הפקולטה למדעי המחשב - Technion

Transcription

הפקולטה למדעי המחשב - Technion
‫הפקולטה‬
‫למדעי המחשב‬
‫הטכניון‬
‫הפקולטה למדעי המחשב‬
‫הטכניון ‪ -‬מכון טכנולוגי לישראל‬
‫קטלוג תארים מתקדמים‪ ,‬תשע"ה ‪2014-2015‬‬
‫‪www.cs.technion.ac.il‬‬
2
‫קטלוג תארים מתקדמים‬
‫תשע"ה‪2014-2015 ,‬‬
‫הפקולטה למדעי המחשב‬
‫הטכניון ‪ -‬מכון טכנולוגי לישראל‬
‫‪www.cs.technion.ac.il‬‬
‫‪3‬‬
4
‫תוכן העניינים‬
‫עמוד‬
‫‪ .1‬מבוא כללי‬
‫‪7‬‬
‫‪ .2‬תוכניות ההשתלמות ושטחי המחקר‬
‫‪7‬‬
‫‪ .3‬מידע על הרשמה‬
‫‪8‬‬
‫‪ .4‬לימודים לתואר מגיסטר )‪(M.Sc.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ 4.1‬תנאי קבלה‬
‫‪9‬‬
‫‪ 4.2‬דרישות הלימוד )בכל המסלולים למגיסטר(‬
‫‪12‬‬
‫‪ .5‬לימודים לתואר דוקטור )‪(Ph.D.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ 5.1‬תנאי קבלה‬
‫‪16‬‬
‫‪ 5.2‬מחקר‬
‫‪16‬‬
‫‪ 5.3‬לימודים‬
‫‪17‬‬
‫‪ .6‬חברי הסגל ותחומי מחקרם‬
‫‪18‬‬
‫‪ .7‬תחומי המחקר בפקולטה למדעי המחשב וחברי הסגל העוסקים בהם‬
‫‪23‬‬
‫‪ .8‬בוגרי תארים מתקדמים ונושאי מחקרם בפקולטה‪2000-2015 :‬‬
‫‪26‬‬
‫מגיסטר‬
‫‪26‬‬
‫דוקטור‬
‫‪37‬‬
‫‪5‬‬
6
‫‪ .1‬מבוא כללי‬
‫מטרת חוברת זו להדריך את המשתלמים בפקולטה למדעי המחשב לתארים מגיסטר ודוקטור לקראת השלבים‬
‫השונים בהשתלמותם‪ .‬כל התקנות המופיעות בחוברת זו כפופות לתקנות בית הספר לתארים מתקדמים‪ ,‬המופיעות‬
‫בקטלוג הטכניון‪.‬‬
‫החוברת מכילה את דרישות הקבלה ותוכניות הלימודים למסלולי מגיסטר ודוקטור‪ ,‬רשימת חברי הסגל ותחומי‬
‫מחקרם‪ ,‬חלוקה של חברי הסגל לקבוצות מחקר‪ ,‬ורשימת הסטודנטים שסיימו את לימודיהם בפקולטה ב‪ 13-‬השנים‬
‫האחרונות‪.‬‬
‫קטלוג תארים מתקדמים של הפקולטה למדעי המחשב נמצא גם באתר האינטרנט של הפקולטה‪:‬‬
‫‪ .www.cs.technion.ac.il/he/gradaute‬באתר ניתן למצוא גם מידע מפורט יותר ועדכני על חברי הסגל‪,‬‬
‫הקורסים הניתנים בכל סמסטר והסילבוס שלהם‪ ,‬תיזות שהוגשו בשנים האחרונות‪ ,‬וכן מידע רלוונטי נוסף‪ .‬כמו כן ניתן‬
‫לפנות אל מזכירות תארים מתקדמים בפקולטה‪:‬‬
‫ירדנה קולט‪ ,‬מזכירת תארים מתקדמים‪ ,‬חדר ‪ ,035‬טל' ‪[email protected] ,04-8294342‬‬
‫חדוה גונן‪ ,‬מרכזת מועמדים ופרסים‪ ,‬חדר ‪ ,515‬טל' ‪[email protected] ,04-8294226‬‬
‫אלכסנדרה ידין‪ ,‬אחראית מלגות וכספים‪ ,‬חדר ‪ ,544‬טל' ‪[email protected] ,04-8295657‬‬
‫‪ .2‬תוכניות ההשתלמות ושטחי המחקר‬
‫הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכניות השתלמות לתארים‪" :‬מגיסטר למדעים במדעי המחשב"‪" ,‬מגיסטר‬
‫למדעים" ו"דוקטור לפילוסופיה"‪ ,‬וכן מסלול ישיר לדוקטורט‪ .‬שטחי ההתמחות והמחקר בפקולטה הם‪:‬‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫תורת האלגוריתמים )סדרתיים ומבוזרים‪ ,‬דטרמיניסטיים והסתברותיים(‬
‫תורת הצפינה )הצפנת מקורות‪ ,‬הצפנת ערוצים וקודים לתיקון שגיאות(‬
‫קריפטוגרפיה‬
‫עיבוד אינפורמציה קוונטית‬
‫תורת הסיבוכיות של חישובים‬
‫לוגיקה במדעי המחשב‬
‫מבני נתונים‬
‫מסדי נתונים‬
‫מודלים של מערכות מחשבים והערכת ביצועיהם‬
‫למידה חישובית‬
‫אנליזה נומרית‬
‫תכנות מקבילי ומבוזר‬
‫רשתות מיון וניתוב‬
‫תכנון גאומטרי‬
‫מפרטים פורמליים למערכות‬
‫אימות פורמלי של מערכות תוכנה וחומרה‬
‫שפות תכנות‬
‫הנדסת תוכנה‬
‫סימולציה‬
‫‪7‬‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫תכנון ובדיקת מעגלי ‪VLSI‬‬
‫רשתות תקשורת מחשבים‬
‫בלשנות חישובית‬
‫בינה מלאכותית‬
‫רשתות עצביות‬
‫מערכות מומחה‬
‫גיאומטריה חישובית‬
‫גרפיקה ממוחשבת‬
‫עיבוד תמונות דיגיטלי‬
‫ראיה ממוחשבת‬
‫רובוטיקה‬
‫מערכות אירועים בדידים‬
‫ביואינפורמטיקה‬
‫בנוסף לאפשרויות המחקר התיאורטי בתחומים הנ"ל‪ ,‬יש בפקולטה מעבדות מחקר בנושאים‪:‬‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫ƒ‬
‫רובוטיקה‬
‫ראייה ממוחשבת‬
‫בינה מלאכותית‬
‫עיבודים גיאומטריים‬
‫גרפיקה ממוחשבת וחישוב גיאומטרי‬
‫רשתות תקשורת מחשבים‬
‫תכנון מעגלי ‪VLSI‬‬
‫מערכות תוכנה‬
‫מערכות מחשבים‬
‫עיבוד שפות טבעיות‬
‫ביואינפורמטיקה‬
‫עיבוד אינפורמציה קוונטית‬
‫‪ .3‬מידע על הרשמה‬
‫‪(Ph.D‬‬
‫ההרשמה לכל תארי מגיסטר מתקיימת פעמיים בשנה‪ :‬ההרשמה לסמסטר חורף )אוקטובר( מתקיימת בחודש אפריל‬
‫הקודם לו‪ ,‬וההרשמה לסמסטר אביב )מרס( מתקיימת בנובמבר הקודם לו‪ .‬לקראת מועדי ההרשמה מקיימת‬
‫הפקולטה ימים פתוחים‪ .‬מידע נוסף לגבי הימים הפתוחים ניתן לקבל במזכירות ובאתר הפקולטה‪:‬‬
‫‪.www.cs.technion.ac.il/he/gradaute‬‬
‫ההרשמה לתוארי הדוקטור מתבצעת מספר פעמים בשנה‪ .‬פירוט התאריכים מופיע באתר הפקולטה וניתן לקבל‬
‫פרטים נוספים במזכירות‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .4‬לימודים לתואר מגיסטר )‪(M.Sc.‬‬
‫הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב"‪ .‬ההשתלמות פתוחה‬
‫לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר‪ .‬כמו כן מציעה הפקולטה השתלמות לתואר "מגיסטר‬
‫למדעים" לבעלי תואר ראשון שאיננו במדעי המחשב )כגון מתמטיקה‪ ,‬פיסיקה‪ ,‬והנדסת חשמל(‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪4.1‬‬
‫‪4.1.1‬‬
‫תנאי הקבלה למסלול לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב"‬
‫למסלול זה יתקבלו סטודנטים בוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או באחד המסלולים המשותפים למדעי המחשב‬
‫ופקולטות אחרות )כגון‪ ,‬הנדסת מערכות מידע והנדסת מחשבים( אשר סיימו את לימודי התואר הראשון בהצטיינות‪.‬‬
‫מועמדים למסלול זה שסיימו תואר ראשון במסגרות אחרות יחוייבו‪ ,‬במידת הצורך‪ ,‬בקורסי השלמה‪ .‬הישגים מקצועיים‬
‫של בעלי ניסיון מעשי‪ ,‬ניסיון במחקר‪ ,‬ומכתבי המלצה‪ ,‬יילקחו בחשבון בעת הדיון על הקבלה‪ .‬מועמד שלא עומד בתנאי‬
‫הקבלה רשאי לנסות לשפר את הישגיו במסגרת לימודים מתקדמים‪ .‬לצורך זה עליו לתאם עם מרכז תארים מתקדמים‬
‫את רשימת המקצועות שייקח‪ ,‬ואת רמת הציונים שעליו להשיג במקצועות אלה‪ ,‬בכדי להתקבל ללימודי תארים‬
‫מתקדמים בפקולטה‪ .‬ככלל‪ ,‬יתקבלו רק סטודנטים פנימיים )סטודנטים שמקבלים מלגה ומתרגלים(‪ .‬במקרים יוצאים‬
‫מן הכלל תאושר השתלמות של סטודנטים חיצוניים )סטודנטים שאינם מקבלים מלגה(‪.‬‬
‫סטודנט מצטיין שסיים תואר ראשון בחוג ראשי מדעי המחשב בכל מוסד מוכר בארץ )פרט למכללות(‪ ,‬לא יחוייב‬
‫במקצועות השלמה‪ .‬תוכנית הלימודים של בוגר מכללה אשר יתקבל תיקבע בהתאם לרקע שלו‪ ,‬ויתכן ויידרש‬
‫לנקודות לימוד‪/‬השלמה נוספות‪.‬‬
‫‪4.1.2‬‬
‫תנאי הקבלה למסלול לתואר "מגיסטר למדעים"‬
‫למסלול זה יתקבלו סטודנטים בוגרי תואר ראשון במגמות מדעיות ומגמות הנדסיות שסיימו את לימודי התואר הראשון‬
‫בהצטיינות‪ .‬כדי להתקבל למסלול זה‪ ,‬על הסטודנט ליצור קשר עם חבר סגל בפקולטה‪ ,‬אשר ישמש מנחה מיועד‪ .‬אין‬
‫חובה להגיש הצעת מחקר עם הקבלה‪ .‬תוכנית הלימודים לכל סטודנט תיקבע בתיאום בין המנחה המיועד ומרכז‬
‫הוועדה לתארים מתקדמים‪ ,‬ותאושר על‪-‬ידי הוועדה לתארים מתקדמים באמצעות ועדת הקבלה‪ .‬התוכנית תכלול‪:‬‬
‫א‪ .‬נקודות מוסמכים‪ 18 :‬נקודות עבור בוגרי תוכנית ארבע‪-‬שנתית‪ 36 ,‬נקודות עבור בוגרי תוכנית תלת‪-‬שנתית‪.‬‬
‫ב‪ .‬תוכנית השלמה על‪-‬פי הצורך‪.‬‬
‫‪4.1.3‬‬
‫קבלה ללימודים לתואר שני כסטודנט חיצוני‬
‫סטודנט חיצוני הוא סטודנט המתקבל ללימודים כסטודנט מן המניין‪ ,‬אך ללא מלגה‪ .‬משתלם חיצוני לתואר שני חייב‬
‫בנוכחות של לפחות יומיים בשבוע בפקולטה למשך שנה‪ .‬סטודנט יכול להתקבל כחיצוני בתנאים )א( או )ב( הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬בקשת הקבלה של הסטודנט תוגש יחד עם הצעת מחקר‪ .‬במקרה זה הקבלה ללימודים תהיה מותנית באישור‬
‫הצעת המחקר על‪-‬ידי הוועדה לתארים מתקדמים‪.‬‬
‫ב‪ .‬סטודנט מצטיין שממוצע הציונים שלו הוא באופן משמעותי מעל סף הקבלה‪ ,‬או סטודנט בעל הצטיינות מקצועית‬
‫מוכחת שתיבדק על‪-‬ידי ועדת קבלה מתאימה‪.‬‬
‫סטודנט חיצוני יתחייב לעבוד מחוץ לפקולטה‪ ,‬לכל היותר שלושה ימים בשבוע )באישור המעביד(‪ ,‬ולעמוד לרשות‬
‫הפקולטה כמתרגל )בהיקף מלא( במידת הצורך‪ .‬במקרה של סטודנט מצטיין במיוחד‪ ,‬אשר אינו יכול לקיים את‬
‫התנאים הנ"ל‪ ,‬תוכל הוועדה לתארים מתקדמים‪ ,‬למרות האמור לעיל‪ ,‬לשקול את קבלתו ללימודים‪.‬‬
‫התרשימים בעמודים הבאים מפרטים את דרישות הקבלה לתואר שני‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫תנאי קבלה לתואר מגיסטר‬
‫התחל‬
‫חשב את ציונך המשוקלל* )ראה מסגרת למטה(‬
‫למדת במוסד מוכר בארץ וציונך המשוקלל הינו מעל לסף הקבלה*?‬
‫לא‬
‫פנה למרכז תארים מתקדמים‬
‫כן‬
‫הינך בעל תואר ראשון במדעי המחשב‪ ,‬או באחד המסלולים המשותפים‬
‫למדעי המחשב ופקולטות אחרות‬
‫לא‬
‫עבור לעמוד הבא‬
‫כן‬
‫תהיה נוכח בפקולטה לפחות יומיים בשבוע למשך שנה?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫תהיה נוכח בפקולטה‬
‫לפחות ‪ 5‬ימים בשבוע?‬
‫לא‬
‫אפשרות זו פתוחה רק בפני סטודנטים‬
‫מצטיינים במיוחד אשר בשום אופן אינם‬
‫יכולים להיות נוכחים יומיים בשבוע למשך‬
‫שנה )למשל‪ ,‬סטודנטים המשרתים‬
‫בצה"ל(‪ .‬האם הינך מצטיין א'‪?1‬‬
‫לא‬
‫נשקול את קבלתך‬
‫כסטודנט פנימי**‪.‬‬
‫תתרגל בהיקף מלא‪.‬‬
‫אם אין לך עדיין הצעת‬
‫מחקר‪ ,‬צור קשר עם‬
‫חבר‪-‬סגל והכן הצעת‬
‫מחקר‪ .‬אחרת‪ ,‬לא‬
‫תתקבל‪.‬‬
‫כן‬
‫נשקול את קבלתך כסטודנט חיצוני**‪ .‬צרף את כל המסמכים שיידרשו על‪-‬ידי‬
‫מרכז תארים מתקדמים‪.‬‬
‫הציון המשוקלל מחושב כדלקמן‪:‬‬
‫ציון תואר ראשון ‪ 2 + -‬עד ‪ 4‬נקודות אם יש לך מנחה והצעת‬
‫מחקר מאושרת על‪-‬ידי ועדת הקבלה‪.‬‬
‫מאמר מדעי שהתפרסם עשוי להוסיף‬
‫נקודה‪.‬‬
‫ ציון משוקלל ‪) 86‬בקירוב(‬‫סף הקבלה‬
‫ ציון משוקלל ‪) 91‬בקירוב(‬‫‪ 1‬מצטיין א'‬
‫ ציון משוקלל ‪) 92‬בקירוב(‬‫‪ 2‬מצטיין ב'‬
‫** סטודנט חיצוני ‪ -‬סטודנט ללא מלגה‬
‫סטודנט פנימי ‪ -‬סטודנט עם מלגה מלאה‪ ,‬מתרגל‬
‫הערה‪ :‬ועדת הקבלה רשאית להחליט לא לקבל סטודנט למרות‬
‫שהישגיו עומדים בתנאי הקבלה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫כן‬
‫מצטיין ב'‪?2‬‬
‫לא‬
‫כן‬
‫אם אין לך עדיין‬
‫הצעת מחקר‪,‬‬
‫צור קשר עם‬
‫חבר‪-‬סגל והכן‬
‫הצעת מחקר‪.‬‬
‫אחרת‪ ,‬לא‬
‫תתקבל‪.‬‬
‫נשקול את‬
‫קבלתך סטודנט‬
‫חיצוני**‪ .‬תחוייב‬
‫בתרגול בהיקף‬
‫מלא במידת‬
‫הצורך‪.‬‬
‫אפשרויות קבלה עבור סטודנט בעל תואר ראשון שאיננו במדעי המחשב‬
‫או באחד המסלולים המשותפים‬
‫מעוניין בקבלה למסלול מגיסטר למדעים‬
‫במדעי המחשב‬
‫מעוניין בקבלה למסלול מגיסטר למדעים‬
‫תחוייב בקורסי השלמה לפי הטבלה שלהלן‪ .‬ניתן‬
‫לקבל פטור ממקצוע השלמה אם נלמד מקצוע‬
‫דומה או מתקדם באותו שטח‪.‬‬
‫עליך למצוא מנחה‪ .‬תוכנית קורסי השלמה תיקבע‬
‫על‪-‬ידי מרכז תארים מתקדמים והמנחה המיועד‪.‬‬
‫קורסי השלמה ‪ -‬הפקולטה למדעי המחשב‬
‫לסטודנטים ללא קדם מתאים‬
‫קורסי קדם ‪ -‬מתמטיקה‬
‫עד ‪ 25‬נקודות מתוך הרשימה הבאה‪:‬‬
‫מס' הקורס‬
‫‪234107‬‬
‫‪094412‬‬
‫‪234122‬‬
‫‪234218‬‬
‫‪234247‬‬
‫‪234293‬‬
‫‪234267‬‬
‫‪234123‬‬
‫‪*236343‬‬
‫‪*236360‬‬
‫שם הקורס‬
‫נקודות‬
‫‪4‬‬
‫אנליזה נומרית ‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫הסתברות מ'‬
‫‪3‬‬
‫מבוא לתכנות מערכות )מת"מ(‬
‫‪3‬‬
‫מבני נתונים ‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫אלגוריתמים ‪1‬‬
‫לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב ‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫מבנה מחשבים ספרתיים‬
‫‪4.5‬‬
‫מערכות הפעלה‬
‫‪3‬‬
‫תורת החישוביות‬
‫‪3‬‬
‫תורת הקומפילציה‬
‫‪ .1‬ניתן לקבל פטור ממקצוע השלמה אם נלמד מקצוע דומה‬
‫או מתקדם ממנו באותו שטח )גם במסגרת מוסד אקדמי‬
‫אחר(‪ .‬הפטור יינתן על‪-‬ידי המרכז‪ ,‬תוך התייעצות עם מורה‬
‫המקצוע‪.‬‬
‫‪ .2‬יש לעבור את מקצועות ההשלמה בממוצע ‪,88‬‬
‫וכל מקצוע בציון של לפחות ‪ .80‬סטודנטים יזוכו בנקודות‬
‫מוסמכים עבור מקצועות ההשלמה המסומנים ב‪.*-‬‬
‫‪11‬‬
‫נקודות‬
‫מס' הקורס‬
‫שם הקורס‬
‫‪114031‬‬
‫‪114032‬‬
‫‪104166‬‬
‫או‬
‫‪104134‬‬
‫חשבון אינפיניטסימלי ‪1‬מ'‬
‫חשבון אינפיניטסימלי ‪2‬מ'‬
‫אלגברה א'‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.5‬‬
‫אלגברה מודרנית ח'‬
‫‪2.5‬‬
‫‪4.2‬‬
‫דרישות הלימוד )בכל המסלולים למגיסטר(‬
‫במסגרת הלימודים לתוארי המגיסטר השונים על הסטודנט לסיים מספר קורסים כמפורט לעיל‪ ,‬ולבצע‬
‫עבודת מחקר או עבודת גמר בהנחיית מנחה מבין חברי הסגל של הפקולטה‪ .‬סטודנטים שנקבעה להם‬
‫תוכנית השלמה חייבים להשלים גם את תוכנית ההשלמה‪.‬‬
‫לצורך הנחיית התיזה‪ ,‬יהיה על הסטודנט ליצור קשר עם חבר סגל בפקולטה‪ ,‬המתמקד בשטחי התעניינותו‪.‬‬
‫במקרים מיוחדים‪ ,‬בתיאום עם ועדת תארים מתקדמים ובאישורה מראש‪ ,‬יכול המנחה להיות מורה נלווה או‬
‫חבר סגל מפקולטה אחרת בטכניון‪ .‬משתלם חיצוני אינו יכול לבחור כמנחה מורה נלווה או חבר סגל‬
‫מפקולטה אחרת‪ .‬המחקר יכול להיות תיאורטי או פרוייקט הנדסי מתקדם‪ .‬במקרים מסויימים ניתן להחליף‬
‫את התיזה בעבודת גמר‪ .‬במקרה כזה יש צורך לצבור שמונה נקודות לימוד נוספות‪.‬‬
‫‪4.2.1‬‬
‫תוכנית הלימודים לבוגרי תואר תלת‪-‬שנתי‬
‫בוגרי תוכניות תלת‪-‬שנתיות חייבים לצבור ‪ 36‬נקודות של תארים מתקדמים‪ .‬במסגרת ‪ 18‬הנקודות הראשונות‬
‫על המשתלם לבחור לפחות ששה מקצועות של הפקולטה למדעי המחשב‪ ,‬מתוך לפחות ארבע קבוצות‬
‫שונות מבין ‪ 12‬הקבוצות של מקצועות הבחירה במסלול הארבע‪-‬שנתי )שאינם פרוייקטים‪ ,‬נושאים מתקדמים‬
‫או סמינרים(‪ .‬מותר למשתלם לבחור מקצועות הסמכה של מדעי המחשב הנמצאים ברשימות‪ ,‬כל עוד יעמוד‬
‫במגבלת מקצועות ההסמכה המותרים לו‪ .‬הקבוצות הן‪:‬‬
‫‪ .1‬סיבוכיות של חישובים‬
‫מס' מקצוע‬
‫‪236309‬‬
‫‪236313‬‬
‫‪236315‬‬
‫‪236359‬‬
‫‪236374‬‬
‫‪236508‬‬
‫‪236518‬‬
‫‪236521‬‬
‫‪236760‬‬
‫נקודות‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫שם המקצוע‬
‫מבוא לתורת הצפינה‬
‫תורת הסיבוכיות‬
