Uddannelsesoversigt – salgsassistentelev

Transcription

Uddannelsesoversigt – salgsassistentelev
1. ÅR S ELEVER
MODUL 1
KOMMUNIKATION
I TEAMS
MODUL 2
FORBRUGERADFÆRD DRIFTSFORSTÅELSE
MODUL 3
PERSONLIG
POWER
MODUL 4
PROFIL
OG IMAGE
Social kapital & ansvarlighed
- national & international detailhandel - koncern orientering - øget fokus på salgsvækst - højtydende teams.
Grundlæggende økonomiforståelse – intern profilpleje –
besøg hos SuperGros.
Kunden først – forbrugeradfærd – den personlige salgspower – service vinder.
Case i egen butik: salgsoptimering gennem øget fokus
på butikslayout i egen butik.
Case i egen butik: salgsoptimering gennem salgsfremmende aktivitet i egen butik.
Koncept, strategi, mission og
vision – fokus på image og
profil – udførelse af imageanalyse i udvalgte butikker –
midtvejstest.
Case i egen butik: salgsoptimering gennem øget fokus i
egen butik på de 7 eksponeringsformer.
Case i egen butik: salgsoptimering gennem øget fokus
på den powerfulde service i
egen butik.
2. ÅR S ELEVER
Efter første år specialiseres eleverne som salgsassistent i tre retninger med fokus på:
1 Salg & vækst
2 Ledelse
MODUL 5
KUNDER OG
MARKEDSFØRING
3 Koncept
MODUL 6
KONKURRENCESITUATIONEN
Faget “SALG GENNEM B2B” særligt for S-Engros elever
Modul 5-9 indgår i alle tre retninger
MODUL 7
KONCEPTOPTIMERING
MODUL 8
MESTER
I SALG
MODUL 9: FAGPRØVEN
Specialistspor i detailhandelsuddannelser - en karrierevej - en videreuddannelsesvej
Hvad er et specialistspor? Som navnet siger, så er specialistsporet en specialisering i et konkret emne, så eleven kan målrette sin uddannelse og begynde en karrierevej allerede under hovedforløbet. På specialistsporet vælges der ét akademifag.
Alle fag afsluttes med en akademieksamen, der giver 10 ECTS point. Fagene er:
Uddannelsesretning: Salg & Vækst.
Akademifaget - Salgsledelse i detailhandlen. Her opnår eleven konkret viden om:
Opstilling af såvel strategiske som taktiske salgsmål for butikken/afdelingen.
Overordnede principper for arbejdsdeling og forskellige rapporterings- og opfølgningsmetoder.
Metoder til salg og indtjeningsoptimering og herunder kendskab til metodernes betydning for sælgernes motivation og indsats.
Uddannelsesretning: Koncept.
Akademifaget - Konceptstyring i detailhandlen. Her opnår eleven konkret viden om:
Detailhandlens struktur, butikstyper, salgskanaler, kædeformer, markedsudvikling såvel nationale som internationale.
Den historiske samt fremtidige udvikling i detailhandlen.
Butiks- og afdelingskoncepter samt kontrol på strategisk, taktisk og opperationelt niveau.
Den teknologiske udvikling i detailhandlen og viden om metoder til at opstille butikkens konkurrencemæssige styrker og svagheder.
Uddannelsesretning: Ledelse.
Akademifaget - Det personlige lederskab i detailhandlen. Her opnår eleven konkret viden om:
Udvikling fra medarbejder til leder på områder som menneskesyn, værdier, ambitioner og motivation.
Forskellige typer af målsætninger og forventninger for medarbejdere, i relation til forventningsafstemning af succeskriterier.
De forskellige lederrollers muligheder og konsekvenser.
Typer af adfærd og kendskab til forskellige dialogbaserede værktøjer.
Former for lederadfærd, og deres påvirkning af medarbejdernes motivation.