Din LeasePlan-bil

Transcription

Din LeasePlan-bil
Din
LeasePlan-bil
Innehållsförteckning
Bränslekort.................................................... 4
Kilometerrapportering................................... 5
Din LeasePlan-bil
Vinterdäck...................................................... 6
- När måste jag sätta på vinterdäck?................................. 6
Vår filosofi är att det ska vara enkelt att använda en LeasePlanbil. Enkelt för dig därför att vi, på din arbetsgivares uppdrag,
hanterar det mesta vad gäller administrationen av din bil.
Service och underhåll.................................... 7
- Hyrbil vid service/underhåll............................................ 7
Vägen till enkelheten går via denna folder, Din LeasePlanbil, som du nu har framför dig. Vi rekommenderar att du läser
igenom foldern och tänk på att du kan använda den som en liten
uppslagsbok om det är något du funderar på framöver. På vår
hemsida, leaseplan.se, kan du hitta ytterligare förarinformation.
Kontantutlägg............................................... 8
Vi önskar dig en trevlig tid med oss på LeasePlan.
Trängselskatt................................................ 8
Parkeringsanmärkning.................................. 8
Bilprovning.................................................... 9
Försäkring..................................................... 9
- Vid stenskott i rutan....................................................... 9
- Bilstöld.......................................................................... 9
- Inbrott/Skadegörelse/Parkeringsskada.......................... 9
- Vid krock med annat fordon............................................ 9
- Vid krock utan motpart...................................................10
- Vid krock med djur.........................................................10
- Maskinskadeförsäkring..................................................10
Assistansgaranti............................................10
Vissa moment som beskrivs i denna broschyr ingår eventuellt inte
i din arbetsgivares avtal med LeasePlan. Vi rekommenderar att du
kontrollerar omfattningen med din arbetsgivare eller oss på
LeasePlan.
Förmånsbeskattning.......................................11
Frågor.............................................................11
3
Bränslekort
Vi kommer att skicka ett eller flera bränslekort till dig som din
arbetsgivare har valt. Om du är osäker på om bränslekort ingår i
din arbetsgivares avtal med LeasePlan, rekommenderar vi att du
kontrollerar detta med din arbetsgivare.
Koden till bränslekortet skickas separat till dig några dagar efter
att du har fått bränslekortet. Tänk på att aldrig förvara kortet tillsammans med koden och anteckna gärna kortnumret eller ta en
kopia av bränslekortet för att förvara informationen på ett ställe
som bara du vet om. Skulle du mot förmodan bli av med kortet
underlättar det att ha kortnumret lätt tillgängligt för att snabbt
kunna spärra kortet.
Det är viktigt att komma ihåg att bränslekortet endast får användas till din LeasePlan-bil. Kortet använder du för att betala
drivmedel och andra vanliga artiklar som du behöver till bilen,
till exempel spolarvätska, olja, glödlampor och torkarblad liksom
biltvätt och tvättprodukter. Du kan också använda bränslekortet
för parkering.
Då du tankar bilen ska du ange den aktuella mätarställningen i
kilometer. Mätarställningen rapporteras sedan till din arbetsgivare som använder informationen för uppföljning av dina driftskostnader. De inköp du gör med bränslekortet redovisas även de
till din arbetsgivare. Detta gör vi som ett led i den kostnadsuppföljning som ingår i vårt kundåtagande.
Om du ska åka utomlands med din LeasePlan-bil och vill använda
bränslekortet på plats, kontrollera då först med din arbetsgivare
om detta är möjligt. Oftast finns det speciella regler som gäller för
användning av kort utomlands.
4
Om du skulle förlora ett bränslekort ska du kontakta bränslebolaget och be dem spärra kortet. Kontakta därefter oss på
LeasePlan så skickar vi dig ett nytt kort omgående.
