‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫דיני מסים‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫‪2 - 2‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫מדינת הרווחה והאתגרים של המאה ה‪21-‬‬
‫סמינריון עיוני‬
‫תואר ראשון שנה ג' בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-202‬‬
‫אזור‪-‬בנין‬
‫חדר‬
‫שיעור העשרה‪ -‬שנה ב'‬
‫תואר ראשון שנה ב' חובה‬
‫תרגיל‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫נכון ל‪13.10.15-‬‬
‫הרצאה‬
‫פרופ' י‪ .‬סיני‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ה ‪20 - 16‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ד"ר א‪ .‬ליפשיץ‬
‫‪4 - 0‬‬
‫ד ‪14 - 10‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪5‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ - 99‬הפקולטה למשפטים‬
‫מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫שעות‬
‫סמ‪.‬א ‪ -‬סמ‪.‬ב אפיון‬
‫מס‪ .‬קורס‬
‫‪99-208‬‬
‫‪99-212‬‬
‫הרצאה‬
‫‪99-214‬‬
‫הרצאה‬
‫‪99-261‬‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-264‬‬
‫הרצאה‬
‫פרופ' ש‪ .‬ליפשיץ‬
‫‪5 - 0‬‬
‫ד ‪14 - 11‬‬
‫ב ‪15 - 13‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫פרופ' ר‪ .‬הלפרין‪-‬קדר‬
‫‪5 - 0‬‬
‫א ‪12 - 10‬‬
‫ד ‪14 - 11‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫ד"ר ע‪ .‬אייל‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ד ‪16 - 14‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ד"ר ע‪ .‬אייל‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ד ‪16 - 14‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪2 - 2‬‬
‫ד"ר ה‪ .‬מודריק‪-‬אבן‬
‫סמ‪ .‬א ו ‪12 - 10‬‬
‫סמ‪ .‬ב ד ‪22 - 20‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫הסיכסוך הישראלי‪-‬פלסטיני‬
‫סמינריון‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫קדושת החיים בהלכה ובמשפט העברי‬
‫סמינריון עיוני מרוכז‬
‫תואר שני בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-268‬‬
‫ד"ר ש‪ .‬שטרן‬
‫‪0 - 6‬‬
‫ב ‪17 - 14‬‬
‫ד ‪14 - 11‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫שיטות מחקר במשפטים‬
‫תואר ראשון שנה ב' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫פרופ' ש‪ .‬לרנר‬
‫‪0 - 6‬‬
‫ב ‪17 - 14‬‬
‫ד ‪14 - 11‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫דיני משפחה‬
‫תואר ראשון שנה ב' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫ד"ר ח‪ .‬שפירא‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ה ‪14 - 12‬‬
‫ד ‪22 - 20‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫קליניקה לסיוע אזרחי עפ"י המשפט העברי‬
‫לימודי קליניקה משפטית‬
‫תואר ראשון שנה ג' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר י‪ .‬חבה‬
‫שכ"ל‪ 02.5 -‬ניקוד‪02.50 -‬‬
‫‪3 - 3‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ב ‪20 - 17‬‬
‫‪99-269‬‬
‫‪000‬‬
‫יחסים במשפחה בדין הפלילי והנזיקי‬
‫סמינריון עיוני‬
‫תואר ראשון שנה ג' בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-271‬‬
‫אזור‪-‬בנין‬
‫חדר‬
‫דיני קניין‬
‫תואר ראשון שנה ב' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫נכון ל‪13.10.15-‬‬
‫ד"ר ב‪ .‬שמואלי‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ב ‪17 - 15‬‬
‫ד ‪22 - 20‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫סדנה לכתיבת מאמרים משפטיים‬
‫סמינריון מחקרי מרוכז‬
‫בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫פרופ' א‪ .‬בנדור‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ג ‪14 - 12‬‬
‫ב ‪22 - 20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫‪ - 99‬הפקולטה למשפטים‬
‫שעות‬
‫סמ‪.‬א ‪ -‬סמ‪.‬ב אפיון‬
‫מס‪ .‬קורס‬
‫‪99-275‬‬
‫השבת במדינת ישראל‬
‫‪99-277‬‬
‫פרדוקס‪ ,‬אבסורד ועמימות במשפט‬
‫סמינריון מחקרי‬
‫תואר ראשון שנה ד' בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫פרופ' ג‪ .‬ספיר‬
‫סמינריון מחקרי‬
‫תואר ראשון שנים ג'‪-‬ד' בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-279‬‬
‫קניין רוחני‬
‫‪99-281‬‬
‫משפט ותרבות‬
‫נכון ל‪13.10.15-‬‬
‫סמינריון מרוכז‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫פרופ' א‪ .‬פרז‬
‫פרופ' ג‪ .‬פרחומובסקי‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ה ‪14 - 12‬‬
‫ב ‪22 - 20‬‬
‫‪4 - 0‬‬
‫א ‪18 - 16‬‬
‫ו ‪12 - 10‬‬
‫‪0 - 4‬‬
‫א ‪18 - 16‬‬
‫ב ‪22 - 20‬‬
‫אזור‪-‬בנין‬
‫חדר‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫סמינריון‬
‫תואר שני‬
‫קב‪02 .‬‬