‫שיטות אלגבריות במדעי המחשב‬
‫אלגוריתמים ‪2‬‬
‫שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים‬
‫קריפטוגרפיה וסיבוכיות‬
‫סיבוכיות תקשורת‬
‫אלגוריתמי קירוב‬
‫למידה חישובית‬
‫‪ .2‬תורת האלגוריתמים‬
‫מס' מקצוע‬
‫‪236312‬‬
‫‪236315‬‬
‫‪236357‬‬
‫‪236359‬‬
‫‪236521‬‬
‫‪236715‬‬
‫‪236719‬‬
‫‪236755‬‬
‫‪236760‬‬
‫‪238739‬‬
‫נקודות‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫שם המקצוע‬
‫מבני נתונים ‪2‬‬
‫שיטות אלגבריות במדעי המחשב‬
‫אלגוריתמים מבוזרים א'‬
‫אלגוריתמים ‪2‬‬
‫אלגוריתמי קירוב‬
‫שיטות בניתוח של אלגוריתמים‬
‫גיאומטריה חישובית ‪236719‬‬
‫אלגוריתמים מבוזרים ב'‬
‫למידה חישובית‬
‫גיאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית‬
‫‪ .3‬לוגיקה ויישומיה‬
‫מס' מקצוע‬
‫‪236304‬‬
‫‪236331‬‬
‫‪236342‬‬
‫‪236345‬‬
‫‪236356‬‬
‫‪236368‬‬
‫שם המקצוע‬
‫לוגיקה למדעי המחשב ‪2‬‬
‫גדירות וחישוביות‬
‫מבוא לאימות תוכנה‬
‫אימות אוטומטי של מערכות תוכנה וחומרה‬
‫תיאוריה של מערכות מסד נתונים‬
‫מפרטים פורמליים למערכות מורכבות‬
‫‪12‬‬
‫נקודות‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪ .4‬קריפטולוגיה‪ ,‬צפינה ואינפורמציה‬
‫מס' מקצוע‬
‫‪236309‬‬
‫‪236350‬‬
‫‪236500‬‬
‫‪236506‬‬
‫‪236508‬‬
‫‪236514‬‬
‫‪236520‬‬
‫‪236990‬‬
‫שם המקצוע‬
‫מבוא לתורת הצפינה‬
‫הגנה במערכות מתוכנתות‬
‫קריפטאנליזה‬
‫קריפטולוגיה מודרנית‬
‫קריפטוגרפיה וסיבוכיות‬
‫סדרות ספרתיות בתקשורת ומערכות מחשב‬
‫קידוד במערכות אחסון מידע‬
‫מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית‬
‫נקודות‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪ .5‬פיתוח מערכות תוכנה‬
‫מס' מקצוע‬
‫‪234319‬‬
‫‪236268‬‬
‫‪236321‬‬
‫‪236342‬‬
‫‪236347‬‬
‫‪236363‬‬
‫‪236368‬‬
‫‪236369‬‬
‫‪236376‬‬
‫‪236700‬‬
‫‪236703‬‬
‫‪236712‬‬
‫‪236780‬‬
‫נקודות‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫שם המקצוע‬
‫שפות תכנות‬
‫ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה‬
‫שיטות בהנדסת תוכנה‬
‫מבוא לאימות תוכנה‬
‫ניתוח וסינתזה של תוכנה‬
‫מערכות מסד נתונים‬
‫מפרטים פורמליים למערכות מורכבות‬
‫ניהול מידע ברשת האינטרנט‬
‫הנדסת מערכות הפעלה‬
‫תיכון תוכנה‬
‫תכנות מונחה עצמים‬
‫הנדסת תוכנה אג'יילית‬
‫אלגוריתמים לניהול זיכרון דינמי‬
‫‪ .6‬תקשורת ומערכות מבוזרות‬
‫מס' מקצוע‬
‫‪236334‬‬
‫‪236341‬‬
‫‪236350‬‬
‫‪236351‬‬
‫‪236357‬‬
‫‪236369‬‬
‫‪236370‬‬
‫‪236510‬‬
‫‪236755‬‬
‫נקודות‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫שם המקצוע‬
‫מבוא לרשתות מחשבים‬
‫תקשורת באינטרנט‬
‫הגנה במערכות מתוכנתות‬
‫מערכות מבוזרות‬
‫אלגוריתמים מבוזרים א'‬
‫ניהול מידע ברשת האינטרנט‬
‫תכנות מקבילי ומבוזר‬
‫מימוש מערכות מסדי נתונים‬
‫אלגוריתמים מבוזרים ב'‬
‫‪ .7‬מערכות מיחשוב‬
‫מס' מקצוע‬
‫‪234322‬‬
‫‪236268‬‬
‫‪236334‬‬
‫‪236347‬‬
‫‪236350‬‬
‫‪236354‬‬
‫‪236363‬‬
‫‪236369‬‬
‫‪236376‬‬
‫‪236510‬‬
‫‪236699‬‬
‫‪236780‬‬
‫שם המקצוע‬
‫מערכות אחסון מידע‬
‫ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה‬
‫מבוא לרשתות מחשבים‬
‫ניתוח וסינתזה של תוכנה‬
‫הגנה במערכות מתוכנתות‬
‫תכנון מעגלי ‪VLSI‬‬
‫מערכות מסד נתונים‬
‫ניהול מידע ברשת האינטרנט‬
‫הנדסת מערכות הפעלה‬
‫מימוש מערכות מסדי נתונים‬
‫אלגוריתמים מקבילים לרשתות קבועות‪-‬קשר‬
‫אלגוריתמים לניהול זיכרון דינמי‬
‫נקודות‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪ .8‬ראייה ורובוטיקה‬
‫מס' מקצוע‬
‫‪234299‬‬
‫נקודות‬
‫‪3.0‬‬
‫שם המקצוע‬
‫שיטות מתמטיות לישומי מחשב‬
‫‪13‬‬
‫‪236327‬‬
‫‪236330‬‬
‫‪236327‬‬
‫‪236860‬‬
‫‪236861‬‬
‫‪236862‬‬
‫‪236863‬‬
‫‪236875‬‬
‫‪236927‬‬
‫עיבוד תמונות ואותות במחשב‬
‫מבוא לאופטימיזציה‬
‫רשתות בייסיניות‬
‫עיבוד תמונות דיגיטלי‬
‫ראייה חישובית גיאומטרית‬
‫ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד אותות ותמונות‬
‫ראיה ממוחשבת‬
‫זיהוי ראייתי‬
‫מבוא לרובוטיקה‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪ .9‬גיאומטריה וגרפיקה‬
‫מס' מקצוע‬
‫‪234299‬‬
‫‪234325‬‬
‫‪236324‬‬
‫‪236329‬‬
‫‪236373‬‬
‫‪236716‬‬
‫‪236719‬‬
‫‪238739‬‬
‫נקודות‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫שם המקצוע‬
‫שיטות מתמטיות לישומי מחשב‬
‫גרפיקה ממוחשבת‬
‫גרפיקה ממוחשבת ‪2‬‬
‫עיבוד ספרתי של גיאומטריה‬
‫סינטזה של תמונות‬
‫מודלים גיאומטריים במערכות תיב"ם‬
‫גיאומטריה חישובית‬
‫גיאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית‬
‫‪ .10‬למידה ובינה מלאכותית‬
‫מס' מקצוע‬
‫‪236299‬‬
‫‪236372‬‬
‫‪236501‬‬
‫‪236756‬‬
‫‪236760‬‬
‫‪236941‬‬
‫נקודות‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫שם המקצוע‬
‫מבוא לעיבוד שפות טבעיות‬
‫רשתות בייסיאניות‬
‫מבוא לבינה מלאכותית‬
‫מבוא למערכות לומדות‬
‫למידה חישובית‬
‫מבוא לרשתות עצביות‬
‫‪ .11‬פיסיקה חישובית וחישוב מדעי‬
‫מס' מקצוע‬
‫‪234299‬‬
‫‪236320‬‬
‫‪236330‬‬
‫‪236336‬‬
‫‪236339‬‬
‫‪236790‬‬
‫שם המקצוע‬
‫שיטות מתמטיות ליישומי מחשב‬
‫אלגברה לינארית נומרית‬
‫מבוא לאופטימיזציה‬
‫פתרון נומרי של משוואות דיפרנציאליות חלקיות‬
‫החשת התכנסות של תהליכים איטרטיבים‬
‫שיטות רב‪-‬סריג‬
‫נקודות‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪ .12‬ביואינפורמטיקה‬
‫מס' מקצוע‬
‫‪236525‬‬
‫‪236522‬‬
‫נקודות‬
‫‪2.5‬‬
‫‪3.0‬‬
‫שם המקצוע‬
‫מבוא לביואינפורמטיקה‬
‫אלגוריתמים בביולוגיה חישובית‬
‫את יתרת ‪ 18‬הנקודות יהוו קורסי התמחות בנושא המחקר המוצע‪ ,‬בהתאם לתוכנית שהתקבלה על דעת‬
‫הסטודנט והמנחה‪ .‬ניתן לקחת עד ‪ 3‬סמינרים ונושאים מתקדמים לפני אישור נושא המחקר‪.‬‬
‫שני המקצועות הבאים הם מקצועות חובה‪ .‬סטודנטים אשר לא למדו במסגרת התואר הראשון את הקורסים‪:‬‬
‫מבנה מחשבים ספרתיים‬
‫‪234267‬‬
‫תורת החישוביות‬
‫‪236343‬‬
‫חייבים ללמוד אותם במסגרת תארים מתקדמים )נקודות הזיכוי תחשבנה לתואר(‪.‬‬
‫יש ללמוד לפחות ‪ 6‬נקודות לאחר שאושר נושא המחקר‪ .‬מקצועות הלימוד יאושרו על‪-‬ידי המנחה או על‪-‬ידי‬
‫המנחה הזמני‪ .‬במקרים מיוחדים ‪ -‬בהמלצת המנחה והמרכז ‪ -‬ניתן ללמוד עד ‪ 6‬נקודות מקצועות הסמכה‪.‬‬
‫סטודנטים שאופי התמחותם בינתחומי‪ ,‬יוכלו‪ ,‬באישור מיוחד של המרכז‪ ,‬ללמוד עד ‪ 10‬נק' ממקצועות‬
‫הסמכה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪4.2.2‬‬
‫תוכנית הלימודים לבוגרי תואר ארבע‪-‬שנתי‬
‫הסטודנט חייב לצבור ‪ 18‬נקודות במקצועות של תארים מתקדמים‪ .‬ככלל‪ ,‬מרבית הנקודות שייצברו יהיו‬
‫בקורסי מוסמכים של מדעי המחשב‪ .‬בחירת המקצועות הללו תיעשה בתיאום עם המנחה הקבוע )או המנחה‬
‫הזמני(‪ .‬הסטודנט חייב ללמוד לפחות ‪ 6‬נקודות לאחר קביעת נושא המחקר‪.‬‬
‫המקצועות הבאים הם מקצועות חובה‪ .‬סטודנטים שלא למדו במסגרת התואר הראשון את הקורסים‪:‬‬
‫‪ 234267‬מבנה מחשבים ספרתיים‬
‫‪ 236343‬תורת החישוביות‬
‫חייבים ללמוד אותם במסגרת תארים מתקדמים )נקודות הזיכוי של הקורס "מבנה מחשבים ספרתיים" לא‬
‫תחשבנה במסגרת ‪ 18‬נקודות המוסמכים הנדרשות לתואר‪ ,‬כלומר‪ ,‬סטודנט שלא למד "מבנה מחשבים‬
‫ספרתיים" בתואר ראשון יידרש ל‪ 21-‬נק' במסגרת התואר השני‪ .‬מומלץ לסטודנטים הלומדים לתארים ארבע‪-‬‬
‫שנתיים והמתכוונים להירשם לתואר שני‪ ,‬ללמוד קורס זה עוד במהלך התואר הראשון(‪.‬‬
‫‪4.2.3‬‬
‫תוכנית הלימוד לסטודנטים משלימים‬
‫סטודנט יזוכה בנקודות מוסמכים עבור מקצועות השלמה ברמה של תארים מתקדמים )קידומת ‪236‬‬
‫ומעלה(‪ ,‬במידה ויעבור אותם בציון סביר‪ .‬סטודנט יוכל לקבל פטור ממקצוע השלמה אם‪:‬‬
‫א‪ .‬למד מקצוע דומה או מתקדם באותו שטח )גם במסגרת מוסד אקדמי אחר(‪.‬‬
‫ב‪ .‬קיבל פטור ממורה המקצוע‪.‬‬
‫מקצועות ההשלמה ייקבעו לכל סטודנט עם קבלתו ללימודים מתוך הרשימה הבאה‪:‬‬
‫מקצוע‬
‫מתמטיקה‬
‫מדעי המחשב‬
‫מס' הקורס‬
‫שם הקורס‬
‫נקודות‬
‫‪114031‬‬
‫‪114032‬‬
‫‪104166‬‬
‫חשבון אינפיניטסימלי ‪1‬מ'‬
‫חשבון אינפיניטסימלי ‪2‬מ'‬
‫אלגברה א'‬
‫או‬
‫אלגברה מודרנית ח'‬
‫אנליזה נומרית ‪1‬‬
‫הסתברות מ'‬
‫מבוא לתכנות מערכות )מת"מ(‬
‫מבנה נתונים ‪1‬‬
‫אלגוריתמים ‪1‬‬
‫לוגיקה ותורת הקבוצות למ"מ‬
‫מערכות הפעלה‬
‫מבנה מחשבים ספרתיים )ממ"ס(‬
‫תורת החישוביות‬
‫תורת הקומפילציה‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪104134‬‬
‫‪234107‬‬
‫‪094412‬‬
‫‪234122‬‬
‫‪234218‬‬
‫‪234247‬‬
‫‪234293‬‬
‫‪234123‬‬
‫‪234267‬‬
‫‪*236343‬‬
‫‪*236360‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫הסטודנטים יוכלו לקחת קורסים אלה ללא דרישה לעמידה בדרישות הקדם שלהם‪ .‬יש לעבור את מקצועות‬
‫ההשלמה בממוצע של ‪ ,88‬וכל מקצוע בציון של לפחות ‪ .80‬סטודנט יזוכה בנקודות מוסמכים עבור מקצועות‬
‫ההשלמה המסומנים בכוכב‪.‬‬
‫עם סיום מקצועות ההשלמה‪ ,‬תוך עמידה בסף הנדרש‪ ,‬יאשר המרכז את מעבר הסטודנט לתוכנית הלימודים‬
‫הרגילה לתואר מגיסטר )התוכנית לבוגרי תואר תלת‪-‬שנתי או התוכנית לבוגרי תואר ארבע‪-‬שנתי(‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ .5‬לימודים לתואר דוקטור‬
‫‪5.1‬‬
‫)‪(Ph.D.‬‬
‫תנאי הקבלה‬
‫‪5.1.1‬‬
‫כללי‬
‫המטרה העיקרית של הלימודים לתואר דוקטור היא ביצוע עבודת מחקר מקורית‪ .‬הסטודנט יכין חיבור מדעי‬
‫מקיף‪ ,‬המבוסס על המחקר שהוא ביצע‪ .‬המחקר אמור לקדם את הידע בשטח ההשתלמות‪ ,‬ולהיות ראוי‬
‫לפרסום בעיתונות המקצועית‪.‬‬
‫הגדרת סוגי הסטודנטים‬
‫‪5.1.2‬‬
‫מועמד העומד בדרישות הפורמליות של בית הספר לתארים מתקדמים לקבלה ללימודי תואר שלישי או‬
‫העומד לסיים את לימודיו לתואר שני ומעוניין להתקבל ללימודי תואר שלישי‪ ,‬יפנה בעניין זה לוועדה לתארים‬
‫מתקדמים לצורך הרישום‪.‬‬
‫סטודנט יכול להתקבל כסטודנט משלים או כסטודנט מן המניין‪ .‬הסטטוס של סטודנט משלים נותן למועמד‬
‫זמן של סמסטר אחד כדי להשלים את התנאים לקבלה כסטודנט מן המניין‪ ,‬כמתואר בסעיף ‪ 31.02‬בתקנות‬
‫ביה"ס לתארים מתקדמים‪ .‬באותה עת הוא יכול להיות מלגאי בפקולטה‪ .‬ככלל‪ ,‬על הסטודנט להיות משתלם‬
‫פנימי בפקולטה בהיקף מלא במשך שנה אחת לפחות במהלך תקופת השתלמותו‪.‬‬
‫בקשת קבלה‬
‫‪5.1.3‬‬
‫סטודנט המבקש להתקבל ללימודי דוקטורט יגיש לפחות שלושה מכתבי המלצה על טפסים סטנדרטיים‬
‫שיסופקו על‪-‬ידי הפקולטה‪ .‬רצוי מאוד שלסטודנט יהיה מנחה‪ ,‬ושיגיש הצעה לנושא מחקר‪ .‬עליו לציין באיזה‬
‫שטח בכוונתו לערוך את מחקרו‪.‬‬
‫ועדת קבלה‬
‫‪5.1.4‬‬
‫במידה ולסטודנט אין מנחה והצעת נושא מחקר‪ ,‬תשקול ועדת תארים מתקדמים את העברת הדיון בקבלתו‬
‫לוועדת קבלה‪ .‬ועדת הקבלה תהיה מורכבת משלושה חברי סגל‪ ,‬מהם לפחות אחד מחברי הוועדה לתארים‬
‫מתקדמים‪ ,‬ותגיש המלצתה לוועדת תארים מתקדמים‪ .‬ועדת הקבלה רשאית לזמן אליה את הסטודנט לראיון‬
‫ו‪/‬או לבחון את כישוריו בדרך אחרת‪.‬‬
‫תנאי קבלה‬
‫‪5.1.5‬‬
‫מועמד יתקבל כסטודנט מן המניין לתואר דוקטור‪ ,‬אם ימלא אחר התנאים הבאים‪:‬‬
‫א(‬
‫ב(‬
‫ג(‬
‫ד(‬
‫יעמוד בכל הדרישות הפורמליות של בית‪-‬הספר לתארים מתקדמים‪.‬‬
‫יתקבל על‪-‬סמך המלצה של ועדת קבלה‪ ,‬ויעמוד בהצלחה בדרישות ועדת הקבלה‪.‬‬
‫יעמוד בדרישות אחרות )כגון במקרים של שינוי שטח(‪ ,‬עליהן תחליט הוועדה ללימודי‬
‫מוסמכים של הפקולטה בעת הדיון בבקשתו של הסטודנט‪.‬‬
‫יקבל אישור דיקן בית‪-‬הספר לתארים מתקדמים‪.‬‬
‫מועמד שלא עומד בסעיף א( יכול להתקבל כסטודנט משלים למשך סמסטר אחד‪.‬‬
‫במשך סמסטר זה‪ ,‬עליו לעמוד בכל הדרישות שיאפשרו שינוי מעמדו לסטודנט מן המניין‪.‬‬
‫מסלול ישיר לדוקטורט‬
‫‪5.1.6‬‬
‫סטודנטים מצטיינים‪ ,‬הלומדים לקראת תואר מגיסטר‪ ,‬יכולים לעבור למסלול לימודים ישיר לקראת תואר‬
‫דוקטור‪ .‬אם התקיימו התנאים למעבר כזה )על‪-‬פי סעיף ‪ 24.07‬בתקנות בית הספר לתארים מתקדמים(‪ ,‬יפנה‬
‫הסטודנט‪ ,‬בהמלצת המנחה ובצירוף המלצה נוספת‪ ,‬לוועדה לתארים מתקדמים‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪5.2‬‬
‫מחקר‬
‫כללי‬
‫‪5.2.1‬‬
‫המטרה העיקרית של הלימודים לתואר דוקטור היא ביצוע עבודת מחקר מקורית‪ .‬הסטודנט יכין חיבור מדעי‬
‫מקיף‪ ,‬המבוסס על המחקר שהוא ביצע‪ .‬המחקר אמור לקדם את הידע בשטח ההשתלמות‪ ,‬ולהיות ראוי‬
‫לפרסום בעיתונות המקצועית‪.‬‬
‫מנחה ונושא המחקר‬
‫‪5.2.2‬‬
‫על כל סטודנט למצוא מנחה‪ ,‬ולהגדיר נושא מחקר בתוך סמסטר אחד ממועד קבלתו‪ .‬משתלם חיצוני אינו‬
‫יכול לבחור מנחה שהוא מורה נלווה‪.‬‬
‫בחינת מועמדות‬
‫‪5.2.3‬‬
‫לקראת סיום שנת ההשתלמות הראשונה‪ ,‬על הסטודנט להגיש תוכנית מחקר המתארת את הישגיו עד זמן‬
‫ההגשה‪ ,‬ואת תוכניותיו להמשך המחקר‪ .‬תוכנית זו אמורה להיות מאושרת על‪-‬ידי המנחה והוועדה‪ ,‬ומשמשת‬
‫בסיס ל"בחינת המועמדות"‪.‬‬
‫‪5.3‬‬
‫לימודים‬
‫נקודות‬
‫‪5.3.1‬‬
‫החל מסמסטר א' תשע"א דוקטורנטים נדרשים ללמוד‪:‬‬
‫ קורסים למוסמכים )או משותפים הסמכה‪/‬מוסמכים( בהיקף של ‪ 12‬נקודות לפחות‪.‬‬‫ סטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט יידרשו ל‪ 6-‬נקודות יותר מדרישת הנקודות שלהם למגיסטר‪.‬‬‫מקצועות השלמה‬
‫‪5.3.2‬‬
‫על מועמד ללימודי תואר דוקטור‪ ,‬שאין לו רקע במדעי המחשב‪ ,‬יוטלו מקצועות השלמה מתוך מקצועות‬
‫החובה של התוכנית התלת‪-‬שנתית בתואר ראשון‪.‬‬
‫מועמד יוכל להיות פטור מהמקצועות הנ"ל במקרים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬למד מקצועות שקולים או מכילים‬
‫‪ .2‬המקצועות מהתוכנית הנ"ל מהווים קדם למקצועות שלמד‬
‫הוועדה לתארים מתקדמים תקבע‪ ,‬לגבי כל מועמד‪ ,‬את רשימת מקצועות ההשלמה שעליו ללמוד‪ ,‬ובנוסף‬
‫לכך‪ ,‬את מספר הנקודות )‪ ,(24-4‬שעליו להשלים במסגרת לימודי המוסמכים‪ .‬בחירת המקצועות תיעשה‬
‫בתיאום עם המנחה‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪ .6‬חברי הסגל ותחומי מחקרם‬
‫מידע נוסף על חברי הסגל ופרסומיהם ניתן לקבל בדפי הסגל‪ ,‬באתר הפקולטה‪:‬‬
‫‪www.cs.technion.ac.il/he/people/faculty‬‬
