רשימת הממונים על ההדרכה

Comments

Transcription

רשימת הממונים על ההדרכה
‫מדינת ישראל‬
‫נציבות שירות המדינה‬
‫הד ‪9002-41‬‬
‫רשימת הממונים על ההדרכה‬
‫משרד‬
‫מנהל אגף בכיר הדרכה השכלה‬
‫ורווחה‬
‫נציבות שירות המדינה‬
‫שם הממונה‬
‫אופיר בניהו‬
‫כתובת‬
‫רחוב קפלן ‪ ,3‬ירושלים‬
‫ת‪.‬ד‪ 37043 .‬ירושלים‪.64370 ,‬‬
‫משרד‬
‫שם הממונה‬
‫כתובת‬
‫אגף המכס ומע"מ‬
‫מינה הרוש‬
‫רחוב בנק ישראל‪ ,‬ירושלים‬
‫אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין‬
‫רמי קויש‬
‫כנפי נשרים ‪ ,5‬ירושלים‬
‫איכות הסביבה‬
‫לאה כורך‬
‫כנפי נשרים ‪ ,5‬ירושלים ‪91061‬‬
‫בתי הדין הרבניים‬
‫רמי כהן‬
‫ת‪.‬ד‪ ,34500 .‬ירושלים ‪91342‬‬
‫האוצר‬
‫סופי עופר‬
‫קפלן ‪ ,1‬ירושלים ‪91131‬‬
‫הבינוי והשיכון‬
‫מישר ריינוס‬
‫שייח ג'ראח‪,‬‬
‫ת‪.‬ד‪18110 .‬‬
‫קרית הממשלה ירושלים ‪91180‬‬
‫טלפון‬
‫פקס‬
‫‪3405440-04‬‬
‫‪3405325-04 050-3405524‬‬
‫טלפון‬
‫‪6663943-02‬‬
‫‪050-6245467‬‬
‫‪6559268-02‬‬
‫‪6559269-02‬‬
‫‪050-6209568‬‬
‫‪02-6553874‬‬
‫‪0506-233305‬‬
‫פקס‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪[email protected]‬‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪6663984-02‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪02-6559534‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪6529866-02‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪050-6229450‬‬
‫‪6582809-02‬‬
‫‪02-6582846‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪5317028-02‬‬
‫‪5317210-02‬‬
‫‪050-6207723‬‬
‫‪02-5317417‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪5847598‬‬
‫‪050-6247053‬‬
‫‪02-5847467‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫משרד‬
‫שם הממונה‬
‫כתובת‬
‫הבריאות‬
‫תמר שני‬
‫רחוב ירמיהו ‪ ,37‬ירושלים‬
‫בטחון פנים‬
‫סוסנה ארובס‬
‫סיגלית‬
‫תמי אלקיים‬
‫ת‪.‬ד‪ 18182 .‬ירושלים ‪91181‬‬
‫החקלאות ופיתוח הכפר‬
‫הטלויזיה החינוכית הישראלית‬
‫רותי משבץ‬
‫הקריה החקלאית בית דגן‬
‫ת‪.‬ד‪ 30 .‬מיקוד ‪50250‬‬
‫אילן ישראל ‪-‬‬
‫קלאוזנר ‪14‬‬
‫רמת אביב ‪69011‬‬
‫טלפון‬
‫‪050-6242302‬‬
‫‪02-5080000‬‬
‫‪02-5081117‬‬
‫‪050-6272080‬‬
‫‪02-5428166‬‬
‫‪9485455-03‬‬
‫‪03-9485457‬‬
‫‪050-6241715‬‬
‫‪6466621-03‬‬
‫‪03-6466666‬‬
‫‪236546-056‬‬
‫‪6466204-03‬‬
‫פקס‬
‫אין פקס‬
‫‪02-5418090‬‬
‫‪03-9485357‬‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪6466780-03‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪6592267-02‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪02-5685208‬‬