‫סמינריון‬
‫‪2 - 2‬‬
‫ד"ר ל‪ .‬פרידגוט‪-‬נצ‬
‫סמ‪ .‬א ו ‪10 - 08‬‬
‫סמ‪ .‬ב ב ‪22 - 20‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫קב‪03 .‬‬
‫סמינריון‬
‫‪2 - 2‬‬
‫ד"ר ל‪ .‬פרידגוט‪-‬נצ‬
‫סמ‪ .‬א ו ‪12 - 10‬‬
‫סמ‪ .‬ב ד ‪22 - 20‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה ותואר שני בחירה ותואר שלישי בחירה‬
‫‪0 - 3‬‬
‫פרופ' י‪ .‬פלדמן‬
‫סדנה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫פרופ' א‪ .‬פרז‬
‫א ‪17 - 14‬‬
‫‪000‬‬
‫‪99-302‬‬
‫סדנה למחקר אמפירי‬
‫‪99-305‬‬
‫סדנה למצטיינים‬
‫תואר ראשון שנה ב' בחירה‬
‫סדנה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר ע‪ .‬אייל‬
‫ד"ר ה‪ .‬דנציג‪-‬רוזנ‬
‫‪2 - 2‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪ 1‬נק"ז‬
‫שכ"ל‪ 01.0 -‬ניקוד‪01.00 -‬‬
‫ג ‪20 - 18‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫תרגיל‬
‫ד"ר ע‪ .‬אייל‬
‫ד"ר ה‪ .‬דנציג‪-‬רוזנ‬
‫שכ"ל‪ 00.0 -‬ניקוד‪00.00 -‬‬
‫‪2 - 2‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ג ‪22 - 20‬‬
‫‪99-306‬‬
‫שיטות מחקר למתקדמים‬
‫תואר ראשון שנה ג' בחירה‬
‫סדנה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-307‬‬
‫‪000‬‬
‫פרופ' ש‪ .‬ליפשיץ‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ו ‪14 - 12‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫מבוא לדיני קניין רוחני‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר מ‪ .‬מרקוביץ בי‬
‫‪4 - 0‬‬
‫ה ‪13 - 09‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫‪ - 99‬הפקולטה למשפטים‬
‫שעות‬
‫סמ‪.‬א ‪ -‬סמ‪.‬ב אפיון‬
‫מס‪ .‬קורס‬
‫‪99-308‬‬
‫נכון ל‪13.10.15-‬‬
‫אזור‪-‬בנין‬
‫סדנה למצטיינים‪ -‬המשך‬
‫תואר ראשון שנה ג' בחירה‬
‫סדנה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר ע‪ .‬אייל‬
‫ד"ר ה‪ .‬דנציג‪-‬רוזנ‬
‫‪2 - 2‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ג ‪20 - 18‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫תרגיל‬
‫ד"ר ע‪ .‬אייל‬
‫ד"ר ה‪ .‬דנציג‪-‬רוזנ‬
‫שכ"ל‪ 00.0 -‬ניקוד‪00.00 -‬‬
‫‪2 - 2‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ג ‪22 - 20‬‬
‫‪99-309‬‬
‫‪99-310‬‬
‫הרצאה‬
‫‪99-311‬‬
‫תואר ראשון‬
‫קב‪06 .‬‬
‫‪99-312‬‬
‫ד"ר ג‪ .‬בן דוד‬
‫‪0 - 3‬‬
‫ד ‪16 - 13‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ד"ר ע‪ .‬מודריק‬
‫‪3 - 0‬‬
‫א ‪21 - 18‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫סדר דין פלילי‬
‫תואר ראשון שנה ג' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫‪000‬‬
‫דיני ראיות‬
‫תואר ראשון שנה ג' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫חדר‬
‫הרצאה‬
‫ד"ר מ‪ .‬טמיר‬
‫‪3 - 0‬‬
‫א ‪16 - 13‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ד"ר מ‪ .‬טמיר‬
‫‪0 - 3‬‬
‫א ‪16 - 13‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫תרבות דמוקרטית‬
‫הרצאה‬
‫עו"ד ח‪ .‬מנדל‬
‫שכ"ל‪ 00.0 -‬ניקוד‪00.00 -‬‬
‫‪2 - 2‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫סדנת חוקרים במשפט עברי‬
‫תואר שני ותואר שלישי‬
‫סדנה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫פרופ' י‪ .‬לורברבוים‬
‫שכ"ל‪ 01.0 -‬ניקוד‪01.00 -‬‬
‫‪99-313‬‬
‫משפט מינהלי‬
‫‪99-315‬‬
‫סדנה ברגולציה‬
‫‪99-316‬‬
‫משפט בינלאומי כלכלי‬
‫‪99-317‬‬
‫סדנא ברגולציה כלכלית‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫פרופ' א‪ .‬בנדור‬
‫‪2 - 2‬‬
‫‪0 - 3‬‬
‫ד ‪13 - 10‬‬
‫תואר ראשון בחירה ותואר שני בחירה‬
‫פרופ' צ‪ .‬דגן‬
‫סדנה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר ע‪ .‬אייל‬
‫ד"ר א‪ .‬בר‪-‬סימן‪-‬טו‬
‫שכ"ל‪ 01.5 -‬ניקוד‪01.50 -‬‬
‫‪2 - 2‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ד ‪19 - 17‬‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫סדנה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר ס‪ .‬שלמה אגון‬
‫‪3 - 0‬‬
‫ג ‪19 - 16‬‬
‫ד"ר ע‪ .‬אייל‬
‫‪2 - 0‬‬
‫‪8‬‬
‫דו‪-‬שבועי‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫‪ - 99‬הפקולטה למשפטים‬
‫שעות‬
‫סמ‪.‬א ‪ -‬סמ‪.‬ב אפיון‬
‫מס‪ .‬קורס‬
‫‪99-319‬‬
‫דיני עבודה‬
‫‪99-322‬‬
‫בוררות מסחרית‬
‫‪99-323‬‬
‫ליטיגציה‬
‫‪99-324‬‬
‫כתב עת ‪ -‬משפט‪ ,‬דת ומדינה‬
‫‪99-380‬‬
‫אתיקה מקצועית‬
‫‪99-381‬‬
‫חדלות פירעון‬
‫‪99-384‬‬
‫רגולציה של שוק ההון‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫פרופ' י‪ .‬פלדמן‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫פרופ' א‪ .‬רייך‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫עו"ד ד‪ .‬טאובמן‬
‫‪3 - 0‬‬