‫אונגריש מריוס‪ ,‬פרופסור‬
‫סימולציות וחישובים בדינמיקה של זורמים; אלגוריתמים נומריים מקביליים עבור "מחשבי על"‪ ,‬התיאוריה של‬
‫זרימות דו‪-‬פאזיות וסובבות; אנליזה נומרית‪.‬‬
‫אורנן עוזי‪ ,‬פרופסור‪/‬אורח‬
‫עיבוד שפות טבעיות; בלשנות עברית ממוחשבת בתחומי פונולוגיה; מורפולוגיה; תחביר וסמנטיקה‪ .‬תרגום מכני‪,‬‬
‫מנועי חיפוש‪ ,‬זיהוי דיבור‪.‬‬
‫אילון ניר‪ ,‬פרופסור חבר‬
‫למידה ממוחשבת וסטטיסטיקה‪ ,‬אלגוריתמי אופטימיזציה קומבינטורית וקרוב‪ ,‬הורדת ממד אלגוריתמית‬
‫ויישומים‪ ,‬סיבוכיות ‪.‬‬
‫איתי אלון‪ ,‬פרופסור‬
‫מבני נתונים אלגוריתמים דטרמיניסטים ורנדומיאליים; אלגוריתמים לזיכרון היררכי; שיטות סטטיסטיות לעיבוד‬
‫שפות טבעיות‪.‬‬
‫אל‪-‬יניב רן‪ ,‬פרופסור חבר‬
‫למידה סטטיסטית ולמידת מכונה‪ ,‬דחיסה ומיצבור מידע‪ .‬שימושים לאיחזור‪ ,‬סיווג וכריית מידע טקסטואלי‪,‬‬
‫ביולוגי‪ ,‬מוזיקלי ותמונות‪ .‬תיאוריה ושימושים של אלגורתמים מקוונים‪ .‬חישוביות בתחום המימון ובפרט‪,‬‬
‫אלגוריתמים לבחירת תיקי השקעות‪.‬‬
‫אלבר גרשון‪ ,‬פרופסור‬
‫תיכון גיאומטרי בעזרת מחשב; מידול גופים; גרפיקה ממוחשבת‪.‬‬
‫אלעד מיכאל‪ ,‬פרופסור‬
‫עיבוד אותות‪ ,‬תמונות‪ ,‬וראייה ממוחשבת‪ .‬שיטות מתמטיות לייצוג תמונות‪ ,‬ושיטות נומריות לפתרון בעיות בעיבוד‬
‫תמונות‪.‬‬
‫ביהם אלי‪ ,‬פרופסור‬
‫קריפטולוגיה וקריפטאנליזה‪ ,‬קריפטוגרפיה סימטרית‪ ,‬חישוב וקריפטוגרפיה קוונטיים‪.‬‬
‫בן‪-‬חן מירלה‪ ,‬פרופסור משנה‬
‫גרפיקה ממוחשבת‪ ,‬עיבוד גיאומטריה‪ ,‬גיאומטריה דיפרנציאלית דיסקרטית‪ ,‬ניתוח והבנת צורות‪.‬‬
‫בן‪-‬ששון אלי‪ ,‬פרופסור חבר‬
‫מורכבות חישובים; מורכבות הוכחות; אנליזה של אלגוריתמים להכרעת ספיקות מעגלים; אלגוריתמים תת‪-‬‬
‫לינאריים לבדיקת הוכחות וצפנים לתיקון שגיאות‪.‬‬
‫בר‪-‬יהודה ראובן‪ ,‬פרופסור חבר‬
‫אופטימיזציה קומבינטורית‪ :‬אלגוריתמי שיבוץ‪ ,‬גיאומטריה חישובית‪ ,‬אלגוריתמים בתורת הגרפים‪ ,‬אלגוריתמים‬
‫מבוזרים‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫ברוקשטיין אלפרד‪ ,‬פרופסור‬
‫עיבוד אותות ותמונות‪ ,‬ראייה ממוחשבת וניתוח תמונות‪ ,‬זיהוי צורות‪ ,‬גיאומטריה שימושית‪ ,‬רובוטיקה‪ ,‬במיוחד‬
‫רובוטיקה מבוזרת‪ ,‬תורת השערוך‪ ,‬קידוד עצבי‪.‬‬
‫ברעם יורם‪ ,‬פרופסור‬
‫תורת הלמידה הסטטיסטית; זיהוי צורות‪ ,‬סיווג רגרסיה‪ .‬זיכרון אסוציאטיבי‪ :‬קיבולת הזיכרון והדינמיקה של רשתות‬
‫לא‪-‬לינאריות; מציאות וירטואלית ובקרת משוב לתיקון הפרעות תנועה‪.‬‬
‫ברקת גיל‪ ,‬פרופסור חבר‬
‫גיאומטריה דיסקרטית וחישובית; חישובים גיאומטריים; קומבינטוריקה; תכנון גיאומטרי בעזרת מחשב; גרפיקה‬
‫ותצוגה‪.‬‬
‫בשותי נאדר‪ ,‬פרופסור‬
‫למידה חישובית‪.‬‬
‫גוטסמן חיים‪ ,‬פרופ'‬
‫גרפיקה ממוחשבת; אנימציה; גיאומטריה חישובית‪.‬‬
‫גייגר דן‪ ,‬פרופסור‬
‫תיאוריה ויישום של רשתות הסקה הסתברותית; בינה מלאכותית; סטטיסטיקה בייסיאנית‪.‬‬
‫גיל יוסף‪ ,‬פרופסור חבר‬
‫הנדסת תוכנה‪ ,‬תכנות מונחה עצמים; שפות תכנות; מנשק אדם‪-‬מכונה; שפות תכנות ויזואליות; תורת ההידור‪.‬‬
‫גרימברג אורנה‪ ,‬פרופסור‬
‫אימות בעזרת מחשב של חומרה ותוכנה; מודולריות ואבסטרקציה; לוגיקה טמפורלית; בדיקת מודל מקבילית‪,‬‬
‫שקילויות ויחסי סדר בין מבנים‪ ,‬אימות מונחה‪ ,SAT-‬משחקים‪.‬‬
‫היימן מיכאל‪ ,‬פרופסור אמריטוס‬
‫רובוטיקה; בקרה סימבולית; מערכות אירועים בדידים‪.‬‬
‫זקס שמואל‪ ,‬פרופסור‬
‫אלגוריתמים מבוזרים; רשתות ‪ ATM‬ורשתות אופטיות; אלגוריתמים בתורת הגרפים; קומבינטוריקה ותורת‬
‫הגרפים; מתמטיקה דיסקרטית‪.‬‬
‫יבנה עירד‪ ,‬פרופסור‬
‫שיטות רב‪-‬סריג; חישוב מדעי; פיסיקה חישובית; דינמיקת זורמים גיאופיסיים; עיבוד וניתוח תמונה; אנליזה‬
‫נומרית‪.‬‬
‫יהב ערן‪ ,‬פרופסור חבר‬
‫ניתוח תכניות‪ ,‬אינטרפרטציה אבסטרקטית‪ ,‬אימות תוכנה‪ ,‬סינתזה של תוכנה‪ ,‬מערכות מקביליות ומבוזרות‪ ,‬שפות‬
‫תכנות‪ ,‬הנדסת תוכנה‪.‬‬
‫יעקובי איתן‪ ,‬פרופסור משנה‬
‫תורת האינפורמציה ותורת הצפינה עם אפליקציות עבור זכרונות מחשב‪ ,‬זכרונות אסוציאטיביים‪,‬‬
‫איחסון ואחזור מידע; תורת ההצבעות‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫ישי יובל‪ ,‬פרופסור‬
‫קריפטוגרפיה‪ ,‬תורת הסיבוכיות‪.‬‬
‫כהן ראובן‪ ,‬פרופסור‬
‫ארכיטקטורה ופרוטוקולים של רשתות מחשבים‪ :‬רשת האינטרנט‪ ,‬רשתות אלחוטיות‪ ,‬רשתות סלולאריות‪ ,‬רשתות‬
‫גישה רחבות סרט‪ ,‬רשתות סנסורים‪ ,‬פרוטוקולי ניתוב‪ ,‬פרוטוקולי ‪ MAC‬ופרוטוקולי תובלה‪.‬‬
‫כוכבי צבי‪ ,‬פרופסור אמריטוס‬
‫מודלים חישוביים; מיתוג ואוטומטים; אמינות ושיטת בדיקה של מערכות ספרתיות‪.‬‬
‫כ"ץ שמואל‪ ,‬פרופסור‬
‫אימות תוכניות; תיאורי דרישות פורמליים; פיתוח תוכנה מונחה אספקטים; מערכות מבוזרות; לוגיקה טמפורלית;‬
‫שפות תכנות; הנדסת תוכנה‪.‬‬
‫ליטמן עמי‪ ,‬פרופסור חבר בגימלאות‬
‫אלגוריתמים מקביליים; רשתות קבועות‪-‬קשר; רשתות ניתוב; מערכות סיסטוליות; ‪.VLSI‬‬
‫לינדנבאום מיכאל‪ ,‬פרופסור‬
‫ראיית מכונה ועיבוד תמונות; למידה; כימות וחיזוי ביצועים עבור מערכות לזיהוי עצמים ולקיבוץ )‪.(grouping‬‬
‫למפל אברהם‪ ,‬פרופסור אמריטוס‬
‫שימושים של מתמטיקה דיסקרטית למדעי המחשב ולתורת האינפורמציה‪.‬‬
‫מור טל‪ ,‬פרופסור חבר‬
‫עיבוד אינפורמציה קוואנטית )תיאוריה(‪ :‬קריפטולוגיה‪ ,‬חישוב‪ ,‬אינפורמציה‪ ,‬תקשורת‪ .‬מימוש עיבוד אינפורמציה‬
‫קוונטית‪.‬‬
‫מורן שלמה‪ ,‬פרופסור‬
‫היבטים אלגוריתמיים בביולוגיה חישובית )עם דגש על עצים פילוגנטיים(‪ ,‬קומבינטוריקה ותורת הגרפים‪.‬‬
‫מנדלסון אבי‪ ,‬פרופסור אורח‬
‫ארכיטקטורות מחשבים – מערכות הטרוגניות‪ ,System-on-Chip ,‬ניהול אנרגטי‪ ,‬מערכות חסינות נפילות‬
‫‪ ;GPGPU‬מערכות הפעלה – עבור ‪ System-on-Chip‬ומערכות הטרוגניות; מערכות זמן אמת – ‪ WCET‬עבור‬
‫מערכות בדידות ומערכות מרובות מעבדים; מערכות הפעלה למערכות זמן אמת‪ ,mix-criticality ,‬וניהול אנרגטי‬
‫של מערכות זמן אמת‪.‬‬
‫מקובסקי יוהן‪ ,‬פרופסור‬
‫לוגיקה וסיבוכיות‪ ,‬סיבוכיות מעל הממשים‪ ,‬קומבינטוריקה אלגברית‪.‬‬
‫ו‪-‬‬
‫מרקוביץ' שאול‪ ,‬פרופסור‬
‫מערכות לומדות; בינה מלאכותית; חיפוש יוריסטי; חיפוש בעצי משחק; למידה בסביבה מרובת סוכנים‪.‬‬
‫נאור ספי )יוסף(‪ ,‬פרופסור‬
‫אלגוריתמים דיסקרטיים עם דגש על אלגוריתמי קירוב; אלגוריתמים מקוונים ואלגוריתמים הסתברותיים;‬
‫אלגוריתמים ברשתות תקשורת‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫סידי אברהם‪ ,‬פרופסור‬
‫קרובי ‪ ;Padé‬היפוך מקורב של טרנספורמי לפלס; האצת התכנסות ושיטות אכסטרפולציה לסדרות סקלריות‬
‫ווקטוריות; אינטגרציה נומרית; פתרון נומרי למשוואות אינטגרליות סינגולריות ובעלות סינגולריות חלשה; קירובים‬
‫אכספוננציאליים‪ ,‬שיטות אסימפטוטיות; אלגברה ליניארית נומרית‪.‬‬
‫עטיה חגית‪ ,‬פרופסור‬
‫תיאוריה של מערכות מבוזרות‪ :‬אלגוריתמים‪ ,‬חסמים תחתונים ומודלים‪ ,‬אמינות; אלגוריתמים לרשתות תקשורת;‬
‫מערכות מרובות‪-‬מעבדים‪.‬‬
‫עציון טובי‪ ,‬פרופסור‬
‫תורת הצפינה; סדרות ספרתיות בתקשורת וצפינה; אלגוריתמים ובניות קומבינטוריות‪.‬‬
‫עציון יואב‪ ,‬פרופסור משנה‬
‫ארכיטקטורה של מעבדים‪ ,‬מערכות מחשב ועיבוד מקבילי‪ ,‬ממשק חומרה‪/‬תוכנה‪ ,‬מערכות הפעלה‪ ,‬מודלי חישוב‬
‫מקביליים‪ ,‬חישוב עתיר ביצועים‪.‬‬
‫פז עזריה‪ ,‬פרופסור אמריטוס‬
‫תורת האלגוריתמים )אלגבריים‪ ,‬הסתברותיים(‪ ,‬אנליזה שלהם וקירובים; מתמטיקה חישובית דיסקרטית;‬
‫אלגוריתמים בשלמים; תורת האוטומטים; שפות פורמליות )דטרמנסטיות והסתברותיות(; גרפואידים‪ :‬איפיון אי‪-‬‬
‫תלות במערכות ידע‪.‬‬
‫פטרנק ארז‪ ,‬פרופסור חבר‬
‫ניהול זיכרון‪ ,‬מערכות‪ ,‬מערכות מקביליות‪ ,‬קריפטוגרפיה‪ ,‬סיבוכיות‪ ,‬אלגוריתמי קירוב‪.‬‬
‫פינטר רון‪ ,‬פרופסור‬
‫ביואינפורמטיקה; מיחשוב על; שפות תכנות; קומפילציה; תכנון אוטומטי של מעגלים משולבים; איחזור‪ ,‬ארגון‬
‫ומיזוג מידע‪.‬‬
‫פישר אלדר‪ ,‬פרופסור חבר‬
‫יעילות של חישובים‪ ,‬בעיקר בדיקה הסתברותית של תכונות‪ ,‬היסקים סטטיסטיים‪ ,‬ואימות הסתברותי של הוכחות;‬
‫קומבינטוריקה‪ :‬בעיקר תורת הגרפים‪ ,‬רגולריות במבנים קומבינטוריים‪ ,‬ויישומיהן ליעילות של חישובים; לוגיקה‬
‫במדעי המחשב‪ :‬איפיון לוגי של תכונות שיש עבורן אלגוריתמים יעילים או שמתקיימים עבורן תנאים קומבינטוריים‬
‫חזקים‬
‫פרידמן רועי‪ ,‬פרופסור חבר‬
‫מערכות מבוזרות; תקשורת קבוצתית; מערכות תווכה ‪ .NET‬ו‪ ;CORBA-‬אשכולות מחשבים; אפליקציות‬
‫מולטימדיה מבוזרות‪ ,‬חישוב נייד‪.‬‬
‫פרנסיז נסים‪ ,‬פרופסור‬
‫ראשי‪ :‬בלשנות חישובית‪ ,‬דקדוקי קטגוריות‪ ,‬סמנטיקה פורמלית של שפות טבעיות‪ ,‬דקדוקי יוניפיקציה )האחדה(‬
‫תחשיב ‪ λ -‬וטיפוסים‪ ,‬ותורת ההוכחה‪ .‬משני‪ :‬סמנטיקה של שפות תכנות‪ ,‬אימות תוכניות‪ ,‬תכנות מקבילי ומבוזר‪,‬‬
‫תכנות לוגי פרולוג‪.‬‬
‫צנזור‪-‬הלל קרן‪ ,‬פרופסור משנה‬
‫חישוב מבוזר‪ ,‬במיוחד אלגוריתמים הסתברותיים וחסמים תחתונים‪ ,‬ותיאוריה של מדעי המחשב בכלל‪.‬‬
‫צפריר דן‪ ,‬פרופסור משנה‬
‫מערכות הפעלה‪ ,‬מערכות מקביליות‪ ,‬בטיחות‪ ,‬הערכת ביצועים‪.‬‬
‫קושלביץ איל‪ ,‬פרופסור‬
‫פרוטוקולים קריפטוגרפיים ופרטיות במערכות מבוזרות; תורת הלמידה; אקראיות במערכות מבוזרות; סיבוכיות‬
‫וסיבוכיות‪-‬תקשורת‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫קימל רון‪ ,‬פרופסור‬
‫עיבוד תמונות‪ ,‬ראייה ממוחשבת‪ ,‬ניתוח תמונות רפואיות‪ ,‬ניווט רובוטים‪ ,‬גרפיקה ממוחשבת‪ ,‬גיאומטריה‬
‫דיפרנציאלית‪ ,‬חישוב מדעי‪.‬‬
‫קימלפלד בני‪ ,‬פרופסור חבר‬
‫מערכות ותיאוריה של מסדי נתונים‪ ,‬אחזור‪ ,‬חילוץ וכריית מידע‪ ,‬מסדי נתונים הסתברותיים‪ ,‬ניהול מידע חסר‬
‫עקביות‪.‬‬
‫קמינסקי מיכאל‪ ,‬פרופסור‬
‫לוגיקה במדעי המחשב; אוטומטים סופיים; סיבוכיות של חישובים אלגבריים‪.‬‬
‫קנזה ירון‪ ,‬פרופסור משנה‬
‫מערכות מסדי נתונים ותיאוריה של מסדי נתונים‪ :‬אינטגרציה של מידע‪ ,‬העברת מידע סמנטי בין אפליקציות‪,‬‬
‫טיפול במידע חסר ובמידע הסתברותי‪ ,‬פרטיות ובקרת גישה לנתונים; ניהול מידע באינטרנט‪ :‬שאילתות ושאילתות‬
‫חיפוש מעל ‪ ;XML‬ניהול מידע מרחבי וגיאוגרפי‪.‬‬
‫קנטרוביץ' אליעזר‪ ,‬פרופסור חבר בגימלאות‬
‫הנדסת תוכנה‪ ,‬מנשקי משתמש‪ ,‬תכנות מוטה רכיבים‪ ,‬תכנות באינטרנט ‪,‬רכיבי תוכנה עם‬
‫מנשקים סמנטיים‪ ,‬אמידה סטטיסטית של מספר הפגמים בתוכנה‪.‬‬
‫רוט רוני‪ ,‬פרופסור‬
‫צפינת ערוץ; תורת האינפורמציה; אלגברה ושימושיה בצפינה ובסיבוכיות‪.‬‬
‫רז דני‪ ,‬פרופסור‬
‫תיאוריה ויישום של בעיות הקשורות לניהול רשתות תקשורת מחשבים בעיקר בתחום ה‪ .IP-‬במיוחד‪ :‬רשתות‬
‫אקטיביות )‪ ;(Active Networks‬בעיות מיקום שרתים; תיאוריה של ניהול רשתות תקשורת‪ ,‬תקשורת אלחוטית‬
‫ובעיות אופטימיזציה שונות‪.‬‬
‫ריבלין אהוד‪ ,‬פרופסור‬
‫ראייה ממוחשבת; עיבוד תמונה; רובוטיקה; בינה מלאכותית; בסיסי נתונים עם תמונות; גרפיקה וראייה‬
‫ממוחשבת‪.‬‬
‫שוסטר אסף‪ ,‬פרופסור‬
‫חישוב מקבילי ומבוזר‪.‬‬
‫שכנאי הדס‪ ,‬פרופסור‬
‫אלגוריתמים לבעיות באופטימיזציה קומבינטורית‪ ,‬בפרט לבעיות אריזה‪ ,‬תזמון והקצאת משאבים עם יישומים‬
‫במערכות מידע ותקשורת‪ .‬אלגוריתמים אקראיים; אלגוריתמים פרמטריים ושימושיהם במציאת פתרונות‬
‫מקורבים; חישוב מקבילי‪.‬‬
‫שלומי תומר‪ ,‬פרופסור חבר‬
‫ביואינפורמטיקה; אנליזה של רשתות ביולוגיות‪ :‬מידול מבוסס אילוצים של רשתות מטבוליות; אנליזה של רשתות‬
‫אינטרקציה בין חלבונים‪.‬‬
‫שמואלי עודד‪ ,‬פרופסור‬
‫מערכות מסדי נתונים‪ :‬אספקטים תיאורטיים של ביצוע שאילתות במסדי נתונים יחסיים‪ ,‬במסדים מבוססי ‪XML‬‬
‫ובמסדי נתונים מבוססי לוגיקה )‪ ;(Datalog‬אספקטים מערכתיים‪ :‬איחסון פיזי‪ ,‬בקרת מקביליות‪ ,‬התאוששות‬
‫מנפילות‪ ,‬שכפול וביזור; שאילתות על ה‪ ;WWW-‬מסחר אלקטרוני; משא ומתן אוטומטי‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ .7‬תחומי המחקר בפקולטה למדעי המחשב‬
‫את כל תחומי המחקר בפקולטה ניתן למצוא באתר הפקולטה‪:‬‬
‫‪www.cs.technion.ac.il/he/research-areas‬‬
‫מחקר‬
‫קבוצות מחקר‬
‫קבוצות‬
‫מערכות‬
‫מערכות‬
‫של‬
‫תיאוריה של‬
‫תיאוריה‬
‫המחשב‬
‫מדעי המחשב‬
‫מדעי‬
‫בינה‬
‫בינה‬
‫מלאכותית‬
‫מלאכותית‬
‫נבונות‬
‫מערכות נבונות‬
‫מערכות‬
‫מדעי‬
‫וחישוב מדעי‬
‫וחישוב‬
‫‪23‬‬
‫מחקר‬
‫מחקר‬
‫תחומי‬
‫בין‬
‫בין‪--‬תחומי‬
‫המחשב‬
‫מדעי המחשב‬
‫של מדעי‬
‫תיאוריה של‬
‫תיאוריה‬
‫ושפות‬
‫אוטומטים ושפות‬
‫אוטומטים‬
‫פורמליות‪::‬‬
‫פורמליות‬
‫צפינה‪::‬‬
‫צפינה‬
‫סיבוכיות‪::‬‬
‫סיבוכיות‬
‫א‪ .‬בן‪-‬ששון‬
‫א‪ .‬יעקובי‬
‫א‪ .‬למפל‬
‫ט‪ .‬עציון‬
‫ר‪ .‬רוט‬
‫א‪ .‬בן‪-‬ששון‬
‫ר‪ .‬בר‪-‬יהודה‬
‫נ‪ .‬בשותי‬
‫י‪ .‬ישי‬
‫י‪ .‬מקובסקי‬
‫ס‪ .‬נאור‬
‫א‪ .‬פישר‬
‫א‪ .‬קושלביץ‬
‫מ‪ .‬קמינסקי‬
‫קריפטולוגיה‪::‬‬
‫קריפטולוגיה‬
‫מבוזרת‪::‬‬
‫חישוביות מבוזרת‬
‫חישוביות‬
‫וסמנטיקה‪::‬‬
‫לוגיקה וסמנטיקה‬
‫לוגיקה‬
‫א‪ .‬ביהם‬
‫י‪ .‬ישי‬
‫א‪ .‬פטרנק‬
‫א‪ .‬קושלביץ‬
‫ש‪ .‬זקס‬
‫ר‪ .‬פרידמן‬
‫ח‪ .‬עטיה‬
‫ק‪ .‬צנזור‪-‬הלל‬
‫א‪ .‬גרימברג‬
‫ע‪ .‬יהב‬
‫ש‪ .‬כ " ץ‬
‫י‪ .‬מקובסקי‬
‫נ‪ .‬פרנסיז‬
‫ב‪ .‬קימלפלד‬
‫מ‪ .‬קמינסקי‬
‫ע‪ .‬פז‬
‫נ‪ .‬פרנסיז‬
‫ב‪ .‬קימלפלד‬
‫מ‪ .‬קמינסקי‬
‫גיאומטריה‬
‫גיאומטריה‬
‫חישובית‪::‬‬
‫חישובית‬
‫ג‪ .‬ברקת‬
‫ר‪ .‬בר‪-‬יהודה‬
‫האלגוריתמים‪::‬‬
‫תורת האלגוריתמים‬
‫תורת‬
‫נ‪ .‬אילון‬
‫א‪ .‬איתי‬
‫א‪ .‬בן‪-‬ששון‬
‫ר‪ .‬בר‪-‬יהודה‬
‫ג‪ .‬ברקת‬
‫ש‪ .‬זקס‬
‫ש‪ .‬מורן‬
‫ס‪ .‬נאור‬
‫ע‪ .‬פז‬
‫א‪ .‬פישר‬
‫ק‪ .‬צנזור‪-‬הלל‬
‫ה‪ .‬שכנאי‬
‫מערכות‬
‫מערכות‬
‫נתונים‬
‫מסדי נתונים‬
‫מסדי‬
‫נתונים‪::‬‬
‫ועיבוד נתונים‬
‫ועיבוד‬
‫מבוזרות‬
‫מערכות מבוזרות‬
‫מערכות‬
‫ומקבילות‪::‬‬
‫ומקבילות‬
‫י‪ .‬גיל‬
‫י‪ .‬מקובסקי‬
‫ב‪ .‬קימלפלד‬
‫י‪ .‬קנזה‬
‫א‪ .‬שוסטר‬
‫ע‪ .‬שמואלי‬
‫ע‪ .‬יהב‬
‫ח‪ .‬עטיה‬
‫י‪ .‬עציון‬
‫א‪ .‬פטרנק‬
‫ר‪ .‬פרידמן‬
‫ד‪ .‬צפריר‬
‫א‪ .‬שוסטר‬
‫הפעלה‬
‫מערכות הפעלה‬
‫מערכות‬
‫ווירטואליזציה‪::‬‬
‫ווירטואליזציה‬
‫ד‪ .‬צפריר‬
‫י‪ .‬עציון‬
‫א‪ .‬שוסטר‬
‫חומרה‬
‫חומרה‬
‫וארכיטקטורת‬
