חוזר - פורום מנהלי רכש ולוגיסטיקה

Transcription

חוזר - פורום מנהלי רכש ולוגיסטיקה
‫מדינת ישראל‬
‫משרד האוצר‬
‫מינהל הרכש הממשלתי‬
‫‪ 06‬אוגוסט ‪0916‬‬
‫כ"ח אב תשע"ד‬
‫רכ‪0916-15191 .‬‬
‫לכבוד‬
‫סמנכ"לים למינהל ומשאבי אנוש במשרדי הממשלה‬
‫מנהלי רכש ולוגיסטיקה במשרדי הממשלה‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬פורום מנהלי רכש – הקמה ורישום‬
‫מינהל הרכש הממשלתי רואה חשיבות רבה בהקמת פורום מנהלי רכש אשר יאפשר מפגש מקצועי אחת לרבעון‬
‫בין הגורמים המקצועיים בממשלה האחראים על תחום הרכש‪.‬‬
‫פורום מנהלי הרכש יאפשר למינהל הרכש הממשלתי ליצור סביבת עבודה משותפת ופורייה ולחזק את הקשר‬
‫השוטף עם משרדי הממשלה ויחידות הסמך‪ .‬כן‪ ,‬יאפשר הפורום לימוד והכרה של אותם נושאים המשותפים לכלל‬
‫המשרדים‪ ,‬כל זאת מתוך כוונה‪ ,‬להתאים את תוכניות העבודה השנתיות לצרכי השטח‪.‬‬
‫הפורום יכלול נציג אחד מכל משרד או יחידת סמך אשר יהיה נוכח במפגשים שיארכו כארבע שעות אחת לרבעון‪.‬‬
‫במהלך הדיונים ידונו נושאים רוחביים שמינהל הרכש מבקש להציג ו‪/‬או להתייעץ עם המשרדים וכן יתקיים שיח‬
‫ודיאלוג עם בעלי התפקידים השונים‪ ,‬על מנת לעמוד על צרכי המשרדים השונים‪ ,‬וללבן סוגיות ודילמות‬
‫מקצועיות משותפות‪.‬‬
‫לשם הקמת רשימת המשתתפים בפורום וזימונם‪ ,‬נבקש כי תעבירו בחוזר‪ ,‬בהתאם לטבלה הרצ"ב‪ ,‬את פרטי‬
‫מנהל הרכש של המשרד ו‪/‬או מי מטעמם בדוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫נודה על שיתוף פעולה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫מירב קדם‬
‫מנהלת מינהל הרכש הממשלתי‬
‫העתק‪:‬‬
‫מר גבי שוחט ‪ -‬סגן בכיר לחשבת הכללית‪ ,‬משרד האוצר‬
‫מילה רוזין ‪ -‬מנהלת תחום מתודולוגיה ‪ ,‬משרד האוצר‬
‫גב' רחלי סלמה ‪ -‬מנהלת תפעול קורסים והדרכה‪ ,‬פמי פרימיום‬
‫כתובת למשלוח מכתבים‪ :‬רחוב קפלן ‪ 1‬ירושלים‪ ,‬ת"ד ‪ 5113‬מיקוד ‪ 0195990‬טלפון‪ 90-6665606 :‬פקס‪90-3603565 :‬‬
‫כתובת משרדינו‪ :‬רחוב נתנאל לורך ‪ 1‬ירושלים‬
‫מינהל הרכש הממשלתי ברשת‪www.mr.gov.il :‬‬
‫חשכ"ל ברשת‪ag.mof.gov.il :‬‬
‫אוצר ברשת‪www.mof.gov.il :‬‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬
‫נספח א' – פרטי בעלי תפקידים – נציגות בפורום מנהלי רכש‬
‫שם המשרד‪ /‬יחידה‪_________________________________ :‬‬
‫שם‬
‫פרטי‬
‫שם‬
‫משפחה‬
‫יחידה‬
‫במשרד‬
‫תפקיד במשרד‬
‫ותק בתפקיד‬
‫שם מנהל ישיר‬
‫טלפון במשרד‬
‫נייד‬
‫דוא"ל‬
‫כתובת למשלוח מכתבים‪ :‬רחוב קפלן ‪ 1‬ירושלים‪ ,‬ת"ד ‪ 5113‬מיקוד ‪ 0195990‬טלפון‪ 90-6665606 :‬פקס‪90-3603565 :‬‬
‫כתובת משרדינו‪ :‬רחוב נתנאל לורך ‪ 1‬ירושלים‬
‫מינהל הרכש הממשלתי ברשת‪www.mr.gov.il :‬‬
‫חשכ"ל ברשת‪ag.mof.gov.il :‬‬
‫אוצר ברשת‪www.mof.gov.il :‬‬
‫שער הממשלה‪www.gov.il :‬‬

Similar documents