IT Government Presentation

Comments

Transcription

IT Government Presentation
‫כרמלה‬
‫אבנר‬
‫ממונה על‬
‫התקשוב‬
‫הממשלתי‬
‫מחליטים ‪...‬‬
‫החזון‬
‫מדינת ישראל תהיה בשורה הראשונה של‬
‫המדינות הממנפות את טכנולוגית המידע‬
‫לטובת‪:‬‬
‫• שיפור השירות לאזרח ולקהילת‬
‫העסקים‬
‫• מצוינות תפעולית של עבודת המגזר‬
‫הציבורי בכלל והממשלתי בפרט‬
‫• יצירת תהליכים מושכלים של קבלת‬
‫החלטות‬
‫כל זאת תוך שמירה על ערכי ממשל פתוח‬
‫ערכים‬
‫יזמות‬
‫וחדשנות‬
‫שותפות‬
‫ושיתופיות‬
‫מקצוענות‬
‫ומצוינות‬
‫תפעולית‬
‫שקיפות‬
‫יציבות‬
‫תפעולית‬
‫שירותיות‬
‫ליבת הפעילות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫התווית אסטרטגיה ומדיניות טכנולוגיות המידע והשירות של‬
‫המגזר הממשלתי בשיתוף גופים ציבוריים ובקרתם‬
‫ניהול והובלת גוף הביצוע הלאומי לפרויקטים ומערכים‬
‫רוחביים (כיום למעלה מרבע מיליארד שקלים‪ ,‬כ‪ 800-‬איש)‬
‫ייעוץ לממשלה בנושאים הקשורים לטכנולוגיות המידע‬
‫שיפור השירות לציבור וצמצום הנטל הבירוקרטי‬
‫יצירת פלטפורמת "חווית משתמש" אחידה לשירות הממשלתי‬
‫התקשוב‬
‫כתשתית‬
‫למשילות‬
‫מתקדמת‬
‫הממשלה‬
‫מנוף לביצוע תהליכי התייעלות ולצמצום הנטל הבירוקרטי‪,‬‬
‫אסטרטגית מימוש פרויקטים רוחביים ומינופם‪ ,‬הטמעת תרבות‬
‫קבלת החלטות מבוססת מידע ‪ ,‬מיצוי שימוש בטכנולוגיות‬
‫מתקדמות‪.‬‬
‫מנכ " לים‬
‫תשתית טכנולוגית מבוססת מידע פנימי‪ ,‬חיצוני ורוחבי לטובת‬
‫קבלת החלטות מושכלת ובקרה על מימושן‪ .‬התאמה מתמדת של‬
‫התשתיות הטכנולוגיות לעבודת המשרד‪ .‬רתימת טכנולוגיות‬
‫לתמיכה בתהליכי שינוי ושיפור‬
‫מנמ " רים‬
‫התעשייה‬
‫אזרחים‬
‫ועסקים‬
‫מיצוב מעמדם‪ ,‬שילובם בהנהלות המשרדים‪ ,‬הורדת חסמים‬
‫לפעילות יעילה וממוקדת תוצרים‪ ,‬הגברת מצוינות ומקצועיות‪ ,‬בניית‬
‫מסלולי קריירה ושיתופי מידע וידע בינמשרדיים‬
‫הגברת האימון‪ ,‬תשתית לשילוב חברות הזנק במערך הממשלתי‬
‫‪ ,‬שיתוף פעולה ומנגנוני היוועצות לצמצום הנטל הביורוקרטי‪.‬‬
‫צמצום הנטל הבירוקרטי‪ ,‬שיפור השירות והנגישות‪ ,‬צמצום הפער‬
‫הדיגיטלי‪ ,‬בניית יכולות למאה ה‪21-‬‬