‫וארכיטקטורת‬
‫מחשבים‪::‬‬
‫מחשבים‬
‫צ‪ .‬כוכבי‬
‫ע‪ .‬ליטמן‬
‫ט‪ .‬מור‬
‫י‪ .‬עציון‬
‫תכנות‪::‬‬
‫שפות תכנות‬
‫שפות‬
‫י‪ .‬גיל‬
‫א‪ .‬פטרנק‬
‫ע‪ .‬יהב‬
‫תקשורת‬
‫רשתות‪ ,,‬תקשורת‬
‫רשתות‬
‫ומערכות‪::‬‬
‫ומערכות‬
‫ש‪ .‬זקס‬
‫ע‪ .‬ליטמן‬
‫ר‪ .‬כהן‬
‫ר‪ .‬רוט‬
‫ד‪ .‬רז‬
‫תוכנה‬
‫אימות תוכנה‬
‫אימות‬
‫וחומרה‪::‬‬
‫וחומרה‬
‫א‪ .‬גרימברג‬
‫מ‪ .‬היימן‬
‫ע‪ .‬יהב‬
‫ש‪ .‬כ " ץ‬
‫תוכנה‪::‬‬
‫הנדסת תוכנה‬
‫הנדסת‬
‫איחסון‪::‬‬
‫איחסון‬
‫מערכות‪::‬‬
‫אבטחת מערכות‬
‫אבטחת‬
‫י‪ .‬גיל‬
‫ע‪ .‬יהב‬
‫ש‪ .‬כ " ץ‬
‫ר‪ .‬פינטר‬
‫ר‪ .‬פרידמן‬
‫א‪ .‬קנטרוביץ'‬
‫ע‪ .‬יהב‬
‫א‪ .‬יעקובי‬
‫א‪ .‬פטרנק‬
‫ד‪ .‬צפריר‬
‫י‪ .‬קנזה‬
‫א‪ .‬שוסטר ‪24‬‬
‫א‪ .‬ביהם‬
‫ע‪ .‬יהב‬
‫ד‪ .‬צפריר‬
‫מלאכותית‬
‫בינה מלאכותית‬
‫בינה‬
‫חשיבה‪::‬‬
‫חשיבה‬
‫למידה‪::‬‬
‫למידה‬
‫ד‪ .‬גייגר‬
‫מ‪ .‬קמינסקי‬
‫ע‪ .‬פז‬
‫א‪ .‬איתי‬
‫י‪ .‬ברעם‬
‫נ‪ .‬בשותי‬
‫ד‪ .‬גייגר‬
‫ר‪ .‬אל‪-‬יניב‬
‫מ‪ .‬אלעד‬
‫ש‪ .‬מרקובי‬
‫ע‪ .‬אורנן‬
‫מדעי‬
‫וחישוב מדעי‬
‫נבונות וחישוב‬
‫מערכות נבונות‬
‫מערכות‬
‫גיאומטרי‪::‬‬
‫מידול גיאומטרי‬
‫מידול‬
‫גרפיקה‪::‬‬
‫גרפיקה‬
‫ג‪ .‬אלבר‬
‫ג‪ .‬ברקת‬
‫ג‪ .‬אלבר‬
‫מ‪ .‬בן‪-‬חן‬
‫ח‪ .‬גוטסמן‬
‫ר‪ .‬קימל‬
‫תמונות‬
‫עיבוד תמונות‬
‫עיבוד‬
‫ממוחשבת‪::‬‬
‫וראייה ממוחשבת‬
‫וראייה‬
‫מ‪ .‬אלעד‬
‫א‪ .‬ברוקשטיין‬
‫ע‪ .‬יבנה‬
‫מ‪ .‬לינדנבאום‬
‫ר‪ .‬קימל‬
‫א‪ .‬ריבלין‬
‫ומערכות‬
‫רובוטיקה ומערכות‬
‫רובוטיקה‬
‫מורכבות‪::‬‬
‫מורכבות‬
‫מדעי‬
‫חישוב מדעי‬
‫חישוב‬
‫נומרית‪::‬‬
‫ואנליזה נומרית‬
‫ואנליזה‬
‫א‪ .‬ברוקשטיין‬
‫י‪ .‬ברעם‬
‫מ‪ .‬היימן‬
‫א‪ .‬ריבלין‬
‫מ‪ .‬אונגריש‬
‫מ‪ .‬אלעד‬
‫ע‪ .‬יבנה‬
‫א‪ .‬סידי‬
‫ר‪ .‬קימל‬
‫תחומי‬
‫מחק‬
‫מחקרר בין‬
‫בין‪--‬תחומי‬
‫ביואינפורמטיקה‬
‫ביואינפורמטיקה‬
‫המחשב‬
‫מדעי המחשב‬
‫))מדעי‬
‫וביולוגיה(‪:(:‬‬
‫וביולוגיה‬
‫חישובית‬
‫בלשנות חישובית‬
‫בלשנות‬
‫שפות‬
‫ועיבוד שפות‬
‫ועיבוד‬
‫טבעיות‪::‬‬
‫טבעיות‬
‫ד‪ .‬גייגר‬
‫ש‪ .‬מורן‬
‫ר‪ .‬פינטר‬
‫ת‪ .‬שלומי‬
‫ע‪ .‬אורנן‬
‫א‪ .‬איתי‬
‫נ‪ .‬פרנסיז‬
‫אינפורמציה‬
‫עיבוד אינפורמציה‬
‫עיבוד‬
‫מדעי‬
‫קוונטית ))מדעי‬
‫קוונטית‬
‫הנדסת‬
‫המחשב‪ ,,‬הנדסת‬
‫המחשב‬
‫פיסיקה‬
‫חשמל‪ ,,‬פיסיקה‬
‫חשמל‬
‫וכימיה((‪::‬‬
‫וכימיה‬
‫א‪ .‬ביהם‬
‫ט‪ .‬מור‬
‫ב‪ .‬קימלפלד‬
‫‪25‬‬
‫מסחר‬
‫אינטרנט‪ ,,‬מסחר‬
‫אינטרנט‬
‫וכלכלה‪::‬‬
‫אלקטרוני וכלכלה‬
‫אלקטרוני‬
‫ר‪ .‬אל‪-‬יניב‬
‫ש‪ .‬מרקוביץ'‬
‫ס‪ .‬נאור‬
‫י‪ .‬קנזה‬
‫ע‪ .‬שמואלי‬
‫‪ .8‬בוגרי תארים מתקדמים במדעי המחשב‬
‫ונושאי מחקרם‪2000-2015 ,‬‬
‫מגיסטר‬
‫שם‬
‫סיום לימודים נושא העבודה‬
‫מנחה‬
‫אבידור צבי‬
‫ינואר ‪2004‬‬
‫הסכמת קבוצה‪ N-‬כאשר הקלטים מוגבלים‬
‫אבן קרין‬
‫אוקטובר ‪2013‬‬
‫יציאת שגיאות יציבות מספריות נדירות בחישובים מקבילים‬
‫אבני אופיר‬
‫נובמבר ‪2006‬‬
‫מידול וחיקוי עם מוטיבציה ביולוגית של מערכת הראייה של הזיקית‬
‫אברהם אורי‬
‫אוגוסט ‪2012‬‬
‫תבנית חדשה לצפני בלוקים סימטריים‬
‫אגבריה סביח‬
‫אגוזי עופר‬
‫אוקטובר ‪2013‬‬
‫מרס ‪2010‬‬
‫אדדי רועי‬
‫אוקטובר ‪2011‬‬
‫על תיקונים חלקיים של באגים והאינטואיציה של מפתחים לגביהם‬
‫אחזור מידע מבוסס‪-‬מושגים תוך שימוש בניתוח סמנטי מפורש‬
‫חיזוי קצבי גידול במיקרואורגניזמים בעזרת רשת מטבולית בשילוב‬
‫פרמטרים קינטיים אינזימטיים‬
‫חגית עטיה‬
‫ערן יהב‪,‬‬
‫חנה צ'וקלר‬
‫אהוד ריבלין‬
‫אלי ביהם‪,‬‬
‫אור דונקלמן‬
‫יוסי גיל‬
‫שאול מרקוביץ'‬
‫אדלר עמיר‬
‫ספטמבר ‪2005‬‬
‫הפחתת דרישות הזיכרון לאיחסון בסיסי נתונים תבניתיים‬
‫אדן ערן‬
‫אפריל ‪2007‬‬
‫זיהוי מוטיבים ברשימות מדורגות של רצפי דנ"א‬
‫אהרן מיכל‬
‫ינואר ‪2004‬‬
‫ייצוג אנליזה וסינתיזה של תמונות באמצעות הורדת ממד‬
‫אהרוני אלדר‬
‫פברואר ‪2015‬‬
‫אוחיון שי‬
‫יולי ‪2007‬‬
‫אופשנקו אברהם‬
‫אורלובסקי אריה‬
‫אושרוביץ אליהו‬
‫אושמן רותם‬
‫אזאצ'י חזי‬
‫אייזנברג ודים‬
‫איפרגן נילי‬
‫איתמר עינב‬
‫יוני ‪2003‬‬
‫ינואר ‪2008‬‬
‫יוני ‪2007‬‬
‫ספטמבר ‪2008‬‬
‫אוגוסט ‪2003‬‬
‫אוקטובר ‪2012‬‬
‫אפריל ‪2005‬‬
‫מרס ‪2008‬‬
‫בעיות הקשורות לסכום‪-‬ישר בסיבוכיות תקשורת‬
‫אנליזה חישובית של התנהגות ביולוגית‪ :‬אינטראקציה בין שליטה על‬
‫מבט וקשב חזותי‬
‫למידת אוטומטים סופיים‪ ,‬בעזרת שאילתות שיוך לא מושלמות‬
‫אכיפה מבוזרת של מדיניות אבטחה במערכות מבוזרות‬
‫כיסוי מרחבים רציפים על ידי מערכות רב סוכניות‬
‫בדיקת מודל חסומה ללוגיקת זמן מסתעף‬
‫שילוב דורות באלגוריתמים מוני התייחסות לניהול זיכרון אוטומטי‬
‫תכנות יישומים מעל רשת האינטרנט הסמנטית‬
‫שיפור מהירות במערכות מרובות‪-‬מעבדים עבור חישוב ישיגות מקבילית‬
‫שימוש בכתוביות סרטים ליצירת מודלים ליישור סטטיסטי‬
‫אלבוחר דני‬
‫מרס ‪2010‬‬
‫סימולטור תחושתי בזמן אמת עבור פרוצדורות כירורגיות‬
‫אלטמן אלון‬
‫דצמבר ‪2003‬‬
‫אלמוג אלי‬
‫מרס ‪2001‬‬
‫אלנבוגן דימה‬
‫אלסטר קונסטנטין‬
‫אלפרין יבגניה‬
‫אלעד אסי‬
‫יוני ‪2914‬‬
‫אוקטובר ‪2004‬‬
‫דצמבר ‪2010‬‬
‫נובמבר ‪2002‬‬
‫אסתרין יעקב‬
‫אוקטובר ‪2005‬‬
‫איפיון וחישוב של גרירות טווח‬
‫תזמון גישות לזיכרון משותף על‪-‬ידי בורר ערוץ בודד‪ :‬עיון נוסף בבעיית‬
‫‪-k‬הלקוחות‬
‫הוכחת סיום הדדי של תוכניות‬
‫ניטור יעיל של פרמטרי איכות השירות ברשתות תקשורת‬
‫ניתוח תכונות וזיהוי אוטומטי לסוגי אספקטים‬
‫נושאים מתקדמים בשיטוח משטחים בעזרת ‪ FMMTD‬ו‪MDS-‬‬
‫מערכת מומחה בתרגומים בין כלים פורמליים לבדיקת מערכות ב‪-‬‬
‫אפלמן בוריס‬
‫אקל נטליה‬
‫אקשטיין איליה‬
‫אוגוסט ‪2001‬‬
‫ינואר‪2001‬‬
‫אוגוסט ‪2001‬‬
‫ארצי שי‬
‫אוגוסט ‪2000‬‬
‫בגלייטר רון‬
‫בדר מיכאל‬
‫נובמבר ‪2005‬‬
‫פברואר ‪2013‬‬
‫בוגומיאקוב אלכסנדר‬
‫ספטמבר ‪2001‬‬
‫בוכבינדר ניב‬
‫בולשינסקי אלה‬
‫נובמבר ‪2003‬‬
‫יולי ‪2015‬‬
‫בורודין אלכס‬
‫יולי ‪2015‬‬
‫כוונה יעילה לחיפוש שאילתות‬
‫בורטניקוב ויטה‬
‫בלטקסה מיכאל‬
‫בלטר דורית‬
‫ינואר ‪2001‬‬
‫פברואר ‪2014‬‬
‫נובמבר ‪2003‬‬
‫בליאק לאוניד‬
‫פברואר ‪2003‬‬
‫בן‪-‬אבי גלעד‬
‫בן‪-‬אלעזר שי‬
‫בן‪-‬בשט רן‬
‫מרס ‪2002‬‬
‫פברואר ‪2013‬‬
‫מרס ‪2015‬‬
‫אלגוריתמים אדפטיביים למניעה הדדית‬
‫סגמנטציה בעזרת הערכה סטטיסטית של שינוי מקומי‬
‫בעיית חשאיות ברשימות רפואיות‬
‫פתרון נומרי של משוואות דיפרנציאליות לינאריות עם מקדמים לא‬
‫קבועים בעזרת גלונים‬
‫תכונות מונוטוניות של כמתים בצורת ריבוי בשפה טבעית‬
‫שיטות חישוביות לניתוח ביטוי גנים באורגניזמי מודל‬
‫בניות אוטומטים פרמטריות ושימושיהן‬
‫‪VeriTech‬‬
‫מידול גיאומטרי מרחוק‬
‫מחקר אמפירי של אסטרטגיות פרישת אובייקט ושיטות אופטימיזציה‬
‫מיפוי טקסטורה תוך שימוש בפרמטריזציה עם אילוצים‬
‫חסמים תחתונים על הסיבוכיות של מכפלת פולינומים מעל שדות‬
‫סופיים‬
‫מחקר בנושאים עיוניים ומעשיים של חיזוי סדרות‬
‫אלגוריתמי קירוב עבור בעיות תזמון והקצאת משאבים‬
‫מעבר אופטימלי על פוליגונים של רשתות פוליגונליות פרגרסיביות תוך‬
‫שימוש במטמון של קודקודים‬
‫חסמים תחתונים ועליונים על סיבוכיות מבני נתונים חסרי זיכרון‬
‫פיתוח מאמן שייט אוטונומי‬
‫‪26‬‬
‫תומר שלומי‬
‫שאול מרקוביץ'‪,‬‬
‫אריאל פלנר‬
‫זהר יכיני‬
‫מיכאל אלעד‪,‬‬
‫רון קימל‬
‫איל קושלביץ‬
‫אהוד ריבלין‬
‫נאדר בשותי‬
‫דני רז‬
‫אלפרד ברוקשטיין‬
‫אורנה גרימברג‬
‫ארז פטרנק‬
‫ירון קנזה‬
‫אורנה גרימברג‬
‫אלון איתי‬
‫גרשון אלבר‪,‬‬
‫ירון הר‪-‬שי‬
‫יועד וינטר‬
‫הדס שכנאי‬
‫עופר שטריכמן‬
‫דני רז‬
‫שמואל כ"ץ‬
‫רון קימל‬
‫שמואל כ"ץ‬
‫גרשון אלבר‬
‫יוסי גיל‬
‫חיים גוטסמן‬
‫מיכאל קמינסקי‬
‫רן אל‪-‬יניב‬
‫ראובן בר‪-‬יהודה‬
‫חיים גוטסמן‬
‫ארז פטרנק‬
‫רועי פרידמן‬
‫ירון קנזה‪,‬‬
‫שאול מרקוביץ‬
‫חגית עטיה‬
‫מיכאל לינדנבאום‬
‫שלמה מורן‬
‫משה ישראלי‬
‫יועד וינטר‬
‫זהר יכיני‬
‫הדס שכנאי‬
‫מגיסטר‬
‫שם‬
‫מנחה‬
‫סיום לימודים נושא העבודה‬
‫בן‪-‬דוד דוד‬
‫יולי ‪2012‬‬
‫התאוששות מחריגות במערכות שטפי מידע מבוזרות‬
‫בן‪-‬חן מירלה‬
‫בן‪-‬ישראל שיר‬
‫אוגוסט ‪2003‬‬
‫מרס ‪2010‬‬
‫בן משה שגיא‬
‫ספטמבר ‪2010‬‬
‫בנדל קרן‬
‫בנדרסקי אנה‬
‫בנט רותם‬
‫בקרמן אנה‬
‫יוני ‪2002‬‬
‫מאי ‪2011‬‬
‫יולי ‪2005‬‬
‫נובמבר ‪2004‬‬
‫על האופטימליות של דחיסה ספקטרלית של רשתות‬
‫שבירת סימטריה יכולה לקצר באופן משמעותי את אורך ההוכחה‬
‫שימוש בבדיקת תכונות לזיהוי יעיל של רלציות אשר קרובות להיות‬
‫ממוינות‬
‫יישומים של טכניקת היחס המקומי‪ :‬סקירה‬
‫המגבלות של דחיסה חלקית‬
‫למידה משופרת עם אורקל מושחת‬
‫פתרון התנגשויות ועדיפות אופרטורים ב‪ BNF-‬המורחב‬
‫בקרמן רון‬
‫אפריל ‪2003‬‬
‫בר‪-‬אביב עזר‬
‫בר‪-‬אור אמיר‬
‫בר‪-‬חיים רועי‬
‫מרס ‪2009‬‬
‫ספטמבר ‪2004‬‬
‫ינואר ‪2005‬‬
‫בר‪-‬לב עדי‬
‫אוגוסט ‪2008‬‬
‫ברבש קטרינה‬
‫ברג מירית‬
‫ברום יעקב‬
‫מרס ‪2011‬‬
‫פברואר ‪2003‬‬
‫אוקטובר ‪2003‬‬
‫ברונשטיין דניאל‬
‫אוגוסט ‪2003‬‬
‫ברונשטיין מיכאל‬
‫בריוזקין גנאדי‬
‫פברואר ‪2005‬‬
‫אפריל ‪2005‬‬
‫בריסקין גיל‬
‫ינואר ‪2015‬‬
‫בריקנר ארז‬
‫מאי ‪2005‬‬
‫בריקנר בועז‬
‫אוקטובר ‪2011‬‬
‫ברמנו עמית‬
‫ברסקי רומן‬
‫מאי ‪2011‬‬
‫ינואר ‪2005‬‬
‫ברקול עומר‬
‫אפריל ‪2000‬‬
‫בשת לורנס‬
‫גבינסקי דמיטרי‬
‫גביש יעל‬
‫גביש מורן‬
‫מאי ‪2007‬‬
‫אוגוסט ‪2002‬‬
‫ספטמבר ‪2003‬‬
‫יוני ‪2004‬‬
‫גבל משה‬
‫ספטמבר ‪2013‬‬
‫גבע אמיר‬
‫ספטמבר ‪2013‬‬
‫גדרון אלעד‬
‫אוקטובר ‪2012‬‬
‫גודלין בנימין‬
‫גוטסמן רנית‬
‫גוטר ישראל‬
‫אפריל ‪2008‬‬
‫מרס ‪2013‬‬
‫יולי ‪2003‬‬
‫אימות נסיגתי‪:‬היבטים תיאורטיים ויישומיים‬
‫יצירת מסלולים מבוססי‪-‬מפה מרצפי ‪ gps‬וייצוגם הקומפקטי‬
‫ניתוח משפט בעברית באמצעות תכונות סמנטיות‬
‫גוטרמן צבי‬
‫מרץ ‪2004‬‬
‫חישוב סימבולי מקדמי לאפליקציות נומריות‬
‫גולבנדי נדב‬
‫אפריל ‪2003‬‬
‫גולדין אלכסנדר‬
‫אוגוסט ‪2003‬‬
‫גולדמן יהונתן‬
‫דצמבר ‪2014‬‬
‫גולדמן מקס‬
‫גולובצ'יק רומן‬
‫גולדין ישי‬
‫אוגוסט ‪2006‬‬
‫מרס ‪2006‬‬
‫דצמבר ‪2008‬‬
‫גולן שמעון‬
‫נובמבר ‪2005‬‬
‫גונן עידו‬
‫מרס ‪2015‬‬
‫ג'וסי רמי‬
‫מרס ‪2015‬‬
‫גורביץ' נלה‬
‫מאי ‪2006‬‬
‫אסף שוסטר‪,‬‬
‫דני קרן‬
‫חיים גוטסמן‬
‫אלי בן‪-‬ששון‬
‫אלדר פישר‬
‫ראובן בר‪-‬יהודה‬
‫ארז פטרנק‬
‫נאדר בשותי‬
‫יוסי גיל‬
‫יועד וינטר‪,‬‬
‫חלוקה התפלגותית לצברי מילים ושימושיה לסיווג טקטסטים‬
‫רן אל‪-‬יניב‬
‫אהוד ריבלין‬
‫סיווג עצמים פונקציונאלי מבוסס סימולציה על‪-‬ידי סוכן‬
‫אסף שוסטר‬
‫למידת עצי החלטה ברשתות מבוזרות עבור מסדי נתונים רב ממדיים‬
‫יועד וינטר‬
‫תיוג חלקי דיבר בעברית ובשפות שמיות אחרות‬
‫מריונטות וירטואליות‪ :‬מערכת ממוחשבת לאנימציית זמן‪-‬אמת בתלת‪ -‬גרשון אלבר‪,‬‬
‫אלפרד ברוקשטיין‬
‫ממד‬
‫ארז פטרנק‬
‫מיקבול איסוף זיכרון אוטומטי למספר רב של מעבדים‬
‫שמואל כ"ץ‬
‫המרות של תכונות בשביל תרגומים‬
‫דן גייגר‬
‫סיווג ואישכול בייסיאניים בעזרת הירארכיית גוף חסר מעגלים‬
‫גיל ברקת‪,‬‬
‫הנפשת מצלמה לסריקת מצולע מישורי‬
‫חיים גוטסמן‬
‫רון קימל‬
‫זיהוי פנים תלת‪-‬ממדי‬
‫נסים פרנסיז‬
‫סמנטיקת ריבוי למשפטי בקרה בממשק ‪L.F.G.‬‬
‫שערוך מיקום ותנועה בעזרת אלגוריתם לשערוך תנועה עם אילוצים על אהוד ריבלין‪,‬‬
‫הקטור רוטשטיין‬
‫מפת גבהים‬
‫אלפרד ברוקשטיין‪,‬‬
‫בעיית האיכלוס מחקר בננו‪-‬רובוטיקה רב‪-‬סוכנית‬
‫ישראל וגנר‬
‫שיטות לזיהוי בעזרת סגנון גרפי וסינתוז סגנון תוך שימוש בניתוח מקומי אסף שוסטר‪,‬‬
‫דני קרן‬
‫חיים גוטסמן‬
‫שחזור מקוון של עצמים תלת‪-‬ממדיים מחתכים שרירותיים‬
‫ישראל וגנר‬
‫הערכת תפוקה פרמטרית תלוית‪-‬אלקטרומיגרציה‬
‫קשורות‬
‫ולבעיות‬
‫הקרוב‬
‫חסמים תחתונים הדוקים יותר לבעיות השכן‬
‫יובל רבני‬
‫במודל שליפה מתאים‬
‫נאדר בשותי‬
‫על למידה אופטימאלית של אוטומט ריבוי‬
‫נאדר בשותי‬
‫בוסטינג עם התפלגויות חסומות פולינומיאלית‬
‫ארז פטרנק‬
‫ניהול זיכרון עם התנהגות מטמון טובה עבור שרתים‬
‫מיכאל לינדנבאום‬
‫אלגוריתם סדרתי לזיהוי פנים‬
‫אסף שוטר‪,‬‬
‫גדולים‬
‫מידע‬
‫במרכזי‬
‫זיהוי אנומליות ללא פיקוח‬
‫גלעד‪-‬בכרך רן‬
‫מיכאל היימן‬
‫סיווג מטרות רחוקות בסרטי אבטחה‬
‫ניצול‬
‫לוקליות ומערכות עם גישה לא אחידה לזכרון בספריות סקלביליות עידית קידר‬
‫מקביליות‬
‫איפיון וסיווג רשתות דמויות פרפר‬
‫פרוטוקולים גיאומטריים לסינון הודעות עבור מערכות מבוזרות מרובות‬
‫סוכנים‬
‫שערוך חסון של גיאומטריה אפיפולרית באמצעות שימוש במידע‬
‫מוקדם אך רועש על מיקום המצלמות‬
‫אימות מודולרי של אספקטים‬
‫שיפור אלגוריתם ההתבלטות על‪-‬ידי אופטימיזצית סימני הקבצה‬
‫על אמבות ווסיקולות‪ :‬שינויי צורה תחת אילוצים גלובאליים‬
‫אלגוריתמים יעילים לחישוב מידע לגבי זמינות משאבים ביישומי‬
‫תקשורת מרחבית‬
‫הגנה מפני התקפות האפלה ברשתות חסרות מבנה‬
‫שיפור מדד האנרגיה‪-‬ביצועים עבור מערכות ‪ soc‬עם חסמי הספק‬
‫נמוכים‬
‫יצור אוטומטי של דוגמאות המהוות החטאה קרובה ללמידה אקטיבית‬
‫של מושגים חזותיים‬
‫‪27‬‬
‫עפר שטרייכמן‬
‫ירון קנזה‬
‫עוזי אורנן‬
‫עירד יבנה‪,‬‬
‫יוסי גיל‬
‫עמי ליטמן‬
‫חיים גוטסמן‬
‫אהוד ריבלין‪,‬‬
‫אילן שמשוני‬
‫שמואל כ"ץ‬
‫מיכאל לינדנבאום‬
‫אלפרד ברוקשטיין‬
‫אביגדור גל‪,‬‬
‫רון פינטר‬
‫רועי פרידמן‬
‫אבי מנדסלון‪,‬‬
‫יריב ארידור‬
‫שאול מרקוביץ'‪,‬‬
‫אהוד ריבלין‬
‫מגיסטר‬
‫שם‬
‫סיום לימודים נושא העבודה‬
‫גורדון איל‬
‫יולי ‪2005‬‬
‫גורובוי אלכסנדר‬
‫גוריאצ'ב אלכסנדר‬
‫גורביץ' פבל‬
‫גורן ירון‬
‫גז דן‬
‫ינואר ‪2001‬‬
‫נובמבר ‪2006‬‬
‫נובמבר ‪2012‬‬
‫אוגוסט ‪2006‬‬
‫דצמבר ‪2004‬‬
‫גטניו גיל‬
‫יולי ‪2008‬‬
‫גיא עדו‬
‫מרס ‪2007‬‬
‫ג'יריס רג'א‬
‫דצמבר ‪2009‬‬
‫מנחה‬
‫ניתוח תפוקה תחרותי של פרוטוקולים חמדניים ברשתות מכוונות‬
‫חסרות מעגלים‬
‫שימושים באלגוריתמי דחיסה נתונים להנדסת תוכנה‬
‫בעיות מיקום של טבעת היסט פוליגונלית‬
‫ניהול משאבים בסביבת סריג חישובי‬
‫בניית קריפטוגרפיה של מפתח פומבי על סמך פונקציות חד‪-‬כיווניות‬
‫תזמון תקשורת עם אילוצי זמן במתגים מבוססי תורי קלט‬
‫זיהוי עצמים בעזרת הרחבות לאלגוריתם העירבול הגיאומטרי‬
‫גיאומטרית‬
