סיכום סיור ספקים

Transcription

סיכום סיור ספקים
‫יחידת מכרזים ולוגיסטיקה‬
‫‪TENDERS & LOGISTICS UNIT‬‬
‫ה ט כ נ י ו ן ‪ -‬מכון טכנולוגי לישראל‬
‫‪TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ 201520022‬להפעלת מזנון חלבי בבנין "בורוביץ"‬
‫סיכום סיור ספקים ומענה לשאלות‬
‫שנערך ביום ‪ 28.7.15‬בשעה ‪ 12:00‬בבנין בורוביץ בפקולטה להנדסה אזרחית‬
‫השתתפו‪:‬‬
‫נציגי המשתתפים;‬
‫עירית ענבר‪ ,‬ראש מנהל הפקולטה להנדסה אזרחית;‬
‫עודד אומן‪ ,‬יו"ר אס"ט בפק' להנדסה אזרחית;‬
‫אושרית לוסקי‪ ,‬רמ"ד נכסים וביטוח;‬
‫עו"ד ורדית רז טולדנו‪ ,‬רמ"ד מכרזים;‬
‫מהלך הסיור‪:‬‬
‫‪ .1‬עירית ענבר מציגה מספר נתונים אודות המזנון והפקולטה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫בפקולטה לומדים ‪ 1500‬סטודנטים לתואר ראשון ‪ 500 +‬סטודנטים לתארים מתקדמים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הבנין פתוח ‪ 24/7‬כל ימות השנה (למעט יום כיפור)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הפקולטה והמזנון יושבים על כביש הטבעת כך שישנה נגישות גם מהמעונות שמעבר לכביש‪.‬‬
‫הפוטנציאל הטמון בנגישות זו לא נוצל באופן מיטבי עד היום‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המגמה לעבור לקונספט יותר זול‪ ,‬מה שאמור להיות יותר אטרקטיבי עבור הסטודנטים‬
‫וליצור יותר תנועה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מצפים ליחסי עבודה טובים עם מפעיל המזנון‪.‬‬
‫‪‬‬
‫על המפעיל להקשיב לקהל הלקוחות‪ ,‬שהינו קהל צעיר‪ ,‬ולהתאים את השירות לרצונותיו‪.‬‬
‫‪ .2‬אושרית לוסקי מציינת נתונים מסחריים מרכזיים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫המזנון מצוי במיקום "חם" מבחינת הקמפוס‪ ,‬קרוב‪ ,‬נגיש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כרגע תקופת חופשה ולכן נוכחות מעטה יחסית של סטודנטים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בבנין רבין שממול פועל מזנון בשרי שמיועד אף הוא לצאת למכרז בשבועות הקרובים‪.‬‬
‫מתכונת המזנון בשרית בלבד‪ ,‬בניגוד למזנון בורוביץ שהוא חלבי ופרווה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫למפעיל אחריות תפעולית כולל ניקיון גם לשטח מרכז הלמידה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ההסכם הוא ל‪ 4 -‬שנים עם שתי אופציות להארכה כל פעם בשנתיים‪ ,‬סה"כ עד ‪ 8‬שנים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫נדרש תשלום חד פעמי בסך ‪ ,₪ 70,000‬מקוזז חלקית בלבד כנגד דמי ההרשאה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫דמי ההרשאה החודשיים נמוכים יחסית – ‪ ,₪ 1,000‬במטרה לאפשר מחירים נמוכים במזנון‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המקום נראה די טוב כך שלא נדרש שיפוץ של ממש‪ .‬אפשר להציע הצעות לשיפור מראה‬
‫המקום‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יחידת מכרזים ולוגיסטיקה‬
‫‪TENDERS & LOGISTICS UNIT‬‬
‫ה ט כ נ י ו ן ‪ -‬מכון טכנולוגי לישראל‬
‫‪TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY‬‬
‫‪ .3‬ורדית רז טולדנו מדגישה עניינים טכניים בנושא הגשת ההצעות‪ ,‬לרבות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫תשלום דמי השתתפות חובה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אפשרות להגיש שאלות בכתב עד המועד האחרון לכך לפי טבלת המועדים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המועד האחרון להגשת הצעות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יש לחתום על כל עמוד של חוברת המכרז‪ ,‬למלא את טופס ההצעה (נספח ג')‪ ,‬לצרף מסמכים‬
‫דרושים (תעודת התאגדות‪ ,‬אישור ניהול חשבונות וניכוי מע"מ)‪.‬‬
‫‪ .4‬לאחר דברי ההסבר הנ"ל נערך סיור במזנון לרבות במטבח‪ .‬אושרית הנחתה את הסיור וציינה איזה‬
‫ציוד נשאר לטובת המפעיל החדש‪.‬‬
‫‪ .5‬במהלך הסיור נשאלו שאלות‪ .‬הובהר שהתשובות המחייבות הן אך ורק אלה שיימסרו בכתב במסגרת‬
‫מענה לשאלות‪.‬‬
‫מענה לשאלות‪:‬‬
‫שאלה‪ :‬האם ניתן לצמצם את שעות הפתיחה בתקופת חופשות וכד' שבהן נוכחות הסטודנטים מעטה‬
‫יותר?‬
‫תשובה ‪ :‬המפעיל יפנה לראש מנהל הפקולטה ולראש יחידת מכרזים ולוגיסטיקה בבקשה לצמצום שעות‬
‫פתיחה במועדים מסוימים והבקשה תישקל בהתאם לנסיבות העניין‪ .‬ככלל המדיניות היא לאפשר צמצום‬
‫מסוים בשעות הפתיחה בתקופות שבהן יש הצדקה לכך‪.‬‬
‫שאלה‪ :‬האם יוקצה מקום אחסון לטובת המפעיל?‬
‫תשובה‪ :‬במידת הצורך הפקולטה תדאג להקצאת מקום אחסון‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫הטכניון ‪ -‬מכון טכנולוגי לישראל‬
‫יחידת מכרזים ולוגיסטיקה‬
‫‪2‬‬