‫‪050-6232377‬‬
‫‪02-5685106‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪02-5316173‬‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‬
‫גלית בן‪-‬אהרון‬
‫המדפיס הממשלתי‬
‫סויסה אסתי‬
‫רח' כנפי נשרים ‪ ,66‬ירושלים‬
‫למשלוח דואר – הקריה רוממה‬
‫ת‪.‬ד‪ 13015 .‬ירושלים ‪91130‬‬
‫מרים החשמונאית ‪1‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 10084 .‬ירושלים ‪91100‬‬
‫המכון הגיאולוגי‬
‫ענבל אוחנה‬
‫מלכי ישראל ‪ ,30‬ירושלים ‪95501‬‬
‫‪02 5316157‬‬
‫‪050-6234517‬‬
‫המרכז למיפוי ישראל‬
‫רחל פיסם‬
‫רח' לינקולן ‪ ,1‬ת‪.‬ד‪ ,14171.‬תל‪-‬‬
‫אביב ‪65220‬‬
‫המשפטים‬
‫אורי סויסה‬
‫רחוב צ'לאח – אדין ‪ ,29‬ירושלים‬
‫‪91010‬‬
‫‪03-6231951‬‬
‫‪03-6231931‬‬
‫‪6221413-050‬‬
‫‪02-5419668‬‬
‫‪216216-056‬‬
‫‪02– 6592250‬‬
‫‪050-6235414‬‬
‫‪03-5620988‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪02-6467022‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫כתובת‬
‫טלפון‬
‫משרד‬
‫שם הממונה‬
‫הנהלת בתי המשפט‬
‫עופר לוי‬
‫רחוב בית הדפוס ‪ ,20‬גבעת שאול‬
‫ירושלים – עופר‬
‫הפנים‬
‫איילת שאשא‬
‫שלומציון המלכה ‪ ,1‬בנין ג'נרלי‪,‬‬
‫ירושלים‬
‫מסילת ישרים ‪ ,6‬ירושלים‬
‫‪02-6546498‬‬
‫שלוחה ‪481‬‬
‫שלוחה ‪483‬‬
‫‪050-6256859‬‬
‫‪02-6293324‬‬
‫‪050-6204815‬‬
‫רשות אוכלוסין ‪ ,‬הגירה ומעברי גבול‬
‫אורטל הרצוג‬
‫‪20-0084902‬‬
‫‪20-0054922‬‬
‫‪292-0024926‬‬
‫הרווחה והשירותים החברתיים‬
‫אלון גליקמן‬
‫רשות ההגבלים העסקיים‬
‫תמר נירים‬
‫רחוב ירמיהו ‪ ,39‬מגדלי הבירה‬
‫ת‪.‬ד‪ 1260 .‬ירושלים ‪91012‬‬
‫עם ועולמו ‪ ,4‬ירושלים‬
‫רשות לשירותים ציבוריים – חשמל‬
‫אילוז טליה‬
‫ת‪.‬ד‪ ,1296 .‬ירושלים ‪91012‬‬
‫הרבנות הראשית‬
‫שושי כהן‬
‫ירמיהו ‪ 80‬ירושלים ‪91360‬‬
‫השירות המטאורולוגי‬
‫עמית סביר‬
‫ת‪.‬ד‪ ,25 .‬בית דגן ‪50200‬‬
‫‪5085740‬‬
‫‪6223387-050‬‬
‫‪5458500‬‬
‫‪050-622152‬‬
‫‪6217106-02‬‬
‫‪050-6234562‬‬
‫‪5313120-02‬‬
‫‪6221710-050‬‬
‫‪03-9403102‬‬
‫‪050-8183859‬‬
‫התחבורה‪ ,‬התשתיות הלאומיות‬
‫והבטיחות בדרכים‬
‫פנינה פישר‪-‬ערמון‬
‫רחוב בנק ישראל ‪ ,5‬ירושלים‬
‫ת‪.‬ד‪867 .‬‬
‫התיירות‬
‫דלפין זרביב‬
‫בנק ישראל ‪ ,5‬ירושלים‬
‫הכלכלה (תמ"ת)‬
‫מיכל זמיר‬
‫בנק ישראל ‪ ,5‬ירושלים‬
‫‪6663224-02‬‬
‫‪6663227-02‬‬
‫‪050-6212380‬‬
‫‪02-6664284‬‬
‫‪6664282-02‬‬
‫‪214026-0506‬‬
‫‪6662186-02‬‬
‫‪6240038-050‬‬
‫‪050-6240041‬‬
