דרוש/ה לבורנט/ית בבית ספר

Transcription

דרוש/ה לבורנט/ית בבית ספר
‫נספח א 'מכרז פנימי‪/‬חיצוני מס' ‪ 16‬לתפקיד לבורנט‪/‬ית‬
‫בבית ספר‪-‬‬
‫היחידה‪:‬‬
‫תואר המשרה‪:‬‬
‫דרגת המשרה‬
‫ודירוגה‪:‬‬
‫היקף העסקה‪:‬‬
‫סוג מכרז‪:‬‬
‫תיאור תפקיד‪:‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫מאפייני העשייה‬
‫הייחודיים בתפקיד‪:‬‬
‫כפיפות‪:‬‬
‫הבהרה מגדרית‪:‬‬
‫מנהלה‪:‬‬
‫חינוך‪.‬‬
‫לבורנט בבית ספר‪.‬‬
‫דרוג‪ :‬טכנאים‪/‬הנדסאים דרגה‪36 - 38 :‬‬
‫‪ 50%‬משרה (‪ 21.25‬שעות שבועיות)‬
‫פנימי‪/‬חיצוני‬
‫תמיכה בתהליכים פדגוגיים בתחומי הדעת הרלוונטיים תוך יצירה ושמירה על‬
‫סביבה לימודית בטוחה בתחומי החינוך מדעי מעשי‪ -‬לתלמידי בתי הספר ‪.‬‬
‫עיקרי התפקיד‪:‬‬
‫א ‪.‬ריכוז הפעילות במעבדה‪.‬‬
‫ב ‪.‬אחריות על קיום סביבה בטיחותית במעבדה‪.‬‬
‫ג ‪.‬ניהול הציוד והרכש של המעבדה‬
‫השכלה ודרישות מקצועיות‬
‫‪‬לבורנט מוסמך רצוי תעודת טכנאי הנדסאי בתחום הביולוגיה או כמיה או‬
‫בתחום מדע קשורים‬
‫‪‬קורס בסיסי של ‪ 22‬שעות בעזרה ראשונה ופעם בשלוש שנים‬
‫ריענון חד יומי) סעיף ‪ 1.11‬לחוזר מנכ"ל הבטחת הבטיחות במעבדות ‪) 1/2002‬‬
‫דרישות ניסיון‬
‫‪‬ניסיון מקצועי עדיפות לבעלי ניסיון‬
‫‪‬ניסיון ניהולי לא נדרש‪.‬‬
‫דרישות נוספות‬
‫‪‬שפות עברית ברמה גבוהה ‪.‬‬
‫‪‬יישומי מחשב שליטה בתוכנות ה ‪OFFICE -‬‬
‫‪‬רישום פלילי היעדר הרשעה בעבירת מין ‪,‬בהתאם לחוק‪ -‬למניעת העסקה של‬
‫עברייני מין במוסדות מסוימים ‪,‬תשס"א‪.2001 -‬‬
‫הגבלת כשירות‪-‬‬
‫‪‬עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי‪.‬‬
‫‪‬העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה‪:‬‬
‫‪‬הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה‪.‬‬
‫‪ ‬הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו‬
‫אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך‪.‬‬
‫‪‬הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על‬
‫תלמידים‬
‫עבודה בסביבה שיש בה לעיתים ‪:‬רעש ‪,‬חום ‪,‬ריח ‪,‬סיכונים פיזיים‪.‬‬
‫‪ ‬קפדנות‪.‬‬
‫‪‬הכרת חוזרי מנכ"ל ונהלים הקשורים בהתנהלות במעבדה‪.‬‬
‫‪‬עבודה עם תלמידים‬
‫‪ ‬שירותיות‬
‫מנהל‪/‬ת בית הספר‪.‬‬
‫המכרז נכתב בלשון זכר ‪,‬אך מופנה לגברים ונשים כאחד‬
‫מועד פרסום המכרז ‪: 26/06/2015‬‬
‫מועמדות ניתן להגיש באמצעות טופס "שאלון למועמד למשרה" את הטופס‬
‫להגשה אפשר להשיג באתר העירייה בכתובת ‪ www.kfar-yona.muni.il‬או‬
‫במשרדי הרשות המקומית‪.‬‬
‫חובה לצרף‪ :‬קורות חיים‪ ,‬תעודות ומסמכים ולהעביר לדוא"ל‬
‫‪[email protected]‬‬
‫או למשרד כ"א בעירייה ולהגיש עד יום ‪:‬חמישי ‪ 09/07/2015‬בשעה‪12:00 :‬‬
‫באחריות המועמד לקבלת אישור לקבלת הקורות חיים והמסמכים במייל חוזר‬
‫איש הקשר לעניין מכרז זה הינו‪ ,‬רונית בן יוסף בטלפון ‪: 09-8971130‬‬
‫מועמדים‪/‬ות שלא יפנו בהתאם לנ"ל או לא יעמדו בדרישות הסף לא יזומנו‬
‫על החתום ‪ -‬ראש הרשות‬
‫אפרים (אפי)‬
‫דרעי ‪‬‬