Eksamensopgave Brugervenlighed og grafisk design_v2

Transcription

Eksamensopgave Brugervenlighed og grafisk design_v2
Akademifaget: Brugervenlighed og grafisk design. Skriftlig opgave
Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og
grafisk design
Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015
Afleveres: Torsdag den 11.06.2015.
Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis [email protected] og
[email protected]. En normalside er på 2400 tegn! Opgaven kan løses i grupper eller individuelt. Husk
forside og underskrift!!
Case: Solbjerg feriecenter
Beskrivelse se bilag 1
Opgaver
Opgave 1: Brugerundersøgelse
Feriecentret har besluttet at satse på følgende målgrupper:
 børnefamilier der har behov for kvalitetstid i den travle hverdag
 enlige forældre der ikke har børnene så tit, og derfor har behov for en god oplevelse sammen
med dem
 bedsteforældre der gerne vil samle hele familien til en god oplevelse
Derudover har de besluttet, at de receptionister der ansættes, og som skal bruge systemet til
håndtering af bookinger, skal være professionelle og have relevant erfaring eller en solid
serviceuddannelse bag sig
Udfør en brugerundersøgelse for feriecentret, som skal munde ud i:
 beskrivelse af mindst en repræsentativ personas for feriecentrets gæster
 beskrivelse af et scenarie over hvordan personas vil bruge web-sitet (eller en app) til
booking af et ophold
Kom desuden med forslag til, hvordan et spørgeskema til brugerundersøgelsen kunne udformes.
Udkast til spørgeskema placeres i bilag.
Opgave 2: GUI design og usability test
Kom med forslag til et design af UI’en for: Tjek ind . Tag udgangspunkt i de i bilag 2 beskrevne
forslag til use cases og domænemodel for bookingsystemet.
Beskriv hvordan designet understøtter use casen: Tjek ind samt hvordan designkriterier er anvendt
for at understøtte forståeligheden.
1
Akademifaget: Brugervenlighed og grafisk design. Skriftlig opgave
Afprøv om designet har den rette usability ved anvendelse af relevante heuristikker fra ekspert
reviewet. Tag udgangspunkt i hvad der skal være fokusområde for testen. Dokumenter.
Opgave 3: Informationsarkitektur
Vi vender nu blikket til design af web-sitet, som har to vigtige funktioner. Dels at promovere centret
og dels at gæsterne selv skal kunne booke boliger og aktiviteter.
Udfør en kortsortering. Hent inspiration fra lignende web-sites til navne og kategorier
Lav en skitse over hvordan informationsarkitekturen til web-sitet kunne opbygges, og begrund
den/de strukturer der er valgt
Opgave 4: Navigerings- og interaktionsdesign
Lav en wireframe for designet af websitet med udgangspunkt i informationsarkitekturen fra sidste
opgave.
Overvej design af navigeringen:
 den globale navigering
 lokal navigering
 vejvisere
Overvej interaktionsdesignet:
Argumenterer for design valg i forhold til de mest fundamentale interaktionsprincipper mellem
menneske og computer. Det kunne være både når alt går godt, og når der er inputfejl af
eksempelvis:
 søgefunktionen
 indkøbskurv
Kom endvidere med konkrete forslag til design og feedback af ovennævnte funktioner
Opgave 5: Informationsdesign
Med udgangspunkt i principper for informationsdesign skal der argumenteres for opsætningen af
de enkelte unikke sider på tværs af web-sitet.
Eksempel:
 forside
 underside
 indkøbskurv
2
Akademifaget: Brugervenlighed og grafisk design. Skriftlig opgave
Opgave 6: Overflade design
Her skal der argumenteres for den visuelle del og touch (hvis der laves en mobile app), hvordan
understøtter det visuelle design de andre mål fra de andre fire lag af UX (brand identitet, navigation,
funktionalitet eller andre kommunikations mål):
 typografi
 farver
 touch (knapper, form etc)
Kom desuden ind på hvordan personas er inddraget i jeres designovervejelser
Opgave 7: Brugertest
Planlæg og udfør en brugertest af eksisterende web-sites for to forskellige feriecentre, hvor der kan
bookes over nettet. Ved udformning af testopgaverne tages udgangspunkt i use casen: Book ophold
(se bilag 2) - som beskriver de vigtigste funktioner, der skal laves testopgaver for.
På baggrund af testen udformes en testrapport. Templates kan fx findes på usability.gov
Der gives et resume af testen. Testrapporten i sin helhed i kan placeres i bilag.
