Apotekschef till sjukhusapoteket i Eskilstuna

Transcription

Apotekschef till sjukhusapoteket i Eskilstuna
ApoEx är en av Sveriges största leverantörer av läkemedel och tjänster till vården.
Vi grundades 2009 och specialiserar oss på distribution av läkemedel och förbrukningsartiklar, farmaceutiska tjänster samt systemutveckling inom lager, logistik och
affärssystem. Vår företagskultur andas kontinuerlig förbättring och våra tjänster
utvecklas i nära dialog med våra kunder.
Apotekschef till sjukhusapoteket i Eskilstuna
Ansvaret är avtalet om läkemedelsförsörjning Sörmland med huvudsaklig
största
leverantörer
av läkemedel
ochSom
tjänster
till vården.
Vi du för att
arbetsplats
Mälarsjukhuset,
Eskilstuna.
apotekschef
ansvarar
den
dagliga
verksamheten
sköts
effektivt
och
patientsäkert
samt
specialiserar oss på distribution av läkemedel ochatt tillsammans med personalen utveckla verksamheten i samarbete med vården.
maceutiska tjänster samt systemutveckling inom lager, logistik
Kontakt: Regionchef
Eva Einarsson
021-17 35 och
45 el.våra
0702-37
01 95,
retagskultur
andas kontinuerlig
förbättring
tjänster
[email protected]
ed våra kunder.
Läs mer om tjänsten på jobb.apoex.se