‫א ‪13 - 10‬‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ה ‪18 - 16‬‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ד ‪20 - 18‬‬
‫כתב עת‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫ד"ר ח‪ .‬שפירא‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫שכ"ל‪ 00.0 -‬ניקוד‪00.00 -‬‬
‫תואר ראשון שנה ד' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר נ‪ .‬צימרמן‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫בחירה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-386‬‬
‫סדנה‬
‫‪99-387‬‬
‫‪99-388‬‬
‫עו"ד ד‪ .‬זמיר‬
‫ד"ר א‪ .‬אקשטיין‬
‫‪1 - 1‬‬
‫‪0 - 3‬‬
‫ב ‪19 - 16‬‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ד ‪20 - 18‬‬
‫‪2 - 0‬‬
‫א ‪18 - 16‬‬
‫אזור‪-‬בנין‬
‫חדר‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫משפט בינלאומי פרטי‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪01 .‬‬
‫נכון ל‪13.10.15-‬‬
‫ד"ר ר‪ .‬שוז‬
‫‪0 - 3‬‬
‫ב ‪14 - 11‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫פרופ' ג‪ .‬פרחומובסקי‬
‫פרופ' א‪ .‬בל‬
‫שכ"ל‪ 01.5 -‬ניקוד‪01.50 -‬‬
‫סמ‪ .‬א ג ‪18 - 16‬‬
‫סמ‪ .‬ב ג ‪18 - 16‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫סדנה בדיני קניין רוחני‬
‫סדנה‬
‫‪2 - 2‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫הלכות מדינה‬
‫משפט עברי‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר ח‪ .‬שפירא‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ג ‪14 - 12‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ - 99‬הפקולטה למשפטים‬
‫מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫שעות‬
‫סמ‪.‬א ‪ -‬סמ‪.‬ב אפיון‬
‫מס‪ .‬קורס‬
‫‪99-389‬‬
‫‪99-393‬‬
‫‪99-394‬‬
‫ד"ר ע‪ .‬פלג‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ב ‪11 - 09‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ד"ר ב‪ .‬שמואלי‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ג ‪20 - 18‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫סוגיות מתקדמות ברפואה ומשפט‬
‫סדנה‬
‫‪000‬‬
‫משפט וכלכלה התנהגותית‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-401‬‬
‫פרופ' מ‪ .‬אלברשטיין‬
‫‪0 - 3‬‬
‫ג ‪21 - 18‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫צדק צהוב‪-‬התנהלות תקשורתית מול הזירה המשפטית בישראל‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪01 .‬‬
‫אזור‪-‬בנין‬
‫חדר‬
‫דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-390‬‬
‫נכון ל‪13.10.15-‬‬
‫פרופ' י‪ .‬פלדמן‬
‫‪0 - 2‬‬
‫א ‪13 - 11‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫סוגיות חוקתיות במשפט הפלילי‬
‫סמינריון מחקרי‬
‫תואר ראשון שנה ד' בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫שופטת ד‪ .‬דורנר‬
‫‪99-408‬‬
‫מדיניות רווחה ומשפט‬
‫‪99-413‬‬
‫סיפורים הגבליים‬
‫‪99-415‬‬
‫קהילות במשפט‬
‫‪99-426‬‬
‫הרמב"ם ‪ -‬פילוסופיה‪ ,‬חוק והלכה‬
‫סמינריון עיוני‬
‫תואר ראשון שנה ג' בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫סמינריון מחקרי‬
‫תואר ראשון שנה ד' בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫סמינריון עיוני‬
‫תואר ראשון שנה ג' בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫סמינריון מחקרי‬
‫תואר שני בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר ע‪ .‬ליבזון‬
‫ד"ר ע‪ .‬אייל‬
‫ד"ר ש‪ .‬שטרן‬
‫פרופ' י‪ .‬לורברבוים‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ג ‪18 - 16‬‬
‫ב ‪22 - 20‬‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ה ‪14 - 12‬‬
‫ד ‪22 - 20‬‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ג ‪18 - 16‬‬
‫ב ‪22 - 20‬‬
‫‪4 - 0‬‬
‫ה ‪18 - 16‬‬
‫ד ‪22 - 20‬‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ג ‪18 - 16‬‬
‫ב ‪22 - 20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ - 99‬הפקולטה למשפטים‬
‫מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫שעות‬
‫סמ‪.‬א ‪ -‬סמ‪.‬ב אפיון‬
‫מס‪ .‬קורס‬
‫‪99-427‬‬
‫שעבודים‬
‫‪99-429‬‬
‫גישור ושפיטה‪ :‬הדמיה‪ ,‬שחזור ותיעוד‬
‫סמינריון מחקרי מרוכז‬
‫תואר ראשון בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫סמינריון מחקרי‬
‫תואר ראשון שנה ד' בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-431‬‬
‫קב‪02 .‬‬
‫פרופ' ש‪ .‬לרנר‬
‫פרופ' מ‪ .‬אלברשטין‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ה ‪14 - 12‬‬
‫ב ‪22 - 20‬‬
‫אזור‪-‬בנין‬
‫חדר‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪0 - 4‬‬
‫א ‪18 - 16‬‬