‫פקס‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪02-6546484‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪02-6293334‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪6294705‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪02-6512407‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪6217122-02‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪5377894-02‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪03-9604065‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪6663332-02‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪6664416-02‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪02-6662948‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫משרד‬
‫שם הממונה‬
‫כתובת‬
‫התשתיות הלאומיות‪ ,‬האנרגיה‬
‫והמים‬
‫שוש עובדיה‬
‫יפו ‪ ,216‬ת‪.‬ד‪ 36148 .‬ירושלים‬
‫‪91130‬‬
‫וא"א – ועדה לאנרגיה אטומית‬
‫רונית שוהם‬
‫ת‪.‬ד‪ ,7061 .‬תל‪-‬אביב‪61070 ,‬‬
‫מבקר המדינה‬
‫נעמי אברהם‬
‫הארבעה ‪ 19‬ת‪.‬ד‪7024 .‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪61070‬‬
‫טובה יהושע – ירושלים‬
‫מעצ ‪ -‬החברה הלאומית לדרכים‬
‫בישראל בע"מ‬
‫ענת אבידן‬
‫מינהל המחקר החקלאי‬
‫בן דוד ליאורה‬
‫מינהל לחינוך התישבותי ועלית‬
‫הנוער‬
‫רשות מקרקעי ישראל‬
‫אשתר גולדי‬
‫מעצ – החברה הלאומית לדרכים‬
‫בישראל בע"מ‬
‫ת‪.‬ד‪1021 .‬‬
‫אור יהודה‬
‫ת‪.‬ד‪,6 .‬‬
‫בית דגן ‪50250‬‬
‫רח' השלושה ‪ ,2‬ת‪.‬ד‪,9419 .‬‬
‫יד אליהו‪ ,‬תל‪-‬אביב‬
‫שמאי ‪ ,6‬ירושלים ‪94631‬‬
‫נועה לוי‬
‫ממ"ג ‪-‬‬
‫מרכז מחקר גרעיני‬
‫גילי לב ארי – ר'‬
‫תחום פיתוח ארגוני‬
‫וסגל מחקר‬
‫ענת יניב ‪ -‬ר'‬
‫תחום הדרכה‬
‫נחל שורק דואר יבנה‬
‫משרד הבטחון‬
‫אגף משאבי אנוש‬
‫יחידת ההדרכה‬
‫שלי עמנואלי‬
‫הקריה תל‪-‬אביב ‪64734‬‬
‫טלפון‬
‫‪5006774-02‬‬
‫‪5006778-02‬‬
‫‪050-6206444‬‬
‫‪03-6462918‬‬
‫‪050-6202360‬‬
‫‪6843790-03‬‬
‫‪03-6843826‬‬
‫‪6843825-03‬‬
‫‪0506232708‬‬
‫‪6665039-02‬‬
‫‪232653-056‬‬
‫‪03-7355407‬‬
‫‪054-3200218‬‬
‫‪9683205-03‬‬
‫‪050-6220221‬‬
‫‪6898848-03‬‬
‫‪050-6221481‬‬
‫‪0732021365‬‬
‫‪050-6218446‬‬
‫‪, 08-9434669‬‬
‫‪0506-292421‬‬
‫‪, 08-9434647‬‬
‫‪0506-292424‬‬
‫ענת‬
‫‪03-6975742‬‬
‫‪0000-922442‬‬
‫פקס‬
‫‪02-5006775‬‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪03-6462528‬‬
‫‪03-6843643‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪7355454-03‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪9655050-03‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪6883923-03‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪02-6208322‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪9434411-08‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪03-6976089‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫משרד‬
