PDF CV - Martin Röjder

Comments

Transcription

PDF CV - Martin Röjder
CV
Martin Röjder
Presentation
Personuppgifter
Jag heter Martin Röjder och är född i Karlstad och
uppvuxen två mil norr om Karlstad i Kil. Jag bor sedan
ett par år tillbaka på Hisingen i Göteborg.
Jag älskar att jobba med frontend-utveckling och har ett
starkt intresse för form och design i allmänhet och webdesign i synnerhet. När jag jobbar med ett visst ämne
försöker jag alltid lära mig allt jag kan om det samtidigt
som jag hela tiden försöker hålla mig uppdaterad och
experimenterar med intressanta web- och designtrådar.
Personnummer:
Adress
Kontakt
Telefon
+4670- 288 05 25
Mail
[email protected]
Något som är viktigt för mig är att förstå
slutanvändaren, vem han eller hon är och vad som är
viktigt för att just de ska kunna använda systemet på
bästa möjliga sätt. Användartester tycker jag är extra
intressant eftersom de ofta i hög grad påverkar den
slutgiltiga designen men även mycket av hur ett system
fungerar.
Just nu
De här delarna av systemutveckling brinner jag starkt
för och motiverar mig att hela tiden förbättra mina
kunskaper och på sätt vara med och utveckla bra
system och gränssnitt som människor tycker om att
använda samtidigt som de är effektiva.
Utbildning
Med min utbildning; teknologie kandidat inom
datateknisk systemutveckling ( BSC, major in Computer
Engineering ) känner jag att jag har en bred grund att
stå på när det gäller utveckling av system oavsett om
det är web-baserat eller inte.
Jag vill gärna inrikta mig mot web och design men i min
utbildning har jag kommit i kontakt med det mesta
inom systemutveckling, programmering,
projekthantering, web och nätverksteknik.
Jag har en positiv inställning till det mesta och ett
mycket gott humör. På min fritid tycker jag om att
träna. När jag var yngre var jag mycket sysselsatt med
både innebandy och fotboll, fotbollsintresset lever kvar
genom engelsk fotboll och vinnarskallen försvinner
aldrig. Jag tycker om att lära mig språk och mina
språkkunskaper är goda, framför allt när det gäller
engelska.
Jag hoppas att jag väckt ert intresse och ser fram emot
att höra från er.
Mitt CV finns också på http://www.minro.me
820509-6236
Berättelsegatan 3
422 42 Hisings-Backa
Sverige
Jag arbetar just nu med ett web-projekt under egen regi
för ett företag som jobbar med tillgänglighet. Efter det
vill jag framför allt fortsätta utveckla mig inom webdesign och frontend-utveckling men är öppen för andra
arbetsuppgifter inom systemutveckling.
Datateknisk Systemutveckling, Högskolan Väst,
Trollhättan. Teknologie Kandidat
2010 – klar 2013
Det här är mitt 3-åriga utbildningsprogram. Datateknisk
systemutveckling fokuserar på teknisk systemutveckling
och spänner från grundläggande datateknik och
programutvecklingsmetodik, till design och
implementation av färdiga applikationer och
webbtjänster. Diskret matematik och matematiska
modellbeskrivningar finns med som en naturlig grund i
programmet.
Programinnehåll: http://kubik.hv.se/edu_plan_pdf/206_2013-0322_11-30-25.pdf
I utbildningen har vi jobbat i projektform med det
mesta från mobila applikationer och web till inbyggda
system och nätverk.
Degree of Bachelor of Science with a major in Computer Engineering.
Mitt examensarbete gjorde jag hos Sogeti i Karlstad.
Arbetet gick ut på att göra en förstudie för frontendutvecklingen av ett web-baserat system. I projektet
utförde jag kravinsamling och användartester innan jag
designade ett förslag till ett användargränssnitt.
Gränssnittet byggde jag sedan på en microsoft-baserad
plattform och med ett responsivt ramverk.
Vid sidan om andra aktiviteter har jag en del privata
projekt som jag vill ta mig igenom. Jag vill gärna lära mig
Github ordentligt samt Objektorienterad CSS, bland
mycket annat.
Erfarenhet
2013 - Sogeti
2009 - Distansutbildning
Examensarbete
Fristående distanskurser
Mitt examensarbete har jag gjort hos Sogeti i Karlstad.
Arbetet gick ut på att göra en förstudie för frontendutvecklingen av ett web-baserat system. I projektet
utförde jag kravinsamling och användartester innan jag
designade ett förslag till ett användargränssnitt.
Gränssnittet byggde jag sedan på en microsoft-baserad
plattform och med ett responsivt ramverk.
2012 - SKF
Group IT Compliancy
Vid sidan av mina studier jobbade under sex månader
på SKF. Min anställning var vid Group IT Compliancy och
jag arbetade med styrning och riskhantering för
affärskritiska system och hur väl kraven på dessa system
möttes med avseende på deras interna
kontrollstandard.
Den här anställningen gav mig en inblick i en helt annan
sida av IT-världen. En sida som jag normalt inte håller på
med så mycket men som jag lärde mig mycket från.
2011 - All Access
VBA Programmering
Vid sidan om mina studier hade jag en
projektanställning hos All Access som bestod i att
programmera script för hantering av excel-dokument
samt behandling av data i dessa filer.
2010 - Giftermål
Martin <3 Wajiha
Efter att vi varit förlovade i ett år gifte vi oss i juli månad
sommaren 2010. En dag med perfekt sommarväder,
våra familjer och nära vänner.
2010 - Högskolan Väst
Datateknisk Systemutveckling
2010 startade jag min utbildning på
kandidatprogrammet datateknisk systemutveckling i
Trollhättan.
2010 - Karlstads Universitet
Web
Ett mindre uppdrag som innebar att jag gjorde om en
samlingssida för länkar så att den stämde mer överens
med den mall som universitets sidor i övrigt hade.
För att läsa upp min gymnasiekompetens och för att jag
tyckte att det var intressanta ämnen läste jag under en
hösttermin in kurserna:




Matematik D
Matematik E
Fysik B
Kemi A
2008 - Gaming
I en kort tid i mitt liv med kulmen under 2008 hade jag
en mycket lyckad karriär som professionell gamer. Vi
åkte runt i hela europa och spelade turneringar:














#4 TEX The Experience: Call of Duty4 .. Fnatic
#1 CGS CoD4 Tournament: Call of Duty4 .. Fnatic
#4 Multiplay i33: Call of Duty4 .. Fnatic
#1 Crossfire Devotii Challenge 4: Call of Duty4 .. Fnatic
#2 ESL EMS II: Call of Duty4 .. fnatic
#2 Live2Win: Call of Duty4 .. fnatic
#1 Crossfire Qcup: Call of Duty4 .. EYEBALLERS
#5 Crossfire Prizefight Challenge 2: Call of Duty2 ..
team-dignitas
#1 Multiplay i30: Call of Duty2 .. team-dignitas
#4 WonderBase: Call of Duty2 .. Serious-Gaming (crow
mix)
#1 Eurocup XIII: Call of Duty2 .. x6 (crow mix)
#3 Crossfire: Call of Duty2 .. WHO crew
#3 Rumble at Playz: Call of Duty2 .. WHO crew
#1 Level 7: Call of Duty2 .. WHO crew
Det var en rolig period och vi vann en del prispengar
också, så pass att jag kunde försörja mig på det under
den tiden jag höll på med det.
2007 - Servicetekniker, Relacom
Efter ett el-certifikat åkte jag runt i Värmland och
installerade nya samt bytte ut gamla elmätare hos
Fortums kunder.
2006 - Karlstads universitet
Fristående kurser
Jag har alltid haft ett IT-intresse och hoppade därför på
några kurser vid Karlstads universitet för att prova på.



Anskaffning av IT-system
Introduktion till IT-Design
Verksamhet och IT