‫ב ‪22 - 20‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪2 - 2‬‬
‫ד"ר ה‪ .‬מודריק‪-‬אבן‬
‫סמ‪ .‬א ו ‪10 - 08‬‬
‫סמ‪ .‬ב ב ‪22 - 20‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫זכויות אדם במשפט הישראלי ובמשפט הבין לאומי‬
‫סמינריון‬
‫‪99-434‬‬
‫הלכה‪ :‬בין דת למשפט‬
‫‪99-436‬‬
‫קניין במשפט הבינלאומי‬
‫סמינריון עיוני מרוכז‬
‫תואר ראשון שנה ג' בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫סמינריון מחקרי‬
‫תואר ראשון שנים ג'‪-‬ד' בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-437‬‬
‫נכון ל‪13.10.15-‬‬
‫ד"ר י‪ .‬ברנד‬
‫פרופ' א‪ .‬בל‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ה ‪14 - 12‬‬
‫ד ‪22 - 20‬‬
‫‪0 - 4‬‬
‫א ‪18 - 16‬‬
‫ב ‪22 - 20‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫ההיסטוריה של מערכת השיפוט‬
‫סמינריון מחקרי‬
‫תואר ראשון שנה ד' בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר נ‪ .‬ברון‬
‫‪99-438‬‬
‫ישוב סכסוכים ובתי משפט בינלאומיים‬
‫‪99-440‬‬
‫קניין בהקשרו החברתי‬
‫‪99-441‬‬
‫משפט ופסיכולוגיה‬
‫סמנריון מרוכז‬
‫תואר ראשון שנים ג'‪-‬ד' בחירה‬
‫ד"ר ס‪ .‬שלמה אגון‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫השיעורים יתקיימו בחודשים דצמבר‪-‬ינואר‬
‫‪0 - 4‬‬
‫א ‪18 - 16‬‬
‫ב ‪22 - 20‬‬
‫‪0 - 4‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ג ‪18 - 16‬‬
‫ב ‪22 - 20‬‬
‫סמינריון עיוני מרוכז‬
‫תואר ראשון שנה ג' בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫סמינריון מחקרי‬
‫תואר ראשון שנה ד' בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר א‪ .‬מרגלית‬
‫פרופ' י‪ .‬פלדמן‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ב ‪17 - 15‬‬
‫ד ‪22 - 20‬‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ג ‪18 - 16‬‬
‫ב ‪22 - 20‬‬
‫‪11‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ - 99‬הפקולטה למשפטים‬
‫מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫שעות‬
‫סמ‪.‬א ‪ -‬סמ‪.‬ב אפיון‬
‫מס‪ .‬קורס‬
‫‪99-447‬‬
‫עקרונות יסוד במסוי‬
‫‪99-453‬‬
‫יחסים משפטיים בין הורים לילדים‬
‫סמינריון מחקרי‬
‫תואר ראשון שנה ד' בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫סמינריון מחקרי‬
‫תואר ראשון שנה ד' בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-470‬‬
‫סמינריון‬
‫תואר שני‬
‫קב‪02 .‬‬
‫‪99-476‬‬
‫סמינריון‬
‫ד"ר א‪ .‬ניר‬
‫‪2 - 2‬‬
‫סמ‪ .‬א ו ‪12 - 10‬‬
‫סמ‪ .‬ב ד ‪22 - 20‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫ד"ר י‪ .‬חבה‬
‫‪0 - 4‬‬
‫א ‪18 - 16‬‬
‫ב ‪22 - 20‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫פרופ' ח‪ .‬שינמן‬
‫‪4 - 0‬‬
‫ה ‪11 - 09‬‬
‫ב ‪22 - 20‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫צדק אלטרנטיבי‪ -‬גישור‪ ,‬איחוי וטיפול באמצעות מנגנונים משפטיים‬
‫פרופ' מ‪ .‬אלברשטין‬
‫‪2 - 0‬‬
‫א ‪14 - 12‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫הורים וילדים במשפט העברי‬
‫קורס בחירה במשפט עברי‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-504‬‬
‫ד"ר ז‪ .‬בורר‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ה ‪14 - 12‬‬
‫ד ‪22 - 20‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫יסודות פילוסופיים של המשפט‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-503‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫סוגיות במשפט פלילי עברי‬
‫סמינריון מחקרי‬
‫תואר ראשון שנה ד' בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-500‬‬
‫ד"ר ר‪ .‬שוז‬
‫‪0 - 4‬‬
‫א ‪18 - 16‬‬
‫ב ‪22 - 20‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫דיני צרכנות‬
‫סמינריון מחקרי‬
‫תואר ראשון שנה ד' בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-479‬‬
‫ד"ר י‪ .‬נוסים‬
‫‪0 - 4‬‬
‫א ‪18 - 16‬‬
‫ב ‪22 - 20‬‬
‫אזור‪-‬בנין‬
‫חדר‬
‫צידוקים לענישה במשפט הפלילי הבינלאומי‬
‫סמינריון עיוני מרוכז‬
‫תואר ראשון שנה ג' בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-472‬‬
‫נכון ל‪13.10.15-‬‬
‫ד"ר נ‪ .‬סט‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ד ‪16 - 14‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫זכויות חברתיות במדינת ישראל‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫עו"ד ח‪ .‬ברסטל‪-‬גינת‬
‫‪3 - 0‬‬
‫ב ‪13 - 10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫‪ - 99‬הפקולטה למשפטים‬
‫שעות‬
‫סמ‪.‬א ‪ -‬סמ‪.‬ב אפיון‬
‫מס‪ .‬קורס‬
‫‪99-505‬‬
‫ד"ר א‪ .‬אורנשטיין‬
‫‪0 - 2‬‬
‫א ‪11 - 09‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫הסכסוך הערבי‪-‬ישראלי )מועבר בשפה האנגלית(‬
