לחצו לצפייה בלוח הפעילות החודשי

Comments

Transcription

לחצו לצפייה בלוח הפעילות החודשי
‫לוז דצמבר‪ -‬חודש חברות‬
‫א‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ה‬
‫ד‬
‫‪1‬‬
‫יט‬
‫‪2‬‬
‫כ‬
‫‪8‬‬
‫כו‬
‫‪9‬‬
‫כז‬
‫‪3‬‬
‫ו‬
‫כא‬
‫‪6‬‬
‫כד‬
‫‪13‬‬
‫א‬
‫כה‬
‫‪7‬‬
‫נר ראשון חנוכה‬
‫מסע יב‬
‫טיול חנוכה‬
‫‪20‬‬
‫ח‬
‫‪27‬‬
‫טו‬
‫‪14‬‬
‫ב‬
‫הפנינג חנוכה‬
‫מסע יב‬
‫‪15‬‬
‫סדנאות ז'‪-‬יב ‪+‬‬
‫הורים‬
‫‪21‬‬
‫ט‬
‫מועדונית‬
‫ד‬
‫פעולות‬
‫‪23‬‬
‫יא‬
‫פעולות‬
‫טז‬
‫‪29‬‬
‫‪17‬‬
‫ה‬
‫כנס יב‬
‫יום ההליכה‬
‫כנס יב‬
‫‪11‬‬
‫‪5‬‬
‫כג‬
‫כט‬
‫‪12‬‬
‫ל‬
‫טיול חנוכה‬
‫טיול חנוכה‬
‫ו‬
‫ז‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫הופעה סינגולדה‬
‫י‬
‫‪22‬‬
‫מועדונית‬
‫‪28‬‬
‫ג‬
‫מסע יב‬
‫טיול חנוכה‬
‫מסע יב‬
‫‪16‬‬
‫‪10‬‬
‫כח‬
‫כב‬
‫‪4‬‬
‫מועדון ז‪-‬ח‬
‫ש‬
‫‪24‬‬
‫יב‬
‫פעולת שכבג‬
‫יז‬
‫פעולת שיא‬
‫‪30‬‬
‫יח‬
‫‪31‬‬
‫יט‬
‫פעולת שכבג‬
‫‪25‬‬
‫יג‬
‫השתלמות חורף‬
‫‪26‬‬
‫יד‬
‫השתלמות חורף‬