‫דירוג אשכולות ויישומו בכריית רשתות דואר אלקטרוני‬
‫כיוונון פרמטרים אוטומאטי לבעיות היפוך‬
‫שילוב החלפה עם הבאה מצונרת בניהול זיכרון מטמון‬
‫מודל אבטחה ואלגוריתמים שומרי פרטיות לכריית נתונים בסביבות‬
‫מבוזרות ממימד גדול‬
‫הטמעת "סימני מים" הולוגרפיים במרחב ‪ DFT-d3‬של סצנות וידאו‬
‫אופטימיזצית תבניות משותפות ומקומיות באמצעות הגירת חוטים‬
‫אימות של תכונות גרפים קשות בגרפים הנוצרים על ידי דקדוקי גרפים‬
‫בטיחות פרוטוקולי הפצת מפתחות קוואנטים תיאורטיים ומעשיים‬
‫רגרסיה מקוונת באמצעות וקטורי תמיכה עם שימוש בחיזוי תנועות‬
‫ראש מתוך אותות ‪EMG‬‬
‫אלגוריתם הפניה נשנית לניתוח נתוני ריצוף גנטי‬
‫לקסיקליזציה רדיקלית של שפות עדינות הקשר‬
‫יצירת שירותים יעילים לאורך המסלול המהיר של חבילות ברשתות‬
‫אקטיביות‬
‫גייסינסקי אלכסנדר‬
‫ינואר ‪2001‬‬
‫גילברוד ברוך‬
‫ספטמבר ‪2005‬‬
‫גינזבורג מרק‬
‫גלייזר ודים‬
‫גליקסון אלכסנדר‬
‫גלס רן‬
‫יולי ‪2008‬‬
‫אוגוסט ‪2002‬‬
‫ינואר ‪2004‬‬
‫מרס ‪2009‬‬
‫גלפרין ודים‬
‫ינואר ‪2005‬‬
‫גנאים עלא‬
‫גנקין דניאל‬
‫אוגוסט ‪2014‬‬
‫ינואר ‪2011‬‬
‫גצלביץ' ולדימיר‬
‫דצמבר ‪2003‬‬
‫ג'קובס קיילה‬
‫דצמבר ‪2014‬‬
‫ראשי תיבות בעברית‪ :‬זיהוי‪ ,‬פיענוח והתרת רב משמעות‬
‫גרבר דן‬
‫גרוס רון‬
‫אוגוסט ‪2012‬‬
‫ספטמבר ‪2008‬‬
‫גרימברג בנימין‬
‫מאי ‪2007‬‬
‫גרינברג מאור‬
‫יוני ‪2014‬‬
‫קירוב תוכניות מוגדרות אי‪-‬שלילית בזמן תת לינארי‬
‫תכונות משומרות תחת חזרות בלוגיקה טמפורלית של זמן מתפצל‬
‫סמנטיקה של מודלים מינימאליים עבור לוגיקה מודלית לא‪ -‬מונוטונית‬
‫מקובעת מסדר‪-‬ראשון‬
‫ממשק משתמש תלת מימדי למערכות תיב"ם‬
‫גרץ אבישי‬
‫יולי ‪2013‬‬
‫ניתוח תחבירי של קורפוס ‪ childes‬בעברית‬
‫גרשמן רומן‬
‫גרושקו כרמי‬
‫יוני ‪2007‬‬
‫דצמבר ‪2012‬‬
‫שיפורים לשיטות פתירה של בעיות ‪SAT‬‬
‫דבורקין אלכסנדר‬
‫ספטמבר ‪2004‬‬
‫דביר צבי‬
‫דביר יוחאי‬
‫אפריל ‪2008‬‬
‫יולי ‪2009‬‬
‫דובוב יוליה‬
‫מרס ‪2008‬‬
‫דוברוב בלה‬
‫פברואר ‪2006‬‬
‫דוזורץ איגור‬
‫אוקטובר ‪2000‬‬
‫מודל ממוחשב לזיהוי דובר על‪-‬ידי מאזין אנושי‬
‫דוידוב דמיטרי‬
‫מאי ‪2003‬‬
‫דותן דולב‬
‫דצמבר ‪2005‬‬
‫דצנקו דמיטרי‬
‫דקל אורי‬
‫דצמבר ‪2006‬‬
‫אפריל ‪2003‬‬
‫דרבקו פיליפ‬
‫אפריל ‪2004‬‬
‫דרוק ארז‬
‫דרדיק גריגורי‬
‫האוזר ניר‬
‫הורוביץ דניאל‬
‫אוקטובר ‪2013‬‬
‫מאי ‪2005‬‬
‫יוני ‪2014‬‬
‫אוקטובר ‪2012‬‬
‫אלגוריתמי חיפוש יוריסטיים רבי מטרות‬
‫‪ :Hyperflow‬שפה ויזואלית מבוססת אונטולוגיה המשלבת שאילתות‬
‫וזרימת‪-‬נתונים לצורך עיבוד מידע על‪-‬ידי משתמש קצה‬
‫רגולריזציה מבוססת דוגמאות בבעיות היפוך‬
‫חשיפת מבנה מחלקות ג'אווה בעזרת סריגי מושגים‬
‫עקומי למידה מפורשים עבור למידה טרנסדוקטיבית ושימושים ללמידה‬
‫עם דחיסה ואלגוריתמי מצבור‬
‫קודים בעלי זמן קידוד לינארי וקריפטוגרפיה‬
‫שיטות רב‪-‬שרגי אי‪-‬לינאריות אמינות‬
‫העברת קוד בזמן ריצה תוך שימוש בג'אווה‪ ,‬אנדרואיד ואספקטים‬
‫פירוק הרכיבים המורפולוגיים והלקסיקליים כבסיס לזיהוי ביטויים‬
‫הימן אמנון‬
‫ספטמבר ‪2003‬‬
‫הלוי שירלי‬
‫אוגוסט ‪2001‬‬
‫המאירי איל‬
‫אפריל ‪2002‬‬
‫הניג אסף‬
‫ינואר ‪2006‬‬
‫הס גרין רזיאל דוד‬
‫ינואר ‪2015‬‬
‫סימטריות רציפות בגופים לא קשיחים‬
‫תרגום דרישות קצה למדיניות תורים מקומית במודל‬
‫ה‪Diffserve-‬‬
‫דגימה מוכללת עיוורת של תמונות‬
‫רגולריזציה עצמותית של בעיות היפוך הכוללות גופים לא קשיחים‬
‫אוטומטי מחסנית מעל אלפבתים אינסופיים‪ :‬גישות שונות והשוואת‬
‫תוצאותיהן‬
‫על סיבוכיות האקראיות של דגימה יעילה‬
‫עדי רוזן‬
‫אלון איתי‪ ,‬יוסי גיל‬
‫גיל ברקת‬
‫אסף שוטסר‬
‫יובל ישי‬
‫עדי רוזן‬
‫אילן שמשוני‪,‬‬
‫מיכאל לינדנבאום‬
‫זיו בר‪-‬יוסף‬
‫מיכאל אלעד‪,‬‬
‫יונינה אלדר‬
‫הדס שכנאי‬
‫אסף שוסטר‬
‫אלפרד ברוקשטיין‬
‫אסף שוסטר‬
‫יוהן מקובסקי‬
‫טל מור‬
‫יורם ברעם‬
‫דן גייגר‬
‫מיכאל קמינסקי‬
‫דני רז‬
‫איתי אלון‪,‬‬
‫שלום וינטנר‬
‫אלעד חזן‬
‫מיכאל קמינסקי‬
‫מיכאל קמינסקי‬
‫גרשון אלבר‬
‫אלון איתי‪,‬‬
‫שלום וינטנר‬
‫עפר שטרייכמן‬
‫רון קימל‬
‫דני רז‬
‫מיכאל לינדנבאום‬
‫יובל רבני‬
‫מיכאל קמינסקי‬
‫יובל ישי‬
‫יצחק גת‪,‬‬
‫הדס שכנאי‬
‫שאול מרקוביץ'‬
‫רון פינטר‬
‫מיכאל אלעד‬
‫יוסי גיל‬
‫רן אל‪-‬יניב‬
‫יובל ישי‬
‫עירד יבנה‬
‫רועי פרידמן‬
‫אלון איתי‬
‫דן גייגר‪,‬‬
‫זיהוי חלבונים באמצעות ספקטרומטריית מסות‬
‫אריה אדמון‬
‫רוני רוט‬
‫צפינה דו‪-‬ממדית לערוצי הקלטה‬
‫שיערוך עקמומיות ראשיות וכיוונים ראשיים מתוך תמונות טווח אמיתיות אילן שמשוני‪,‬‬
‫מיכאל לינדנבאום‬
‫ויישומו בשחזור גופים גיאומטריים פרימיטיביים‬
‫דני רז‬
‫בעיית מיקום ממירי התצורה ברשתות מרובות משתמשים‬
‫כשהנתב מספר סיפורים שונים לשכנים שונים‪ :‬התקפה חדשה על‬
‫ראובן כהן‬
‫פרוטוקלי ‪state-link‬‬
‫‪28‬‬
‫מגיסטר‬
‫שם‬
‫מנחה‬
‫סיום לימודים נושא העבודה‬
‫הערכת כמות השגיאות שנותרו בתוכנה לאחר סריקה בשיטת ‪Review‬‬
‫‪Code Iterative‬‬
‫הראל אסף‬
‫פברואר ‪2005‬‬
‫הרטשטיין איתמר‬
‫יולי ‪2012‬‬
‫השביט ענת‬
‫נובמבר ‪2011‬‬
‫וולושין אריאלה‬
‫מרס ‪2000‬‬
‫וולק בן לי‬
‫וורנוביצקי קולמן‬
‫יוני ‪2014‬‬
‫פברואר ‪2012‬‬
‫וותד איהאב‬
‫יוני ‪2006‬‬
‫וייץ דוד‬
‫יוני ‪2014‬‬
‫פרמטריזציה של בעיות פולינמיות‪ :‬קירבה לתתי בעיות קלות‬
‫וייצל בוריס‬
‫אפריל ‪2003‬‬
‫יצירה מונחית מודל של מערכות עזרה‬
‫ויטקין אדוארד‬
‫אוקטובר ‪2011‬‬
‫ויסברוד עומר‬
‫וקסלר טטיאנה‬
‫וקסלר עדו‬
‫וקסמן אמיר‬
‫ורדי גל‬
‫נובמבר ‪2011‬‬
‫נובמבר ‪2003‬‬
‫ספטמבר ‪2003‬‬
‫דצמבר ‪2006‬‬
‫ינואר ‪2000‬‬
‫זאב בן‪-‬מרדכי אורן‬
‫אוגוסט ‪2001‬‬
‫זבר יעל‬
‫זיגלמן גיל‬
‫זיידה רומן‬
‫זיננקו דמיטרי‬
‫זך עידן‬
‫זלוטניק אלכסנדר‬
‫אוגוסט ‪2000‬‬
‫נובמבר ‪2000‬‬
‫יוני ‪2013‬‬
‫יולי ‪2011‬‬
‫נובמבר ‪2004‬‬
‫מאי ‪2014‬‬
‫שיטה לבניה של רשתות מטבוליות גדולות המבוססת על מידע‬
‫פונקציונאלי וגנומי‬
‫אנליזת תאחיזה גנטית בנוכחות פסיפס בתאי נבט ראשוניים‬
‫אוטומטים ודקדוקי קטגוריה‬
‫מציאת חזרות עוקבות מקורבות ברצפים גנומיים‬
‫אינטרפולציה לא ליניארית בין חתכים‬
‫ניתוח ויצירה של שמות עבריים על‪-‬ידי צורני גזירה‬
‫בדיקה יעילה של תנאי תחרות בזיכרון משותף מבוזר‬
‫וברב‪-‬מעבד סימטרי‬
‫תורות מחדל פתוחות‬
‫מיפוי מרקם על‪-‬ידי שיטוח בעזרת סילום רב ממדי‬
‫אלקטרוקינטיקה חישובית‬
‫ייצוב עצמי עם תקשורת יעילה‬
‫אלגוריתמים אדפטיביים לחלוטין במודל של זיכרון משותף‬
‫שימוש יעיל במשאבי ענן מרוחקים גאוגרפית‬
‫זמיר טל‬
‫ספטמבר ‪2008‬‬
‫נעילה ספקולטיבית עבור מערכות מבוזרות עמידות בפני נפילות‬
‫זמנסקי אלכס‬
‫זמנסקי אנה‬
‫חורי לורנס‬
‫יוני ‪2007‬‬
‫ינואר ‪2004‬‬
‫מאי ‪2005‬‬
‫מסגרת לשחזור משטח של אובייקטים דגומים בדלילות‬
‫מערכת היסקים של 'לוגיקה טבעית' המבוססת על תחשיב לאמבק‬
‫לימוד עם טעויות בשאילתות השייכות‬
‫חיימוביץ יואב‬
‫פברואר ‪2013‬‬
‫ניתוח הלך רוח בקנה מידה גדול באמצעות למידה עצמאית‪-‬למחצה‬
‫חמו יניב‬
‫חרמש ברק‬
‫טולידנו חגי‬
‫טולצ'ינסקי ילנה‬
‫טוקאן טארק‬
‫טל אבישי‬
‫טל אסנת‬
‫ינואר ‪2002‬‬
‫ספטמבר ‪2001‬‬
‫מרס ‪2013‬‬
‫יוני ‪2002‬‬
‫מרס ‪2015‬‬
‫פברואר ‪2012‬‬
‫מאי ‪2009‬‬
‫זריקת חבילות מאוזנת לשיפור ביצוע ‪ TCP‬ברשתות ‪ATM‬‬
‫טל דינה‬
‫יוני ‪2001‬‬
‫טל עדו‬
‫אוגוסט ‪2003‬‬
‫טלמור יורם‬
‫מאי ‪2004‬‬
‫יגר אפרת‬
‫פברואר ‪2003‬‬
‫תנאים לקיום אלגוריתם לניתוח תחבירי לדקדוקי יוניפיקציה‬
‫ידגר אברהם‬
‫מרץ ‪2004‬‬
‫ידידיה חגי‬
‫אוגוסט ‪2005‬‬
‫פתרון מקבילים של בעיית ‪ SAT-ALL‬עבור בדיקת מודל‬
‫הערכת ביצועים למבנים של מטמון הנתונים בעבור מעבדים מסוג‬
‫יוגב סיון‬
‫ינואר ‪2006‬‬
‫יודין אריק‬
‫יוסביץ' ודים‬
‫יולי ‪2014‬‬
‫נובמבר ‪2003‬‬
‫סיבוכיות של בעיית מיקום רגנרטורים ברשתות אופטיות ‪ -‬רוחב עץ‬
‫ופרמטרים נוספים‬
‫פרוצדורה לביצוע החלטות רציונלית ובלתי מוטות בסביבה מרובת‬
‫יריבים‬
‫גישה אחידה לחישוב קבוצות שולטות וקבוצות בלתי תלויות עבור‬
‫אינטרוולים על ישר‬
‫המבנה של פונקציות בוליאניות עם נורמה ספקטרלית קטנה‬
‫שיטות הפשטה ליצירת בקרים קומפקטיים לתהליכי החלטה מרקוביים‬
‫על למידת חצאי מרחב באמצעות אורקל המחזיר היפותזה‬
‫קונסיסטנטית רנדומלית‬
‫סימנים לשיערוך מיקום בדיוק גבוה‬
‫זיקוק מונחה‪-‬כיסוי של ייצוגים מושגיים‬
‫סמנטיקה חיובית של היטלים בדיאגרמות ון‪-‬אוילר‬
‫אלגוריתמים להפצת מידע שהינם חסינים לתקלות‬
‫על מעלת פורייר המינימלית של פונקציות בוליאניות סימטריות‬
‫אלגוריתמים לבעית המשולש של היילברון‬
‫ניתוח ושימוש בדרישות השלמה של פעלים לבדיקת תקינות משפטים‬
‫בשפה העברית‬
‫פענוח‪-‬רשימה עבור קודי מטריקת ‪Lee‬‬
‫שיפור ביצועי מערכת זיכרון שיתופי ומבוזר על‪-‬ידי מיקסום ניצולת‬
‫הרשת‬
‫‪SMT‬‬
‫אליעזר קנטרוביץ'‬
‫שמואל זקס‪,‬‬
‫מרדכי שלום‬
‫שאול מרקוביץ'‬
‫מיכאל קמינסקי‬
‫אמיר שפילקה‬
‫כרמל דומשלק‬
‫נאדר בשותי‬
‫ניר אילון‪,‬‬
‫ספי נאור‪,‬‬
‫הדס שכנאי‬
‫אליעזר קנטרוביץ'‪,‬‬
‫רועי פרידמן‬
‫תומר שלומי‬
‫דן גייגר‬
‫נסים פרנסיז‬
‫דן גייגר‬
‫גיל ברקת‬
‫עוזי אורנן‬
‫אסף שוסטר‬
‫מיכאל קמינסקי‬
‫רון קימל‬
‫עירד יבנה‬
‫שי קוטין‬
‫חגית עטיה‬
‫דני רז‬
‫אסף שוסטר‪,‬‬
‫מיכאל פקטור‬
‫גיל ברקת‬
‫נסים פרנסיז‬
‫נאדר בשותי‬
‫יעקב קרמר‪,‬‬
‫שי מנור‬
‫ראובן כהן‬
‫אלפרד ברוקשטיין‬
‫שאול מרקוביץ‬
‫יוסי גיל‬
‫קרן צנזור‪-‬הלל‬
‫אמיר שפילקה‬
‫גיל ברקת‬
‫עוזי אורנן‬
‫רוני רוט‬
‫אסף שוסטר‬
‫נסים פרנסיז‪,‬‬
‫שלום וינטנר‬
‫אורנה גרימברג‪,‬‬
‫אסף שוסטר‬
‫רון פינטר‬
‫הערכת‬
‫פונקציות ציון עבור התאמה מרובה של רצפי חלבונים באמצעות שלמה מורן‬
‫התאמות מבניות‬
‫אנליזה של הבעות פנים בעזרת נירמול של משטחים‬
‫בחירת מודל התנהגות לזיכרון מבוזר משותף‬
‫‪29‬‬
‫רון קימל‬
‫אסף שוסטר‬
‫מגיסטר‬
‫שם‬
‫מנחה‬
‫סיום לימודים נושא העבודה‬
‫יושפה בנימין‬
‫ספטמבר ‪2008‬‬
‫היבטים כלכליים באיכות השרות בשריג חישובי‬
‫יזמרלי אולג‬
‫יחזקאלי עומר‬
‫ינאי דוד‬
‫ינובסקי ולדימיר‬
‫יולי ‪2004‬‬
‫פברואר ‪2007‬‬
‫נובמבר ‪2011‬‬
‫אפריל ‪2001‬‬
‫יניב יונתן‬
‫אוקטובר ‪2011‬‬
‫יעקובי איתן‬
‫ינואר ‪2008‬‬
‫יעקרסברג יבגני‬
‫מאי ‪2004‬‬
‫ירושינסקי רן‬
‫ישראל אסף‬
‫כהן אוריאל‬
‫כהן אמיל‬
‫ינואר ‪2002‬‬
‫אוקטובר ‪2013‬‬
‫אפריל ‪2003‬‬
‫אוגוסט ‪2002‬‬
‫כהן טל‬
‫ינואר ‪2002‬‬
‫כהן צפריר‬
‫כהן רמי‬
‫כץ אמיליה‬
‫כץ יואב‬
‫כץ שגיא‬
‫מרץ ‪2003‬‬
‫פברואר ‪2004‬‬
‫מרס ‪2006‬‬
‫אוקטובר‪2001‬‬
‫ינואר ‪2001‬‬
‫כצמן איגור‬
‫אפריל ‪2001‬‬
‫כרם ניר‬
‫כתריאל עירית‬
‫לאור דור‬
‫לבאי נאדיה‬
‫ספטמבר ‪2010‬‬
‫יוני ‪2002‬‬
‫מרס ‪2002‬‬
‫יולי ‪3015‬‬
‫קריפטולוגיה מודרנית בעולם קוונטי‬
‫סכימות קירוב לבעיות אריזה עם פיצולים‬
‫למידה מדוגמאות של קרבה סמנטית‬
‫סוכנים פשוטים בשביל מטלות מורכבות‬
‫מנגנונים מתואמי‪-‬תמריצים לתזמון מבוסס ערך של משימות במחשוב‬
‫ענן‬
‫צפנים לתיקון שגיאות דו‪-‬ממדיות‬
‫‪ Morphing‬בין צורות גיאומטריות על‪-‬ידי אינטרפולציה מבוססת שלד‬
‫ליניארי‬
‫למידה מקוונת חלקה של עצות מומחים‬
‫התאוששות מיודעת מחיר בענן‬
‫יחסי אובייקטים ומכניזמים תחביריים בתבניות תיכון‬
‫מערכת ‪ DSM‬שקופה‬
‫כיול‪-‬עצמי של מדידות של שיטות ב‪ :JAVA-‬לקראת גילויו של אופן‬
‫תכנות מקובל‬
‫סיבוכיות זמן סיבובים ואפס מידע אסינכרוני‬
‫תיזמון שידורים תלויי‪-‬זמן בערוץ הפצה‬
‫אימות של מפרטי אספקטים המבוססים על תרחישים‬
‫תזמון משימות לפי משפחות באצווה‬
‫טכניקות להגברת כיסוי של אימות פורמלי‬
‫סימולציה ומידול עם מוטיבציה ביולוגית של פעילויות ראייה של בעלי‬
‫חיים‬
‫השפעות הפירוש הטיפוסי על הניתוח של ביטויים הדדיים‬
‫מבני נתונים מרומזים המבוססים על סידורים מקומיים‬
‫תקשורת קבוצתית שכבתית בזמן אמת רך‬
‫גדירות ומטריצות הנקל‬
‫לבנה שלמה‬
‫אוגוסט ‪2001‬‬
‫לבנון גיא‬
‫לבנוני יוסף‬
‫לואידור ארז‬
‫אוקטובר ‪2000‬‬
‫יוני ‪2001‬‬
‫ינואר ‪2004‬‬
‫לימוד עבור סידור יעיל של משתני ‪ BDD‬באימות‬
‫סינתיזה של תבניות מוארה‬
‫איסוף זבל תוך‪-‬כדי‪-‬מעוף באמצעות מבטים מחליקים‬
‫קודי ‪ MDS‬דלילים מעל אלפבתים גדולים‬
‫לוז קובי‬
‫נובמבר ‪2003‬‬
‫לבחירה מקוונת של אלגוריתמים ללמידה פעילה‬
‫לוי עומר‬
‫לוינסון דמיטרי‬
‫לויתן צח‬
‫לזרסון יונתן‬
‫ליאקס אלכסנדר‬
‫יולי ‪2012‬‬
‫אוגוסט ‪2000‬‬
‫מרס‪2001‬‬
‫אפריל ‪2005‬‬
‫מרס ‪2006‬‬
‫כיצד ללמד מחשב ללמוד באמצעות משל‬
‫שיטות מבוססות‪-‬קורפוס להתרת רב משמעות של מילים‬
‫חיפוש בר‪-‬פסיקה על‪-‬ידי שיפור קטעים מבטיחים בפתרון‬
‫אלגוריתמי קירוב למיון בעזרת חוצצים‬
‫ייצור מונחה איפיון של מערכות מידע לאינטרנט‬
‫ליבנה אבישי‬
‫ספטמבר ‪2010‬‬
‫ניטור זרמי מידע מבוזרים‬
‫ליברמן סוניה‬
‫מרס ‪2010‬‬
‫ליבשיץ דמיטרי‬
‫יולי ‪2003‬‬
‫לייבה ליאור‬
‫ספטמבר‪2001‬‬
‫ליפסון דורון‬
‫יוני ‪2006‬‬
‫ליפשיץ מיכאל‬
‫לנדה שמעון‬
‫נובמבר ‪2004‬‬
‫פברואר ‪2005‬‬
‫ייצוג סמנטי היררכי מבוסס מושגי ויקיפדיה‬
‫מיקום עצמי של רובוט בעזרת אובייקטים ממקמים )‪(Fiducials‬‬
‫ומצלמות אומני כווניות )‪(Omnidirectional‬‬
‫לקראת מסחר אלקטרוני אוטומטי‪ :‬מפרט מערכת‬
‫ה‪ Econtracts-‬ומימוש חלקי‬
‫בעיות אופטימיזציה בתכנון אוליגונוקלאוטידים לשיטות מבוססות‬
‫היברידיזציה‬
‫ניווט ראייתי על גבי תמונות מיקרוסקופיות‬
‫אלגוריתמי קירוב קומבינטוריים לבעיית כיסוי‪-‬קבוצות שבור‬
‫לרנר טל‬
‫יוני ‪2006‬‬
‫תיקון תנועה ב‪FMRI -‬‬
‫לרנר רונן‬
‫מאיר אביחי‬
‫מאיר אורלי‬
‫מגאדלה מוחמד‬
‫מגיד יונית‬
‫מדור‪-‬חיים סלע‬
‫ספטמבר ‪2008‬‬
‫פברואר ‪2012‬‬
‫ספטמבר ‪2005‬‬
‫יוני ‪2012‬‬
‫מרס ‪2007‬‬
‫יוני ‪2007‬‬
‫הערכה מאולצת של תנועה ומיקום‬
‫הערכת ביטחון בחיזוי של תיוג עצמים בעלי מבנה‬
‫פרוצדורות הכרעה ללוגיקת שיוויונים‬
‫האצה של פרוטוקול ‪ cifs‬מעל רשתות לוויניות‬
‫חישוביות מעל הממשיים במודל ‪ BSS‬עם אפרטור בחירה‬
‫ממשק בשפה טבעית למערכות מידע גאוגרפי‬
‫מוגילניצקי מקסים‬
‫אפריל ‪2004‬‬
‫מיפוי קונפורמי משמר צורה ויעיל של רשתות גדולות‬
‫מוסין יוליה‬
‫מופי מיכה‬