‫קורס בחירה באנגלית‬
‫תואר ראשון שנה ג' בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-509‬‬
‫פרופ' א‪ .‬בל‬
‫‪0 - 3‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫קליניקה לרגולציה סביבתית‬
‫לימודי קליניקה משפטית‬
‫תואר ראשון שנה ג' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫פרופ' א‪ .‬פרז‬
‫שכ"ל‪ 02.5 -‬ניקוד‪02.50 -‬‬
‫‪3 - 3‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ב ‪20 - 17‬‬
‫‪99-511‬‬
‫‪000‬‬
‫דיני חוזים במשפט העברי‬
‫קורס בחירה במשפט עברי‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר י‪ .‬ברנד‬
‫‪99-513‬‬
‫דיני ירושה‬
‫‪99-516‬‬
‫דיני ראיות במשפט העברי‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קורס בחירה במשפט העברי‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-518‬‬
‫ד"ר א‪ .‬בלכר פריגת‬
‫ד"ר י‪ .‬חבה‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ג ‪14 - 10‬‬
‫‪0 - 2‬‬
‫א ‪20 - 18‬‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ה ‪18 - 16‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫קליניקה להגנת הצרכן וסחר הוגן‬
‫תואר ראשון שנה ג' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר א‪ .‬בר‪-‬סימן‪-‬טו‬
‫שכ"ל‪ 02.5 -‬ניקוד‪02.50 -‬‬
‫‪3 - 3‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ב ‪20 - 17‬‬
‫‪99-519‬‬
‫תואר ראשון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-520‬‬
‫בחירה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-522‬‬
‫אזור‪-‬בנין‬
‫חדר‬
‫מקרי גבול עושים דין טוב‪"-‬סוגיות גבול בעיון ההלכתי והמשפטי"‬
‫בחירה עברי‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-506‬‬
‫נכון ל‪13.10.15-‬‬
‫‪000‬‬
‫סוגיות בפילוסופיה של ההלכה‬
‫פרופ' י‪ .‬לורברבוים‬
‫הרצאה‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ד ‪20 - 16‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫משפטים נפגשים‬
‫הרצאה‬
‫ד"ר י‪ .‬חבה‬
‫שכ"ל‪ 00.0 -‬ניקוד‪00.00 -‬‬
‫‪1 - 1‬‬
‫סיוע משפטי לנשים בענייני משפחה‬
‫לימודי קליניקה משפטית‬
‫תואר ראשון שנה ג' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫פרופ' ר‪ .‬הלפרן‪-‬קדרי‬
‫שכ"ל‪ 02.5 -‬ניקוד‪02.50 -‬‬
‫‪3 - 3‬‬
‫ב ‪20 - 17‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ - 99‬הפקולטה למשפטים‬
‫מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫שעות‬
‫סמ‪.‬א ‪ -‬סמ‪.‬ב אפיון‬
‫מס‪ .‬קורס‬
‫‪99-523‬‬
‫דיני חקיקה‬
‫‪99-527‬‬
‫סדנת המשך הליך החקיקה‪-‬הלכה למעשה‬
‫‪99-531‬‬
‫תורת השפיטה ההלכתית‪-‬תאוריה ומעשה‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר א‪ .‬בר‪-‬סימן‪-‬טו‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה ותואר שני בחירה‬
‫ד"ר א‪ .‬בר‪-‬סימן‪-‬טו‬
‫סדנה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קורס בחירה במשפט עברי‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר ח‪ .‬שפירא‬
‫‪99-547‬‬
‫סדנה בחקירה פלילית‬
‫‪99-549‬‬
‫זכויות אדם לאנשים עם מוגבלויות‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫לימודי קליניקה משפטית‬
‫תואר ראשון שנה ג' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫נכון ל‪13.10.15-‬‬
‫ד"ר מ‪ .‬גלבוע‬
‫פרופ' ג‪ .‬ספיר‬
‫שכ"ל‪ 02.5 -‬ניקוד‪02.50 -‬‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ב ‪14 - 12‬‬
‫‪1 - 1‬‬
‫‪4 - 0‬‬
‫ג ‪18 - 16‬‬
‫ה ‪18 - 16‬‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ג ‪20 - 18‬‬
‫‪3 - 3‬‬
‫אזור‪-‬בנין‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ב ‪20 - 17‬‬
‫‪99-553‬‬
‫עסקאות קניין מורכבות‬
‫‪99-554‬‬
‫הגנת הצרכן במשפט העברי‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קורס בחירה במשפט עברי‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-555‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫פרופ' צ‪ .‬זוהר‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ד ‪14 - 12‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫ההלכה לנוכח תהליכי חילון רדיקליים‬
‫משפט עברי‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-559‬‬
‫ד"ר א‪ .‬ורהפטיג‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ג ‪18 - 14‬‬
‫‪000‬‬
‫ההתמודדות ההלכתית של חכמי ישראל בארצות האיסלאם עם המודרנה‬
‫משפט עברי‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-557‬‬
‫פרופ' א‪ .‬בל‬
‫‪0 - 3‬‬
‫א ‪21 - 18‬‬
‫חדר‬