3
Akademifaget: Brugervenlighed og grafisk design. Skriftlig opgave
Bilag 1: Case Solbjerg Feriecenter
Motion, sport og sund levevis er oppe i tiden. Derfor har en investor besluttet, at skyde kapital i et
motionscenter som en gruppe lokale borgere har været initiativtagere til i byen Solbjerg.
En lang række sportsfaciliteter er ved at være færdigbygget (tennis- og badmintonbaner,
svømmehal, wellness m.v.). Alt tegner til at centret som planlagt står klar til indvielse til august. I
den forbindelse skal der laves et IT system til håndtering af bookninger, tjek ind og tjek ud samt
tilmeldinger til centrets aktiviteter. Desuden skal der laves et website og eventuelt apps til
promovering af centret samt til bookinger og tilmelding til aktiviteter.
Fakta om centret:
Centret er beliggende i det nordlige Jylland i smukt kuperet terræn, som er velegnet til vandreture
og mountainbike.
Centret henvender sig især til familier, både indenlands og udenlands. For mange familier er
hverdagen travl og stresset og overskuddet til motion og sport er derfor begrænset. Sådanne familier
udgør kernen i målgruppen.
Et ophold på centret omfatter et antal overnatninger med ingen, 1/2 eller fuld pension samt
deltagelse i forskellige aktiviteter.
Centret rummer 60 værelser, hvoraf de 40 er familie rum. Herudover tilbyder centret mulighed for
leje af en række forskellige faciliteter, leje af sportsudstyr samt leje af instruktør i de forskellige
sportsgrene
Som et led i markedsføringsstrategien skal centret hele tiden have nogle attraktive tilbud kørende.
Der er bl.a. planlagt et introduktionstilbud, som omfatter 1 overnatning med ankomst om
formiddagen og afrejse dagen derpå efter morgenmad. Tilbuddet omfatter besøg i fitnesscenter fra
14:00 til 15:00, svømning med instruktør fra 16:00 til 17:00, svømmefødder og dykkerbriller. Alt
gældende for 2 voksne og 2 børn under 12 år. Tilbuddet gælder ikke fredag til søndag.
Udover aktiviteterne planlægger centret også en række events. Det kan være en kendt person
indenfor en bestemt sportsgren, der kommer og fortæller om sin sport. Det kan være temaaftner
med instruktion og spisning. Eller det kan være vandreture med naturvejleder.
Desuden overvejes at afholde turneringer inden for de forskellige sportsgrene på centret.
IT system, web-site og app
Grundstammen i IT systemet er en central databaseserver der kan tilgås af forskellige computere
(klienter) gennem et internt netværk. Det skal desuden være muligt at gæsterne selv kan booke et
ophold samt tilmelde sig forskellige aktiviteter. Dette skal kunne foregå via et website eller via
apps, der kan tilgå databaseserveren gennem en internetforbindelse eller det mobile netværk.
4
Akademifaget: Brugervenlighed og grafisk design. Skriftlig opgave
Det er endvidere vigtigt at centret synliggøres og promoveres gennem websitet og eventuelt apps.
Når en gæst har foretaget en bookning tildeles et login og password. Det benyttes af gæsten, hvis
han ønsker at ændre på en bookning eller tilmelde sig en aktivitet.
For at være sikker på at kunne deltage i ønskede aktiviteter og for at centret bedre kan planlægge
aktiviteterne opfordres gæsterne til at booke så meget som muligt på forhånd sammen med
bookningen af opholdet.
Det er ikke et krav at man bor på centret for at kunne deltage i en aktivitet.
I forbindelse med design af de interne UI’er er effektivitet vigtigt da det forventes at mange gæster
tjekker ind og ud samtidigt.
5
Akademifaget: Brugervenlighed og grafisk design. Skriftlig opgave
Bilag 2: Domænemodel og use cases
Uddrag af første version af use case beskrivelser:
Use case: Book ophold :
1. Find ledige boliger (type,
periode)
2. Vælg boliger
3. Eventuelt tilmelding til
aktiviteter
4. Registrer oplysninger om
gæsten
5. Afslut booking
Use case: Tjek ind :
1. Find booking
2. Registrer ankomst
3. Tildel bolig (numre)
4. Afslut tjek ind (nøgler
udleveres)
Use case: Tjek ud :
1. Find booking
2. Registrer betaling
3. Registrer tjek ud
6