Document

Transcription

Document
‫בסמ"ת החדש‬
‫לחזון‪,‬ייעוד ועקרונות‬
‫לחץ כאן‬
‫לעיריית חיפה‬
‫דרוש‪/‬ה‬
‫מנהל‪/‬ת בי"ס תיכון שש‪-‬שנתי טכנולוגי‪ ,‬על אזורי‪" ,‬בסמ"ת ‪ -‬מופ"ת "‬
‫מכרז מספר ‪0702/701‬‬
‫דרגת המשרה‪ :‬דרוג הוראה‬
‫כפיפות‪ :‬מנהל אגף החינוך‬
‫תיאור התפקיד‪:‬‬
‫‪ .0‬הנהגת בי"ס תיכון עירוני‪ ,‬שש‪-‬שנתי‪ ,‬על אזורי‪ ,‬לקידום חינוך מדעי‪-‬טכנולוגי‪.‬‬
‫‪ ./‬ניהול וטיפוח קשרי עבודה עם הטכניון ‪ ,‬הנותן חסות לביה"ס ‪.‬‬
‫‪ .3‬קיום קשר עם מוסדות אקדמיה‪ ,‬תעשייה וצה"ל במטרה לחזק שיתופי פעולה‪.‬‬
‫‪ .1‬ייזום‪ ,‬תכנון‪ ,‬ארגון והכנת מערך פעילויות חינוכיות‪ ,‬טכנולוגיות ומנהליות של ביה"ס‪.‬‬
‫‪ .5‬פיתוח והכנת תכניות עבודה שנתיות‪.‬‬
‫‪ .6‬הנחייה ופיקוח מקצועי על צוות ההוראה והמינהל של ביה"ס‪.‬‬
‫‪ .0‬השתתפות בפורומים פנימיים וחיצוניים עירוניים שונים בכל הקשור לתחומי אחריותו‪.‬‬
‫‪ .8‬קיום קשר עם מפקחים מטעם משרד החינוך‪.‬‬
‫‪ .9‬ניהול רישום ושיבוץ התלמידים בביה"ס על שתי חטיבותיו‪.‬‬
‫‪ .07‬ארגון‪ ,‬תכנון וקיום בחינות הבגרות ובחינות המשנה‪ ,‬בהתאם להנחיות משרד החינוך‪.‬‬
‫‪ .00‬ניהול המערך הכספי של ביה"ס‪.‬‬
‫‪ .0/‬פיקוח על ניהול המערך המשקי של ביה"ס‪.‬‬
‫‪ .03‬פיקוח על הפעלת שירות הייעוץ ושירותי הבריאות בביה"ס‪ ,‬בהתאם לכללים והנהלים‪.‬‬
‫דרישות המשרה‪:‬‬
‫‪ .1‬השכלה אקדמאית‪ -‬תואר שני לפחות‪ ,‬רצוי בתחום טכנולוגיה ‪ 2‬הנדסה‪.‬‬
‫‪ .2‬תעודת הוראה ורישיון הוראה קבוע לבתי ספר על יסודיים‪.‬‬
‫‪ 5 .3‬שנות ניסיון לפחות בהוראה בבי"ס על יסודי‪.‬‬
‫‪ .4‬תעודת סיום של קורס הכשרת מנהלים לבתי"ס‪ ,‬או לחילופין מנהל בי"ס בפועל‪2‬עובד הוראה‬
‫ששימש בתפקיד מנהל בי"ס מספר שנים כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד החינוך‪.‬‬
‫‪ .5‬כישורי הנהגה בית סיפרית‪ ,‬עם יכולת מוכחת בהובלת שינוי‪.‬‬
‫‪ .6‬כושר מנהיגות וניהול צוות‪.‬‬
‫‪ .7‬כושר קיום מגע נאות עם מורים‪ ,‬תלמידים‪ ,‬הורים ומוסדות ציבוריים‪.‬‬
‫‪ .8‬ידע וניסיון במינהל חינוכי ובהכנת תקציב‪.‬‬
‫‪ .9‬כושר ייזום ותכנון תכניות לימודים בחינוך העל יסודי‪.‬‬
‫‪ .11‬ידע בהפעלת מערכות ממוחשבות‪.‬‬
‫‪ .11‬כושר הבעה בכתב ובע"פ‪.‬‬
‫‪ .12‬ידיעת השפה העברית על בוריה‪ ,‬ידיעת שפות נוספות רצויה‪.‬‬
‫במקרה של ריבוי מועמדים‪2‬ות העירייה תהא רשאית לבחור במועמדים‪2‬ות המתאימים‪2‬ות‪,‬‬
‫אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים‪2‬ות יזומנו להופיע בפני ועדת המכרזים‪.‬‬
‫הבחירה תעשה על יסוד המסמכים בלבד ו‪2‬או על יסוד ריאיון מוקדם עם המועמדים‪2‬ות או‬
‫חלקם‪ ,‬הכל על‪-‬פי שיקול דעתה של העירייה‪ .‬המועמדים‪2‬ות מתבקשים‪2‬ות לפנות בכתב‬
‫בצרוף קורות חיים ומסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה‪ ,‬לעיריית חיפה אגף משאבי‬
‫אנוש (עבור אורנה‪ ,‬אישי)‪ ,‬ת‪.‬ד‪ 1800 .‬חיפה‪ ,‬לא יאוחר מתאריך ‪ 12.44.1.42‬יש לציין את‬
‫שם המכרז על גבי קורות החיים‪ .‬פניות שתגענה ללא תעודות כאמור לעיל‪ ,‬לא תובאנה‬
‫בחשבון‪.‬‬
‫על פי הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח ‪ .4811‬המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד‪.‬‬

Similar documents