Fjernkøling: Sådan gør vi - Henrik Bøgeskov

Transcription

Fjernkøling: Sådan gør vi - Henrik Bøgeskov
Henrik Lorentsen
Bøgeskov
Chef for fjernkøling fra
HOFOR
20-5-2015
Erfa-træf om
energibesparelser
Fjernvarmens Hus,
Kolding
AGENDA
• Hvad er fjernkøling
• Hvordan er fjernkøling organiseret i HOFOR
• Hvilke faktorer er vigtige for at etablere fjernkøling i København
• Hvad har vi gjort i Købehavn
• Hvilke parametre sælger fjernkøling
• Leveringsområdet i København i dag og potentialet
2
FJERNKØLING
HVAD ER FJERNKØLING, EJENDOMME HAR EL-DREVET LOKALT KØLING I DAG
•Størstedelen af erhvervsejendommene i København har køling i dag, der
producerer køling ved hjælp af el-kompressorer
3
FJERNKØLING
HVAD ER FJERNKØLING, KUNDEN FÅR EN FJERNKØLEVEKSLER
•Når en kunde får fjernkøling fra HOFOR, erstattes den eksisterende køleproduktion
med en fjernkøleveksler
4
FJERNKØLING
HVAD ER FJERNKØLING, KØLING PRODUCERET CENTRALT
•Fjernkøling fra HOFOR produceres centralt i en fjernkølecentral
•Det kolde vand, der køles i fjernkølecentralen, distribueres frem til fjernkøleveksleren via
isolerede rør
Havvand
Fjernkølecentral
Fjernkøleveksler
Fjernkøleveksler
5
FJERNKØLING
HVORDAN ER FJERNKØLING ORGANISERET I HOFOR
6
FJERNKØLING
HVORDAN ER FJERNKØLING ORGANISERET I HOFOR, EN FORRETNINGSENHED
HOFOR FJERNKØLING A/S
Chef
Henrik Lorentsen
Bøgeskov
Salgsingeniør
Leslie Jensen
Studentermedhjælper
Rosa Morell
(Barsel)
Forretningskonsulent
Admir Omeragic
Studentermedhjælper
Jacob Petersen
Projektleder
Ledninger
Werner de Jong
Studentermedhjælper
Binh Thanh Mai
Projektleder
Planlægning
Mikkel Willum
Studentermedhjælper
Cecilie Hansen
Projektleder
Drift
Joan Nielsen
Studentermedhjælper
Rune Boye Knudsen
Studentermedhjælper
Mads Hee Therkildsen
7
FJERNKØLING
HVILKE FAKTORER ER VIGTIGE FOR AT ETABLERE FJERNKØLING, KUNDER
•Det er alene erhvervsejendomme eller offentlige bygninger, der er potentielle kunder for
fjernkøling fra HOFOR
•Tætheden af kunderne er her afgørende eller størrelsen på kunden
8
FJERNKØLING
HVILKE FAKTORER ER VIGTIGE FOR AT ETABLERE FJERNKØLING, HAVVAND
•Fjernkølecentralerne hos HOFOR anvender primært havvand til at køle vandet, der
sendes frem til kunderne
•Derfor er det afgørende, at fjernkølecentralerne placeres tæt ved havvandet
9
FJERNKØLING
HVAD HAR VI GJORT, FUNDET TO LOKALE PLACERINGER TIL CENTRALERNE
•Fjernkølecentralerne er placeret midt i København tæt på havvand og kunderne
10
FJERNKØLING
HVAD HAR VI GJORT, FUNDET TO GAMLE BYGNINGER
•Fjernkølecentralerne er placeret i gamle el-værker, således at gamle bygninger har fået
nyt liv
11
FJERNKØLING
HVAD HAR VI GJORT, CENTRALERNE ER PLACERET TÆT VED HAVVAND
•I Adelgade fjernkølecentral var der en eksisterende havvandsledning, som kunne anvendes
•I Tietgensgade fjernkølecentral er der etableret et nyt havvandskammer og ledning
12
FJERNKØLING
HVAD HAR VI GJORT, UDNYTTER FORSKELLIGE PRODUKTIONSMETODER
Havvandsveksler
• Vedvarende energikilde
• Miljøvenlig
Kompressor
•Spidslast
•God regulering
•Kondensator køles af
havvand
Absorber
• Drives af fjernvarme
• Miljøvenlig
• Lavt el-behov
Temperaturen og forbruget bestemmer produktionen
13
FJERNKØLING
HVAD HAR VI GJORT, BRUGER HAVVAND HELE ÅRET
14
FJERNKØLING
HVILKE PARAMETRE SÆLGER FJERNKØLING, ØKONOMI
•
Den billigste vej til en grøn profil
•
Lavere energiomkostninger
•
Lavere kapitalomkostninger
•
Lavere omkostninger som følge af reduceret drift og vedligeholdelse
•
Fremtidssikret investering
•
Lejemål bliver attraktive
•
Fjernaflæsning af måler, dag, time, minut
•
Nem afregning, som medfører øget gennemsigtighed af omkostninger
– Op til 40 % Økonomisk besparelse
15
FJERNKØLING
HVILKE PARAMETRE SÆLGER FJERNKØLING, DESIGNFRIHED
•
Optimal udnyttelse af etage- og kælderkvadratmeter
•
Større arkitektoniske frihedsgrader
•
Ingen synlige køleinstallationer
•
Ingen støj eller vibrationer fra køleanlæg
– Plads til andre aktiviteter
16
FJERNKØLING
HVILKE PARAMETRE SÆLGER FJERNKØLING, KVADRATMETERBESPARELSE
17
FJERNKØLING
HVILKE PARAMETRE SÆLGER FJERNKØLING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE
•
Stor forsyningssikkerhed
•
Øget energieffektivitet
•
Fleksibelt effektbehov – med fjernkøling kan kølebehovet nemt hæves
•
Mindre drift og vedligeholdelse
•
Pålidelighed og stabilitet
– Hele året rundt
18
FJERNKØLING
HVILKE PARAMETRE SÆLGER FJERNKØLING, MILJØ
•
Reducerede CO2-emissioner (op til 70%)
•
Kølecentralen bruger CO2-venlige energikilder
•
Ingen kølemidler – som lovgivningsmæssigt skal udfases
•
Forskønnelse af bybilledet – ingen kondensatorer på tag og facader
– Op til 70 % CO² besparelse
19
FJERNKØLING
LEVERINGSOMRÅDET I DAG OG POTENTIALET, EKSEMPEL PÅ KUNDER
20
FJERNKØLING
LEVERINGSOMRÅDET I DAG OG POTENTIALET, LEVERINGSOMRÅDET
• 46 leveringsaftaler
•42 MW kontraheret
21
FJERNKØLING
LEVERINGSOMRÅDET I DAG OG POTENTIALET, POTENTIALET
•Identificeret 9 oplagte fjernkølingsområder
• 150 MW fjernkølepotentiale i København
22
Tak for Jeres opmærksomhed
Yderligere spørgsmål er velkomne
For mere information kontakt Fjernkøling på:
[email protected] eller på tlf. 2795 4800
23
23