sporočilu za medije.

Comments

Transcription

sporočilu za medije.
Služba za odnose z javnostmi
Zaloška cesta 2
1525 Ljubljana
E [email protected]
W www.kclj.si
Sporočilo za medije
Program otroške srčne kirurgije je dober in varen
Ljubljana, 4. december 2015 – Analiza in poročilo novega programa sta bila opravljena na osnovi sklepa
Zdravstvenega sveta pri Ministrstvu za zdravje RS po enakih kriterijih, kot jih je upoštevala
mednarodna komisija pri Zdravniški zbornici Slovenije. Kot zunanji član komisije pri analizi in pripravi
poročila novega programa je sodeloval prof.dr. Andrej Robida.
Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je na sestanku staršem otrok s prirojenimi srčnimi
napakami predstavilo poročilo o programu otroške srčne kirurgije. Poročilo so v sredo, 2. decembra
2015 obravnavali tudi na seji Zdravstvenega sveta pri Ministrstvu za zdravje RS. Rezultati poročila
kažejo, da je program dober in varen.
V nadaljevanju izpostavljamo pomembne spremembe, ki smo jih uvedli v poldrugem letu (od januarja 2014 do
danes):




Podatke o operacijah vnašamo v mednarodno bazo podatkov (EACTS database).
Sprejet je nov protokol delovanja kardiovaskularnega konzilija, ki obravnava bolnike s prirojenimi srčnimi
napakami, in ki se ga dosledno držimo. Vsi podatki za posamezne bolnike in seznam bolnikov so v
računalniškem sistemu, kar zagotavlja sprotno sledljivost odločitev in sledljivost osebne odgovornosti
odločevalcev. Za vodenje seznama bolnikov, za koordinacijo med našimi oddelki in tujimi kirurgi, starši,
zavarovalnico in letalskim prevoznikom skrbi koordinator programa.
Vpeljana je varna informacijska povezava za pošiljanje izvidov (magnet, ultrazvok) centrom v Pragi,
Münchnu in Massi.
Sodelovanje med štirimi gostujočimi kirurgi in našim osebjem je izjemno konstruktivno in temelji na
medsebojnem spoštovanju. Vzpostavljeno je timsko delo, ki omogoča multidisciplinarno obravnavo otrok,
skladno z mednarodnimi standardi.






Na Kliničnem oddelku za kardiovaskularno kirurgijo Kirurške klinike UKC Ljubljana smo v letu 2014
zaposlili kardiokirurga, ki se usposablja za kardiovaskularno kirurgijo (KV) prirojenih srčnih napak.
V Službi za kardiologijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana smo zaposlili dva nova zdravnika, specialista
pediatra kardiologa in specialistko pediatrije, ki se usmerja v otroško kardiologijo.
Sodelujemo z mednarodno uveljavljenimi evropskimi centri za otroško KV kirurgijo.
Kirurgi, ki operirajo pri nas ali v svojih centrih, so mednarodno priznani, strokovni in odlični timski
sodelavci za delo v UKC Ljubljana. Po zadnji operaciji v Ljubljani ostanejo, dokler interdisciplinarni tim
na skupnih vizitah ne soglaša, da je stanje bolnikov stabilno.
V Pragi so pripravljeni v 24 urah sprejema otroka, ki nujno potrebuje urgentno operacijo (takih primerov je
približno 2 do 3 na leto)
Vsem otrokom s prirojeno srčno napako, ki potrebujejo operativno zdravljenje, zagotavljamo enako
obravnavo v časovno ustreznem roku. Čakalnih dob za otroke s prirojeno srčno napako ni.
Program zdravljenja bolnikov s prirojeno srčno napako poteka v sodelovanju s tremi evropskimi centri in
štirimi gostujočimi kirurgi (vsak od njih v matični ustanovi krepko preseže število zahtevanih operacij, ki
veljajo kot minimum za kardiovaskularnega kirurga in ima začasno licenco za delo v Republiki Sloveniji)
Pri nekaterih bolnikih se konzilij odloči za napotitev za operacijo v tujini, k istim zdravnikom, ki operirajo pri
nas. Gre predvsem za bolnike, ki potrebujejo najzahtevnejše, redko izvajane operacije, ki jih želijo gostujoči
kardiokirurgi na tej stopnji sodelovanja za enkrat še izvesti v svoji matični ustanovi. V letu 2014 in 2015 smo
tako del bolnikov napotili na zdravljenje v DHZ Muenchen, kliniko MOTOL v Prago, Kliniko v Massi in
izjemoma v Tel Aviv.
V kongenitalnem programu smo v enem letu in pol (od 1. 1. 2014 dalje) operirali 186 bolnikov. 71 lažjih
do srednje težkih operacij otrok je samostojno opravil domač kirurg.
Stopnja umrljivosti je nizka, 2,7-odstotna, in je primerljiva z mednarodnimi standardi.
Naše osnovno načelo je, da mora vsak otrok, glede na bolezen, ki jo ima, dobiti tisto, kar je za njega najbolje
oziroma najbolj varno. O tem mora odločati stroka.
Želimo pa si takšnega programa, ki bi bil prilagojen za državo z dvema milijonoma prebivalcev in bi bil varen
za vsakega otroka. Tako ni cilj UKC Ljubljana, da bi vse operacije prirojenih srčnih napak izvajali v Ljubljani,
pač pa da bi lahko izvajali 80 oz. 85 odstotkov teh operacij. Otroke z redkimi napakami bo potrebno tudi v
prihodnje pošiljali na zdravljenje v tujino.
Služba za odnose z javnostmi