סילבוס קורס דיני מכרזים, קבוצה 1

Transcription

סילבוס קורס דיני מכרזים, קבוצה 1
‫מדינת ישראל‬
‫משרד האוצר‬
‫חטיבת נכסים רכש ולוגיסטיקה‬
‫מינהל הרכש ממשלתי‬
‫קורס דיני מכרזים‬
‫ימי חמישי | ‪ 6 | 15.01.2015 – 19.02.2015‬מפגשים; ‪ 40‬שעות אקדמיות‬
‫קהל יעד‪ :‬יו"ר ועדות מכרזים‪ ,‬יועמ"שים‪ ,‬מנמ"רים‪ ,‬חשבים וגזברים של בתי חולים‪.‬‬
‫מיקום‪ :‬מלון יהודה‪ ,‬דרך חיים ע‪ .‬קוליץ ‪ ,1‬ירושלים‪.‬‬
‫מרצה ליבה‪ :‬עו"ד אלה גור‬
‫שעות התכנסות‪08:30-09:00 :‬‬
‫תכנית ההשתלמות‬
‫מפגש מס' ‪( 15.01.2015 | 1‬יום ה')‬
‫‪09:00-09:45‬‬
‫דברי פתיחה ‪ -‬גב' מילה רוזין ‪ /‬מינהל הרכש הממשלתי‬
‫מינהלות ומבדק ידע מקדים‬
‫‪09:45-11:15‬‬
‫התפתחות דיני מכרזים ועקרונות דיני מכרזים ‪ /‬עו"ד אלה גור‬
‫‪‬‬
‫חובת המכרז‬
‫‪‬‬
‫היקפה‪ ,‬מהותה ומקורה‬
‫‪‬‬
‫עקרונות הרפורמה בדיני מכרזים‬
‫‪‬‬
‫המתח בין אינטרסים כלכליים וציבוריים‬
‫‪11:15-11:30‬‬
‫הפסקה‬
‫‪11:30-13:00‬‬
‫התפתחות דיני מכרזים ועקרונות דיני מכרזים ‪ /‬עו"ד אלה גור‬
‫‪ ‬עקרון השוויון‬
‫‪‬‬
‫עקרון השקיפות‬
‫‪‬‬
‫זכות העיון‬
‫‪‬‬
‫זכות הטיעון‬
‫‪‬‬
‫סודיות‬
‫ועדות מכרזים – תפקידן וסמכויותיהן ‪ /‬עו"ד אלה גור‬
‫‪‬‬
‫סוגי ועדות‬
‫‪‬‬
‫התנהלות ועדות (כינוס מועדי ישיבה‪ ,‬ניהול ישיבות‪ ,‬חומרים נדרשים‪,‬‬
‫כללי קבלת החלטות‪ ,‬זכות וטו בועדה‪ ,‬ועדות משנה ועוד)‬
‫‪‬‬
‫‪13:00-13:30‬‬
‫ועדת המכרזים‪ :‬הרכבה ותפקידיה‬
‫‪ ‬ניגוד עניינים‬
‫ארוחת צהריים‬
‫‪ 13:30-15:00‬מינהל הרכש הממשלתי והוראות התכ"ם ‪ /‬גב' מילה רוזין‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד האוצר‬
‫חטיבת נכסים רכש ולוגיסטיקה‬
‫מינהל הרכש ממשלתי‬
‫מפגש מס' ‪( 22.01.2015 | 2‬יום ה')‬
‫‪09:00-10:30‬‬
‫ועדות מכרזים – תפקידן וסמכויותיהן – המשך ‪ /‬עו"ד אלה גור‬
‫‪‬‬
‫סוגי מכרזים ‪ /‬עו"ד אלה גור‬
‫‪‬‬
‫מכרז פומבי ומכרז פומבי מוגבל‬
‫‪‬‬
‫מכרז מרכזי‬
‫‪‬‬
‫מכרז סגור‬
‫‪‬‬
‫מכרז עם מו"מ‬
‫‪‬‬
‫מכרז עם שלב מיון מוקדם‬
‫‪‬‬
‫מכרז עם הליך תחרותי נוסף‬
‫‪‬‬
‫מכרזי מסגרת‬
‫‪‬‬
‫מכרזים ממוכנים (מקוונים)‬