Spärr av kort
Fordonsgas: 0771-520 200 (vardagar 09.00-16.00)
OKQ8: 020-85 86 87 (vardagar 08.30-17.00)
Preem: 020-450 450 (vardagar 07.00-17.00)
Q-star: 011-28 00 00 (vardagar 08.00-16.00)
Shell: 0200-81 04 00
Statoil: 08-429 63 00
Svensk Biogas: 013-20 80 60
LeasePlan Call Center: 08-470 26 10
Kilometerrapportering
Om kilometerrapportering ingår i din arbetsgivares avtal med
oss behöver du kilometerrapportera till oss senast den 5:e varje
månad. Det är dina tjänste- respektive privatkilometer för den
föregående månaden som ska rapporteras. Detta förser vi sedan
din arbetsgivare med som underlag för förmånsvärdesbeskattning av drivmedel.
Om vi inte får någon kilometerrapportering från dig, eller om
rapporten är ofullständig, blir vi tyvärr tvungna att rapportera
samtliga körda kilometer som privatkilometer enligt uppkommen bränslekostnad till ditt lönekontor. Detta innebär ett högre
löneavdrag för dig. Vi har ingen möjlighet att korrigera försent
inkomna rapporter.
För att registrera din kilometerrapportering kan du antingen
logga in på vår kundportal LeasePlan Online och välja fliken Kilometerrapportering eller använda vår applikation LeasePlan som
finns tillgänlig i App Store och Google play.
Om inget av de nämnda alternativen är möjliga för dig kan du
även skicka in din kilometerrapportering på mail till
[email protected] eller ringa vårt Call Center på 08-470 26 10.
5
Vinterdäck
När du beställer en ny LeasePlan-bil får du möjlighet att välja
vilken typ av vinterdäck du vill ha. Du kan välja mellan dubb- eller
friktionsdäck och till de flesta bilmodeller levereras vinterdäcken
tillsammans med LeasePlans aluminiumfälgar.
Om leveransen av bilen sker vintertid beställer vi vinterdäcken
åt dig och ser till att de finns monterade på bilen vid leverans.
Om leveransen av bilen däremot sker under sommarhalvåret blir
du normalt kontaktad av någon av våra däckleverantörer med
besked om att vinterdäcken finns reserverade för dig hos en viss
däckverkstad. I vissa fall kan vinterdäcken ligga löst i bilen vid
leveransen. Om så skulle vara fallet kan du själv lämna in dem för
förvaring hos någon av våra samarbetspartners. Skulle vinterdäcken till din bil av någon anledning saknas ska du kontakta
vårt Call Center omgående.
När du får bilen levererad, kontrollera då att hjulmuttrar/bultar
samt hylsor till vinter- respektive sommardäcken finns med.
Dessa är även viktiga att ta med till däckverkstaden.
Om du behöver byta däck eller få hjälp med däckbalansering eller
någon typ av reparation ska du kontakta vårt Call Center eller
någon av våra samarbetspartners. Då det är dags för säsongsskifte kan du själv boka tid hos den däckverkstad som förvarar
dina sommar- respektive vinterdäck eller kontakta vårt Call Center
för bokning av tid.
För tidsbokning hos en däckkedja vänligen kontakta vårt Call
Center på 08-470 26 10 eller [email protected]
6
När måste jag sätta på vinterdäck?
Enligt Vägverket gäller följande:
Krav på vinterdäck
Personbil, lätt lastbil och buss med totalvikt av högst 3,5 ton samt
släpvagn som dras av sådant fordon, ska vid färd på väg vara
försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning 1 december –
31 mars när vinterväglag råder.
Dubbade vinterdäck
Det är tillåtet att köra med dubbade vinterdäck under perioden
1 oktober – 15 april.
Minst 3 mm mönsterdjup
Det är krav på minst 3 mm mönsterdjup på däck som används i
vinterväglag under perioden 1 december – 31 mars. Kravet gäller
däck till personbilar, lätta lastbilar och bussar med en totalvikt av
högst 3,5 ton samt släpvagnar som dras av sådana fordon.
