קול קורא " ושירות ס"ותמ נגישות מורשי " להקמת מאגר מומחים בתחום

Transcription

קול קורא " ושירות ס"ותמ נגישות מורשי " להקמת מאגר מומחים בתחום
‫‪91043‬‬
‫קול קורא‬
‫להקמת מאגר מומחים בתחום יעוץ "מורשי נגישות מתו"ס ושירות "‬
‫חב' יפה נוף מבקשת להקים מאגר מומחים בתחום " מורשי נגישות מתו"ס ושירות " בשלבי‬
‫הפרויקט השונים ( תכנון וביצוע )‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי גם מומחים העובדים כיום עבור חב' יפה נוף בתחום מורשי נגישות בתחומים‬
‫נושא קול קורא זה‪ ,‬מחויבים בהגשת הצעה על מנת להיכלל במאגר מחדש‪ ,‬שאם לא כן ייגרעו‬
‫מהמאגר‪.‬‬
‫לאחר הקמת המאגר ולצורך קבלת השירותים‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬תפנה חב' יפה נוף אל‬
‫אחד או יותר מהמומחים לצורך הזמנת עבודה‪.‬‬
‫התמורה עבור השירותים המפורטים מעלה תהיה כדלקמן‪:‬‬
‫התמורה עבור הייעוץ תהא על בסיס תעריפי החברה הרלוונטיים במועד ההתקשרות ‪.‬‬
‫תנאי הסף לבחינת ההצעות לכניסה למאגר‬
‫המאגר מומחים של יפה נוף יחולקו לשתי הקבוצות הבאות על פי אמות המידה הבאות ‪:‬‬
‫‪ .1‬אמות המידה הנדרשות בפרויקטים בהיקף של עד ‪ 02‬מש"ח ( עלות ביצוע לפרויקט‬
‫בודד) ‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫המציע יהיה בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בפקולטות להנדסה‬
‫אזרחית ‪ /‬אדריכלות ‪ /‬הנדסאי בנין ‪ /‬הנדסאי אדריכלות‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫המציע יהיה בעל ניסיון מצטבר של ‪ 2‬שנים לפחות‪ ,‬בתקופות התקשרות של שנה‬
‫רציפה לפחות במתן שירותי יעוץ בנושא נגישות לפרויקטים השונים‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫המציע יהיה בעל ניסיון מצטבר של ‪ 2‬שנים לפחות‪ ,‬במתן שירותים של מורשה נגישות‬
‫מתו"ס ו‪/‬או שרות למבנים ציבורים‪.‬‬
‫מובהר בזאת כי הדרישות המפורטות לעייל יחולו באופן פרטני על כל מורשה‬
‫נגישות אשר יעבוד בפרויקטים של חברת יפה נוף‪.‬‬
‫‪ .0‬המציעים רשאים לצרף הוכחות על ביצוע קורסים במוסדות אקדמאיים מוכרים ו‪/‬או‬
‫רשימת עובדים‪ ,‬המתמחים לתחומים הנדרשים‪:‬‬
‫צירוף מסמכים אלו יהיה יתרון בבחירת הספק לאחר הכנסתו למאגר‪.‬‬
‫טלפון רב קווי‪ ,071-7000000 :‬פקס‪071-7000004-5 .‬‬
‫רח' ביאליק ‪ ,9‬קומה ‪ ,0‬חיפה ‪99443‬‬
‫‪91043‬‬
‫‪ .3‬יש לצרף את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬דיפלומה על סיום תואר‬
‫‪ ‬תעודת רישום בפנקס המהנדסים ‪ /‬אדריכלים ‪ /‬הנדסיים‪.‬‬
‫‪ ‬רישיון מורשה נגישות מתו"ס – שרות בתוקף‬
‫‪ ‬רשימת הפרויקטים שבוצעו על ידי המציע והמלצות הרלוונטיות‪.‬‬
‫‪ ‬אישור בתוקף על ניכוי מס במקור‪.‬‬
‫‪ ‬אישור בתוקף על ניהול ספרים‪.‬‬
‫‪ ‬אישור מרשם החברות או תעודת עוסק מורשה‪.‬‬
‫‪ ‬פרופיל עסק‪.‬‬
‫‪ ‬קו"ח של העובדים המקצועיים‪ ,‬כולל טבלה מרכזת (במידה ויש)‪.‬‬
‫‪ ‬תעודות הסמכה מתאימות כאמור בסעיף ‪( 3‬במידה ויש)‪.‬‬
‫‪ .4‬זמינות לביצוע הפרויקטים המבוצעים במטרופולין חיפה‪.‬‬
‫מובהר כי מדובר בתהליך בלבד באמצעותו תבחר חב' יפה נוף את נותני השירותים נשוא קול‬
‫קורא זה שיהיו חלק מהמאגר‪.‬‬
‫מציעים העונים על כל תנאי הסף ואשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של חב' יפה נוף יימצאו‬
‫מתאימים יצורפו למאגרי המומחים‪.‬‬
‫ההצעות תיבחנה על פי נהלי החברה וסדרי עדיפויות מקצועיים‪ .‬כאשר מובהר כי חב' יפה נוף‬
‫אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫ההצעות כולל הנספחים הרלוונטיים יוגשו לגב' ענת בלום‪ ,‬במשרדי חב' יפה נוף‪ ,‬קומה שמונה‪ ,‬רח'‬
‫ביאליק ‪ ,3‬חיפה‪ ,‬בפקס ‪ 470-777-4440‬או באמצעות פנייה לדוא"ל ‪[email protected]‬‬
‫את ההצעות יש להגיש בכתובת הר"מ עד לתאריך ‪.31/7/14‬‬
‫אבישי כהן‬
‫מנכ"ל‬
‫טלפון רב קווי‪ ,071-7000000 :‬פקס‪071-7000004-5 .‬‬
‫רח' ביאליק ‪ ,9‬קומה ‪ ,0‬חיפה ‪99443‬‬

Similar documents