‫שם הממונה‬
‫כתובת‬
‫משרד החוץ‬
‫ליאור קינן‬
‫רחוב בנק ישראל‪ ,‬ירושלים‬
‫משרד החינוך‬
‫רחל שניאור‬
‫אלונה פישר קם– ראש חטיבת‬
‫הדרכה‬
‫דבורה הנביאה ‪ ,2‬ירושלים‬
‫משרד התקשורת‬
‫אורנה נקי‬
‫רשות המים‬
‫טיאר גאולה‬
‫נציבות שירות המדינה‬
‫שמעון אוחנה‬
‫רחוב יפו ‪23‬‬
‫ירושלים ‪91999‬‬
‫המסגר ‪ ,14‬ת‪.‬ד‪ 20365 .‬תל‪-‬‬
‫אביב ‪61203‬‬
‫קפלן ‪ ,3‬ירושלים ‪91340‬‬
‫קליטת עליה‬
‫גרג'י יפה‬
‫קפלן ‪ ,1‬ירושלים ‪91130‬‬
‫קמ"ג ‪-‬‬
‫קריה למחקר גרעיני‬
‫ראש הממשלה‬
‫בן‪-‬סימון יעל‬
‫ת‪.‬ד‪ ,9001 .‬באר‪-‬שבע‬
‫סימה כהן‬
‫קפלן ‪ ,3‬ירושלים ‪91919‬‬
‫שירות התעסוקה‬
‫אפרת זילברמן‬
‫רח' עם ועולמו ‪ 4‬גבעת שאול‬
‫ירושלים‬
‫שירות עיבודים ממוכנים שע"מ‬
‫כלב ענת‬
‫פועלי צדק ‪ ,4‬ירושלים‬
‫משרד המדע‪ ,‬הטכנולוגיה והחלל‬
‫ומשרד התרבות והספורט‬
‫דנה טשרנובלסקי‬
‫קרית הממשלה המזרחית בניין ג'‬
‫ת‪.‬ד‪ 49100 .‬מיקוד ‪91490‬‬
‫טלפון‬
‫‪5303262-02‬‬
‫‪5303782-02‬‬
‫‪050-6203355‬‬
‫‪050-6203237‬‬
‫‪5602442-02‬‬
‫‪050-6282099‬‬
‫‪02-6706366‬‬
‫‪236224-056‬‬
‫‪03-6369633‬‬
‫‪050-221214‬‬
‫‪6705192-02‬‬
‫‪050-6205566‬‬
‫‪02-6752776‬‬
‫‪02-6752642‬‬
‫‪050-6214570‬‬
‫‪6568182-08‬‬
‫‪050-6231992‬‬
‫‪02-6705283‬‬
‫‪02-6705284‬‬
‫‪050-6205041‬‬
‫‪054-2299050‬‬
‫‪0733272497‬‬
‫‪0506230929‬‬
‫‪0733272466‬‬
‫פקס‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪02-5303453‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪02-5602333‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪02-6706383‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪03-6369755‬‬
‫‪[email protected]water.gov.il‬‬
‫‪02-6525284‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪02-6750332‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪08-6568457‬‬
‫‪--------------------‬‬
‫‪02-6705425‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪02-5617929‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪5688462-02‬‬
‫‪050-206886‬‬
‫‪02-6712487‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪02-5411159‬‬
‫‪02-5323497‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫משרד‬
‫שם הממונה‬
‫כתובת‬
‫מכון עוזמ"ת להשתלמויות‬
‫ניקול פרץ‬
‫בית משפט העליון‬
‫שירותי דת‬
‫ימית יונה‬
‫כנפי נשרים ‪ ,7‬ירושלים‬
‫הוצאה לפועל וגביית כנסות‬
‫גברא רוזית‬
‫ירמיהו ‪ ,37‬ירושלים‬
‫המשרד לאזרחים ותיקים‬
‫מיטל בן‪-‬נון‬
‫קפלן ‪ ,3‬ירושלים‬