Service och underhåll
Som förare ansvarar du för att din LeasePlan-bil genomgår service
och underhåll enligt informationen i bilens servicebok. När det är
dags för service ska du kontakta vårt Call Center för hänvisning
och tidsbokning av verkstad.
I samband med att du hämtar din bil är det viktigt att du
kontrollerar att verkstaden har stämplat och signerat serviceboken.
Om du råkar ut för något tekniskt problem med bilen ska du
kontakta vårt Call Center för information och anvisningar. Detta
gäller också om du skulle råka ut för en skada eller olyckshändelse.
Om du behöver uppsöka en verkstad då du är utomlands ska du
kontakta LeasePlan i Sverige för information. Telefonnumret är
+46 8 470 26 10.
Hyrbil vid service/underhåll
Om du behöver en hyrbil under servicetillfället eller i samband
med skada eller i väntan på leverans av en ny LeasePlan-bil, ska
du vända dig till vårt Call Center som hjälper dig med en bokning. Kontrollera dock först med din arbetsgivare om hyrbil ingår i
avtalet med oss.
LeasePlan Call Center
08-470 26 10
[email protected]
Trängselskatt
Blanketten ”Kontantutlägg” ska du skicka till:
Om du kör in i eller ut ur Stockholms innerstad måndag – fredag
mellan klockan 06.30 och 18.29 debiteras ditt fordon trängselskatt. Vi administrerar betalningen av trängselskatt och redovisar
detta till din arbetsgivare.
LeasePlan Sverige AB
Box 511
169 29 Solna
Stockholm
Göteborg
Trängselskatt tas ut för fordon som kör in eller ut ur de centrala
delarna av Göteborg måndag - fredag mellan klockan 06.00 och
18.29. Vi administrerar betalningen av trängselskatt och redovisar
detta till din arbetsgivare.
Kontantutlägg
Märk kuvertet med Kontantutlägg.
Parkeringsanmärkning
Som förare ansvarar du själv för att du parkerar din LeasePlan-bil
enligt gällande parkeringsbestämmelser. Om du får en parkeringsanmärkning ska du betala den omgående och det gäller
även om du anser att den är felaktig och tänker bestrida den.
För alla normala kostnader för din LeasePlan-bil ska du använda
bränslekortet. Om du är osäker på om bränslekort ingår i din
arbetsgivares avtal med LeasePlan, rekommenderar vi att du
kontrollerar detta med din arbetsgivare.
Om du vill bestrida en parkeringsanmärkning behöver du en fullmakt från ägaren av bilen, det vill säga från oss. För att begära en
fullmakt från oss, skicka då en efterfrågan via e-post till
[email protected] med uppgifter om:
Kontant betalning får endast ske i undantagsfall och bara om
du av någon anledning inte kan använda ditt bränslekort. Du
kan då få ersättning för dina utlägg genom att fylla i blanketten
”Kontantutlägg” som finns på vår hemsida och skicka in den till
oss tillsammans med dina originalkvitton. Glöm inte bort att ange
antal liter och kilometerställning när utlägget gäller bränsle. Det
totala minimibeloppet för utbetalning är 200 kronor vid varje
enskilt tillfälle. Observera att blanketten måste attesteras av
behörig person.
• • • • Ditt namn
Adress
Registreringsnummer
Parkeringsanmärkningens ärendenummer
Det är viktigt att du betalar felparkeringsavgiften även om du har
eller tänker överklaga anmärkningen på grund av att det kan vara
lång handläggningstid för dessa ärenden.
Skulle ditt bestridande resultera i att parkeringsanmärkningen
avskrivs återbetalas felparkeringsavgiften.
