תרגיל 2 – להגשה ב

Transcription

תרגיל 2 – להגשה ב
‫פרופ' ערן ישיב‬
‫בית הספר לכלכלה‬
‫סמסטר א' תשע"ו‬
‫אינטגרציה כלכלית ופיננסית‬
‫תרגיל ‪2‬‬
‫יש להגיש התרגיל בתחילת השיעור ב‪ 2-‬דצמבר ‪2015‬‬
‫השאלות מתבססות על שלושה המאמרים הבאים הנמצאים באתר הקורס‪:‬‬
‫‪(Wyplosz): C. Wyplosz (2014): “The Eurozone crisis: A near‐perfect case of mismanagement,” ‬‬
‫‪Journal of Applied Economics, Vol. XXXIII, No. 1 ‬‬
‫‪(BaldwinGiavazzi): “The Eurozone Crisis: A Consensus View of the Causes and a Few Possible ‬‬
‫‪Remedies,” A VoxEU. org eBook, edited by R. Baldwin and F. Giavazzii , 2015. ‬‬
‫‪(GS): Goldman Sachs European Economic Analyst, Issue No. 15/29 July 30, 2015. ‬‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫א'‪-‬ג'‪ :‬קראו עמודים ‪ 2-6‬מ‪ Wyplosz-‬ועמוד ‪ 37‬מ‪ BaldwinGiavazzi-‬‬
‫א‪.‬‬
‫מהי ההסיבה העיקרית שהביאה למשבר החוב הציבורי‪ ,‬לפי ‪ ?Wyplosz‬האם המשבר היה צפוי? האם העיתוי היה‬
‫צפוי? מה‪ ,‬לפי ‪ ,BaldwinGiavazzi‬התניע את המשבר וכיצד?‬
‫ב‪.‬‬
‫מהו המנגנון‪ ,‬לפי ‪ ,Wyplosz‬המקשר בין מלאי גדול של חוב ציבורי לבין משבר חוב ציבורי? התייחסו לתפקידן של‬
‫ציפיות השוק‪ ,‬והשתמשו במונחים "שיווי משקל טוב‪/‬רע" ו"נבואה המגשימה את עצמה"‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מהן‪ ,‬לפי ‪ ,Wyplosz‬ההשלכות של הפרת התנאי ”‪ “no‐bailout‬על היכולת העתידית של אזור היורו להקפיד על‬
‫משמעת פיסקאלית של המדינות השותפות?‬
‫ד‪.‬‬
‫קראו את פרק ‪) 6‬עמודים ‪ (11-12‬ב‪ Wyplosz-‬‬
‫מה דעתו של המחבר על אפשרות כי משברי החוב הציבורי בגוש היורו יחזרו? מה הנימוק שהוא מביא?‬
‫שאלה ‪2‬‬
‫השאלה מתייחסת לעמודים ‪ 24-28‬ב‪ BaldwinGiavazzi‬‬
‫א‪.‬‬
‫תארו את ההבדלים בחשבונות השוטפים של מדינות גוש היורו לפני המשבר‪ .‬אלו מדינות היו לוות ואלו היו מלוות הכי‬
‫בולטות?‬
‫ב‪.‬‬
‫מה הייתה הדעה הרווחת על המצב המתואר בסעיף א' לפני המשבר? מדוע‪ ,‬למעשה‪ ,‬היה המצב בעייתי?‬
‫שאלה ‪ 3‬‬
‫השאלה מתייחסת לעמודים ‪ 19-21‬ו‪ 32-33‬ב‪. BaldwinGiavazzi‬‬
‫א‪ .‬‬
‫מה‪ ,‬לדעתם של המחברים ‪ Giavazzi, Baldwin‬מהווה סיבה עיקרית אמיתית למשבר בגוש היורו? תארו את‬
‫המנגנון‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מהם הגורמים שהעצימו את המשבר בגוש היורו?‬
‫ג‪.‬‬
‫תארו את הדינאמיקה של החזקת החוב הציבורי של מדינות ‪ GIIPS ‬על ידי הבנקים של המדינות החזקות בגוש היורו‬
‫לפני המשבר‪ .‬מדוע‪ ,‬כאשר משבר החוב הציבורי התחיל‪ ,‬לא ניתן היה למתן אותו בדרך הפשוטה של מחיקה חלקית של‬
‫החוב של מדינות הפריפריה?‬
‫ד‪.‬‬
‫האם‪ ,‬לדעתם של המחברים‪ ,‬צעדי המדיניות היו יעילים בתחילת המשבר? מה הייתה נקודת התפנית?‬
‫שאלה ‪4‬‬
‫השאלה מתייחסת למסמך של ‪GS‬‬
‫א‪.‬‬
‫מה הייתה ההשפעה של הנאום של‪ Draghi ‬על השווקים ביולי ‪?2012‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תארו בקצרה את המנגנון של ‪ .OMT‬כיצד הצליח קיומו לשנות את שיווי המשקל בשוק?‬
‫ג‪.‬‬
‫האם הבנק המרכזי של אירופה התחייב לשמור על שלמותו של גוש היורו בכל הדרכים האפשריות? איזה גורם נוסף‬
‫משפיע על הישרדותו של גוש היורו לאורך זמן‪ ,‬פרט לפעולות של הבנק המרכזי?‬