‫ספטמבר ‪2001‬‬
‫דצמבר ‪2003‬‬
‫תלות בבסיס של הרחבות ללוגיקות ברירת‪-‬מחדל פתוחות‬
‫ספירת ‪ Polyominoes‬בשניים ושלושה מימדים‬
‫‪30‬‬
‫אריאל אורדע‪,‬‬
‫אסף שוסטר‬
‫טל מור‬
‫הדס שכנאי‬
‫רן אל‪-‬יניב‬
‫אלפרד ברוקשטיין‬
‫ספי נאור‬
‫טובי עציון‬
‫גיל ברקת‬
‫רן אל‪-‬יניב‬
‫דני רז‬
‫יוסי גיל‬
‫אסף שוסטר‬
‫יוסי גיל‬
‫ארז פטרנק‬
‫דני רז‬
‫שמואל כ"ץ‬
‫הדס שכנאי‬
‫אורנה גרימברג‬
‫אהוד ריבלין‬
‫אלון איתי‬
‫אלון איתי‬
‫רועי פרידמן‬
‫יוהן מקובסקי‬
‫שאול מרקוביץ'‪,‬‬
‫אורנה גרימברג‬
‫אלפרד ברוקשטיין‬
‫ארז פטרנק‬
‫רוני רוט‬
‫רן אל‪-‬יניב‪,‬‬
‫יורם ברעם‬
‫שאול מרקוביץ'‬
‫אלון איתי‬
‫שאול מרקוביץ'‬
‫ראובן בר‪-‬יהודה‬
‫אליעזר קנטרוביץ'‬
‫אסף שוסטר‪,‬‬
‫דני קרן‬
‫שאול מרקוביץ'‬
‫אלפרד ברוקשטיין‬
‫עודד שמואלי‬
‫זהר יכיני‪,‬‬
‫אורי סיון‬
‫אהוד ריבלין‬
‫ספי נאור‬
‫משה גור‪,‬‬
‫אהוד ריבלין‬
‫אהוד ריבלין‬
‫יעקב קרמר‬
‫עפר שטרייכמן‬
‫רועי פרידמן‬
‫יוהן מקובסקי‬
‫יועד וינטר‬
‫משה ישראלי‪,‬‬
‫אלה שפר‬
‫מיכאל קמינסקי‬
‫גיל ברקת‬
‫מגיסטר‬
‫שם‬
‫סיום לימודים נושא העבודה‬
‫מורן שירי‬
‫ספטמבר‪2001‬‬
‫מזאווי חנא‬
‫מלר יעל‬
‫מאי ‪2007‬‬
‫ינואר ‪2010‬‬
‫מלול אליאור‬
‫מרס ‪2014‬‬
‫מחאמיד עז‪-‬אלדין‬
‫מרס ‪2009‬‬
‫מטוסביץ מרק‬
‫מיאסקובסקי ארטיום‬
‫מלכה משה‬
‫מנו עדי‬
‫מנור שירי‬
‫יולי ‪2005‬‬
‫יוני ‪2016‬‬
‫ספטמבר ‪2008‬‬
‫ינואר ‪2000‬‬
‫מנסור סעאב‬
‫יולי ‪2008‬‬
‫מצארווה פאדי‬
‫מרעי ענאן‬
‫מרקסמר יעל‬
‫משיח לי‪-‬טל‬
‫משנה אלון‬
‫נאור יונתן‬
‫נבו זיו‬
‫נודלמן איליה‬
‫נוס אלכסנדר‬
‫ניב ניצן‬
‫ניסנזון מרדכי‬
‫ניקולסקי מאשה‬
‫נעאמנה ראידה‬
‫ינואר ‪2008‬‬
‫נובמבר ‪2008‬‬
‫מרס ‪2004‬‬
‫יולי ‪2007‬‬
‫נובמבר ‪2013‬‬
‫ינואר ‪2006‬‬
‫יוני ‪2002‬‬
‫יוני ‪2011‬‬
‫מרס ‪2015‬‬
‫יוני ‪2000‬‬
‫ספטמבר ‪2010‬‬
‫מרס ‪2010‬‬
‫דצמבר ‪18‬‬
‫סאבא שאדי‬
‫ינואר ‪2005‬‬
‫סבתו סיוון‬
‫סגל אראל דוד‬
‫מרס ‪2006‬‬
‫נובמבר ‪2000‬‬
‫סובג יעקב‬
‫יולי ‪2006‬‬
‫סורוז'ון אורן‬
‫ינואר ‪2004‬‬
‫סורקין יאן‬
‫סטיפל אברהם‬
‫אפריל ‪2001‬‬
‫יולי ‪2015‬‬
‫סידלסקי אבישי‬
‫יוני ‪2006‬‬
‫סלבקין מיכאל‬
‫יוני ‪2005‬‬
‫סלמאן תאמר‬
‫יוני ‪2004‬‬
‫סלע גיא‬
‫סנדלר רומן‬
‫יולי ‪2006‬‬
‫יולי ‪2005‬‬
‫ספיר טלי‬
‫נובמבר ‪2003‬‬
‫ספרי אורן‬
‫אוגוסט ‪2008‬‬
‫סקובליקוב ויקטוריה‬
‫אוקטובר ‪2000‬‬
‫סקולוזוב אלכסנדרה‬
‫יולי ‪2009‬‬
‫סקלוסוב גבריאל‬
‫אוקטובר ‪2003‬‬
‫סקרבובסקי אלינה‬
‫נובמבר ‪2004‬‬
‫עבאסי חסן‬
‫עבוד אמג'ד‬
‫עדי ליאב‬
‫פברואר ‪2014‬‬
‫יולי ‪2008‬‬
‫מרס ‪2002‬‬
‫עדן )כהן( אורית‬
‫ינואר ‪2005‬‬
‫עטיה יוסי‬
‫עמית אסף‬
‫נובמבר ‪2013‬‬
‫נובמבר ‪2004‬‬
‫מנחה‬
‫אלגוריתמים מהירים‪ ,‬מינימליים‪ ,‬ומתעלמים לניתוב על השריג עם חורים עמי ליטמן‬
‫חסומים‬
‫נאדר בשותי‬
‫למידת מחלקות מורכבות עם מעט טעויות‬
‫אורנה גרימברג‬
‫אבסטרקציה רב ערכית ובדיקת מודל מודולרית‬
‫יוסי גיל‪,‬‬
‫לקראת נכונות במערכות לעיבוד מאורעות‬
‫עופר עציון‬
‫הפצת תכנים מבוססי זרימה לאובייקטים ניידים‪ :‬הפצה גלובלית לעומת דני רז‪,‬‬
‫ראובן כהן‬
‫הפצה מקומית‬
‫דן גייגר‬
‫שיפור עקיבת קבוצות על‪-‬ידי הסתכלות גלובלית לאורך זמן‬
‫מיכאל לינדנבאום‬
‫שימוש בשיטת ‪ contrario a‬לזיהוי עצמים‬
‫דן צפריר‬
‫תיכנון מחדש של יחידת הזיכרון בעבור קלט‪/‬פלט‬
‫רון פינטר‬
‫בניית עצים פילוגנטיים על סמך מסלולים ביוכימיים‬
‫רועי פרידמן‬
‫תקשורת קבוצתית רחבת היקף בהיפר קובייה לוגית‬
‫אלון איתי‪,‬‬
‫תיוג חלקי דיבר בשפות שמיות באמצעות שילוב מערכות מבוססות‬
‫יועד וינטר‬
‫תווים ומורפמות‬
‫חיים גוטסמן‬
‫פריסה של גופים פוליגונליים תלת‪-‬ממדיים כללים מנייר‬
‫כרמל דומשלק‬
‫מתאמי סכמות מסדר שני‬
‫טובי עציון‬
‫קודים לתיקון שגיאות רצף במערכים דו‪-‬ממדיים‬
‫זיו בר‪-‬יוסף‬
‫אלגוריתמי קירוב מקומי לדירוג דפים )‪ (Pagerank‬ודירוג דפים הפוך‬
‫ערן יהב‬
‫תכנות עם מליוני דוגמאות ‪ -‬כרייה סקליבילית של ספציפיקציות‬
‫גיל ברקת‬
‫גרסאות ‪ d‬ממדיות של בעית המשולש של היילברון‬
‫רן אל‪-‬יניב‬
‫למידה מקוונת של רשימות החלטה‬
‫ראובן כהן‬
‫ניתוב של ‪ flows‬בעלי תועלת מותנית ברשתות טקטיות‬
‫דני רז‬
‫תוכניות נדידה בזמן נדידה מינימאלי‬
‫אסף שוסטר‬
‫התאמה דינמית של דרגת השיתוף במערכות זיכרון מבוזר‪-‬משותף‬
‫רן אל‪-‬יניב‬
‫על יסודות הסיווג החד מחלקתי בסביבה עוינת‬
‫גרשון אלבר‬
‫תכנון רישומי עבור גיאומטריה דו ותלת‪-‬מימדית חופשית‬
‫גיל ברקת‬
‫שחזור רב‪-‬תוויות הוגן מחתכים‬
‫עירד יבנה‪,‬‬
‫אלה שפר‪,‬‬
‫פרמטריזציה בריצנטרית כדורית ‪ -‬אלגוריתמים ותאוריה‬
‫חיים גוסטמן‬
‫יועד וינטר‬
‫הסמנטיקה של ביטויים הדדיים בשפה הטבעית‬
‫אלון איתי‬
‫מנתח מורפולוגי הסתברותי לטקסטים עבריים לא‪-‬מנוקדים‬
‫קירוב בחלקים בעזרת משטחים פריסים למשטחי‬
‫גרשון אלבר‬
‫‪ ,NURBS‬עם חסם שגיאה גלובאלי‬
‫אשכול כפול איטרטיבי‪ :‬אלגוריתם מבוסס תורת האינפורמציה עבור‬
‫רן אל‪-‬יניב‬
‫אשכול של נתונים טקסטואלים‬
‫יוסי גיל‬
‫‪ - CD-EDIT‬עורך ויזואלי לדיאגרמות אילוצים‬
‫גיל ברקת‬
‫תיכנון ניווט רובוטים בקרב מכשולים ניידים‬
‫גיל ברקת‪,‬‬
‫שיחזור פוליגן מחתכים קוויים‬
‫חיים גוטסמן‬
‫אלון איתי‬
‫זיהוי מבני נתונים מתוך רשמים‬
‫יורם ברעם‪,‬‬
‫למידת חוקי יצירה פולינומיים בעזרת מכונות וקטורי תמיכה‬
‫אלפרד ברוקשטיין‬
‫גרשון אלבר‬
‫שימוש בפונקצית העיוות החופשי ככלי מידול גיאומטרי‬
‫מיכאל לינדנבאום‬
‫ניתוח מסנני ‪ Gabor‬להבחנת טקסטורה‬
‫חיים גוטסמן‪,‬‬
‫מקבול מעקב קרניים בעזרת סכמת ה‪XMT-‬‬
‫עוזי וישקין‬
‫אלה שפר‪,‬‬
‫רישות משטחים באמצעות מרחקים גאודטיים‬
‫חיים גוטסמן‬
‫נסים פרנסיז‬
‫לקסיקון חישובי מבוסס‪-‬תכוניות של מערכת הפעלים העבריים‬
‫רון פינטר‪,‬‬
‫מיזוג מותנה של מסלולים ביולוגיים‬
‫אריאל מילר‬
‫יובל רבני‬
‫קירוב דו‪-‬קריטריוני לבעיית תקציב בגרף ממושקל‪-‬צמתים‬
‫תקשורת‬
‫הערכת ביצועים ומידול של פרוטוקול ‪ tcp‬מעל ערוצי‬
‫דני רז‬
‫סלולריים‬
‫נאדר בשותי‬
‫על מסלולים כמעט פשוטים בגרף‬
‫יובל רבני‬
‫בעיית סיווג בגרפים עם משקולות ובעיית שינוי סידור בעזרת חוצץ‬
‫רון קימל‬
‫יישומים גרפיים המבוססים על חישוב מהיר של מרחקים גיאודנטים‬
‫מריוס אונגריש‪,‬‬
‫סימולציה וויזואליזציה של זרמי כובד‪/‬צפיפות‬
‫גרשון אלבר‬
‫טל מור‬
‫קירור אלגוריתמי של ספינים על ידי בקרה מיטבית‬
‫שאול מרקוביץ'‬
‫לימוד שיתוף פעולה ויישום להכרזות בברידג'‬
‫‪31‬‬
‫מגיסטר‬
‫שם‬
‫מנחה‬
‫סיום לימודים נושא העבודה‬
‫עצמון הילה‬
‫ערן חגי‬
‫אפריל ‪2002‬‬
‫יולי ‪2012‬‬
‫מדיניות החלפה עבור מטמון של אובייקטים מבוזרים ברחבי האינטרנט‬
‫חקר מבני נתונים היוצרים ערימה עמוקה‬
‫פדידה חנה‬
‫נובמבר ‪2013‬‬
‫זיהוי אוטומטי של מסגרות ההצרכה של הפועל בעברית‬
‫פדורוב יארוסלב‬
‫פז עמי‬
‫פוזניאנסקי אליהו‬
‫פוזנר איל‬
‫פולבוי גלב‬
‫פולונסקי אולג‬
‫אוגוסט ‪2002‬‬
‫יוני ‪2013‬‬
‫יוני ‪2003‬‬
‫יולי ‪2013‬‬
‫יוני ‪2011‬‬
‫ינואר ‪2006‬‬
‫פולק סמיון‬
‫אוקטובר ‪2004‬‬
‫פוקס רועי‬
‫פורטנוי עמית‬
‫פורמן ולדימיר‬
‫פורת מוטי‬
‫פידן דמיטרי‬
‫יולי ‪2008‬‬
‫אוקטובר ‪2012‬‬
‫ספטמבר ‪2001‬‬
‫נובמבר ‪2013‬‬
‫מרס ‪2013‬‬
‫פיינבורד אלכסנדרה‬
‫פברואר ‪2012‬‬
‫פיירמן ליזה‬
‫פילוסוף סער‬
‫פיצ'וק מיכאל‬
‫יוני ‪2006‬‬
‫אוגוסט ‪2005‬‬
‫מאי ‪2007‬‬
‫פירסטנברג יוסף‬
‫אפריל ‪2002‬‬
‫פלדמן ויטלי‬
‫יוני ‪2002‬‬
‫פלדמן מורן‬
‫יולי ‪2013‬‬
‫פלדמן עידו‬
‫נובמבר ‪2006‬‬
‫פלדמן רומן‬
‫פלור שקד‬
‫פליישר אלון‬
‫פליישר גיא‬
‫פנמן יבגני‬
‫פקלני יורי‬
‫מאי ‪2006‬‬
‫יוני ‪2013‬‬
‫יוני ‪2006‬‬
‫פברואר ‪2008‬‬
‫יוני ‪2066‬‬
‫יולי ‪2008‬‬
‫פרהם רוברט‬
‫אוגוסט ‪2002‬‬
‫פרוטר מתן‬
‫אפריל ‪2011‬‬
‫מימוש והרחבה של לוגיקה טבעית‬
‫הוכחות אי‪-‬אפשרות מבוססות מניה למשימות החלטה מבוזרות‬
‫גילוי יעיל של מרוצי מידע בתוכניות ‪ c++‬מרובות חוטים‬
‫הקצאה דינמית של זכרון במחשבי ענן באמצעות מכרז מכיר שני‬
‫הקצאת רוחב‪-‬פס ברשתות סלולריות עם הפרעות מרובות‬
‫מה בתמונה? לקראת חישוב מבטים טובים לעצמים תלת‪-‬ממדיים‬
‫חיזוי תנועות ראש לאפליקציות סביבה מדומה בעזרת קינמטיקה‬
‫ואנרגיית ‪EMG‬‬
‫למידת חיזוקים בתהליכי החלטה נצפים חלקית‬
‫טרסטפק )‪ :(trustpack‬מערכת מבוזרת לניהול אמון‬
‫קריפטאנליזה של כמה צפני בלוקים מודרניים‬
‫גישה סמנטית לעיצוב ממשקי משתמש‬
‫חיזוי סלקטיבי באמצעות מודלים מרקובים סמויים‬
‫חיזוי אוטורגרסיבי קצר מועד של נקודות תפנית באמצעות מכונת‬
‫ווקטורי התמיכה‬
‫הסיבוכיות של יישור עבור מחשבים וקטוריים‬
‫הוגנות בתקשורת ‪ TCP‬ברשתות מקומיות אלחוטיות‬
‫זיהוי עצמים מבוסס פונקציונאליות‬
‫הטמנה סלקטיבית למטרות האצה של תוצאות ביניים בתוכניות מונחות‬
‫עצמים‬
‫על שימוש בשאילתות סטטיסטיות מורחבות על מנת להימנע‬
‫משאילתות שייכות‬
‫בעיות מקסימיזציה עם פונקציית מטרה תת‪-‬מודולרית‬
‫אלגוריתם קרוב ‪ EPSILON+ 2‬עבור רה‪-‬צביעה קמורה מינימלית של‬
‫עצים‬
‫תכן מחסני נתונים במתודולוגיית עצמים‪-‬תהליכים‬
‫אוטומטי אומגה חלשים‬
‫בדיקת ריקנות בלוגיקה טמפורלית לינארית‬
‫אלגוריתמי קירוב לבעיות כיסוי חלקיות עם קיבולים‬
‫אלגוריתם לאיסוף יעיל של מידע‬
‫בניית מודל ושחזור תנועה של גופים מבוססי שלד מוידאו מצלמת עומק‬
‫פתרון הקונפליקט הדינמי בין ‪ N‬גופים נעים תוך שימוש ברשתות‬
‫עצביות‬
‫עיבוד רצפים של תמונות ללא שערוך תנועה‬
‫פרוימוביץ' גיא‬
‫אוגוסט ‪2000‬‬
‫קלסיפיקציה של עציים מתוך תמונות טווח‬
‫פרנק ארי‬
‫אוגוסט ‪2002‬‬
‫אלגוריתם "סעף וחסום" חדש לבחירת תכוניות‬
‫פרנק רועי‬
‫אפריל ‪2005‬‬
‫צ'ארניי גלינה‬
‫צוגלין יורי‬
‫צ'וז'וי יוליה‬
‫נובמבר ‪2003‬‬
‫אפריל ‪2001‬‬
‫ינואר ‪2001‬‬
‫צורף רחל‬
‫יוני ‪2006‬‬
‫ציטרין יאן‬
‫צייטלין דניאל‬
‫צירקין מיכאל‬
‫צמח אנה‬
‫צמח רן‬
‫צנזור קרן‬
‫מרס ‪2006‬‬
‫יוני ‪2006‬‬
‫יוני ‪2004‬‬
‫מרס ‪2009‬‬
‫דצמבר ‪2012‬‬
‫יוני ‪2006‬‬
‫הקצאות ממקסמות הכנסה במכרזים מרובי‪-‬עצמים עם אילוצים‬
‫ומכרזים קומבינטוריים‬
‫תקשורת קבוצתית ברשתות אד הוק הניידות‬
‫‪ - JAMOOS‬שפת תכנות מונחית עצמים לדקדוקים‬
‫קושי של קירוב ומחלקות קירוב חדשות‬
‫תהליך עידון אוטומטי ובדיקת ריקנות עבור בדיקת מודל סימבולית‬
‫מכוונת מסלול‬
‫מודל תלויות אדון‪-‬עבד וישומו להבנת השפה העברית‬
‫אוטומטים סופיים מעל אלפבתים אינסופיים‬
‫זמני מסירה ברשתות ניתוב חבילות תחת עומס מלא‬
‫הכנת מידע על וריאנטים בנוקלאוטיד בודד לבדיקות תאחיזה גנטית‬
‫פותר רב‪-‬שריג אלגברי מבוסס הגסה בשיטת הקולוקציה‬
‫צפנים עם אילוצים לערוצים דו ממדיים‬
‫צ'רבאצקי בוריס‬
‫יוני ‪2014‬‬
‫צ'רנוי ויאצ'סלב‬
‫ינואר ‪2011‬‬
‫קאדרי ויסאם‬
‫פברואר ‪2004‬‬
‫קביאטקובסקי איגור‬
‫פברואר ‪2012‬‬
‫קהת זהבית‬
‫קוגן אלכס‬
‫מרס ‪2001‬‬
‫יולי ‪2008‬‬
‫רועי פרידמן‬
‫ארז פטרנק‬
‫אלון איתי‪,‬‬
‫שלום וינטנר‬
‫יועד וינטר‬
‫חגית עטיה‬
‫אסף שוסטר‬
‫אסף שוסטר‬
‫ראובן בר‪-‬יהודה‬
‫חיים גוטסמן‬
‫יורם ברעם‬
‫משה טננהולץ‬
‫רועי פרידמן‬
‫אלי ביהם‬
‫אליעזר קנטרוביץ‬
‫רן אל‪-‬יניב‬
‫רן אל‪-‬יניב‬
‫ארז פטרנק‬
‫דני רז‬
‫אהוד ריבלין‬
‫שמואל כ"ץ‪,‬‬
‫עודד שמואלי‬
‫נאדר בשותי‬
‫ספי נאור‬
‫ראובן בר‪-‬יהודה‬
‫דב דורי‬
‫אורנה גרימברג‬
‫אורנה גרימברג‬
‫ראובן בר‪-‬יהודה‬
‫דני רז‬
‫חיים גוטסמן‬
‫יורם ברעם‬
‫מיכאל אלעד‬
‫אהוד ריבלין‪,‬‬
‫אילן שמשוני‬
‫דן גייגר‪,‬‬
‫זהר יכיני‬
‫מיכל פן‬
‫רועי פרידמן‬
‫יוסי גיל‬
‫יובל רבני‬
‫אורנה גרימברג‬
‫עוזי אורנן‬
‫מיכאל קמינסקי‬
‫עדי רוזן‬
‫דן גייגר‬
‫עירד יבנה‬
‫טובי עציון‬
‫אילן שמשוני‪,‬‬
‫חישוב גיאומטריה אפיפולרית עבור רובוטים ניידים‬
‫אהוד ריבלין‬
‫על ביצועי האלגוריתם השלישי של דייקסטרה לייצוב עצמי עבור מניעה שמואל זקס‪,‬‬
‫שלום מרדכי‬
‫הדדית ואלגוריתמים בנושא‬
‫רון פינטר‬
‫סימולציה של מסלולים מטבוליים‬
‫אהוד ריבלין‪,‬‬
‫אינווריאנטים בצבע לזיהוי חוזר של אנשים‬
‫היימן מיכאל‬
‫ראובן בר‪-‬יהודה‬
‫קירוב בעיית הכיסוי ‪ -‬בקבוצות הצפופה‬
‫חגית עטיה‬
‫מניעה הדדית לוקלית יעילה וחסינה ברשתות אד הוק ניידות‬
‫‪32‬‬
‫מגיסטר‬
‫שם‬
‫מנחה‬
‫סיום לימודים נושא העבודה‬
‫קולן תום‬
‫דצמבר ‪2011‬‬
‫מניית מצביעים מרוחקת‪ :‬איסוף אשפה מבוזר עם תקורת תקשורת‬
‫וחישוב נמוכה‬
‫שימור סמנטי של אלגוריתמים להתרת אנאפורים שמניים‬
‫קלט‪/‬פלט פרא‪-‬וירטואלי מרוחק‬
‫מכסימיזציה של פונקציות תת‪-‬מודולריות ולינאריות בכפוף לאילוצי‬
‫קיבולת‬
‫שיטות צפינה לשגיאות פרץ‬
‫קופרשטיין מיכאל‬
‫אוגוסט ‪2012‬‬
‫שימור נכונות תחת מודלי זיכרון חלשים‬
‫קורלנד גיא‬
‫קורן תומר‬
‫דצמבר ‪2005‬‬
‫אוגוסט ‪2012‬‬
‫מודעות למיקום ברשתות אד‪-‬הוק‬
‫למידת מכונות וקטורים תומכים בזמן תת‪-‬לינארי‬
‫קותיאל גלעד‬
‫אוקטובר ‪2011‬‬
‫נדידה חיה מונחית מחיר של שירותים בענן‬
‫קיבר איל‬
‫יוני ‪2014‬‬
‫קידר שרון‬
‫פברואר ‪2003‬‬
‫זאב‪-‬א‪ :‬רשת חברתית מבוזרת במרשתת‬
‫שילוב רדוקציה המסתמכת על סימטריה עם שערוך מלמטה עבור‬
‫בדיקת מודל סימבולית‬
‫קלופר דמיטרי‬
‫דצמבר ‪2005‬‬
‫קשר בין גיאומטריה וקישוריות של שילושים במישור‬
‫קליאוט גבריאל‬
‫מרס ‪2009‬‬
‫שירותי תווכה הסתברותיים ברשתות אד‪-‬הוק אלחוטיות‬
‫קלינובסקי ולדיסלב‬
‫אוגוסט ‪2002‬‬
‫סימפוניה‪ :‬ניהול שרתים וירטואליים‬
‫קלינגר אנדרי‬
‫קמה אלון‬
‫ספטמבר ‪2008‬‬
‫פברואר ‪2003‬‬
‫קנטור יואב‬
‫אוגוסט ‪2014‬‬
‫יציבות כנגד סטיות קבוצתיות בחישוב אי‪-‬שיתופי‬
‫מכונה וירטואלית שקופה ועמידה בפני נפילות לג'אווה‬
‫שילוב של שיטות ליצירת יתירות‪ ,‬קודי מחיקה ורפליקציה‪ ,‬לשיפור‬
‫יעילות איחסון ותעבורה במערכות איחסון עמית לעמית‬
‫קניגסברג אברהם‬
‫אפריל ‪2003‬‬
‫גישת רב‪-‬שריג עבור פתרון מהיר לעקום פעיל גיאודטי‬
‫קניגסברג דן‬
‫קפלון אנה‬
‫ינואר ‪2002‬‬
‫אוקטובר ‪2011‬‬
‫אלגוריתם החיפוש הקוונטי של גרובר ומצבים מעורבים‬
‫שרות פירסום‪/‬מנוי מוכוון צפיפות ברשתות אד‪-‬הוק ניידות‬
‫קפלן אלכסנדר‬
‫אוגוסט ‪2002‬‬
‫מציאת קווים אפיפולרים משתי תמונות צבעוניות‬
‫קפלן יניב‬