8
Bilbesiktning
Som förare ansvarar du själv för att din LeasePlan-bil kontrollbesiktigas inom föreskriven tid. I god tid innan det är dags att
besiktiga bilen skickar vi dock information om detta till dig
tillsammans med en besiktningsvoucher. Denna voucher lämnar
du till den aktör du väljer att besikta bilen hos. Du bokar själv tid
för bilbesiktningen, men du kan även kontakta vårt Call Center så
bokar de en tid åt dig. Om du inte besiktigar bilen inom besiktningsperioden kommer den att få körförbud, vilket din arbetsgivare får information om.
LeasePlan Call Center
08-470 26 10
[email protected]
Försäkring
Blankett för skadeanmälan ska du ha med dig i bilen vid färd i
fall något skulle inträffa och om olyckan är framme ska du alltid
anmäla skadan till vårt Call Center på telefon 08-470 26 10. Blanketten finner du på vår hemsida.
Nedan finns information om vad som gäller vid olika händelser.
Vid stenskott i rutan
Kontakta vårt Call Center så hjälper de dig med information om
var du kan lämna bilen och hur din försäkring gäller.
Bilstöld
Skulle din LeasePlan-bil bli stulen ska du alltid kontakta polisen
på telefon 114 14 för att göra en stöldanmälan. Därefter ska du
omedelbart kontakta vårt Call Center.
Inbrott/Skadegörelse/Parkeringsskada
Skulle något av ovanstående inträffa ska du alltid kontakta
polisen på telefon 114 14 för att göra en polisanmälan. Kontakta
sedan vårt Call Center för att få hjälp med anvisning och tidsbeställning hos verkstad samt kontakt med försäkringsbolaget.
För att stilleståndstiden ska bli så kort som möjligt ska du hålla
kontakt med verkstaden för att få information om när din bil är
klar för avhämtning.
Vid krock med annat fordon
Skulle du krocka med din LeasePlan-bil tar du fram din skadeanmälan. Fyll i framsidan på skadeanmälan gemensamt med
motparten och skriv under. Det är viktigt att ni får med alla
detaljer, men undvik att diskutera vållandefrågan på plats; över9
låt detta till oss och försäkringsbolaget. Gör inte upp i godo med
de inblandade och tillkalla polis vid personskada. När anmälan
är ifylld tar ni varsin del av blanketten och fyll därefter i baksidan
hemma i lugn och ro och skicka den snarast till oss. Kontakta vårt
Call Center för instruktioner och anvisning av verkstad samt hjälp
med att boka tid för reparation. För att stilleståndstiden ska bli
så kort som möjligt ska du hålla kontakt med verkstaden för att få
information om när din bil är klar för avhämtning.
Vid krock utan motpart
Kontakta vårt Call Center för att få hjälp med anvisning och tidsbeställning hos verkstad samt kontakt med försäkringsbolaget.
För att stilleståndstiden ska bli så kort som möjligt ska du hålla
kontakt med verkstaden för att få information om när din bil är
klar för avhämtning.
Vid krock med djur
Kollision med större vilt ska alltid anmälas till polisen. Om du har
kört på ett husdjur eller ren ska du anmäla detta till ägaren eller
polisen. Kontakta vårt Call Center för att få hjälp med anvisning
och tidsbeställning hos verkstad samt kontakt med försäkringsbolaget. För att stilleståndstiden ska bli så kort som möjligt ska
du hålla kontakt med verkstaden för att få information om när din
bil är klar för avhämtning.
Maskinskadeförsäkring
Till maskinskada räknas skador/fel som har uppstått på motor,
grenrör, turbo, klimatanläggning, startmotor, generator,
bränslesystem, kraftöverföring, styrinrättning, bromsservo, styroch reglersystem för låsningsfria bromsar, krockkudde inklusive
styrsystem, med mera. Kontakta oss för att få reda på vad som
10
gäller för ditt fordon och din försäkring.