‫רשות לניירות ערך‬
‫נעים מיטל‬
‫כנפי נשרים ‪ 22‬ירושלים‬
‫המשרד לפיתוח הנגב והגליל ‪+‬‬
‫המשרד לשיתוף פעולה‬
‫רשות הפטנטים‬
‫רחל פוגל‬
‫שאול המלך ‪ ,8‬בית אמות‬
‫המשפט‪ ,‬תל‪-‬אביב ‪64733‬‬
‫סימה אזולאי‪-‬חפצדי‬
‫רשות הטבע והגנים‬
‫יונת מגל‬
‫רשות העתיקות‬
‫צברי גלי‬
‫רחוב עם ועולמו ‪ ,3‬ירושלים‬
‫‪| 95463‬‬
‫מוזיאון רוקפלר ת‪.‬ד ‪ 586‬י‪-‬ם‬
‫‪91004‬‬
‫הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן‬
‫מלכה אהרון‬
‫בית הדפוס ‪ 12‬בית השנהב אגף‬
‫‪ B‬קומה ‪ 3‬ירושלים‬
‫מינהל התכנון‬
‫ליזה הירשברג‬
‫טלפון‬
‫‪6750402-02‬‬
‫‪256378-056‬‬
‫‪050-6231532‬‬
‫פקס‬
‫‪6759611-02‬‬
‫‪5311108‬‬
‫‪02-5311156‬‬
‫‪02-5084028‬‬
‫‪050-6208302‬‬
‫‪02-6547021‬‬
‫‪050-6205263‬‬
‫‪02-6556592‬‬
‫‪0506215076‬‬
‫‪03-6060722‬‬
‫‪050-6221224‬‬
‫‪02-5651647‬‬
‫‪050-7802280‬‬
‫‪| 02-5005436‬‬
‫‪050-5063079‬‬
‫‪| 02-6204626‬‬
‫‪052-4284443‬‬
‫‪02-5396015‬‬
‫‪0506204009‬‬
‫‪050-6204071‬‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪02-5084027‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪02-6547066‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪02-6597592‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪03-6060766‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪02-5006277‬‬
‫‪02-6280179‬‬
‫‪1535062040‬‬
‫‪09‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫גופים וארגונים נוספים‬
‫משרד‬
‫שם הממונה‬
‫כתובת‬
‫טלפון‬
‫פקס‬
‫לשכת הנשיא‬
‫סוזי שאולוף‬
‫ת‪.‬ד‪ ,4122 .‬ירושלים ‪91041‬‬
‫‪6520524‬‬
‫שלוחה ‪6‬‬
‫‪6521897-02‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫רשות שדות התעופה‬
‫אריה דביר‬
‫רשות השידור‬
‫(מיכל כהן)‬
‫נמל תעופה בן גוריון ת‪.‬ד‪.‬‬
‫‪137‬‬
‫לוד ‪70100‬‬
‫ת‪.‬ד‪ ,28080 .‬ירושלים‬
‫‪91280‬‬
‫רחוב שמאי ‪16‬‬
‫יפו ‪ ,23‬ירושלים ‪91999‬‬
‫‪03-9750386‬‬
‫‪050-9750390‬‬
‫‪03-9750392‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫רשות הדואר‬
‫‪6331510‬‬
‫ביטוח לאומי‬
‫קטי שלוש‬
‫שדרות ויצמן ‪ ,13‬ירושלים‬
‫‪91909‬‬
‫‪02-6290082‬‬
‫‪2888087-054‬‬
‫‪6709710-02‬‬
‫‪284169-056‬‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪6331508‬‬
‫‪02-6290047‬‬
‫‪02-5375931‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ביטוח לאומי – תחום הדרכה‬
‫ופיתוח יישומים‬
‫ציפי אברג'ל‬
‫שדרות ויצמן ‪ ,13‬ירושלים‬
‫‪91909‬‬
‫‪6709710-02‬‬
‫‪284169-056‬‬
‫‪02-5375931‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫רשות הנמלים‬
‫ברכה ליפשיץ‬
