לוח אירועים כלכליים צפויים לחודש מאי 2015

Transcription

לוח אירועים כלכליים צפויים לחודש מאי 2015
‫מחלקת מחקר ‪ -‬מערך השקעו ת‬
‫לוח אירועים כלכליים – מאי ‪2015‬‬
‫‪Sat‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Thu‬‬
‫‪Fri‬‬
‫‪Tue‬‬
‫‪Wed‬‬
‫‪Sun‬‬
‫‪Mon‬‬
‫‪1‬‬
‫סין‪ :‬מדד מנהלי הרכש לייצור‬
‫התעשייתי‬
‫בריטניה‪ :‬מדד מנהלי הרכש‬
‫לייצור התעשייתי‬
‫ארה"ב‪ :‬מדד מנהלי הרכש‬
‫לייצור התעשייתי ‪ISM‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫סין‪ :‬מדד המחירים‬
‫ישראל‪ :‬כמות מבוקשת של‬
‫ארה"ב‪ :‬תוספת המשרות‬
‫דירות חדשת‪ ,‬מרס ‪;2015‬‬
‫במגזר הלא חקלאי; שיעור‬
‫אבטלה; השכר הממוצע לשעה יתרות מטבע החוץ בבנק‬
‫ישראל לחודש אפריל ‪2015‬‬
‫בריטניה‪ :‬המאזן המסחרי‬
‫ארה"ב‪ :‬תביעות אבטלה‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫סין‪ :‬מדד מנהלי הרכש לייצור‬
‫ישראל‪ :‬שכר ממוצע למשרת ישראל‪ :‬התפתחות החוב‬
‫במשק בחודשים פברואר‪-‬מרס התעשייתי של ‪HSBC‬‬
‫שכיר‪ ,‬פברואר ‪;2015‬‬
‫השקעות תושבי חוץ בישראל ‪2015‬‬
‫ארה"ב‪ :‬הזמנות ממפעלים‬
‫ספרד‪ :‬השינוי בכמות‬
‫ותושבי ישראל בחו"ל מרץ‬
‫המובטלים‬
‫‪2015‬‬
‫בריטניה‪ :‬מדד מנהלי הרכש‬
‫בריטניה‪ :‬מדד מנהלי הרכש‬
‫לבנייה‬
‫לשירותים‬
‫ארה"ב‪ :‬המאזן המסחרי; מדד‬
‫ארה"ב‪ :‬תוספת המשרות‬
‫מנהלי הרכש לייצור ‪ ISM‬הלא‬
‫‪ ADP‬במגזר הלא חקלאי‬
‫תעשייתי‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪12‬‬
‫ישראל‪ :‬מדד המחירים‪ ,‬אפריל ישראל‪ :‬סקר משרות פנויות‪ ,‬גרמניה‪ :‬אומדן ראשוני לתוצר ישראל‪ :‬סחר החוץ של‬
‫ישראל‪ ,‬אפריל ‪2015‬‬
‫בריטניה‪ :‬הכנסה ממוצעת;‬
‫‪2015‬‬
‫אפריל ‪:2015‬‬
‫שינוי במספר דורשי האבטלה; בריטניה‪ :‬התפוקה‬
‫ארה"ב‪ :‬סנטימנט הצרכנים‬
‫יפן‪ :‬אומדן ראשוני לתוצר‬
‫התעשייתית‬
‫המקדמי אוניברטיסת מישיגן; ארה"ב‪ :‬מדד המחירים ליצרן; שיעור האבטלה‬
‫ארה"ב‪ :‬ליבת המכירות‬
‫תביעות אבטלה‬
‫הקמעונאיות; מכירות‬
‫קמעונאיות‬
