חיצוני 19.15 מנהל תוכנית עיר ללא אלימות

Transcription

חיצוני 19.15 מנהל תוכנית עיר ללא אלימות
‫‏כ"ט‪/‬סיון‪/‬תשע"ה‏‬
‫‏‪61/01/106/‬‏‬
‫מכרז חיצוני ‪0351/‬‬
‫נמסרת‏בזה‏הודעה‏על‏משרה‏פנויה‪:‬‏‬
‫‏‬
‫תיאור‏המשרה‪:‬‏מנהל‪/‬ת‏תכנית‏"עיר‏ללא‏אלימות"‪.‬‏‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‬
‫דרוג‏ודרגה‪:‬‏מח"ר‏‪.00-83‬‏‬
‫‏‬
‫כפיפות‏ארגונית‪:‬‏מנכ"ל‏העירייה‪.‬‏‬
‫‏‬
‫היקף‏משרה‏‪600%:‬‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏*משרה‏זו‏מתוקצבת‏ע"י‏המשרד‏לביטחון‏פנים‪.‬‏‬
‫‏‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏תיאור‏המשרה‏‪:‬‏התכנית‏הלאומית‏'עיר‏ללא‏אלימות'‏נבחרה‏לשמש‏תכנית‏הדגל‏של‏ממשלת‏ישראל‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ושל‏המשרד‏לביטחון‏הפנים‏בתחום‏ההתמודדות‏עם‏התנהגות‏אנטי‪-‬חברתית ‪,‬אלימות‪,‬‏עבריינות‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ופשיעה‏התכנית‏הינה‏תכנית‏מערכתית‪,‬‏רב‪-‬תחומית‏ומורכבת‏אשר‏מתמודדת‏עם‏כל‏סוגי‏ומצבי‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏האלימות‪,‬‏הפשיעה‏וההתנהגות‏האנטי‪-‬חברתית‏המתרחשים‏בעיר ‪.‬‏‬
‫‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏תיאור‏התפקיד‪:‬‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‪.1‬ריכוז‏התוכנית‏"עיר‏ללא‏אלימות"‪,‬‏שמטרתה‏להגביר‏את‏תחושת‏הביטחון‏האישי‏של‏התושבים‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ברשות‪.‬‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‪.2‬תכנון‏תכנית‏העבודה‏הרב‏שנתית‏והשנתית‏ברשות‏לרבות‏מיפוי‏מתמיד‏ועל‏פי‏צורך‏הכולל‪:‬‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏א‪.‬‏איסוף‏נתונים‏שיטתי‏ומקיף‏על‏בעיות‏הפשיעה‏ותופעות‏אנטי‏חברתיות‏ברשות‏בהתבסס‏על‏מאגרי‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏מידע‏משטרתיים‪,‬‏עירוניים‏וארציים‪.‬‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ב‪.‬‏גיבוש‏תכנית‏עבודה‏שנתית‏ורב‏שנתית‏של‏תכנית‏עיר‏ללא‏אלימות‏בתיאום‏עם‏ועדת‏ההיגוי‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏המקומית‪,‬‏הגדרת‏מטרות‪,‬‏בקרה‏והפקת‏לקחים‪.‬‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ג‪.‬‏תכנון‏תקציב‏תכנית‏העבודה‏בהתאם‏ליעדי‏התוכנית‏בתאום‏הגורמים‏הרלוונטיים‏ברשות‪.‬‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ד‪.‬‏ניהול‏תקציבי‏התוכנית‏והפקת‏דוחות‏ביצוע‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‪.3‬הוצאה‏לפועל‏של‏תכניות‏העבודה‏ברשות‏הכוללות‪:‬‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏א‪.