‫נובמבר ‪2004‬‬
‫חסמים תחתונים לבעיית איסוף מידע אדפטיבי ולבעיות קשורות‬
‫קצנגולד אורן‬
‫ספטמבר ‪2006‬‬
‫שימוש אפקטיבי במטמונים שומרי נתיבי ביצוע‬
‫קצנגולד אורן‬
‫ספטמבר ‪2006‬‬
‫שימוש אפקטיבי במטמונים שומרי נתיבי ביצוע‬
‫קראוס נעמה‬
‫יולי ‪2012‬‬
‫המלצת שאילתות תלוית הקשר‬
‫קרונרוד בוריס‬
‫קרונרוד סבטלנה‬
‫קריביצקי דניס‬
‫ינואר ‪2001‬‬
‫אפריל ‪2001‬‬
‫יוני ‪2006‬‬
‫נושאים בדחיסה של מודלים תלת‪-‬ממדיים‬
‫מיקום משימה הסתברותי במערכת מבוזרת רחבת היקף‬
‫אלגוריתם לוקלי למיקום תחנות שירות למערכות גדולות היקף‬
‫קרייבוי ולדיסלב‬
‫ספטמבר ‪2003‬‬
‫שדכן‪ :‬יצירת מיפוי טקסטורה עם אילוצים‬
‫קרישר שרון‬
‫קרמני חיים‬
‫אוגוסט ‪2006‬‬
‫מרס ‪2008‬‬
‫אילוצי זהות בסכמות ‪XML‬‬
‫המדחס‪ :‬דחיסה המתבצעת בו‪-‬זמנית‪ ,‬ובאופן תוספתי ומקבילי‬
‫רב רוני‬
‫ספטמבר ‪2003‬‬
‫יצירת צעצועי עץ וירטואליים ממודלים גיאומטריים‬
‫רביב אריאל‬
‫רביב דן‬
‫רביב נתנאל‬
‫יוני ‪2012‬‬
‫ינואר ‪2008‬‬
‫יוני ‪2013‬‬
‫גישה מבוססת מושגים להתרת רב‪-‬משמעות של מילים‬
‫סימטריות של משטחים גמישים‬
‫מינימיזצייה של טבלת אמת של מודלים חישוביים‬
‫רגב אייל‬
‫יולי ‪2021‬‬
‫מערכות מרובות סוכנים בסביבה דינמית סטוכסטית‬
‫קוגן דמיטרי‬
‫מרס ‪2000‬‬
‫קויפמן שלומית‬
‫קופרמן יוסי‬
‫ינואר ‪2002‬‬
‫מרס ‪2015‬‬
‫קוליק אריאל‬
‫יולי ‪2011‬‬
‫רגר רונית‬
‫אפריל ‪2002‬‬
‫למידת חולשות יחסיות אצל הסוכן היריב וניצולם‬
‫רובינשטיין אמיר‬
‫נובמבר ‪2006‬‬
‫מידול מהימן של ביטוי ארעי במערכות התפתחותיות‬
‫רוגל ניר‬
‫רוזנפלד אולגה‬
‫יוני ‪2011‬‬
‫מאי ‪2007‬‬
‫ניתוב אנונימי ברשתות אד‪-‬הוק ניידות‬
‫שיווי משקל חזק במשחקי עומס‬
‫רוזנפלד איתן‬
‫מרס ‪2015‬‬
‫איחסון מבוזר יעיל באמצעות שכפול נתונים וקידודי מחיקה מקומיים‬
‫רוטשטיין כרמן‬
‫רוכלנקו אולג‬
‫רון ליאור‬
‫רוסמן גיא‬
‫מרס ‪2004‬‬
‫פברואר ‪2004‬‬
‫מרס ‪2002‬‬
‫נובמבר ‪2008‬‬
‫מערכת סמנטית לתארים טוטליים וחלקיים‬
‫השוואה בין מסלולים מטבוליים באמצעות התאמת עצים‬
‫מערכת משוב ויזואלי‬
‫השטחות יעילות בלימוד יריעות ועיבוד תמונה‬
‫‪33‬‬
‫אסף שוסטר‬
‫נסים פרנסיז‬
‫דן צפריר‬
‫הדס שכנאי‬
‫טובי עציון‬
‫ערן יהב‪,‬‬
‫מרטין וצ'ב‬
‫רועי פרידמן‬
‫אלעד חזן‬
‫דני רז‪,‬‬
‫דויד בריטגנד‬
‫רועי פרידמן‬
‫אורנה גרימברג‬
‫גיל ברקת‪,‬‬
‫חיים גוטסמן‬
‫רועי פרידמן‬
‫אסף שוסטר‪,‬‬
‫רועי פרידמן‬
‫משה טננהולץ‬
‫רועי פרידמן‬
‫רועי פרידמן‬
‫רון קימל‪,‬‬
‫עירד יבנה‬
‫אלי ביהם‬
‫רועי פרידמן‬
‫אילן שמשוני‪,‬‬
‫אהוד ריבלין‬
‫חגית עטיה‬
‫אבי מנדלסון‪,‬‬
‫אסף שוסטר‬
‫אבי מנדלסון‪,‬‬
‫אסף שוסטר‬
‫זיו בר‪-‬יוסף‪,‬‬
‫שאול מרקוביץ‬
‫גוטסמן חיים‬
‫רועי פרידמן‪,‬‬
‫אסף שוסטר‬
‫אלה שפר‪,‬‬
‫חיים גוטסמן‬
‫עודד שמואלי‬
‫ארז פטרנק‬
‫אלה שפר‪,‬‬
‫חיים גוטסמן‬
‫שאול מרקוביץ'‬
‫רון קימל‬
‫איל קושלביץ‬
‫פרדי ברוקשטיין‪,‬‬
‫יניב אלטשולר‬
‫שאול מרקוביץ'‬
‫רון פינטר‪,‬‬
‫יונה קסיר‬
‫רועי פרידמן‬
‫משה טננהולץ‬
‫דן צפריר‪,‬‬
‫מיכאל פקטור‬
‫יועד וינטר‬
‫רון פינטר‬
‫יורם ברעם‬
‫רון קימל‬
‫מגיסטר‬
‫שם‬
‫מנחה‬
‫סיום לימודים נושא העבודה‬
‫רוסקוב דמיטרי‬
‫ינואר ‪2000‬‬
‫דגימה סלקטיבית ללמידת מסווגי השכן הקרוב‬
‫ריאבצב מיכאל‬
‫ספטמבר ‪2009‬‬
‫ריבניקוב דני‬
‫ינואר ‪2014‬‬
‫אימות תרגום‪ :‬מ‪ simulink-‬ל‪c-‬‬
‫מערכת חצי‪-‬אוטומטית להתאמה בלתי קשיחה והצללה קוהרנטית של‬
‫רצף האנימציה‬
‫ריבניקוב סילבינה‬
‫מרס ‪2010‬‬
‫בניית מפת דרכים לא אוקלידית מקבוצה קטנה של תמונות‬
‫ריי גיא‬
‫רינצקי נעם‬
‫רם רוני‬
‫ינואר ‪2000‬‬
‫מרס ‪2001‬‬
‫נובמבר ‪2002‬‬
‫רפפורט אסף‬
‫מאי ‪2013‬‬
‫רצבי גיל‬
‫יולי ‪2006‬‬
‫לוגיקות לא‪-‬מונוטוניות מסדר ראשון‬
‫אנליזה צורנית אינטרפרוצדורלית‬
‫הפצה יעילה של הודעות אלקטרוניות‬
‫אלגוריתמי קירוב לבעיות מיקום מתקנים מחוברים עם חסם רך על‬
‫תכולה‬
‫יתרון קוונטי‪ ,‬גם ללא שזירות‬
‫סכמה מבוססת משחקים לדוגמאות נגדיות ולאלגוריתמי אבסטרקציה‪-‬‬
‫עידון עבור ‪CTL‬‬
‫הרחבת ‪ BGP‬לתמיכה ב‪As Global-‬‬
‫גילוי מסלולים יעיל ברשתות משולבות‬
‫שיכונים מעגליים של גרפים‬
‫שיחזור משטחים עם משולשים ביזייר על‪-‬ידי מדידות לייזר‬
‫שוהם )בוכבינדר( שרון נובמבר ‪2003‬‬
‫שוחט אמנון‬
‫שוטלנד ארי‬
‫שורץ רועי‬
‫שורקי פטריק‬
‫מרס ‪2005‬‬
‫נובמבר ‪2008‬‬
‫ינואר ‪2004‬‬
‫ינואר ‪2000‬‬
‫שחנרוביץ' גרגורי‬
‫אוגוסט ‪2001‬‬
‫שטראוס ראובן‬
‫שייחט אלינה‬
‫שמרון יובל‬
‫שלום ישראל‬
‫שלם עדית‬
‫שם טוב שחר‬
‫שמי ניר‬
‫שניידרמן לילה‬
‫שניצר אורן‬
‫יוני ‪2014‬‬
‫ספטמבר ‪2007‬‬
‫יוני ‪2012‬‬
‫יולי ‪2011‬‬
‫פברואר ‪2007‬‬
‫דצמבר ‪2011‬‬
‫מרס ‪2009‬‬
‫ינואר ‪2009‬‬
‫מאי ‪2005‬‬
‫שפיר יבגני‬
‫יולי ‪2009‬‬
‫שפירא אירינה‬
‫שפירא ניצן‬
‫שפירו קונסטנטין‬
‫שקלובר גריגורי‬
‫מרס ‪2001‬‬
‫דצמבר ‪2014‬‬
‫דצמבר ‪2003‬‬
‫ספטמבר ‪2007‬‬
‫שרגאי טלי‬
‫מאי ‪2009‬‬
‫שרגאי נדב‬
‫מאי ‪2013‬‬
‫שרון איתי‬
‫ינואר ‪2006‬‬
‫שרייר אלכסנדר‬
‫שרף יובל‬
‫שרפמן דפנה‬
‫מאי ‪2006‬‬
‫נובמבר ‪2004‬‬
‫פברואר ‪2003‬‬
‫ששון אמיר‬
‫אפריל ‪2004‬‬
‫ששון גיל‬
‫אפריל ‪2004‬‬
‫שתיל אסף‬
‫יוני ‪2002‬‬
‫תדמור סאלי‬
‫אפריל ‪2002‬‬
‫תייר רפי‬
‫אפריל ‪2001‬‬
‫שאול מרקוביץ'‪,‬‬
‫מיכאל לינדנבאום‬
‫עופר שטריכמן‬
‫גיל ברקת‪,‬‬
‫חיים גוטסמן‬
‫אילן שמשוני‪,‬‬
‫אהוד ריבלין‬
‫מיכאל קמינסקי‬
‫מולי שגיב‬
‫דני רז‬
‫דני רז‬
‫טל מור‬
‫אורנה גרימברג‬
‫ראובן כהן‬
‫רועי פרידמן‬
‫ספי נאור‬
‫גרשון אלבר‬
‫רן אל‪-‬יניב‪,‬‬
‫שיבוט נתונים סטטיסטי עבור מערכות למידה ממוחשבות‬
‫יורם ברעם‬
‫גרשון אלבר‬
‫רב‪-‬כיסוים גיאומטריים‬
‫גיל ברקת‬
‫בעיית המשולש המקוונת של היילברון ב‪ d-‬מימדים‬
‫יוסי גיל‬
‫הקטנת חתימת הזכרון עבור אוספים בשפת ג'אווה‬
‫ספי נאור‬
‫השמת משאבים מקוונת מבוססת מרחק ועומס‬
‫עירד יבנה‬
‫שיחזור רב‪-‬שכבתי של פאזה בדו מימד‬
‫אלפרד ברוקשטיין‬
‫פרקים בשיטות ואריאציוניות מבוססות פרמטריזציית יתר‬
‫רועי פרידמן‬
‫אכיפת איכות עבור שירותי רשת ברשתות דינמיות‬
‫עודד שמואלי‬
‫סידור אינקרמנטלי של עצי ‪ xml‬מורחבים בזיכרון משני‬
‫שאול מרקוביץ'‬
‫סיווג עקבי מרוכז‬
‫רון פינטר‪,‬‬
‫המרה מונחת‪-‬חיבוריות מבוססת‪-‬תאים של מסיכות של מעגלים‬
‫שמואל וימר‬
‫משולבים‬
‫הדס שכנאי‬
‫תזמון אינטרוולים מתפצלים‬
‫מציאת מיפוי בין אוספים של צורות באמצעות שיטות להורדת מימדים מירי בן‪-‬חן‬
‫שמואל כ"ץ‬
‫מימוש מונחה עצמים רקונסיליאציות‬
‫שיטות בקומפילציה של קוד ממוקבל בארכיטקטורה עם הקשר משותף אסף שוסטר‬
‫הערכה אמפירית של מידת השימושיות של פונקציות וירטואליות‬
‫יוסי גיל‬
‫הנקראות מתוך פונקציות בנייה‬
‫גרשון אלבר‬
‫כיסויים גיאומטריים‬
‫גולן יונה‪,‬‬
‫זיהוי דמיון בין חלבונים רחוקים ובעלי מורכבות נמוכה‬
‫רן אל‪-‬יניב‬
‫עידית קידר‬
‫הנחות תקשורת‪ ,‬גלאי נפילות וביצועי קונצנזוס‬
‫גיל ברקת‬
‫כיסוי נקודות בעזרת פוליגון‬
‫ארז פטרנק‬
‫שיפור התנהגות המטמון תוך כדי איסוף זבל‬
‫הבנה והתמודדות עם ההשפעות של התקפות מניעת שירות על‬
‫עדית קידר‬
‫פרוטוקולי הפצה מבוססי רכילות‬
‫ישראל בן‪-‬שאול‬
‫ארכיטקטורה מבוזרת מונחית אירועים ורב‪-‬שלבית‬
‫למידה להאצת שיטות מבוססות שיפור חוזר על ידי זיהוי צעדי חיפוש‬
‫שאול מרקוביץ'‬
‫מיותרים‬
‫אליעזר קנטרוביץ'‪,‬‬
‫אינטראקטיביות‬
‫מידע‬
‫מערכות‬
‫לפיתוח‬
‫תוכנה‬
‫חבילת‬
‫רועי פרידמן‬
‫סריקת מבוכים אוילרים מכוונים באמצעות רובוט בעל מספר מצבים‬
‫שמעון אבן‬
‫סופי‬
‫דוקטור‬
‫שם‬
‫מנחה‬
‫סיום לימודים נושא העבודה‬
‫אביגדור‪-‬אלגרבלי נועה‬
‫יוני ‪2014‬‬
‫אלגוריתמים חדשים לבעיית ניהול חוצץ ממיין‬
‫אברבוך איליה‬
‫אפריל ‪2011‬‬
‫אברהם תמר‬
‫דצמבר ‪2007‬‬
‫אגבריה עדנאן‬
‫נובמבר ‪2002‬‬
‫תכונות שלמות ואוניברסליות של שמורות‪-‬גרפים ופולינומי‪-‬גרפים‬
‫תהליכי קשב ויזואלי המבוססים על מודלים הסתברותיים‪ :‬אלגוריתמים‬
‫וחסמים‬
‫אמינות במערכות מבוזרות לחישוב מהיר‬
‫‪34‬‬
‫יובל רבני‪,‬‬
‫אמיר שפילקה‬
‫יוהן מקובסקי‬
‫מיכאל לינדנבאום‬
‫רועי פרידמן‬
‫דוקטור‬
‫שם‬
‫מנחה‬
‫סיום לימודים נושא העבודה‬
‫אגמון בן‪-‬יהודה אורנה‬
‫ספטמבר ‪2013‬‬
‫חלוקת משאבי מיחשוב יעילה לא שיתופית‬
‫אדלר אמיר‬
‫ספטמבר ‪2014‬‬
‫ישומיהם של ייצוגים דלילים ויתירים לאשכול תתי‪-‬מרחבים ומידול אותות‬
‫אהרון מיכל‬
‫אייזיקוביץ תמר‬
‫אינציגר גיל‬
‫אלאור יותם‬
‫נובמבר ‪2006‬‬
‫דצמבר ‪2010‬‬
‫יוני ‪2015‬‬
‫ספטמבר ‪2013‬‬
‫מילונים יתירים לייצוג דליל של אותות‬
‫אוטומטי מחסנית מתחלפים מסונכרנים‬
‫מבני נתונים קומפקטים מקורבים ושימושיהם‬
‫ניתוח מתמאטי של התנהגות גלובלית מתהווה במערכות מרובות סוכנים‬
‫אלטשולר יניב‬
‫מרס ‪2010‬‬
‫מערכות רובוטיות רב סוכניות בסביבות דינאמיות‬
‫אלכסנדרוביץ גדי‬
‫אוקטובר ‪2011‬‬
‫ספירה של חיות סריג‬
‫אמזלג דוד‬
‫פברואר ‪2008‬‬
‫אלגוריתמי קירוב לבעיות אופטימיזציה ברשתות סלולריות עתידיות‬
‫אסף שוסטר‬
‫מיכאל אלעד‪,‬‬
‫יעקב הל‪-‬אור‬
‫מיכאל אלעד‬
‫מיכאל קמינסקי‬
‫רועי פרידמן‬
‫אלפרד ברוקשטיין‬
‫אלפרד ברוק שטיין‪,‬‬
‫ישראל וגנר‬
‫גיל ברקת‬
‫ספי נאור‪,‬‬
‫דני רז‬
‫ספי נאור‪,‬‬
‫דני רז‬
‫שאול מרקוביץ'‬
‫יובל ישי‪,‬‬
‫איל קושלביץ‬
‫גיל ברקת‪,‬‬
‫רון פינטר‬
‫אהוד ריבלין‪,‬‬
‫מיכאל ציבולבסקי‬
‫ניר אילון‪,‬‬
‫רן אל‪-‬יניב‬
‫אהוד ריבלין‪,‬‬
‫מיכאל ציבולבסקי‬
‫אנגלברג רועי‬
‫מרס ‪2009‬‬
‫אסמיר סאהר‬
‫נובמבר ‪2008‬‬
‫יציבות בסביבות מרובות סוכנים ואלגוריתמי קירוב לבעיות ‪ np‬קשות‬
‫בגרפים‬
‫אלגוריתמי כל‪-‬עת ללמידת מסווגי כל‪-‬עת‬
‫אפלבאום בני‬
‫יולי ‪2007‬‬
‫קריפטוגרפיה בזמן מקבילי קבוע‬
‫אקרמן איל‬
‫ספטמבר ‪2006‬‬
‫בעיות ספירה במבנים גיאומטריים‪ :‬מילבונים‪ ,‬מפות‪-‬תכנון למעגלים‬
‫מוכללים וגרפים מעין‪-‬מישוריים‬
‫אושרוביץ אליהו‬
‫פברואר ‪2012‬‬
‫שיטות נומריות לשיחזור פאזה‬
‫בגלייטר רון‬
‫אפריל ‪2013‬‬
‫מחקר בנושאים עיוניים ומעשיים של למידה פעילה‬
‫בגלמן גריגורי‬
‫יולי ‪2009‬‬
‫עיבוד והבנה של תמונות מיקרוסקופיות ביולוגיות‬
‫בוגומיאקוב אלכסנדר‬
‫פברואר ‪2008‬‬
‫עיבוד גיאומטרי בעזרת מעבד גרפי לשם יצירת מבטים חדשים מוידאו‬
‫של עומק‬
‫חיים גוטסמן‬
‫בוזגלי שרית‬
‫נובמבר ‪2014‬‬
‫בעיות אלגבריות וגאומטריות עם יישומים עבור זיכרון בלתי נדיף‬
‫בוכבינדר ניב‬
‫בוסתן דורון‬
‫נובמבר ‪2008‬‬
‫אוגוסט ‪2002‬‬
‫בלייבס איליה‬
‫דצמבר ‪2009‬‬
‫תכנון אלגוריתמים מקוונים בשיטה פרימאלית‪-‬דואלית‬
‫צמצומים מבוססי‪ -‬שקילות ובדיקת יחסי סדר‬
‫על הדיוק של סורקים אופטיים תלת מימדים‪ ,‬אלגוריתמים בינריזציה‬
‫ולמידה חישובית‬
‫טיפוסים ומשמעויות באינטנציונליות‪ ,‬בחירה וטווח כמתים‬
‫איתור אתרי בקרה באמצעות מערכי ביטוי‬
‫אלגוריתמי הסקה ויישומם באנליזה גנטית‬
‫אלגוריתמים גיאומטריים בדידים לעיבוד רשתות‬
‫סיבתיות‪ ,‬ידע ותאום במערכות מבוזרות‬
‫גיאומטריה חישובית של משטחים גמישים‪ :‬בעיות שיכון‬
‫זיהוי משטחים אינווריאנטי לאיזומטריות‪ :‬אלגוריתמים חישוביים‬
‫ואפליקציות‬
‫שיטות כמותיות לאיפיון קושי של בעיות ראייה‬
‫קודים הניתנים לפיענוח מקומי ושימושיהם‬
‫קריפטאנליזה של צפנים ופרוטוקולים‬
‫בניית תכוניות לאיחזור מידע טקסטואלי בעזרת ידע עולם‬
‫טובי עציון‪,‬‬
‫איתן יעקובי‬
‫ספי נאור‬
‫אורנה גרימברג‬
‫רון קימל‪,‬‬
‫אלפרד ברוקשטיין‬
‫יועד וינטר‬
‫זהר יכיני‬
‫דן גייגר‬
‫חיים גוטסמן‬
‫יורם מוזס‬
‫רון קימל‬
‫בן‪-‬אבי גלעד‬
‫בן‪-‬זקן זילברשטיין חיה‬
‫בקר אנה‬
‫בן‪-‬חן מירי‬
‫בן‪-‬צבי עידו‬
‫ברונשטיין אלכסנדר‬
‫ינואר ‪2008‬‬
‫מאי ‪2006‬‬
‫ינואר ‪2002‬‬
‫ספטמבר ‪2009‬‬
‫יולי ‪2011‬‬
‫מאי ‪2007‬‬
‫ברונשטיין מיכאל‬
‫מרס ‪2007‬‬
‫ברנגולץ אלכסנדר‬
‫ברקול עומר‬
‫ברקן אלעד‬
‫גברילוביץ יבגני‬
‫יוני ‪2004‬‬
‫ספטמבר ‪2008‬‬
‫מרס ‪2006‬‬
‫דצמבר ‪2006‬‬
‫גולדנברג רומן‬
‫פברואר ‪2003‬‬
‫זיהוי מבוסס תנועה‬
‫גונטמכר אלכס‬
‫אוקטובר ‪2007‬‬
‫ארכיטקטורה ומודל תכנות למקבול בגרעיניות נמוכה מאוד‬
‫גורביץ פבל‬
‫ספטמבר ‪2013‬‬
‫הצפנה קוונטית ניסויית שבה השולחת היא קלאסית‬
‫ג'יריס רג'א‬
‫גלבוע ניב‬
‫גלוסמן מרסלו‬
‫פברואר ‪2014‬‬
‫יוני ‪2001‬‬
‫אפריל ‪2003‬‬
‫מודלי דלילות עבור אותות‪ :‬תיאוריה ויישומים‬
‫נושאים באיחזור מידע באופן פרטי‬
‫מיכון להוכחות של שקילות בין חישובים‬
‫גלזר אסף‬
‫מאי ‪2014‬‬
‫אפיון פילוגים מממד גבוה באמצעות שיטות למידה‬
‫גרבלה גיא‬
‫גרונאו אילן‬
‫מאי ‪2013‬‬
‫ספטמבר ‪2009‬‬
‫גרינספן גדעון‬
‫אוקטובר ‪2005‬‬
‫דונקלמן אור‬
‫דיסנפלד סינטיה‬
‫ינואר ‪2006‬‬
‫יוני ‪2015‬‬
‫אלגוריתמי תיזמון לרשתות ‪ ofdma‬אלחוטיות‬
‫שחזור עצים פילוגנטיים ממטריקות רועשות‬
‫מודל רשת בייסיאנית לוריאציות בגושי גושי הפלוטיפים‪:‬‬
‫הסקה ורישום‬
‫שיטות קריפטאנליזה של צפני בלוקים‬
‫אימות פורמלי להרכבה של מאורעות ותגובות‬
‫‪35‬‬
‫רון קימל‬
‫מיכאל לינדנבאום‬
‫רוני רוט‬
‫אלי ביהם‬
‫שאול מרקוביץ'‬
‫אהוד ריבלין‪,‬‬
‫רון קימל‬
‫אסף שוסטר‬
‫מאיר בורנשטיין‪,‬‬
‫טל מור‬
‫מיכאל אלעד‬
‫בני שור‬
‫שמואל כ"ץ‬
‫שאול מרקוביץ‪,‬‬
‫מיכאל לינדנבאום‬
‫ראובן כהן‬
‫שלמה מורן‬
‫דן גייגר‬
‫אלי ביהם‬
‫שמואל כ"ץ‬
‫דוקטור‬
‫שם‬
‫מנחה‬
‫סיום לימודים נושא העבודה‬
‫דרבקין ואדים‬
‫הולצמן‪-‬גזית מיכל‬
‫ספטמבר ‪2008‬‬
‫אוקטובר ‪2010‬‬
‫פרוטוקולי תקשורת אמינים ברשתות אד‪-‬הוק‬
‫שיטות אדפטיביות רב‪-‬סרגיות‬
‫היימן תמיר‬
‫מרס ‪2004‬‬
‫בדיקת מודל סימבולית בעזרת מערכת מבוזרת‬
‫הלוי שירלי‬
‫הלל אשכר‬
‫הרמתי אלעד‬
‫וולף רן‬
‫ינואר ‪2006‬‬
‫יולי ‪2011‬‬
‫נובמבר ‪2014‬‬
‫אוקטובר ‪2004‬‬
‫נושאים בבדיקת תכונות‬
‫מבני נתונים מקביליים‪ :‬מתודולוגיות ומגבלות אינהרנטיות‬
‫בחינת פולינומים ובעיות קשורות נוספות‬
‫כריית מידע במערכות מבוזרות גדולות‬
‫וולקוביץ איליה‬
‫מרס ‪2012‬‬
‫בעיית בדיקת זהות פולינומים וקשריה למספר בעיות אלגבריות‬
‫וידרמן מיכאל‬
‫פברואר ‪2012‬‬
‫ויזל יקיר‬
‫ספטמבר ‪2014‬‬
‫ויטנברג רומן‬
‫וינר יאיר‬
‫נובמבר ‪2002‬‬
‫אוקטובר ‪2013‬‬
‫וקסמן אמיר‬
‫יוני ‪2011‬‬