‫‪23‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫יפן‪ :‬הצהרת המדיניות‬
‫המוניטרית‬
‫עולמי‪ :‬פגישת מדינות ה‪-‬‬
‫ישראל‪ :‬המדד המשולב‬
‫לבחינת מצב המשק לחודש‬
‫אפריל ‪2015‬‬
‫בריטניה‪ :‬מכירות קמעונאיות‬
‫ארה"ב‪ :‬תביעות אבטלה; מדד התעשייתי ‪HSBC‬‬
‫הייצור התעשייתי של הפד‬
‫גרמניה‪ :‬מדד מנהלי הרכש‬
‫פילדלפיה‬
‫לייצור התעשייתי‬
‫צרפת‪ :‬מדד מנהלי הרכש‬
‫לייצור התעשייתי‬
‫‪G7‬‬
‫ארה"ב‪ :‬מדד המחירים; ליבת‬
‫מדד המחירים‬
‫‪30‬‬
‫‪29‬‬
‫‪20‬‬
‫‪19‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫ישראל‪ :‬סיכום דיוני הריבית‬
‫ישראל‪ :‬שוק מטבע חוץ‬
‫לחודש אפריל ‪2015‬‬
‫לחודש מאי ‪ ;2015‬סקר אמון‬
‫צרכנים‪ ,‬אפריל ‪2015‬‬
‫סין‪ :‬התפוקה התעשייתי‬
‫בריטניה‪ :‬ריבית הבנק המרכזי‬
‫‪18‬‬
‫ישראל‪ :‬מדדי פדיון לכל ענפי ישראל‪ :‬סחר חוץ לפי ארצות‪ ,‬ישראל‪ :‬התפתחות אמצעי‬
‫התשלום ושיעור האינפלציה‬
‫אפריל ‪2015‬‬
‫המשק‪ ,‬מרס ‪ ;2015‬הייצור‬
‫הצפוי לחודשים אפריל‪-‬מאי‬
‫בריטניה‪ :‬מדד המחירים‬
‫התעשייתי‪ ,‬מרס ‪2015‬‬
‫‪2015‬‬
‫סין‪ :‬מדד מנהלי הרכש לייצור גרמניה‪ :‬הסנטימנט‬
‫‪28‬‬
‫ארה"ב‪ :‬תביעות אבטלה‬
‫בריטניה‪ :‬אומדן שני לתוצר‬
‫ארה"ב‪ :‬מדד מנהלי הרכש של גרמניה‪ :‬אומדן ראשוני למדד‬
‫המחירים‬
‫שיקגו‬
‫יפן‪ :‬מכירות קמעונאיות‬
‫‪17‬‬
‫ישראל‪ :‬חשבונות לאומיים‪,‬‬
‫אומדן ראשון לרבע ראשון‬
‫‪2015‬‬
‫הכלכלי ‪ZEW‬‬
‫ארה"ב‪ :‬אישורי בנייה‬
‫‪27‬‬
‫‪26‬‬
‫‪25‬‬
‫ארה"ב‪ :‬מלאי הנפט‬
‫קנדה‪ :‬ריבית הבנק המרכזי‬
‫ישראל‪ :‬התפתחות החוב‬
‫במשק לחודשים מרס‪-‬אפריל‬
‫ישראל‪ :‬ייצוא שירותים‪ ,‬מרס‬
‫‪ ;2015‬ריבית חודש יוני; נתונים‬
‫‪ ;2015‬מכירות ברשתות‬
‫מסקר כח אדם‪ ,‬אפריל ‪2015‬‬
‫שיווק‪ ,‬אפריל ‪2015‬‬
‫ארה"ב‪ :‬ליבת ההזמנות‬
‫למוצרי בני קיימא; בטחון‬
‫הצרכנים‬
‫גרמניה‪ :‬סמנטימנט עסקי ‪IFO‬‬
‫‪24‬‬
‫‪31‬‬
‫ישראל‪ :‬לקט אינדיקטורים‬
‫כלכליים‪ ,‬אפריל ‪;2015‬‬
‫רכישות בכרטיס אשראי‪,‬‬
‫אפריל ‪2015‬‬