תרגיל 3 – להגשה ב

Transcription

תרגיל 3 – להגשה ב
‫פרופ' ערן ישיב‬
‫בית הספר לכלכלה‬
‫סמסטר א' תשע"ו‬
‫אי‪‬טגרציה כלכלית ופי‪‬סית‬
‫תרגיל ‪3‬‬
‫יש להגיש התרגיל בתחילת השיעור ב‪ 16-‬בדצמבר ‪2015‬‬
‫השאלות מתבססות על שלושה המסמכים הבאים ה‪‬מצאים באתר הקורס‪:‬‬
‫‪(Hardouvelis) : G. Hardouvelis (2015): “Greece & Europe: Beyond the Financial Crisis.” A keynote ‬‬
‫‪address at the Harvard University Center for European Studies. ‬‬
‫‪(GS): Goldman Sachs, European Economics Analyst, Issue No: 15/36, October 15, 2015. ‬‬
‫‪ʺ, ‬האיחוד‬
‫האירופי‬
‫במצב‬
‫קריטי‪.‬‬
‫ייתכן‬
‫מאוד‬
‫משבר‬
‫פי‪‬סי‬
‫‪‬וסףʺ‪(Calcalist):‬‬
‫‪http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L‐3672392,00.html ‬‬
‫‪ ‬‬
‫שאלה ‪(GS) 1‬‬
‫א‪ .‬על סמך עמוד ‪) 3‬קטע אפור(‪ ,‬תארו איך ‪‬יתן לפרק את התוצר למרכיבים של פריון העבודה‪ ,‬שעות עבודה לעובד‪ ,‬שיעור‬
‫התעסוקה‪ ,‬שיעור האוכלוסיה בגיל העבודה‪ ,‬וגודל האוכלוסיה‪ .‬כתבו את ה‪‬וסחה וסמ‪‬ו כל מרכיב‪.‬‬
‫ב‪ .‬בהתייחס למוצג ‪ :3‬השוו‪ ‬בין גוש היורו לבין ארה"ב לפ‪‬י ואחרי המשבר‪ ,‬לפי ההיבטים הבאים‪:‬‬
‫ צמיחת התוצר ל‪‬פש‬‫ פריון העבודה ו‪‬יצולת כוח העבודה )‪.(labor utilization‬‬‫ מהו הגורם העיקרי העומד מאחורי הדי‪‬אמיקה של ‪‬יצולת כוח העבודה באירופה ובארה"ב לפ‪‬י ואחרי המשבר?‬‫שאלה ‪(Calcalist) 2‬‬
‫א‪ .‬מהי הביקורת של שטיי‪‬בריק על חבילות ההצלה שיוון קיבלה לאורך המשבר? מה‪ ,‬לדעתו‪ ,‬הדרך ה‪‬כו‪‬ה לפתור את‬
‫הבעיה של החוב היוו‪‬י?‬
‫ב‪ .‬מהן שתי הגישות העיקריות להתערבות פיסקאלית המקובלות באירופה ובארה"ב? תארו היתרו‪‬ות והחסרו‪‬ות של כל‬
‫גישה‪.‬‬
‫ג‪ .‬מדוע קיבלה גרמ‪‬יה ביקורת חריפה על כך שאילצה את יוון ל‪‬קוט במדי‪‬יות פיסקאלית מרס‪‬ת? איך משפיע ריסון‬
‫פיסקאלי על הכלכלה שבה המכפיל הקיי‪‬סיא‪‬י הי‪‬ו גבוה?‬
‫ד‪ .‬איך‪ ,‬לפי שטיי‪‬בריק‪ ,‬משפיע משבר הפליטים על שיתוף הפעולה בין המדי‪‬ות באירופה? איך זה יכול להשפיע על‬
‫התמריצים של מדי‪‬ות בגוש לעזור ליוון?‬
‫שאלה ‪(Hardouvelis) 3‬‬
‫תארו בקצרה את התפתחות המשבר ביוון ב‪ 2014‬ו‪ .2015-‬האם הכותב סבור שחבילת ההצלה השלישית מבטיחה שהמשבר‬
‫חלף ויוון ‪‬שארת בגוש היורו? מה לדעתו הגורם העיקרי שיקבע את הגורל של יוון? אלו חששות יש לכותב בקשר לגורם‬
‫זה?‬