בקשה לקבלת הצעות ליועץ משפטי/תובע חיצוני ועדה מקומית לתכנון ובניה גלי

Transcription

בקשה לקבלת הצעות ליועץ משפטי/תובע חיצוני ועדה מקומית לתכנון ובניה גלי
‫בקשה לקבלת הצעות ליועץ משפטי‪/‬תובע חיצוני‬
‫ועדה מקומית לתכנון ובניה גליל עליון‬
‫ועדה מקומית לתכנון ובניה גליל עליון מזמינה בזאת עורכי דין להגיש הצעות לייעוץ‬
‫משפטי ותובע חיצוני הממלאים אחר התנאים הקבועים בנוהל מינוי יועץ משפטי ‪70/1‬‬
‫(חוזר מנכ"ל משרד הפנים המפורסם באתר משרד הפנים)‪.‬‬
‫התפקיד כולל‪ :‬יעוץ משפטי שוטף וצמוד‪ ,‬טיפול בהליכי תביעה ואכיפה‪ ,‬ייצוג בהליכים‬
‫מינהלים‪ ,‬אזרחיים‪ ,‬הליכי ערר וכל הליך משפטי או מעין משפטי‪.‬‬
‫פרוט השרות המבוקש וטופס להגשת מועמדות ישלח בדואר‪0‬דוא"ל‪ 0‬פקס‪.‬‬
‫לכל הפונה לוועדה לכתובת‪ :‬וועדה מקומית גליל עליון‪ ,‬דואר נע גליל עליון‪,‬‬
‫מיקוד ‪ ;707////‬פקס ‪ ;/0 1971186‬טלפון ‪;/0 1971616‬‬
‫דוא"ל‪. [email protected] :‬‬
‫את ההצעה יש להגיש באמצעות מילוי הטופס להגשת הצעה לנתינת יעוץ משפטי ושירותי‬
‫תובע חיצוני לועדה המקומית גליל עליון‪ ,‬הנושא את חתימת המציע‪ ,‬בכתב יד‪ ,‬ולצרף את‬
‫טופס הבקשה המפורט לקבלת הצעות לייעוץ משפטי ותובע חיצוני‪ ,‬המצורף לטופס‬
‫ההגשה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה כשהוא חתום בתחתית הדף ע"י המציע‪ .‬הצעה‬
‫שלא תכלול את שני הטפסים כשהם חתומים‪ ,‬תפסל‪.‬‬
‫את ההצעות יש להגיש ידנית בלבד‪ ,‬בתיבת ההצעות במשרדי הוועדה המקומית במתחם‬
‫מועצה אזורית הגליל העליון עד ליום ‪ 6/.6.76‬שעה ‪.70://‬‬
‫אין הועדה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫אלכס שפול‬
‫יו"ר ועדה מקומית לתכנון ובניה גליל עליון‬
‫\‪F:\DanaB‬מכרזים\מכרז יועמש ותובע\יועמש‪-‬תובע‪-‬מועמדות‪.docx‬‬

Similar documents