Assistansgaranti
Vid driftstopp kan din bil omfattas av en assistansgaranti som en
del av bilens nybilsgaranti. Vid vilka tillfällen som assistansgarantierna gäller och vad de ersätter skiljer sig mellan olika bilmärken, men vanligtvis får du hjälp vid punktering eller tekniska fel
på bilen. För vissa bilmärken gäller även assistansgarantierna för
drivmedelsbrist, trafikolycka, strömlöst batteri, borttappad nyckel
eller felaktigt drivmedel.
I de flesta fall ingår:
• Gratis bärgning
• Gratis hjälp på plats för att kunna köra vidare
• Fri lånebil (under begränsad tid)
• Gratis hotellövernattning
Råkar du ut för något av ovanstående bör du kontakta ditt
bilmärkes assistansservice och numret dit finns oftast angivet i
bilens handlingar. Nedan har vi även listat telefonnummer till de
vanligare bilmärkenas assistansgarantier.
Volvo: 020-55 55 66 Volkswagen: 020-66 55 00 Audi: 020-61 50 55 BMW: 020-21 00 00 Ford: 020-81 80 00 Skoda: 020-72 70 70 Eftersom olika bilmärken har olika villkor är vårt tips att först kon-
takta assistansgarantin eftersom du får kostnadsfri hjälp om ditt
driftstopp faller in i garantivillkoren. Skulle din typ av driftstopp
inte gälla för ditt bilmärkes assistansgaranti är du välkommen att
kontakta vårt Call Center för att få hjälp.
Förmånsvärdet ska motsvara den inbesparing en genomsnittlig
förmånstagare gör genom bilförmånen jämfört med att äga bilen
själv. På Skatteverkets hemsida finner du mer information om
bilförmån och du kan även räkna ut ditt förmånsvärde.
Förmånsbeskattning
Frågor
En skattepliktig förmån uppstår om du för privat bruk använder
en bil som du får disponera på grund av din anställning eller
uppdrag. Skulle du däremot endast använda bilen för privat bruk
i ringa omfattning så uppkommer ingen skattepliktig förmån.
Med ringa omfattning avses, enligt Skattemyndigheten, att bilen
används vid högst 10 tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Det krävs att båda dessa förutsättningar
är uppfyllda, annars uppkommer det en skattepliktig förmån.
Observera att resor till och från arbetet normalt räknas som
privata resor.
För att undvika bilförmån måste du kunna visa att bilen endast
använts privat i ringa omfattning. Detta görs vanligen med en
noggrant förd körjournal, men samtliga omständigheter vägs in
i bedömningen som till exempel det privata bilinnehavet. Skulle
du ha frågor om förmånsbeskattning rekommenderar vi att du
kontaktar Skattemyndigheten eller besöker deras hemsida på
skatteverket.se.
Har du frågor angående din LeasePlan-bil är du välkommen att
kontakta vårt Call Center, antingen via telefon eller mail.
Tel: 08-470 26 10
E-post: [email protected]
Vid frågor om skador på bilen eller om du vill skicka in en
skadeanmälan
E-post: [email protected]
Våra öppettider:
Må-Fre 08.30 - 17.00
Övrig tid:
Om du behöver akut hjälp med din LeasePlan-bil, till exempel
bärgare eller starthjälp, går det bra att ringa samma nummer som
ovan, 08-470 26 10. Du kopplas då vidare till LeasePlan
Väghjälp.
Om din bilförmån inkluderar förmån av fritt eller delvis fritt
drivmedel för bilen ska denna förmån beskattas. Förmånen
beräknas till marknadsvärdet multiplicerat med 1,2 av den mängd
drivmedel som kan antas ha förbrukats för bilens totala privata
körsträcka och under perioden du har varit skattskyldig för bilförmånen.
11
VÄRLDENS LEDANDE FÖRETAG INOM BILADMINISTRATION
LeasePlan Sverige AB
Råsundavägen 12
Box 511, 169 29 Solna
Sweden
Tel. +46 8 470 26 00
www.leaseplan.se
It’s easier to leaseplan