‫פרופ' צ‪ .‬זוהר‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ד ‪16 - 14‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫סיוע משפטי קהילתי אזרחי‬
‫לימודי קליניקה משפטית‬
‫תואר ראשון שנה ג' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר ש‪ .‬רגב‪-‬מסלם‬
‫שכ"ל‪ 02.5 -‬ניקוד‪02.50 -‬‬
‫‪3 - 3‬‬
‫ב ‪20 - 17‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ - 99‬הפקולטה למשפטים‬
‫מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫שעות‬
‫סמ‪.‬א ‪ -‬סמ‪.‬ב אפיון‬
‫מס‪ .‬קורס‬
‫‪99-561‬‬
‫סחר בינלאומי‬
‫‪99-562‬‬
‫עסקאות בנכסים מופשטים‪-‬עיונים במשפט תלמודי‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קורס בחירה במשפט עברי‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫פרופ' א‪ .‬רייך‬
‫ד"ר י‪ .‬ברנד‬
‫‪99-563‬‬
‫משפט פלילי בינלאומי‬
‫‪99-565‬‬
‫משפט ואלימות‬
‫‪99-568‬‬
‫דין ויושר במשפט העברי‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קורס בחירה במשפט עברי‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-569‬‬
‫ד"ר ז‪ .‬בורר‬
‫ד"ר י‪ .‬שגב‬
‫ד"ר מ‪ .‬בריס‬
‫ד"ר ח‪ .‬שפירא‬
‫‪99-570‬‬
‫ספרות השו"ת‬
‫‪99-595‬‬
‫הדין המשמעתי‬
‫‪99-599‬‬
‫רגולציה של שוק ההון ‪ -‬משפט מבוים‬
‫קורס בחירה במשפט עברי‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה‬
‫סדנה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-610‬‬
‫‪99-614‬‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ג ‪20 - 18‬‬
‫‪4 - 0‬‬
‫ה ‪14 - 10‬‬
‫‪0 - 3‬‬
‫ה ‪12 - 09‬‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ה ‪18 - 16‬‬
‫‪0 - 2‬‬
‫א ‪16 - 14‬‬
‫אזור‪-‬בנין‬
‫חדר‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫משפט ושיפוט בתקופת המשנה והתלמוד‬
‫קורס בחירה במשפט עברי‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫תואר שני‬
‫קב‪07 .‬‬
‫נכון ל‪13.10.15-‬‬
‫ד"ר ל‪ .‬קופר‬
‫השופט מ‪ .‬קליין‬
‫ד"ר א‪ .‬אקשטיין‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ה ‪18 - 16‬‬
‫ג ‪18 - 16‬‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ד ‪16 - 14‬‬
‫‪0 - 2‬‬
‫א ‪18 - 16‬‬
‫‪1 - 0‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫משפט ואלימות‬
‫הרצאה‬
‫ד"ר י‪ .‬שגב‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ו ‪10 - 08‬‬
‫מדה"ח‬
‫‪000‬‬
‫דיני עבודה‬
‫תואר שני חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪07 .‬‬
‫השופט י‪ .‬לובוצקי‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ה ‪22 - 20‬‬
‫‪15‬‬
‫מדה"ח‬
‫‪000‬‬
‫‪ - 99‬הפקולטה למשפטים‬
‫מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫שעות‬
‫סמ‪.‬א ‪ -‬סמ‪.‬ב אפיון‬
‫מס‪ .‬קורס‬
‫‪99-616‬‬
‫ט‪.‬נ‪. .‬‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ג ‪22 - 20‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫הגנת הצרכן‬
‫תואר שני לעו"ד‬
‫תואר שני שנה ב'‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר א‪ .‬ניר‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ו ‪14 - 12‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫הרצאה‬
‫ד"ר א‪ .‬ניר‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ה ‪20 - 18‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫קב‪06 .‬‬
‫‪99-650‬‬
‫דיני קניין‬
‫‪99-680‬‬
‫דיני משפחה‬
‫‪99-696‬‬
‫הליך פלילי‬
‫‪99-725‬‬
‫ניהול משא ומתן במבט אינטרדיספלינרי‬
‫תואר שני חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪07 .‬‬
‫תואר שני חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪07 .‬‬
‫תואר שני חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪07 .‬‬
‫תואר שני חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪07 .‬‬
‫‪99-734‬‬
‫תואר שני‬
‫קב‪02 .‬‬
‫‪99-762‬‬
‫תואר שני‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-769‬‬
‫תואר שלישי‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-800‬‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-801‬‬
‫אזור‪-‬בנין‬
‫חדר‬
‫חישוב הפיצויים בנזקי גוף‬
‫תואר שני לרו"ח‬
‫תואר שני‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-619‬‬
‫נכון ל‪13.10.15-‬‬
‫ד"ר ש‪ .‬שטרן‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ו ‪12 - 10‬‬
‫השופט ש‪ .‬שוחט‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ה ‪20 - 18‬‬
‫ד"ר י‪ .‬חבה‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ה ‪18 - 16‬‬
‫ד"ר א‪ .‬דויטש‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ה ‪16 - 14‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫מדה"ח‬
‫‪000‬‬