‬‏דיווח‏תקופתי‏על‏יישום‏התוכנית‏לוועדת‏ההיגוי‏המקומי‏ולגורמים‏הרלוונטיים‪,‬‏מעקב‏ובקרה‏על‏‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏מימוש‏תכנית‏העבודה‏השנתית‏והרב‏שנתית‏ברשות‪.‬‏‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ב‪.‬‏ניהול‪,‬‏הנחיה‏ובקרה‏של‏כלל‏נותני‏השירות‏לתכנית‪.‬‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ג‪.‬‏ליווי‪,‬‏בקרה‏והדרכה‏שוטפת‏של‏בעלי‏תפקידים‏במסגרת‏התכנית‪,‬‏וכן‏בניית‏מאגר‏נתונים‏להגברת‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏השקיפות‏ברשות‪.‬‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‪.4‬הקמה‏וריכוז‏מערך‏ארגוני‏ותשתית‏להפעלת‏התכנית‏ברשות‪,‬‏תוך‏יצירת‏אינטגרציה‏בין‏המערכות‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏השונות‪:‬‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏א‪.‬‏הפעלה‏ופיקוח‏על‏הפעילויות‏השונות‏שמוצעות‏ע"י‏כלל‏הגורמים‏ברשות‏המקומית‏במסגרת‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏התוכנית‪.‬‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ב‪.‬‏טיפול‪,‬‏ייזום‏ותיאום‏ממשקי‏עבודה‏ליצירת‏שותפויות‏ואיגום‏משאבים‏ברשות‪.‬‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‪.5‬‏בניית‏שותפויות‪,‬‏עבודה‏מול‏גורמים‏מקצועיים‏מגוונים‪,‬‏ייצוג‏הרשות‏בפורומים‏מקצועיים‏ברשות‏‬
‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ומחוצה‏לה‪,‬‏עבודה‏חברתית‪-‬חינוכית‪.‬‏‬
‫‏‬
‫‪.6‬‏מטלות‏נוספות‏שיוטלו‏ע"י‏הממונה‪.‬‬
‫דרישות‏התפקיד‪:‬‏‬
‫השכלה‪:‬‏‬
‫בעל‪/‬ת‏השכלה‏אקדמאית‪-‬‏עדיפות‏לבוגרי‏מדעי‏החברה‪,‬‏בדגש‏על‏עבודה‏סוציאלית‪,‬‏קרימינולוגיה‪,‬‏חינוך‏‬
‫ופסיכולוגיה‪.‬‏‬
‫ניסיון מקצועי‪:‬‬
‫בעל‪/‬ת‏ניסיון‏נרחב‏ומוכח‏בתחומי‏רווחה‪/‬חינוך‪.‬‏‬
‫בעל‪/‬ת‏ניסיון‏מוכח‏בניהול‏תכניות‏חברתיות‏של‏לפחות‏שנתיים‪.‬‏‬
‫בעל‪/‬ת‏ניסיון‏מוכח‏בניהול‏פרויקטים‏וניהול‏אירגוני‏של‏מערכות‏ציבוריות‏גדולות‪.‬‏‬
‫בעל‪/‬ת‏יכולת‏הובלת‏תהליכים‪,‬‏רב‏משימתיים‪,‬‏יצירת‏שיתופי‏פעולה‏ועבודה‏בתנאי‏לחץ‪.‬‏‬
‫בעל‪/‬ת‏יכולת‏הדרכה‏והופעה‪/‬‏עמידה‏מול‏קהל‪.‬‏‬
‫‏‬
‫על‏המועמדים‪/‬ות‏העונים‏לדרישות‏התפקיד‏‏להגיש‏הצעותיהם‪/‬ן‏בצירוף‏קורות‏חיים‪,‬‏תעודת‏‬
‫השכלה‏‏ושאלון‏אישי‏למועמד‪/‬ת‏שניתן להורידו‏‏באתר‏העירוני‪www.ramla.muni.il.‬‏‏‬
‫בכותרת‏מכרזים‏>‏מכרזי‏משאבי‏‏אנוש עד‏התאריך‪2.0.2715 :‬‬
‫לפרטים‪ :‬טלפון‪,7/– 50015558/ .‬‬
‫את הטפסים יש להגיש ידנית במשרדי משאבי אנוש רחוב מבצע משה ‪ ,5‬רמלה‪.‬‬
‫פניות שתגענה ללא טופס מועמד ותעודות העונות לדרישות המכרז כאמור לעיל‪ ,‬לא תובאנה לדיון בוועדת‬
‫מכרזים‪.‬‬
‫‏‬
‫יואל לביא‬
‫ראש העירייה‬

Similar documents