‫דרך פתח תקוה ‪ ,74‬תל‪-‬‬
‫אביב‬
‫‪03-5657974‬‬
‫‪03-5657070‬‬
‫‪03-5657048‬‬
‫כנסת‬
‫גיא בר‪-‬נס‬
‫הכנסת ירושלים ‪91950‬‬
‫‪02-6753880‬‬
‫‪050-6233740‬‬
‫‪02-6753677‬‬
‫‪6540124-02‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫משרד‬
‫כנסת‬
‫שם הממונה‬
‫מירה פיירשטיין‬
‫מועצה לביטחון לאומי‬
‫כתובת‬
‫הכנסת ירושלים‬
‫‪91950‬‬
‫טלפון‬
‫פקס‬
‫‪02-6753572‬‬
‫‪02-6753580‬‬
‫‪02-6753333‬‬
‫‪233685-056‬‬
‫‪02-6753796‬‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ת"ד ‪ 3003‬רמת השרון‬
‫‪47130‬‬
‫ת"ד ‪ 33293‬ת"א ‪61332‬‬
‫ראש הממשלה‪ -‬ת"א‬
‫משרד ראש הממשלה – נתיב‬
‫שירלי יוגב – איש‬
‫קשר‬
‫פולה לוינסון‬
‫משרד הבטחון כד'‬
‫אורלי שמול‬
‫קרן קיימת לישראל‬
‫תמר סולומון‬
‫אורלי – ראש ענף‬
‫איריס – רמ"ד‬
‫ת‪.‬ד‪ 283 .‬ירושלים ‪91002‬‬
‫המועצה להשכלה גבוהה‬
‫בן‪-‬עמי לימור‬
‫ת‪.‬ד‪ ,4037 .‬ירושלים‬
‫אגף הרישוי משרד התחבורה‬
‫משה עמר‬
‫‪03-7126784‬‬
‫ירמיהו ‪32‬‬
‫ת‪.‬ד‪36380 .‬‬
‫ירושלים מיקוד ‪9446724‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 17768 .‬תל‪-‬אביב‬
‫‪61177‬‬
‫‪03-5243407‬‬
‫‪02-5089057‬‬
‫‪02-5089122‬‬
‫‪050-6221774‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪03-6468183‬‬
‫‪050-7224169‬‬
‫‪03-6467486‬‬
‫‪050-7417335‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪6707360-02‬‬
‫‪913206-051‬‬
‫‪5679939‬‬
‫‪6663045‬‬
‫‪050-6212125‬‬
‫‪7453859-03‬‬
‫‪6707361-02‬‬
‫‪5679933‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪@che.org.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫משרד‬
‫שם הממונה‬
‫הרשות הלאומית לבטיחות‬
‫בדרכים‬
‫לביטל זיו‬
‫מכון לחקר ביולוגי‬
‫דניאל גליקין‬
‫יפעת דגן‬
‫כתובת‬
‫אגודת ספורט הפועל ‪, 2‬‬
‫מלחה ירושלים ‪96510‬‬
‫טלפון‬
‫פקס‬
‫‪6333611‬‬
‫‪050-6810640‬‬
‫‪153-50‬‬‫‪6810640‬‬
‫‪050-5215556‬‬
‫‪08-9381581‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 8 .‬נתב"ג ‪70100‬‬
‫רשות התעופה האזרחית‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪03-9774624‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪050-6212438‬‬
‫המטה לבטחון לאומי‬
‫לירון כהן‬
‫רשות לבדואים‬
‫אושרית גורליצקי‬
‫כבאות והצלה‬
‫מושית מלכי שגב‬
‫דרך מצדה ‪ ,6‬בנין מרכז‬
‫הנגב‪ ,‬באר‪-‬שבע‬
‫‪02-6667453‬‬
‫‪050-6205928‬‬
‫‪02-6667513‬‬
‫‪08-6268772‬‬
‫‪050-6247768‬‬
‫קובי בן הרוש –‬
‫‪050-6247255‬‬
‫‪08-6268790‬‬
‫‪03-9430124‬‬
‫‪050-6287024‬‬
‫‪02-5420810‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫רשימת הממונים על ההדרכה במשרדי הממשלה‬