‫מדה"ח‬
‫‪000‬‬
‫מדה"ח‬
‫‪000‬‬
‫מדה"ח‬
‫‪000‬‬
‫משפט וטרור‬
‫הרצאה‬
‫ד"ר ס‪ .‬שלמה אגון‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ו ‪10 - 08‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫תזה לתואר שני‬
‫תיזה‬
‫מ‪.‬מ ‪.‬‬
‫‪0 - 0‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫עבודת דוקטורט‬
‫דיסרטציה‬
‫מ‪.‬מ ‪.‬‬
‫‪0 - 0‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫חולה הנפש‪ ,‬קידום בריאות ומשפטנות טיפולית‬
‫סמינריון‬
‫ד"ר מ‪ .‬מרק‬
‫‪2 - 2‬‬
‫סמ‪ .‬א ו ‪10 - 08‬‬
‫סמ‪ .‬ב ב ‪22 - 20‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫רגולציה של הסחר הבינלאומי )בשפה האנגלית(‬
‫סמינריון עיוני‬
‫תואר ראשון שנה ג' בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫פרופ' א‪ .‬רייך‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ה ‪14 - 12‬‬
‫ב ‪14 - 12‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ - 99‬הפקולטה למשפטים‬
‫מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫שעות‬
‫סמ‪.‬א ‪ -‬סמ‪.‬ב אפיון‬
‫מס‪ .‬קורס‬
‫‪99-803‬‬
‫גבירותיי השופטות‬
‫‪99-825‬‬
‫מחקר משפטי‬
‫‪99-832‬‬
‫היבטים עיוניים במשפט החוקתי‬
‫סמינריון מחקרי‬
‫תואר ראשון שנים ג'‪-‬ד' בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫חובה לתארים מחקריים‬
‫תואר שני חובה ותואר שלישי חובה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫סמינריון עיוני‬
‫תואר ראשון שנה ג' בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪01 .‬‬
‫סמינריון עיוני מרוכז‬
‫נכון ל‪13.10.15-‬‬
‫פרופ' ר‪ .‬הלפרין‪-‬קדר‬
‫פרופ' א‪ .‬פרז‬
‫‪4 - 0‬‬
‫ג ‪12 - 10‬‬
‫ב ‪22 - 20‬‬
‫‪2 - 2‬‬
‫ג ‪18 - 16‬‬
‫ד"ר א‪ .‬בר‪-‬סימן‪-‬טו‬
‫‪0 - 4‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ה ‪14 - 12‬‬
‫ד ‪22 - 20‬‬
‫‪99-850‬‬
‫רכישת חברות‬
‫‪99-878‬‬
‫סוגיות מתקדמות בדיני קניין רוחני‬
‫סמינריון‬
‫תואר שני בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪03 .‬‬
‫סמינריון מרוכז‬
‫תואר שני בחירה‬
‫סמינריון‬
‫קב‪02 .‬‬
‫קב‪04 .‬‬
‫סמינריון‬
‫פרופ' י‪ .‬שטרן‬
‫ד"ר מ‪ .‬מרקוביץ בי‬
‫ד"ר ג‪ .‬וקסלמן‬
‫‪99-900‬‬
‫רפואה משפטית‬
‫‪99-905‬‬
‫משפט ספרות וקולנוע‬
‫‪99-906‬‬
‫סדנה ברגולציה סביבתית ודיני מים‬
‫‪99-923‬‬
‫סוגיות במשפט הציבורי‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫תואר ראשון שנים א'‪-‬ב' בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪0 - 4‬‬
‫ג ‪18 - 16‬‬
‫ב ‪22 - 20‬‬
‫ד"ר ח‪ .‬קוגל‬
‫ד"ר י‪ .‬גולדברג‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪4 - 0‬‬
‫ג ‪11 - 09‬‬
‫ד ‪22 - 20‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪2 - 2‬‬
‫סמ‪ .‬א ו ‪12 - 10‬‬
‫סמ‪ .‬ב ד ‪22 - 20‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ה ‪19 - 17‬‬
‫אזור‪-‬בנין‬
‫חדר‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ב ‪18 - 16‬‬
‫‪000‬‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה ותואר שני בחירה ותואר שלישי בחירה‬
‫‪0 - 3‬‬
‫פרופ' א‪ .‬פרז‬
‫סדנה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫עו"ד ג‪ .‬פרישטיק‬
‫ד ‪19 - 16‬‬
‫‪000‬‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫שופטת ע‪ .‬ארבל‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ג ‪12 - 10‬‬
‫‪17‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ - 99‬הפקולטה למשפטים‬
‫מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫שעות‬
‫סמ‪.‬א ‪ -‬סמ‪.‬ב אפיון‬
‫מס‪ .‬קורס‬
‫‪99-927‬‬
‫פרופ' י‪ .‬לורברבוים‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ג ‪20 - 18‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫המפגש בין דיני הנזיקין למערכות דינים אחרות‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-931‬‬
‫פרופ' א‪ .‬בל‬
‫‪0 - 3‬‬
‫א ‪16 - 13‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫צלם אלוקים בהלכה ובהגות היהודית‬
‫משפט עברי‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-930‬‬
‫ד"ר ב‪ .‬שמואלי‬
‫‪0 - 3‬‬
‫א ‪13 - 10‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫שחיתות פוליטית‪-‬מבט משפטי ותקשורתי‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫עו"ד י‪ .‬יועז‬
‫‪99-940‬‬
‫חברות בקשיים‬
‫‪99-944‬‬
‫זכויות זקנים וניצולי שואה‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫לימודי קליניקה משפטית‬
‫תואר ראשון שנה ג' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר ש‪ .‬נס‬
‫ד"ר מ‪ .‬סגל‪-‬רייך‬