‫‪‬‬
‫מכרז דו שלבי‬
‫‪10:30-10:45‬‬
‫הפסקה‬
‫‪10:45-13:00‬‬
‫סוגי מכרזים – המשך ‪ /‬עו"ד אלה גור‬
‫‪13:00-13:30‬‬
‫ארוחת צהריים‬
‫‪ 13:30-15:00‬תכנון וכתיבת מכרז‪ /‬עו"ד אייל זליכה‬
‫‪‬‬
‫ייזום רכש (זיהוי הצורך‪ ,‬הגדרת הצורך‪ ,‬מטרות ויעדים‪ ,‬פתרונות‪,‬‬
‫מדדים‪ ,‬סקר שוק ועוד)‬
‫‪‬‬
‫ניהול תיק מכרז‬
‫‪‬‬
‫תקופת התקשרות ואופציות‬
‫‪‬‬
‫מפרט דרישות‬
‫‪‬‬
‫מפרט טכני‬
‫‪‬‬
‫תנאי סף ותנאים נוספים‬
‫‪‬‬
‫אמות מידה ומשקלות‬
‫‪‬‬
‫פיצול זכייה (סלים)‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד האוצר‬
‫חטיבת נכסים רכש ולוגיסטיקה‬
‫מינהל הרכש ממשלתי‬
‫מפגש מס' ‪( 29.01.2015 | 3‬יום ה')‬
‫‪09:00-10:30‬‬
‫תכנון וכתיבת מכרז‪ -‬המשך ‪ /‬עו"ד אלה גור‬
‫‪‬‬
‫אומדן‬
‫‪‬‬
‫ערבויות (ערבות מכרז וערבות ביצוע)‬
‫‪‬‬
‫הצמדה וביטוח‬
‫‪‬‬
‫אמנת השירות‬
‫‪‬‬
‫חוזה‬
‫‪‬‬
‫מכרזים עתירי כ"א‬
‫ניהול המכרז ‪ /‬עו"ד אלה גור‬
‫‪‬‬
‫פרסום‬
‫‪‬‬
‫כנס ספקים‬
‫‪‬‬
‫סמכויות ובעלי תפקידים‬
‫‪‬‬
‫שאלות ותשובות הבהרה ושינוי מסמכי המכרז‬
‫‪‬‬
‫הכנת ההצעות והגשת ההצעות על ידי המציעים‬
‫‪‬‬
‫שמירת סודיות‬
‫‪‬‬
‫הפקדת אומדן‬
‫‪10:30-10:45‬‬
‫הפסקה‬
‫‪10:45-13:00‬‬
‫ניהול המכרז – המשך ‪ /‬עו"ד אלה גור‬
‫הגשת ההצעות ובחינתן‪ /‬עו"ד אלה גור‬
‫‪‬‬
‫אופן הגשת ההצעות‬
‫‪‬‬
‫פתיחת התיבה והתנהלות (כשירים לפתיחת תיבה‪ ,‬כללים לכתיבת‬
‫פרוטוקול וכו')‬
‫‪‬‬
‫כשירות המסמכים‬
‫‪‬‬
‫בדיקת ההצעות‬
‫‪‬‬
‫פסילת הצעות‬
‫‪‬‬
‫פניה להשלמות והבהרות כללי אצבע‬
‫‪‬‬
‫הצעה ומחיר (איכות ומחיר נפרדים)‬
‫‪‬‬
‫ניקוד והשוואה‬
‫‪‬‬
‫הצעה יחידה והצעה שנותרה לדיון‬
‫‪‬‬
‫מו"מ עם מציעים‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד האוצר‬
‫חטיבת נכסים רכש ולוגיסטיקה‬
‫מינהל הרכש ממשלתי‬
‫‪13:00-13:30‬‬
‫ארוחת צהריים‬
‫‪13:30-15:00‬‬
‫היועץ המשפטי בועדת המכרזים – תפקידו ומעמדו ‪ /‬עו"ד ישי אילן‪ ,‬יועמ"ש‬
‫מינהל המחקר למדעי האדמה והים‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד האוצר‬
‫חטיבת נכסים רכש ולוגיסטיקה‬
‫מינהל הרכש ממשלתי‬
