יועץ לתהליכי רכש במועצה המקומית קדימה צורן

Transcription

יועץ לתהליכי רכש במועצה המקומית קדימה צורן
‫יועץ לתהליכי רכש במועצה המקומית קדימה צורן‬
‫ייעוד‬
‫סיוע בשיפור תהליכי הרכש והקניינות במועצה‪ ,‬הוזלת עלויות תוך שיפור התמורה המתקבלת‪.‬‬
‫תחומי האחריות‬
‫‪ .1‬הרחבת ספר הספקים להתקשרויות בפטור ממכרז ובמכרזי זוטא‪.‬‬
‫‪ .2‬הרחבת מגוון הספקים הפונים למכרזי המועצה ( איתור‪ ,‬פניה יזומה)‪.‬‬
‫‪ .3‬איסוף וריכוז חו"ד מלקוחות קודמים ומעבודות שבוצעו ע"י ספקים‪.‬‬
‫‪ .4‬ניהול מו"מ עם ספקים וקבלנים‪.‬‬
‫‪ .5‬ביצוע הערכת ספקים וקבלנים‪ ,‬לפני ההתקשרות‪ ,‬במהלכה ולאחר ביצוע העבודה‪.‬‬
‫מאפייני העבודה‬
‫‪ .1‬יכולת ניהול מו"מ עם ספקים וקבלנים‪.‬‬
‫‪ .2‬העבודה דורשת סדר‪ ,‬ארגון ודיוק בפרטים‪.‬‬
‫‪ .3‬יכולת עבודה מול גורמי המועצה‪.‬‬
‫כפיפות‬
‫למנכ"ל המועצה‬
‫תנאים מקדימים‬
‫‪ .1‬השכלה – תואר אקדמי‪.‬‬
‫‪ .2‬עדיפות להכרות וניסיון עבודה עם רשויות מקומיות‪.‬‬
‫‪ .3‬הכרת תוכנות ‪ office‬ושליטה מלאה באקסל‬
‫‪ .4‬נסיון מקצועי מוכח של ‪ 3‬שנים לפחות בתחום רכש‪ ,‬אמרכלות ‪,‬לוגיסטיקה קניינות‪.‬‬
‫‪ .5‬נסיון מקצועי בניהול מו"מ עם ספקים‪.‬‬
‫אופן ההתקשרות המוצעת‬
‫‪ .1‬ההתקשרות תהייה כקבלן עצמאי על בסיס שעות עבודה בחודש לפי תעריף שעתי‪.‬‬
‫הגשת הצעות‬
‫המציע יצרף להצעתו קורות חיים ‪ /‬פרופיל חברה ואת האסמכתאות הנדרשות בהתאם למפורט לעיל‪ ,‬כמו‬
‫גם רשימה של אנשי קשר ברשויות המקומיות ובארגונים שבם ‪ /‬עבורם הוא ביצע עבודות רלוונטיות (תוך‬
‫ציון פרטים לגבי כל עבודה ‪ /‬עבודות שנעשו בכל רשות ‪ /‬ארגון)‪.‬‬
‫המציע יצרף מסמכי התאגדות לצורך הגדרתו כספק במערכת הרכש של המועצה‪ ,‬ככל שתוזמן ממנו‬
‫עבודה‪.‬‬
‫המציע יציג את המתודולוגיה‪ ,‬את תוכנית העבודה והתהליכים שהוא מציע לבצע עבור המועצה בהתאם‬
‫להגדרות תחומי האחריות המופיעים לעיל‪ .‬ככל שהמציע מתמחה בתחומים מסוימים ויכול להבטיח‬
‫הצלחה בפרויקט ‪ /‬פרויקטים ראשונים‪ ,‬הוא מוזמן לציין אותם בהצעתו‪ ,‬והמועצה תשקול את האפשרות‬
‫לבצע התקשרות ראשונה עבור אותם פרויקטים או חלק מהם‪.‬‬
‫הצעות יש להעביר לידי מר רני פינצי לדוא"ל – ‪ [email protected]‬או לידי מר שמיל בצלאל‬
‫‪ [email protected]‬עד ליום ‪10.4.2014‬‬
‫‪ -9999‬יועץ לתהליכי רכש‬

Similar documents