‫שכ"ל‪ 02.5 -‬ניקוד‪02.50 -‬‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ב ‪11 - 09‬‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ה ‪12 - 10‬‬
‫‪3 - 3‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ב ‪20 - 17‬‬
‫‪99-945‬‬
‫דיני פוליטיקה‬
‫‪99-951‬‬
‫קרקעות ישראל‪-‬היבטים משפטיים‪ ,‬היסטוריים ויישוביים‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-953‬‬
‫ד"ר ג‪ .‬בליי‬
‫פרופ' י‪ .‬כץ‬
‫‪0 - 2‬‬
‫א ‪20 - 18‬‬
‫‪0 - 2‬‬
‫א ‪12 - 10‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫סדנה במשפט פלילי‬
‫לימודי קליניקה משפטית‬
‫תואר ראשון שנה ג' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫עו"ד ע‪ .‬רובינשטיין‬
‫שכ"ל‪ 02.5 -‬ניקוד‪02.50 -‬‬
‫‪3 - 3‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ב ‪20 - 17‬‬
‫‪99-956‬‬
‫אזור‪-‬בנין‬
‫חדר‬
‫סוגיות במיסוי מקרקעין ובנייה‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-928‬‬
‫נכון ל‪13.10.15-‬‬
‫‪000‬‬
‫לשון הרע והגנת הפרטיות‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר ב‪ .‬שמואלי‬
‫‪3 - 0‬‬
‫ה ‪11 - 08‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ - 99‬הפקולטה למשפטים‬
‫מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫שעות‬
‫סמ‪.‬א ‪ -‬סמ‪.‬ב אפיון‬
‫מס‪ .‬קורס‬
‫‪99-960‬‬
‫עו"ד א‪ .‬מנדל‬
‫‪99-961‬‬
‫דיני חינוך‬
‫‪99-963‬‬
‫דיני הורים וילדים‬
‫‪99-964‬‬
‫עבירות המתה‬
‫‪99-965‬‬
‫משפט וטרור‬
‫‪99-975‬‬
‫חופש הביטוי‬
‫‪99-976‬‬
‫ביקורת פמיניסטית של המשפט‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫מתקדמים ב'‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫מתקדמים ב'‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-979‬‬
‫‪99-980‬‬
‫עו"ד ח‪ .‬ברסטל‪-‬גינת‬
‫עו"ד ש‪ .‬מורן‬
‫פרופ' א‪ .‬אנקר‬
‫ד"ר ס‪ .‬שלמה אגון‬
‫פרופ' א‪ .‬בנדור‬
‫פרופ' ר‪ .‬הלפרין‪-‬קדר‬
‫‪2 - 0‬‬
‫א ‪20 - 18‬‬
‫‪0 - 3‬‬
‫ג ‪16 - 13‬‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ד ‪18 - 16‬‬
‫‪3 - 0‬‬
‫ג ‪17 - 14‬‬
‫‪3 - 0‬‬
‫א ‪15 - 12‬‬
‫‪3 - 0‬‬
‫ד ‪17 - 14‬‬
‫‪4 - 0‬‬
‫א ‪18 - 16‬‬
‫ג ‪14 - 12‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫שב"כ במדינה דמוקרטית ‪ -‬היבטים משפטיים‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫קב‪01 .‬‬
‫אזור‪-‬בנין‬
‫חדר‬
‫ייצוג המדינה בבג"צ‪-‬הלכה למעשה‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-977‬‬
‫נכון ל‪13.10.15-‬‬
‫משפט וזיקנה‬
‫הרצאה‬
‫עו"ד א‪ .‬רוטר‬
‫‪0 - 2‬‬
‫ה ‪16 - 14‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ד"ר מ‪ .‬סגל‪-‬רייך‬
‫‪2 - 0‬‬
‫ב ‪17 - 15‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫מערכת רשת המחקרים בעברית‬
‫תואר ראשון ותואר שני‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫פרופ' א‪ .‬פרז‬
‫‪2 - 2‬‬
‫‪19‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫‪ - 99‬הפקולטה למשפטים‬
‫שעות‬
‫סמ‪.‬א ‪ -‬סמ‪.‬ב אפיון‬
‫מס‪ .‬קורס‬
‫‪99-982‬‬
‫סדנה במשפט עברי‬
‫‪99-985‬‬
‫קליניקה ליישוב סכסוכים שיפוטי‬
‫סדנא‬
‫תואר ראשון שנה ג' ומעלה בחירה ותואר שני בחירה ותואר שלישי בחירה‬
‫‪2 - 2‬‬
‫ד"ר י‪ .‬חבה‬
‫סדנה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר י‪ .‬ברנד‬
‫הסדנה מיועדת לסטודנטים בעלי ממוצע ‪ 85‬ומעלה בלבד‬
‫שכ"ל‪ 01.5 -‬ניקוד‪01.50 -‬‬
‫סמ‪ .‬א ה ‪16 - 14‬‬
‫סמ‪ .‬ב ה ‪16 - 14‬‬
‫לימודי קליניקה משפטית‬
‫תואר ראשון שנה ג' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫‪99-992‬‬
‫נכון ל‪13.10.15-‬‬
‫פרופ' מ‪ .‬אלברשטין‬
‫שכ"ל‪ 02.5 -‬ניקוד‪02.50 -‬‬
‫סמ‪ .‬א ב ‪20 - 17‬‬
‫סמ‪ .‬ב ב ‪20 - 17‬‬
‫‪3 - 3‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬
‫‪000‬‬
‫קליניקה לייעוץ וחקיקה‬
‫לימודי קליניקה משפטית‬
‫תואר ראשון שנה ג' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר א‪ .‬הראל‬
‫ד"ר א‪ .‬בר‪-‬סימן‪-‬טו‬
‫שכ"ל‪ 02.5 -‬ניקוד‪02.50 -‬‬
‫‪3 - 3‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ב ‪20 - 17‬‬
‫‪99-994‬‬
‫‪000‬‬
‫פרקליטות פלילית‬
‫לימודי קליניקה משפטית‬
‫תואר ראשון שנה ג' חובה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫עו"ד ש‪ .‬כהן‬
‫ד"ר ה‪ .‬דנציג‪-‬רוזנ‬
‫שכ"ל‪ 02.5 -‬ניקוד‪02.50 -‬‬
‫‪3 - 3‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫ב ‪20 - 17‬‬
‫‪99-996‬‬
‫אזור‪-‬בנין‬
‫חדר‬
‫‪000‬‬
‫דיני מלחמה‬
‫קורס בחירה‬
‫תואר ראשון שנה ב' ומעלה בחירה‬
‫הרצאה‬
‫קב‪01 .‬‬
‫ד"ר ז‪ .‬בורר‬
‫‪3 - 0‬‬
‫ג ‪14 - 11‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ELDOOM‬‬
‫‪000‬‬