‫בתי חולים‬
‫משרד‬
‫שם הממונה‬
‫כתובת‬
‫מספר טלפון‬
‫המרכז הרפואי רמב"ם‬
‫גלית קובי‬
‫ת‪.‬ד‪ 9602 .‬חיפה ‪31096‬‬
‫ביה"ח פוריה‬
‫נחום סיון‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬גליל תחתון ‪15208‬‬
‫ביה"ח רבקה זיו צפת‬
‫דליה טדגי‬
‫(ליאור עוזר)‬
‫ביה"ח רבקה זיו צפת ‪13100‬‬
‫המרכז הרפואי גליל מערבי‬
‫נהריה‬
‫נאוה כהן זיגל‬
‫ת‪.‬ד‪ ,21 .‬נהריה ‪22100‬‬
‫‪9107107-04‬‬
‫‪9107571-04‬‬
‫‪050-7887849‬‬
‫ביה"ח אברבנאל‪ ,‬בת‪-‬ים‬
‫סיגלית אלוני‬
‫קרן קיימת לישראל ‪ ,15‬בת‪-‬ים‬
‫‪050-6261565‬‬
‫‪03-5552605‬‬
‫המרכז לבריאות הנפש מזור‬
‫(מזרע עכו)‬
‫קרול קמילה‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬אושרת עכו ‪20252‬‬
‫המרכז לבריאות הנפש ביה"ח‬
‫באר‪-‬שבע‬
‫המרכז הרפואי ע"ש הלל יפה‬
‫‪04-8542257‬‬
‫‪672010-057‬‬
‫‪04-6652597‬‬
‫‪04-6738211‬‬
‫‪050-8434223‬‬
‫‪04-6828654‬‬
‫‪04-6828824‬‬
‫מס' פקס‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪04-8542077‬‬
‫‪04-6738480‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪04-6828813‬‬
‫‪04-9107534‬‬
‫‪03-6588121‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪nava.siegel‬‬‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪04-9559621‬‬
‫‪050-6267755‬‬
‫‪04-9811728‬‬
‫אירנה חייט‬
‫הצדיק מירושלים ‪ ,2‬באר‪-‬שבע‬
‫‪08-6401657‬‬
‫‪08-6401614‬‬
‫‪08-6401621‬‬
‫ארמון קציר גלית‬
‫ת‪.‬ד‪ 169 .‬חדרה‪38100 ,‬‬
‫‪6304756-04‬‬
‫‪050-7232021‬‬
‫‪6331710-04‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫משרד‬
‫שם הממונה‬
‫כתובת‬
‫מספר טלפון‬
‫מס' פקס‬
‫‪03-5305344‬‬
‫‪6666055-052‬‬
‫‪03-5305230‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪5028380-03‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫המרכז הרפואי ע"ש שיבא‬
‫רותי גפני‬
‫(יהודה)‬
‫תל‪-‬השומר ‪25621‬‬
‫המרכז הרפואי ע"ש א‪ .‬וולפסוון‬
‫טל בונדי‬
‫ביה"ח וולפסון ‪ ,‬חולון‬
‫‪5028797-03‬‬
‫‪054-3130605‬‬
‫‪9779577-08‬‬
‫מרכז רפואי גריאטרי ביה"ח‬
‫שמואל הרופא‬
‫ריקי גולדשלגר‬
‫ת‪.‬ד‪ 2 .‬באר יעקב‬
‫מיקוד ‪70300‬‬
‫מרכז רפואי ברזילי אשקלון‬
‫דיקלה איתן‬
‫ביה"ח איכלוב מרכז רפואי תל‪-‬‬
‫אביב (סוראצקי)‬
‫שירה נצר‬
‫מחלקת משאבי אנוש ביה"ח‬
‫ברזילי ‪78306‬‬
‫רחוב וייצמן ‪ 6‬תל‪-‬אביב‬
‫‪64239‬‬
‫‪0525635111‬‬
‫‪08-9258801‬‬
‫‪08-9258649‬‬
‫‪08-6745879‬‬
‫‪057-7678879‬‬
‫ביה"ח פלימן‬
‫ורד פרנס‬
‫רחוב זלמן שניאור‪ ,‬רמות רמז‬
‫ת‪.‬ד‪ 2263 .‬חיפה ‪31021‬‬
‫מרכז גר‪ .‬נתניה‬
‫מכלוף יאנה‬
‫שכון דורה‪ ,‬נתניה‬
