הקמת ספרייה ציבורית בטורעאן

Transcription

הקמת ספרייה ציבורית בטורעאן
‫מועצה מקומית טורעאן‬
‫מכרז פומבי מס' ‪114233‬‬
‫" הקמת ספרייה ציבורית בטורעאן "‬
‫‪.1‬‬
‫המועצה המקומית טורעאן מזמינה בזאת הצעות מחיר מקבלנים רשומים בפנקס רשם‬
‫הקבלנים (בענף בנייה סמל ‪ 111‬בסיווג ג‪ 2-‬ומעלה) לביצוע עבודות "הקמת מבנה ספרייה‬
‫ציבורית" וזאת בהתאם לתנאים‪ ,‬הדרישות וההגדרות הספציפיות כאמור במסמכי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫את מסמכי ותנאי המכרז ניתן לרכוש בלשכת מנכ"ל המועצה בבנין המועצה‪ ,‬בשעות‬
‫העבודה (בימים ב'‪,‬ג'‪,‬ד'‪,‬ה' ושבת בין השעות ‪ 13:31‬עד ‪ )15:11‬בין התאריכים ‪3132534233‬‬
‫ועד לתאריך ‪ 2132634233‬וזאת בתמורה ל‪( ₪ 4222 -‬אלפים ש"ח ) אשר לא יוחזרו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור בלשכת מנכ"ל המועצה במעטפה סגורה‬
‫בלבד שתישא את מספר המכרז ‪ 114233‬וזאת עד ליום ‪ 2132634233‬עד השעה ‪34:22‬‬
‫במסירה ידנית‪ .‬הצעה שתגיע למשרדי המועצה לאחר השעה והתאריך הנקובים לעיל לא‬
‫תתקבל‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫מפגש קבלנים יתקיים ביום ‪ 4532534233‬שעה ‪ 32:22‬בבניין המועצה ובמשרד מהנדס‬
‫המועצה‪ .‬יודגש כי השתתפות במפגש הקבלנים הנה חובה ומהווה תנאי סף במכרז‪3‬‬
‫‪.5‬‬
‫לפרטים נוספים ועיון במסמכי המכרז ללא תשלום ניתן לפנות למהנדס המועצה במשרדי‬
‫המועצה בטלפון‪ ,14-6414111 :‬פקס‪ .14-6414116 :‬העיון במסמכי המכרז יהיה בנוכחות‬
‫נציג המועצה ולא יהיה ניתן לצלמם‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא‪ 3‬המועצה‬
‫רשאית לבטל את המכרז‪ ,‬להרחיב אותו או לצמצם את היקפו‪ ,‬לפצל את ביצוע העבודות‬
‫בין הקבלנים השונים‪ ,‬הכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה והודעה על כך‬
‫תימסר על ידה לכל רוכשי מסמכי המכרז‪3‬‬
‫יעקב זהר‬
‫ראש המועצה‬
‫ת‪.‬ד‪ 9471 .‬טורעאן ‪ • 05961‬טל‪ • 47-0797444 .‬פקס ‪• 47-0797490‬‬
‫ص ‪ .‬ب ‪ 9471 .‬طرعان ‪ • 90164‬تلفون ‪ • 47-0797444‬فاكس ‪• 47-0797490‬‬

Similar documents