‫ממשלה חכמה‬
‫‪Smart‬‬
‫‪gov‬‬
‫יעילות‬
‫ממשלתית‪:‬‬
‫שירות‬
‫פרסונליזציה‬
‫התייעלות‬
‫הקמה ופורומים‬
‫•‬
‫הגדרת סמכויות היחידה‪ ,‬מבנה ארגוני‪ ,‬תקנים ותקציבים‬
‫•‬
‫הקמת תשתיות והסדרת מנגנוני הנחיה‬
‫•‬
‫הקמת פורומים מקצועיים לשיתוף והעמקת ידע בין בעלי‬
‫תפקידים בתחום התקשוב בממשלה‬
‫•‬
‫היפרדות מאגפי משרד האוצר ויצירת ממשקי עבודה‬
‫משותפים‬
‫•‬
‫יצירת הנחיות הממונה על התקשוב‬
‫•‬
‫הקמת יחידת ניהול סיכוני ‪ IT‬וגוף כתיבת מכרזים‬
‫פרויקטים ייעודיים‬
‫• ע נן כ חו ל ל בן‬
‫• צ ו ע ר י ם ל ת ק שו ב‬
‫• ס פ ר י ה די גי ט לי ת ל או מי ת‬
‫• ע ב ו ד ה ל ל א ניי ר ‪D i g i t a l F i r s t -‬‬
‫• ש י ל ו ב ח ב רו ת ס ט א ר ט א פ ב ע בו ד ת ה מ מ ש ל ה‬
‫• ע בו ד ה ר צי פ ה מו ל ה מ ג ז ר ה ע ס קי ו פי תו חו‬
‫כוח אדם‪ -‬התקשוב במשרדי הממשלה‬
‫ממשלת ישראל מעסיקה למעלה מ‪5,000-‬‬
‫עקיף‬
‫כ‪ 1,000-‬עובדי מדינה‬
‫כ‪ 2,800-‬עובדי מכרז בתי תוכנה‬
‫כ‪ 880-‬עובדים במיקור חוץ דרך חברות‬
‫שונות‬
‫עובדי מערך תקשוב באופן קבוע‬
‫ישיר‬
‫כ‪ 800 -‬עובדים‬
‫מערכות ושירותים רוחביים‬
‫מטה התקשוב‪ -‬כ‪ 15-‬עובדים‬
‫כ‪ 4 -‬עובדים יחידה לשיפור שירות‬
‫התקשוב הממשלתי‬
‫*התקנים הצבועים אפור אינם‬
‫מאוישים כרגע‪ .‬המבנה עשוי‬
‫לעבור שינויים עם מינוי ממונה‬
‫חדש‪/‬ה‬
‫מנהלת תחום‬
‫בכיר הקמה‬
‫רווית זילברפרב‬
‫יחידת שיפור‬
‫השירות‬
‫לציבור‬
‫צופית חי‬
‫מנהל‬
‫טכנולוגיות‬
‫ראשי‬
‫ממשלתי‬
‫יותם ארז‬
‫רכז תיאום‬
‫ובקרה‬
‫רותם כהן‬
‫מנהל‪/‬ת‬
‫תחום בכיר‬
‫מדידה מדד‬
‫ובקרה‬
‫במכרז‬
‫מנהלת תחום‬
‫בכיר או"ש‬
‫מדיניות‬
‫וסטנדרטים‬
‫מאיה דבורי‬
‫יעקבסון‬
‫הממונה על התקשוב הממשלתי‬
‫ראש מטה ותיאום‬
‫עבודה רוחבית‬
‫כלכלן‬
‫ראשי‬
‫ראובן חביב‬
‫מנהל חטיבת‬
‫אבטחת‬
‫מידע וסייבר‬
‫ממשלתי‬
‫גדעון קונפינו‬
‫מנהלת תחום‬
‫תיאום ובקרה‬
‫מאיה עדולמי‬
‫מנהל‪/‬ת‬
‫חטיבת‬
‫פיתוח‬
‫ההון האנושי‬
‫מנהל תחום‬
‫תקציבים‬
‫אבי דרוט‬
‫מנהל‪/‬ת‬
‫חטיבת‬
‫סטנדרטים‬
‫מנהלת תחום‬
‫פיתוח ארגוני‬
‫מעין רוזנברג‪-‬‬
‫שץ‬
‫מנהל‪/‬ת‬