‫ביה"ח באר‪-‬יעקב‬
‫מרכז לבריאות הנפש‬
‫וביה"ח נס ציונה‬
‫גב' ציפי שירי‬
‫ת‪.‬ד‪ ,1 .‬באר‪-‬יעקב‬
‫ביה"ח איתנים‬
‫יפה סידס‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬צפון יהודה ‪90972‬‬
‫מרכז גריאטרי "שהם" פרדס‬
‫חנה‬
‫ביה"ח כפר שאול‬
‫אורנה אסרף‬
‫נוה דקלים ‪ ,6‬פרדס חנה‬
‫יפה סידס‬
‫גבעת שאול ב' ירושלים‬
‫‪91060‬‬
‫צריפין‪70300,‬‬
‫ביה"ח אסף הרופא‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪03-6974591‬‬
‫‪052-4262048‬‬
‫‪8307017-04‬‬
‫‪04-8307122‬‬
‫‪050-6256062‬‬
‫‪8630155/6-09‬‬
‫‪6261152-050‬‬
‫‪9384090-08‬‬
‫‪08-9258244‬‬
‫‪050-6261560‬‬
‫‪02-5341886‬‬
‫‪6375703-04‬‬
‫‪6261899-050‬‬
‫‪6551519-02‬‬
‫‪050-6261760‬‬
‫‪9779126-08‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪08-9237156‬‬
‫‪08-6745243‬‬
‫‪03-6974404‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪8226017-04‬‬
‫‪04-8307122‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪8650430-09‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪08-9281135‬‬
‫‪02-5340084‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪6375772-04‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪6541443-02‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫משרד‬
‫שם הממונה‬
‫כתובת‬
‫ת‪.‬ד‪ ,90000 .‬נתניה ‪42100‬‬
‫מרכז לבריאות הנפש לב‪-‬השרון דורון וקס – מנהל‬
‫אדמינסטרטיבי‬
‫ת‪.‬ד‪ 9 .‬טירת הכרמל ‪30200‬‬
‫הדס הרשקוביץ‬
‫מרכז לבריאות הנפש טירת‬
‫הכרמל‬
‫רמז ‪ 95‬ראשון לציון ‪75100‬‬
‫אידל אלוני‬
‫מרכז גריאטרי ראשון לציון‬
‫מנהל‬
‫אדמינסטרטיבי‬
‫(חרזי פנינה –‬
‫מתאמת הדרכה)‬
‫בן בסט הרר פזית ד‪.‬נ‪ .‬חפר ‪37806‬‬
‫המרכז לבריאות הנפש שער‬
‫מנשה‬
‫לשכת בריאות צפון‬
‫מספר טלפון‬
‫‪8981100/1-09‬‬
‫‪6267900-050‬‬
‫‪04-8563221‬‬
‫‪050-6265078‬‬
‫מס' פקס‬
‫דואר אלקטרוני‬
‫‪8945931-08‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪8559216-04‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪9483434-03‬‬
‫‪6265365-050‬‬
‫‪04-6278879‬‬
‫‪050-6265243‬‬
‫מרכז קהילתי לבריאות הנפש‬
‫יפו‬
‫לשכת בריאות מרכז‬
‫דינה זנו – איש‬
‫קשר‬
‫ציפי קוגל– איש‬
‫קשר‬
‫חיה – איש קשר‬
‫לשכת בריאות חיפה‬
‫פנינה – איש קשר‬
‫‪04-8633092‬‬
‫בריאות ירושלים‬
‫אתי עמר – איש‬
‫קשר‬
‫‪050-6242376‬‬
‫‪6705010‬‬
‫‪9655226-03‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪04-6278002‬‬
‫‪04-6557817‬‬
‫‪0506242919‬‬
‫‪03-5151107‬‬
‫‪03-5151155‬‬
‫‪08-9788681‬‬
‫‪050-6240481‬‬
‫‪089788680‬‬
‫‪6796267‬‬