‫וקסלר עידו‬
‫זהר רון‬
‫זילברשטיין נטליה‬
‫זלוצ'ין מרק‬
‫דצמבר ‪2007‬‬
‫פברואר ‪2007‬‬
‫נובמבר ‪2011‬‬
‫יוני ‪2003‬‬
‫לקראת חסמים תחתונים על קודים הניתנים לבדיקה לוקלית‬
‫בדיקת מודל מבוססת ספיקות על ידי שימוש באינטרפולציה ובנייה‬
‫אינקרמנטלית של פסוקיות אינדוקטיביות לנכונות ודאית‬
‫מטמון של עצמים מבוזרים בסביבות האינטרנט‬
‫סודות עיוניים של חיזוי בררני‬
‫שיטות כלליות באינטרפולציה‪ ,‬שחזור ושינוי צורה של משטחים‬
‫פוליהדרליים‬
‫קירובים עבור מודלים גרפיים הסתברותיים‬
‫היתוך מדידות מבוזרות בעקיבת קבוצה‬
‫תורת הצפינה ומרחבים פרויקטיביים‬
‫שיטות מונטה קרלו אדפטיביות עבור למידה בייסיאנית‬
‫זפולוצקי מריה‬
‫יולי ‪2008‬‬
‫פרישות קומפקטיות של רשתות חיבורים מסויימות‬
‫זריבץ' אבלינה‬
‫חדד ארז‬
‫חי דוד‬
‫חן רפי‬
‫ספטמבר ‪2008‬‬
‫מאי ‪2006‬‬
‫אפריל ‪2007‬‬
‫יולי ‪2011‬‬
‫שיערוך תוכניות ‪ datalog‬מעל מסדי נתונים אינסופיים ומבוססים‬
‫ארכיטקטורות לשירותי תווכה חסיני נפילות‬
‫ניתוח תחרותי של ארכיטקטורות מתגים‬
‫שיטות חדשות לקריפטאנליזה של פונקציות תמצות‬
‫חן שחר‬
‫יולי ‪2015‬‬
‫למידה מקוונת וניתוח תחרותיות‪ :‬גישה מאוחדת‬
‫חניאל עדו‬
‫מרס ‪2008‬‬
‫טאן טוני‬
‫יולי ‪2009‬‬
‫חישוב יציב של מערכים גיאומטריים ודיאגרמות וורונוי של עקומים‬
‫ומשטחים חופשיים‬
‫אוטומטים עם חלוקים עבור שפות נתונים‪ :‬הפרדה‪ ,‬כריעות ואי‪-‬כריעות‬
‫טורק חביאר‬
‫יוני ‪2015‬‬
‫נושאים במודלים מבוססי דלילות ושימושיהם‬
‫טל עדו‬
‫ינואר ‪2009‬‬
‫צפינה וחסמים לאילוצים דו‪-‬ממדיים‬
‫טליאנסקי רומן‬
‫יולי ‪2014‬‬
‫טרייסטר ערן‬
‫נובמבר ‪2014‬‬
‫יגר‪-‬לוטם אסתי‬
‫ינואר ‪2005‬‬
‫סיבוכיות מדגם ללמידת שרשראות מרקוב‬
‫שיטות רב‪-‬סריג אלגבריות אדפטיביות מבוססות אגרגציה לפתרון‬
‫מערכות לינאריות דלילות‬
‫אנליזה חישובית של רשתות המשלבות בקרת שעתוק‬
‫ואינטראקציות בין חלבונים‬
‫ידגר אברהם‬
‫אפריל ‪2010‬‬
‫גישות חדשות לבדיקת מודל ולהפשטה ועידון תלת ערכיים‬
‫ידגר גלה‬
‫יולי ‪2012‬‬
‫ניהול מטמון רב‪-‬שכבתי בעזרת רמזים מהאפליקציה‬
‫יהלום אורלי‬
‫יורב קרן‬
‫נובמבר ‪2008‬‬
‫יולי ‪2000‬‬
‫נושאים בבדיקת תכונות במודלים עם פרמטר מאסיבי‬
‫ניצול מבניות באימות אוטומטי‬
‫ישי יובל‬
‫ינואר ‪2000‬‬
‫אקראיות מתואמת וחישובים פרטיים‬
‫כהן טל‬
‫פברואר ‪2007‬‬
‫שימוש בפיתוח תוכנה מונחה‪-‬אספקטים במערכות שכבת‪-‬ביניים‬
‫כהן מאיר‬
‫יולי ‪2015‬‬
‫התבוננות במתבוננים‪ :‬ניתוח הקשר חברתי בעזרת ראייה ממוחשבת‬
‫כהן רמי‬
‫ינואר ‪2008‬‬
‫כץ אמיליה‬
‫כרמלי יניב‬
‫לביא גל‬
‫אפריל ‪2011‬‬
‫מרס ‪2015‬‬
‫מרס ‪2013‬‬
‫המבנה הטופולוגי של האינטרנט‪ :‬מתהליך הגילוי ועד‬
‫לתמונה האמתית‬
‫ניתוח וזיהוי אינטראקציות בין אספקטים‬
‫על באגים וצפנים‪ :‬שיטות חדשות בקריפטאנליזה‬
‫הבנת מאורעות בוידאו‬
‫לוי זהר‬
‫יולי ‪2013‬‬
‫שיטות לעיבוד בסיסי נתונים תלת‪-‬ממדיים נפחיים ופוליהדרליים‬
‫לוי תמיר‬
‫אוקטובר ‪2011‬‬
‫לוין אניה‬
‫פברואר ‪2012‬‬
‫לוין רועי‬
‫לייבוביץ לימור‬
‫ספטמבר ‪2013‬‬
‫יוני ‪2014‬‬
‫על רשתות המיזוג‬
‫סכימות לניהול נדידת משתמשים לצורך שיפור ביצועי ‪ tcp‬ברשתות‬
‫אלחוטיות‬
‫חיפושי מסלולים גיאוגרפיים‬
‫הערכה סטטיסטית של העשרה ברשימות מדורגות ‪ -‬אלגוריתמים‬
‫‪36‬‬
‫רועי פרידמן‬
‫עירד יבנה‬
‫אורנה גרימברג‪,‬‬
‫אסף שוסטר‬
‫איל קושלביץ‬
‫חגית עטיה‬
‫אמיר שפילקה‬
‫אסף שוסטר‬
‫אמיר שפילקה‪,‬‬
‫ספי נאור‬
‫אלדר פישר‬
‫ארנה גרימברג‬
‫רועי פרידמן‬
‫רן אל‪-‬יניב‬
‫ברקת גיל‪,‬‬
‫גוטסמן חיים‬
‫דן גייגר‬
‫דן גייגר‬
‫טובי עציון‬
‫יורם ברעם‬
‫יפים דיניץ‪,‬‬
‫שמעון אבן‪,‬‬
‫עמי ליטמן‬
‫יוסי גיל‬
‫רועי פרידמן‬
‫חגית עטיה‬
‫אלי ביהם‬
‫ספי נאור‪,‬‬
‫ניב בוכבינדר‬
‫גרשון אלבר‬
‫מיכאל קמינסקי‬
‫עירד יבנה‪,‬‬
‫מיכאל אלעד‬
‫רוני רוט‪,‬‬
‫טובי עציון‬
‫אלון איתי‬
‫עירד יבנה‬
‫רון פינטר‪,‬‬
‫חנה מרגלית‬
‫אסף שוסטר‪,‬‬
‫אורנה גרימברג‬
‫אסף שוסטר‪,‬‬
‫מיכאל פקטור‬
‫אלדר פישר‬
‫אורנה גרימברג‬
‫איל קושלביץ‪,‬‬
‫הוגו קרבצ'יק‬
‫יוסי גיל‬
‫אהוד ריבלין‪,‬‬
‫אילן שמשוני‬
‫דני רז‬
‫שמואל כ"ץ‬
‫אלי ביהם‬
‫אהוד ריבלין‬
‫חיים גוטסמן‪,‬‬
‫גיל ברקת‬
‫עמי ליטמן‬
‫ראובן כהן‬
‫ירון קנזה‬
‫זהר יכיני‬
‫דוקטור‬
‫שם‬
‫מנחה‬
‫סיום לימודים נושא העבודה‬
‫ויישומים בחיפוש מוטיבים‬
‫עקיבה ויזואלית בהקשר רחב באמצעות שילוב עוקבים ושימוש ברמזים‬
‫ברמה נמוכה‬
‫סוגיות חישוביות במדידת מספר עותקי דנ"א‬
‫ניתוח מבנה הקשרים וניהול מטמון תוצאות החיפושים במנועי חיפוש‬
‫ברשת האינטרנט‬
‫שיטות יעילות להערכת מספר הצמתים המושפעים מאירוע ברשתות‬
‫גדולות מאד‬
‫מנגנונים פנימיים וחיצוניים להרחבת שפות תכנות‬
‫רווח גבוה תמורת מחיר נמוך‪ :‬אלגוריתמי קירוב בגרפים עם משקלים‬
‫בצמתים‬
‫שירות חיפוש תוכן מוכוון צפיפות ברשתות אד‪-‬הוק ניידות‬
‫בעיות תיזמון וסדרות חלקות‬
‫למידת גרפים משאילתות אשר סופרות קשתות‬
‫שירותים הניתנים להרחבה לרשתות תקשורת רחבה דינאמיות‬
‫תבניות פורמליות בתבניות ג'אווה‬
‫בדיקת תכונות וקירובים קומבינאטורים‬
‫מתאמי סכמות מסדר שני‬
‫מודלים סטוכסטיים לשרתי אינטרנט‬
‫תכן וניהול מערכות מבוזרות מורכבות‪ :‬היבטי אופטימיזציה ותורת‬
‫המשחקים‬
‫נושאים בניתוח של תנועה‬
‫שאלות‪ ,‬זמן וממשקי שפה טבעית לבסיסי נתונים עתיים‬
‫הנדסת תעבורה ברשתות מבוססות ‪ IP‬ו‪MPLS-‬‬
‫גנומיקה השוואתית‪ :‬ממיפוי מדויק למיון על‪-‬ידי היפוכים ממושקלים‬
‫ולפילוגנזות מסומנות על‪-‬ידי חזרות‬
‫מורפוזה של צורות לינאריות למקוטעין בעזרת ייצוגים קמורים‬
‫ניווט מבוסס חיישנים המונע על‪-‬ידי מערכות ביולוגיות‬
‫לייכטר עדו‬
‫ספטמבר ‪2008‬‬
‫ליפסון דורון‬
‫אפריל ‪2007‬‬
‫למפל רוני‬
‫פברואר ‪2003‬‬
‫לנדאו אלכסנדר‬
‫דצמבר ‪2009‬‬
‫לנץ קרן‬
‫אפריל ‪2013‬‬
‫מוס אנה‬
‫אוגוסט ‪2001‬‬
‫מורי נעם‬
‫מורן שירי‬
‫מזאווי חנא‬
‫מלמד רועי‬
‫ממן איתי‬
‫מצליח אריה‬
‫מרעי ענאן‬
‫נוסנסון רונית‬
‫יולי ‪2009‬‬
‫נובמבר ‪2006‬‬
‫נובמבר ‪2011‬‬
‫יולי ‪2006‬‬
‫מרס ‪2012‬‬
‫ספטמבר ‪2008‬‬
‫אוגוסט ‪2008‬‬
‫מאי ‪2005‬‬
‫נהיר אמיר‬
‫ספטמבר ‪2014‬‬
‫ניר טל‬
‫נלקן רן‬
‫נקיבלי גבי‬
‫מאי ‪2007‬‬
‫ספטמבר‪2001‬‬
‫ינואר ‪2008‬‬
‫סוידאן פיראס‬
‫פברואר ‪2006‬‬
‫סורז'סקי ויטלי‬
‫סזבון דידי‬
‫יוני ‪2003‬‬
‫יולי ‪2005‬‬
‫סטרולוביץ עומר‬
‫מרס ‪2013‬‬
‫שרשראות איבוד מידע ושיתוף סוד שברי‬
‫סנדלר רומן‬
‫ספירה אלון‬
‫אוקטובר ‪2010‬‬
‫ספטמבר ‪2006‬‬
‫ניתוח מסנני ‪ gabor‬להפרדת טקסטורות‬
‫התפתחות גיאומטרית של תמונות על משטחים פרמטריים‬
‫סקלוסוב גבריאל‬
‫דצמבר ‪2007‬‬
‫בעיות ניתוב ותזמון ברשתות תקשורת‬
‫סקצ'ק ויטלי‬
‫דצמבר ‪2006‬‬
‫צפנים בעל ייצוג דליל‪ :‬בניות וחסמים‬
‫עבוד אמיר‬
‫דצמבר ‪2012‬‬
‫ניטור פונקציות כלליות במערכות מבוזרות עם תקשורת מינימלית‬
‫עילם תמר‬
‫אוקטובר ‪2000‬‬
‫יחסי גומלין בין עלות לאיכות ברשתות תקשורת‬
‫מיכאל לינדנבאום‬
‫זהר יכיני‬
‫שלמה מורן‬
‫ראובן כהן‬
‫יוסי גיל‬
‫ספי נאור‪,‬‬
‫יובל רבני‬
‫רועי פרידמן‬
‫עמי ליטמן‬
‫נאדר בשותי‬
‫עידית קידר‬
‫יוסי גיל‬
‫אלדר פישר‬
‫אביגדור גל‬
‫חגית עטיה‬
‫דני רז‪,‬‬
‫אריאל אורדע‬
‫אלפרד ברוקשטיין‬
‫נסים פרנסיז‬
‫ראובן כהן‬
‫רון פינטר‬
‫חיים גוטסמן‬
‫אהוד ריבלין‬
‫ישי יובל‪,‬‬
‫קושלביץ איל‬
‫מיכאל לינדנבאום‬
‫רון קימל‬
‫ספי נאור‪,‬‬
‫דני רז‪,‬‬
‫עדי רוזן‬
‫רוני רוט‬
‫אסף שוסטר‪,‬‬
‫דני קרן‬
‫שלמה מורן‪,‬‬
‫שמואל זקס‬
‫שי בן‪-‬דוד‬
‫אסף שוסטר‪,‬‬
‫דן צפריר‬
‫עירון נדב‬
‫ינואר ‪2001‬‬
‫למידה חישובית במודלים לסביבה רועשת‬
‫עמית נדב‬
‫ספטמבר ‪2014‬‬
‫הורדת התקורה של וירטואליזציה‬
‫פורן אריה‬
‫נובמבר‪2001‬‬
‫אלגוריתמים אופרטיביים חסרי המתנה למערכות אסינכרוניות עם זיכרון‬
‫משותף‬
‫חגית עטיה‬
‫פורן רועי‬
‫ינואר ‪2014‬‬
‫נושאים באופטימיזציה וחקירה של צורות‬
‫פז הראל‬
‫יולי ‪2006‬‬
‫ניהול זיכרון יעיל לשרתים‬
‫פינקלשטיין לב‬
‫יוני ‪2005‬‬
‫תזמון לא מקוון של אלגוריתמים ברי פסיקה‬
‫פישלזון מעין‬
‫פלשטיין איל‬
‫דצמבר ‪2004‬‬
‫אוגוסט ‪2002‬‬
‫חישוב יעיל של הקשרים גנטיים עבור עצי משפחה כלליים‬
‫ניתוב בר הרחבה ברשתות ‪ ATM‬היררכיות‬
‫פסקין ענת‬
‫דצמבר ‪2012‬‬
‫חישוב בטוח במינימום אינטראקציה‬
‫פצ'יוני דמיטרי‬
‫מרס ‪2009‬‬
‫פרוינד ארי‬
‫פברואר ‪2003‬‬
‫פרוטר מתן‬
‫אפריל ‪2011‬‬
‫תיאוריה ומעשה בלמידה טרנסדוקטיבית‬
‫אלגוריתמי קירוב מקוונים ובלתי מקוונים לבעיות שונות של הקצאת‬
‫משאבים ותזמונם ולבעיית החתך הרב‪-‬כיווני‬
‫עיבוד רצפים של תמונות ללא שערוך תנועה‬
‫חיים גוטסמן‪,‬‬
‫גרשון אלבר‬
‫ארז פטרנק‪,‬‬
‫הלל קולודנר‬
‫שאול מרקוביץ'‪,‬‬
‫אהוד ריבלין‬
‫דן גייגר‬
‫ראובן כהן‬
‫יובל ישי‪,‬‬
‫איל קושלביץ‬
‫רן אל‪-‬יניב‬
‫‪37‬‬
‫ספי נאור‬
‫מיכאל אלעד‬
‫דוקטור‬
‫שם‬
‫מנחה‬
‫סיום לימודים נושא העבודה‬
‫פרידמן אריק‬
‫פרישמן יניב‬
‫צבי נגה‬
‫צ'וזוי יוליה‬
‫ציבין יואב‬
‫צמח תמר‬
‫צנזור קרן‬
‫קוגן אלכס‬
‫קוטק תומר‬
‫מרס‪2011‬‬
‫ינואר ‪2009‬‬
‫ספטמבר ‪2014‬‬
‫יולי ‪2004‬‬
‫אפריל ‪2004‬‬
‫ינואר ‪2008‬‬
‫ספטמבר ‪2010‬‬
‫אוקטובר ‪2012‬‬
‫יולי ‪2012‬‬
‫קונופניקי דוד‬
‫נובמבר ‪2001‬‬
‫קופרשטוק אהרן‬
‫קורן יאיר‬
‫קליאוט גבי‬
‫קניגסברג דן‬
‫אוקטובר ‪2000‬‬
‫יולי ‪2007‬‬
‫מרס ‪2009‬‬
‫יולי ‪2007‬‬
‫כריית מידע משמרת פרטיות‬
‫שיטות שיכון גרפים לויזואליזציה של מידע‬
‫ישומי קומבינטוריקה אדיטיבית בתורת הסיבוכיות‬
‫קושי של קירוב ומחלקות קירוב חדשות‬
‫אלגוריתמים יעילים לסביבת זמן הריצה של תוכניות מונחות עצמים‬
‫חקירה של זרימות לא הומוגניות המושפעות מכוחות סיבוב וכובד‬
‫שיטות הסתברותיות בחישוב מבוזר‬
‫שימוש יעיל במספר ממשקי רדיו ברשתות אלחוטיות‬
‫גדירות של פונקציות קומבינטוריות‬
‫אילוף ה‪ :WEB-‬שאילתות‪ ,‬אינטגרציה‪ ,‬ואפליקציות מתקדמות למסחר‬
‫אלקטרוני‬
‫שיכונים משופרים של רשתות חיבורים‬
‫שיטות מרובות סקלה לעיבוד תמונות‬
‫שירותי תווכה הסתברותיים ברשתות אד‪-‬הוק אלחוטיות‬
‫קלסיות וקוונטיות בעיבוד אינפורמציה קוונטית‬
‫קניזו יוסף חי‬
‫פברואר ‪2014‬‬
‫החלטות מהירות בהתקני רשת‬
‫קרני צחי‬
‫ספטמבר ‪2004‬‬
‫קרנין זהר‬
‫פברואר ‪2012‬‬
‫רביב דן‬
‫דצמבר ‪2012‬‬
‫עיבודים גיאומטריים של גופים תלת‪-‬ממדיים באמצעות שיטות‬
‫ספקטראליות‬
‫דה‪-‬רנדומיזציה של בעיות אלגבריות וגיאומטריות בתיאוריית מדעי‬
‫המחשב‬
‫שמורות מטריות של משטחים גמישים‬
‫שיטות קומבינטוריות ושיטות מבוססות תכנון לינארי לפיתוח אלגוריתי‬
‫קירוב‬
‫ללמוד לחזות את העתיד בעזרת הדינמיקה והידע ברשת האינטרנט‬
‫מודלים דלילים של אנליזה וסינתזה בעיבוד תמונה‬
‫אלגוריתמים להתאמת גרפים מתויגים עם יישומים לביולוגיה מערכתית‬
‫חסמים תחתונים ותוצאות מבניות בבדיקת תכונות של מבנים‬
‫קומבינטוריים צפופים‬
‫מודלים ושיטות לאפליקציות אינטרנט מתקדמות ולאוטומציה ברשתות‬
‫חברתיות‬
‫על פרמטריזציות טבעיות של מרחבי תנועה ומבנה‬
‫רשתות בייסיאניות‪ :‬בחירת מודלים ושימושים‬
‫אסטרטגיות בפענוח קודים אלגבריים לתיקון שגיאות‬
‫רביץ דרור‬
‫נובמבר ‪2003‬‬
‫רדינסקי קירה‬
‫רובינשטיין רן‬
‫רוכלנקו אולג‬
‫מרס ‪2013‬‬
‫פברואר ‪2012‬‬
‫ינואר ‪2008‬‬
‫רוזנברג איל‬
‫יוני ‪2012‬‬
‫רונן רועי‬
‫נובמבר ‪2012‬‬
‫רוסמן גיא‬
‫רוסקוב דמיטרי‬
‫רוקנשטיין גיתית ז"ל‬
‫ינואר ‪2014‬‬
‫יוני ‪2004‬‬
‫ינואר ‪2002‬‬
‫רסמריצה שטפן‬
‫יוני ‪2003‬‬
‫גישת רב סוכן לבקרת מערכות מרובות רובוטים‬
‫רסקין ליאוניד‬
‫אוקטובר ‪2010‬‬
‫הורדת ממד לצורך עקיבה וניתוח אינטראקציות בין בני אדם במרחב‬
‫תלת ממדי‬
‫שגיא גיא‬
‫יולי ‪2012‬‬
‫שיטות גיאומטריות לעיבוד וניטור של מידע גדול ומבוזר‬
‫שגין קונסטנטין‬
‫שוהם בוכבינדר שרון‬
‫ספטמבר ‪2009‬‬
‫ינואר ‪2009‬‬
‫ביצוע של תוכניות ג'אווה על מספר רב של תחנות עבודה לא ייעודיות‬
‫אבסטרקציה‪-‬עידון ומודולריות בבדיקת מודל של תחשי ב‪-‬מיו‬
‫שולדאה אוקטביאן‬
‫יולי ‪2006‬‬
‫הסק פונקציונלי בניתוח תמונות‬
‫שוורץ משה‬
‫שוורץ רועי‬
‫אפריל ‪2004‬‬
‫ינואר ‪2004‬‬
‫ריצופים‪ ,‬אנטיקודים‪ ,‬וקידוד רב‪-‬ממדי‬
‫שיכונים מעגליים של גרפים‬
‫שטוק יוסי‬
‫דצמבר ‪2012‬‬
‫אלגוריתמים אדפטיביים לשחזור תמונה בטומוגרפיה ממוחשבת‬
‫שטיינפלד ישראל‬
‫דצמבר ‪2013‬‬
‫שיין שגיא‬
‫אפריל ‪2006‬‬
‫שיכמן מרסלו‬
‫שלום מרדכי‬
‫יוני ‪2003‬‬
‫מרס ‪2006‬‬
‫ניתוח נתונים ממחקרים המשלבים סוגים שונים של מדידות כלל גנומיות‬
‫פונקציות בשלושה משתנים בגרפיקה ממוחשבת‪ ,‬מידול גיאומטרי‬
‫ודימות רפואי‬
‫תמיכה בשפה ובהוכחות להלבשות ואספקטים‬
‫בעיות תכנון אופטימלי ברשתות אופטיות‬
‫שלם מירית‬
‫אפריל ‪2013‬‬
‫שאילתות חיפוש מורכבות במאגרי מידע הטרוגניים‬
‫שניר שגיא‬
‫ספטמבר ‪2004‬‬
‫שרפמן יצחק צחי‬
‫תמיר תמר‬
‫תמנת שחר‬
‫ינואר ‪2009‬‬
‫ספטמבר ‪2001‬‬
‫יולי ‪2015‬‬
‫נושאים חישוביים בשחזור עצים פילוגנטיים – פתרונות אנליטיים לנראות‬
‫מרבית וצביעה קמורה‬
‫גישה גיאומטרית לזיהוי תכונות גלובליות מעל מידע מבוזר‬
‫בעיות הקצאת משאבים עם אילוצי סוגים‬
‫מבני נתונים מקביליים יעילים‬
‫‪38‬‬
‫אסף שוסטר‬
‫איילת טל‬
‫אלי בן‪-‬ששון‬
‫ספי נאור‬
‫יוסי גיל‬
‫מריוס אונגריש‬
‫הדס שכנאי‬
‫רועי פרידמן‬
‫יוהן מקובסקי‬
‫עודד שמואלי‬
‫שמעון אבן‬
‫עירד יבנה‬
‫רועי פרידמן‬
‫טל מור‬
‫יצחק קסלסי‪,‬‬
‫דוד חי‬
‫חיים גוסטמן‬
‫אמיר שפילקה‬
‫רון קימל‬
‫ראובן בר‪-‬יהודה‬
‫שאול מרקוביץ‬
‫מיכאל אלעד‬
‫רון פינטר‬
‫אלדר פישר‬
‫עודד שמואלי‬
‫רון קימל‬
‫דן גייגר‬
‫רוני רוט‬
‫מיכאל היימן‪,‬‬
‫אהוד ריבלין‬
‫מיכאל לינדנבאום‪,‬‬
‫מיכאל רודז'סקי‬
‫אסף שוסטר‪,‬‬
‫דני קרן‬
‫אסף שוסטר‬
‫אורנה גרימברג‬
‫גרשון אלבר‪,‬‬
‫אהוד ריבלין‬
‫טובי עציון‬
‫ספי נאור‬
‫אלעד מיכאל‪,‬‬
‫ציבולבסקי מיכאל‬
‫זוהר יכיני‬
‫גרשון אלבר‬
‫שמואל כ"ץ‬
‫שמואל זקס‬
‫אסף שוסטר‪,‬‬
‫זיו בר‪-‬יוסף‬
‫בני שור‬
‫אסף שוסטר‬
‫הדס שכנאי‬
‫ארז פטרנק‬
‫הפקולטה‬
‫למדעי המחשב‬
‫הטכניון‬
‫קטלוג תארים מתקדמים‪ ,‬תשע"ה ‪ ,201539-2014‬הפקולטה למדעי המחשב‪ ,‬הטכניון‬
‫‪cs.technion.ac.il‬‬