אגף משאבי אנוש Human Resources Division

Transcription

אגף משאבי אנוש Human Resources Division
‫אגף משאבי אנוש‬
‫‪Human Resources Division‬‬
‫מקצועיות אמינות ומסירות‬
‫מכרז חיצוני – פנימי‬
‫בהתאם לסעיף ‪ 3‬לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"ם ‪ ,9191 -‬מכריזה בזה עיריית תל‪-‬אביב‪-‬יפו על משרה פנויה במרכז הרפואי תל‪-‬‬
‫אביב‪-‬יפו‪.‬‬
‫‪5112/115 :‬‬
‫מכרז מס'‬
‫תואר המשרה ‪ :‬מנהל‪2‬ת היחידה לכירורגיה רובוטית‪.‬‬
‫‪ 7 – 8 :‬בדירוג הרופאים‬
‫הדרגה‬
‫דרישות המשרה‪:‬‬
‫‪ . 9‬רישיון ישראלי לעיסוק ברפואה‪.‬‬
‫‪ .2‬תואר מומחה בכירורגיה אורולוגית‪.‬‬
‫‪ .3‬ניסיון של שנתיים לאחר קבלת תואר מומחה‪.‬‬
‫‪ .4‬הבנה וכושר לשקול ולשפוט במסגרת התפקידים הנכללים בתפקידו‪.‬‬
‫‪ .5‬כושר ארגון‪ ,‬ניהול ופיקוח‪.‬‬
‫‪ .6‬כושר לקיים יחסי אנוש תקינים‪.‬‬
‫‪ .9‬ידיעת השפה העברית ושפה לועזית כדי כתיבה וקריאת ספרות מקצועית המקובלת בארץ‪.‬‬
‫‪ .8‬תינתן עדיפות לרופא עם ניסיון אקדמי‪.‬‬
‫תאור התפקיד‪:‬‬
‫אחראי לניהול מקצועי ומינהלי של היחידה לכירורגיה רובוטית בביה"ח‪ ,‬בהתאם למדיניות משרד הבריאות והנהלת ביה"ח‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מפקח על עבודתם של הרופאים ביחידה‪ ,‬במטרה להבטיח קיום רצוף ותמידי של כל השירותים הרפואיים למטופלים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אחראי לפעולת מרפאות המעקב של היחידה ו‪/‬או מרפאות מקצועיות אחרות של היחידה‪ ,‬בהתאם לצורך‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עורך ביקורים סדירים בחולים המטופלים ביחידה עם הצוות המטפל‪ ,‬מקבל דיווח על מהלך הטיפול בכל מאושפז‪ ,‬מאשר האבחנות והתוכניות‬
‫‪‬‬
‫הטיפוליות המוצעות ע"י הצוות או מחליט על שינויים בהן‪.‬‬
‫מבצע איבחונים וטיפולים במקרים מיוחדים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מקיים פגישות צוותיות סדירות עם הצוות הרפואי העובד עם היחידה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מייעץ לצוות המקצועי ופותר בעיות מקצועיות המתעוררות‪ ,‬בהתאם לצורך‪.‬‬
‫‪‬‬
‫משמש ככונן‪-‬על של היחידה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עשוי להשתלב במערך הכוננויות והתורנויות ביחידה או במחלקה אליה שייך‪ ,‬בהתאם לצורך‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לוקח חלק בפעילות הוראה ובפעילות קלינית נוספת במערך אליו משתייכת היחידה‪ ,‬בהיקף שיקבע ע"י מנהל ביה"ח‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אחראי לניהול רשומות עדכניות‪ ,‬ברורות ושוטפות‪ ,‬המפרטות את כל המידע הקשור לטיפול בחולה‪ ,‬ע"י הרופאים ביחידה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מייעץ למחלקות ביה"ח בתחום נושא