מכרז פנים / חוץ 48/2016

Transcription

מכרז פנים / חוץ 48/2016
‫‏ ‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‏‏תאריך‪:‬‏‪ 17/4/16‬‏‬
‫מספרנו‪:‬‏‪ 220477‬‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫מכרז פנים‪/‬חוץ מס' ‪48/2016‬‬
‫עיריית הרצליה ‪ -‬אגף חינוך‬
‫דרוש‪/‬ה‪ :‬כלכלן‪/‬נית בחשבות אגף חינוך‬
‫תיאור התפקיד‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫סיוע‏לחשבת‏האגף‏בנושא‏הכנת‏התקציב‏השוטף‏ותקציבי‏תב"רים‏וכן‏בקרה‏ומעקב‏שוטף‏על‏ביצוע‏‬
‫תקציב‏הכנסות‏והוצאות‪,‬‏בדיקת‏שריונים‏כספיים‏ושיוך‏תקציבי‪ .‬‏‬
‫בדיקת‏חשבונות‏מול‏חוזים‏והכנתם‏לתשלום‏להנהלת‏חשבונות‏כולל‏קליטת‏החשבונות‏במערכת‏‬
‫הפיננסית‏ואישורם‪ .‬‏‬
‫סיוע‏לחשבת‏האגף‏בהכנת‏מכרזי‏האגף‏ובהכנת‏חוזים‏‏ובדיקתם‪ .‬‏‬
‫הפקה‏וניתוח‏דוחות‏ע"פ‏הצורך‪ .‬‏‬
‫ביצוע‏מטלות‏שונות‏ע"פ‏צורך‏והנחיית‏המומנה‪.‬‬
‫מילוי‏מקום‏חשבת‏האגף‏בזמן‏העדרה‪.‬‬
‫דרישות התפקיד‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫תואר‏אקדמאי‏מושלם‏בתחומים‏הבאים‏‪:‬‏כלכלה‏ו‪/‬או‏ראיית‏חשבון‏‏אשר‏נרכש‏במוסד‏המוכר‏ע"י‬
‫המל"ג‏‏או‏שקיבל‏הכרה‏מהגף‏להערכת‏תארים‏אקדמאיים‏מחו"ל‪.‬‬
‫ידע‏וניסיון‏מוכח‏בהכנה‏ובקרת‏תקציב‪,‬‏בדיקת‏חשבונות‏‪,‬הכנה‏לתשלום‏ואישור‏–יתרון‪.‬‬
‫ידע‏וניסיון‏מוכח‏בהכנת‏מכרזים‏–‏יתרון‪.‬‬
‫ידיעה‏מושלמת‏של‏תוכנות‏אופיס‏לרבות‏אקסל‏–‏חובה‪.‬‬
‫הכרות‏מלאה‏עם‏מערכת‏האוטומציה‏–‏יתרון‪.‬‬
‫ניסיון‏בעבודה‏ברשות‏מקומית‏–‏יתרון‪.‬‬
‫תודעת‏שירות‏ותקשורת‏בינאישית‏טובה‪.‬‬
‫יכולת‏לעבוד‏בצוות‏ובתנאי‏לחץ‪.‬‬
‫אסרטיביות‪,‬‏אחריות‪,‬‏סדר‏וארגון‪.‬‬
‫‏‬
‫היקף משרה ‪100% :‬‬
‫דרגה‪37-39 :‬‏‏בדרוג‏המח"ר‪ .‬‏‬
‫‏‬
‫‏‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות‪ ,‬המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש‪ ,‬רח' סוקולוב‬
‫‪ 11‬הרצליה פקס ‪ [email protected] ,09-9529143‬עד ליום ‪ .05/05/2016‬‏‬
‫‏‬
‫הצעות‏שאינן‏עונות‏על‏דרישות‏המכרז‏או‏הצעות‏שלהן‏לא‏תצורפנה‏תעודות‏לא‏תענינה‪ .‬‏‬
‫‏‬
‫מועמד שהנו קרוב משפחה בדרגה ראשונה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר‬
‫על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית‪.‬‬
‫‏‬
‫בכל‏מקום‏בו‏נאמר‏בלשון‏זכר‪,‬‏הכוונה‏גם‏ללשון‏נקבה‏ולהיפך‪ .‬‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏בכבוד‏‏רב‪ ,‬‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‬
‫‏‏‏ ‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏משה‏פדלון ‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ראש‏העירייה‏ ‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬
‫‏‬