‫מפגש מס' ‪( 05.02.2015 | 4‬יום ה')‬
‫‪09:00-10:30‬‬
‫החלטת ועדת המכרזים ‪ /‬עו"ד אלה גור‬
‫‪‬‬
‫דיון ובחינת כלל ההצעות‪ ,‬קבלת החלטות‬
‫‪‬‬
‫הודעה למציעים‬
‫‪‬‬
‫זכות עיון‪ ,‬ערעור והשגה על החלטות הועדה‬
‫‪‬‬
‫זכות הטיעון והשימוע‬
‫‪‬‬
‫עילות להתערבות ביהמ"ש בהחלטת הועדה – צו ביניים‪ ,‬עתירה‬
‫מינהלית‪ ,‬תובענה מינהלית‬
‫‪10:30-10:45‬‬
‫הפסקה‬
‫‪10:45-12:15‬‬
‫סוגי פטורים ‪ /‬עו"ד אלה גור‬
‫‪12:15-13:00‬‬
‫מכרזים מנקודת מבט של פרקליט ‪ /‬עו"ד כוכבית נצח‪ ,‬פרקליטות ירושלים‪,‬‬
‫משרד המשפטים‬
‫‪13:00-13:30‬‬
‫ארוחת צהריים‬
‫‪13:30-15:00‬‬
‫רכש כחול לבן‪ /‬עו"ד אור רוזנמן‪ ,‬המטה לרכש כחול לבן‪ ,‬משרד הכלכלה‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד האוצר‬
‫חטיבת נכסים רכש ולוגיסטיקה‬
‫מינהל הרכש ממשלתי‬
‫מפגש מס' ‪( 12.02.2015 | 5‬יום ה')‬
‫‪09:00-10:30‬‬
‫ניהול ההתקשרות ‪ /‬עו"ד אלה גור‬
‫‪‬‬
‫פגמים (הצעות‪ ,‬טכני ומהותי‪ ,‬התנהלות הועדה‪ ,‬קבלת החלטות‪ ,‬מסמכי‬
‫מכרז וכו')‬
‫‪‬‬
‫אפשרות לתיקון ההצעות‬
‫‪‬‬
‫כתיבת דוחות מימוש ההתקשרות‬
‫‪‬‬
‫מעקב ובקרה‬
‫‪‬‬
‫הפקת לקחים‬
‫‪10:30-10:45‬‬
‫הפסקה‬
‫‪10:45-12:15‬‬
‫אורות אדומים בועדת המכרזים וניהול סיכונים‪ /‬עו"ד אוהד בורשטיין‪ ,‬הרשות‬
‫להגבלים עסקיים‬
‫‪12:15-13:00‬‬
‫רכש ירוק ‪ /‬גב' רותם שמאי‪ ,‬המשרד להגנת הסביבה‬
‫‪13:00-13:30‬‬
‫ארוחת צהריים‬
‫‪13:30-15:00‬‬
‫מכרזים מנק' מבט של חשב ‪ /‬רו"ח חסן איסמעיל‪ ,‬חשב משרד האוצר‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד האוצר‬
‫חטיבת נכסים רכש ולוגיסטיקה‬
‫מינהל הרכש ממשלתי‬
‫מפגש מס' ‪( 19.02.2015 | 6‬יום ה')‬
‫‪09:00-10:30‬‬
‫תרגיל מסכם ‪ /‬עו"ד איילת וקלסר‬
‫‪10:30-10:45‬‬
‫הפסקה‬
‫‪10:45-12:15‬‬
‫תורת המשחקים ‪ /‬ד"ר יריב ולצמן‪ ,‬מינהל הרכש הממשלתי‬
‫‪12:15-13:00‬‬
‫נגישות עסקים קטנים לרכש ממשלתי‪ /‬גב' נעמי הימיין‪ -‬רייש‪ ,‬הסוכנות‬
‫לעסקים קטנים‪ ,‬משרד הכלכלה‬
‫‪13:00-13:30‬‬
‫ארוחת צהריים‬
‫‪13:30-15:00‬‬
‫סיכום הקורס‬
‫מבדק ידע מסכם‬
‫משוב מסכם‬

Similar documents