‫חטיבת‬
‫אסטרטגיה‬
‫וחדשנות‬
‫מנהלת תחום‬
‫אסטרטגיה‬
‫ומדיניות‬
‫ציבורית‬
‫לשכה‬
‫מנהל‪/‬ת חטיבת‬
‫משילות‪ ,‬בקרה‬
‫ושקיפות (‪)ITG‬‬
‫יהודה אופיר‬
‫מנהל חטיבת‬
‫מערכות ושירותים‬
‫רוחביים‬
‫רז הייפרמן‬
‫רכז ועדת‬
‫תקשוב עליונה‬
‫אביהוא כהן‬
‫ליעד ברזילי‬
‫מערך‬
‫‪DRP‬‬
‫גורמים מקצועיים מנחים‬
‫מנהלי מערכות מידע במשרדי הממשלה‬
‫אנטולי‬
‫וייסמן‬
‫סע"ר‬
‫אלדד‬
‫אילני‬
‫מרכב"ה‬
‫מ"מ‪-‬‬
‫אורנית‬
‫יחזקאל‬
‫ממשל‬
‫זמין‬
‫מ"מ‪-‬‬
‫אופיר בן‬
‫אבי‬
‫היחידה לשיפור השירות הממשלתי‬
‫לציבור‬
‫הטמעת אסטרטגיית שירות בקרב גופי הממשלה לאור המגמות העולמיות‬
‫של השתנות אופן מתן השירות‬
‫• פעילות רוחבית מול גופי הממשלה בנושאים‪:‬‬
‫• קביעת מדיניות וסטנדרטים‬
‫• מתן כלים מקצועיים‬
‫• הקמת מענה ממשלתי מרכזי‬
‫• ביצוע מדידה ובקרה‬
‫• יזום פרויקטים חוצי משרדים להפחתת נטל‬
‫בירוקרטי‬
‫היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור‬
‫אתגרים‪:‬‬
‫• שי נוי ת פי ס ת ה שי רו ת ל " א ז ר ח ב מ ר כ ז "‬
‫• ה ט מ ע ת ה מ די נ יו ת ו ה ס ט נ ד ר ט י ם‬
‫• י צ י ר ת שי תו ף בין ה גו פי ם‬
‫• שי מו ש ב ט כ נו לו ג יו ת מ ת ק ד מו ת ל שי פו ר‬
‫השירות‬
‫פרויקטים רוחביים‪ -‬ברחבי הממשלה‬
‫מרכב"ה ‪ -‬מערכת הניהול הכספים של הממשלה‬
‫ממשל זמין – שירותי ממשלה מקוונים ודיגיטליים והגנה על נכסיה‬
‫הדיגיטליים של ממשלת ישראל‬
‫סע"ר – תשתית לסביבת עבודה רוחבית אחידה‬
‫תמ"ר – מערכת תכניות עבודה ממשלתית‬
‫להב"ה – צמצום הפער הדיגיטלי‬
‫נמ"ר – מערכת ניהול מידע לבתי החולים הממשלתיים‬
‫מזו"ר‬
‫נט למשפט – מערכת תמיכה למערכת בתי המשפט‬
‫חוות דעת‬
‫פרויקטים רוחביים‬
‫‪.‬‬
‫שלטון מקומי‬
‫שח"ר‬
‫שיר"ה‬
‫טופקאד – מרכז מידע נדל"ן ישראל‬
‫פרויקטים רוחביים‬
‫קידמה‬
‫תל"מ‬
‫אביב‬
‫מעו"ף‬
‫פרויקטים רוחביים‬
‫להב"ה – צמצום הפער הדיגיטלי‬
‫מנהלת הבדואים‬
‫‪Global Gateway‬‬
‫כלים שלובים‬
‫פרויקטים רוחביים‬
‫"פתיחות‪ ,‬יושרה ושקיפות הן מטרותיו של כל סקטור ציבורי שמעוניין‬
‫להעניק שירות יעיל וטוב יותר לאזרחים"‬

Similar documents