בקשה להארכת תוקף החלטה / חידוש היתר בניה

Transcription

בקשה להארכת תוקף החלטה / חידוש היתר בניה
‫מועצה אזורית גזר‬
‫‪Gezer regional council‬‬
‫הועדה המקומית לתכנון ובניה גזר‬
‫תאריך‪____________ :‬‬
‫אל‪:‬‬
‫הוועדה המקומית לתכנון ובניה גזר‪.‬‬
‫הנדון‪ :‬בקשה להארכת תוקף החלטה ‪ /‬חידוש היתר בניה‬
‫‪ .1‬הארכת תוקף החלטה‬
‫הוועדה בישיבה מס' ____________ מיום __________ החליטה לאשר את הבקשה להיתר‬
‫שמספרה ____________ בישוב‪ ____________ :‬בגוש‪ ____ :‬חלקה‪ ___ :‬מגרש‪_____ :‬‬
‫מאחר ופג תוקף ההחלטה‪ ,‬אבקש לחדש את ההחלטה מהטעמים הבאים‪:‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫___________________________________________________________________‬
‫‪ .2‬חידוש היתר בניה‬
‫בתאריך ____________ הונפק עבורי היתר בניה מס' ___________ בישוב‪_____________ :‬‬
‫בגוש‪ ________ :‬חלקה‪ ____ :‬מגרש‪._____ :‬‬
‫ההיתר פג תוקפו (חלפה שנה ‪ 3 /‬שנים‬
‫‪ -‬להקיף בעיגול)‬
‫אבקש לחדש את תוקפו של ההיתר למשך שנה ממועד פקיעתו מהטעמים הבאים‪:‬‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫המבקש (בעל ההיתר)‬

Similar documents