התמחותו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מוסר מידע הקשור לחולה לממונה ולכל גורם המוסמך לקבלו‪ ,‬לפי החוק ועל פי הנהלים המאושרים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יוזם מחקרים רפואיים בנושא היחידה‪ ,‬איסוף חומר הדרוש להם‪ ,‬פרסום תוצאותיהם ויישומם בעבודה‪ ,‬בתיאום עם הממונה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מארגן ויוזם השתלמויות מקצועיות לצוות המקצועי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫משתתף בפגישות של מנהלי מחלקות לתיאום פעולות היחידה עם יתר שירותי ביה"ח‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מעיין ועוקב באופן שוטף אחר ההתפתחויות המדעיות בתחום עבודתו‪ ,‬כפי שבאות לביטוי בספרות המקצועית‪ ,‬לשם יישומן בעבודתו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מבצע תפקידים נוספים בתחום המקצועי‪ ,‬לפי הוראות הממונה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫*המשרה ‪ -‬ארעית‬
‫*המשרה מאויישת ע"י מ"מ‬
‫‪ . 9‬כל מקום‪ ,‬בו מפורט תאור תפקידים בלשון זכר‪ ,‬הכוונה גם ללשון נקבה‪.‬‬
‫‪ .2‬על המועמד לצרף שני מכתבי המלצה לפחות‪.‬‬
‫‪ .3‬על המועמד לצרף קורות חיים הכוללים רשימת פרסומים‪.‬‬
‫‪ .4‬קיימת אפשרות‪ ,‬שהמועמדים יישלחו למבחן התאמה‪.‬‬
‫מילוי טפסי מכרז‬
‫טפסים להגשת המכרז אפשר לקבל באגף משאבי אנוש קומה ‪ 4‬חדר ‪ 9‬בנין ‪ . W‬ניתן להדפיס את הטופס מאתר האינטרנט של עיריית ת"א לפי‬
‫הכתובת הבאה‪ :‬טפסים‪www.tel-aviv.gov.il /‬‬
‫או "מטפסים כלליים" באתר האינטרא‪ -‬נט של אגף משאבי אנוש במרכז הרפואי ת"א דרך‪.mynet -‬‬
‫הגשת טפסי המכרז‬
‫את טפסי המכרז בצירוף קו"ח מלאים‪ ,‬תעודות השכלה נדרשות המעידות על כישורי המועמד‪,‬מכתבי המלצה‪ ,‬פרסומים (במידה ופורסמו) וטופס‬
‫‪" 2224‬פרטי מועמד" יש לשלוח עד "למועד האחרון להגשת המכרז" במעטפה סגורה בשישה עותקים‪ ,‬לאגף משאבי אנוש במרכז הרפואי ת"א רח'‬
‫וייצמן ‪ 6‬ת"א מיקוד ‪ , 64231‬או למסור אישית באגף משאבי אנוש קומה ‪ 1‬חדר ‪ , 23‬או לשלשל לתיבת מכרזי רופאים המותקנת באגף‪.‬‬
‫יש לציין ע"ג המעטפה את מספר המכרז‪.‬‬
‫פרטים נוספים‪ -‬אגף משאבי אנוש במרכז הרפואי טל‪.23-6194259-8 / 23-6194969 :‬‬
‫בקשות שתגענה ללא תעודות‪ ,‬לא תובאנה בחשבון‪.‬‬
‫תאריך פרסום‪ /2:‬בינואר ‪ ,/115‬ט' בשבט תשע"ה‪.‬‬
‫תאריך אחרון להגשת הצעות הוא‪ 1/ :‬במרץ ‪ ,/115‬כ"א באדר תשע"ה‪.‬‬
‫גיורא בירן‬
‫סמנכ"ל למשאבי אנוש‬
‫|‬
‫| רח 'ויצמן ‪ 6,‬תל‪-‬אביב | טל‪ | 30-7964257/8:‬פקס‪|30-7947512 :‬‬
‫| ‪6, weizman St. Tel-Aviv 6423906, Israel | Tel. +972-3-6974257/8 | fax: +972-3-6947512‬‬
‫אתר ביה"ח‪ | Hospital Site: www.tasmc.org.il :‬דואר אלקטרוני‪| e-mail: [email protected] :‬‬

Similar documents