TILSKOTSKONFERANSE 19. JANUAR 2016

Comments

Transcription

TILSKOTSKONFERANSE 19. JANUAR 2016
TILSKOTSKONFERANSE 19. JANUAR 2016
Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, Stavanger
Tidsramme: 09.30- 15.30
Velkomen
v/ Rigmor Kvia de Waard, Fylkesmannen i Rogaland.
Busetting og integrering
Økonomiske verkemidlar
v/ Morten Stephansen, Imdi Vest
Nytt frå Arbeids- og velferdsdirektoratet
Tilskot; Bustadsosialt arbeid og Barnefattigdom
v/ Irene Anibrika og Jon Tangen, Arbeids- og velferdsdirektoratet
Bustad for velferd
Økonomiske verkemidlar
v/ Siri Erdahl, Husbanken Vest
Etablering og utvikling av kommunale frisklivs, lærings- og meistringstilbod.
v/ Helge Haga, Fylkesmannen i Rogaland
Ny opptrappingsplan på rusfeltet
Tilskotsordingane innan rus og psykisk helsefeltet.
v/ Ellen Aarre, Fylkesmannen i Rogaland
Omsorg 2020
Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskot
v/ Anne Barkve Andersen, Fylkesmannen i Rogaland
Nytt frå BufDir.
Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom
v/ Ellen Gjeruldsen og Bjørn Lescher-Nuland, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Skjønnsmidler 2016
v/ Jan Petter Stangeland, Fylkesmannen i Rogaland
Med atterhald om endringar