Informationsteknologi D 220515 (ovp)

Transcription

Informationsteknologi D 220515 (ovp)
CASEEKSAMEN
IT
NIVEAU: D
22. maj 2015
OPGAVE
På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/EUD-Eksamen2015/
finder du
 Opgaven elektronisk
 Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på
case arbejdsdagen mellem kl. 14.00 og 16.00.
INDHOLD
OPGAVE 1 Intranet
OPGAVE 2 Nyt kassesystem
OPGAVE 3 Netværk
OPGAVE 4 Simulering
OPGAVE 5 Integration mellem programmer i MS Office
OPGAVE 6 Indblik i dokumentationsopgave
2
3
4
5
6
7
Du har netop afsluttet 3. semester af din HG-uddannelse. Samtidig har
du været så heldig at få ét sommerferiejob i IT-afdelingen hos JYSK i
Brabrand. Du sidder nu med nedenstående liste over opgaver du skal
have løst inden dit job er fuldført:
OPGAVE 1 Intranet
Intranettet i JYSK, internt kendt som JYSKnet, imødekommer det daglige behov for hurtig
information mellem hovedkontoret, lagrene og butikkerne i den internationale retailkæde.
Den effektive informationsvej fra hovedkontoret sammen med en effektiv håndtering af
tilbagemeldinger fra butikker og lagre har revolutioneret JYSKs informationsstrøm i ind- og
udland.
 Hvad er den vigtigste forskel på et intranet og internettet?
 Kom med dit forslag til hvordan du mener JYSKs intranet er opbygget og hvilke
informationer der er tilgængelige for ledelsen og medarbejderne. Du vælger selv
”platform” som f.eks. kunne være WIX. Husk at intranettet skal afspejle
virksomhedens corporate design.
OPGAVE 2 Nyt kassesystem
JYSK udvikler nye systemer, når det kan bidrage til bedre og billigere drift i forretningen.
Forretningen skal her forstås bredt - planlægning, indkøb, logistik og butikkerne. Nye
systemer skal kunne arbejde sammen med SAP ERP systemet. Systemerne er hostet i
Danmark, men er outsourcet til et IT firma i Tåstrup. Det betyder, at it-afdelingen i JYSK
tænker på udvikling, vedligeholdelse og forbedringer på systemerne, mens IT-firmaet i
Tåstrup tager sig af, at systemerne kører, som de skal – døgnet rundt.
Nyt kassesystem til JYSK
Med udgangspunkt i ovenstående og din viden omkring forskellige systemer skal du nu
besvare følgende:
 Hvad er et ERP-system? Kom i den forbindelse ind på nogle af de enkelte moduler
og forklar hvorledes de kan løse arbejdsopgaver igennem værdikæden hos JYSK.
 Forklar, hvordan du mener de enkelte delområder i Leavitts-modellen vil blive berørt
i forbindelse med udviklingen/indførelsen af det nye kassesystem til JYSK. Du må
gerne tilføje forhold, der ikke umiddelbart er beskrevet i teksten, for at kunne give en
fyldestgørende analyse.
OPGAVE 3 Netværk
Hos JYSK er alle butikker og lagerhoteller koblet op på et netværk. LAN benyttes i
butikkerne med lokal server, der har tilstrækkelige oplysninger til at gennemføre salget, hvis
forbindelsen til hovedkontoret afbrydes. Derudover benyttes, som det blev beskrevet i
opgave 2, en central serverløsning som er hostet i Danmark, men er outsourcet til et IT firma
i Tåstrup.
 Din opgave bliver nu at forberede en præsentation for nyansatte hos JYSK, således at
de kan få en forståelse for hvordan systemerne/netværket fungerer. Kom i den
forbindelse ind på følgende:









Client/server
Peer to peer
LAN
WLAN
Access Points
VPN-forbindelse
Kryptering
Forklar, hvilke fordele og ulemper, der kan være ved den
netværksløsning som anvendes hos JYSK.
Lav en maskinkonfiguration som viser netværket og dets bestanddele
som du tror det ser ud hos JYSK.
Du får lov til at gennemgå din præsentation til eksamen så du efterfølgende kan få
den finpudset til når du skal gennemgå det med de nye kollegaer hos JYSK.
OPGAVE 4 Simulering
En ansat i en JYSK butik har bedt dig undervise hende i hvordan man laver en tabel til
simulering i Excel. Herunder er et eksempel på to varegrupper som du bedes vise den
ansatte hvordan du opstiller med formler og pænt design. Du skal også vise hende hvordan
hun ved hjælp af målsøgning kan finde/simulere to forskellige afsætninger alt afhængig af
hvor stor en bruttofortjeneste der ønskes.
Varegruppe
Afsætning
Salgspris
Kostpris
Omsætning
Vareforbrug
Bruttofortjeneste
Chef Kontorstol
550
310
245
Hængekøje i bomuld
1075
200
110
I alt
 Du skal nu:



Indtast regnearket i Excel.
Færdiggør formlerne i skemaet i et pænt layout og forklar undervejs hvad du gør.
Vis, ved hjælp af målsøgning, hvor meget afsætning i stk. skal være for hvert
produkt, ved krav om at bruttofortjenesterne skal være som følger:
Eksempel 1:
Bruttofortjenesten for ”Chef Kontorstol” skal være 56.000 kr.
Eksempel 2:
Bruttofortjeneste for ”Hængekøje i bomuld” skal være 86.000 kr.
 Lav to cirkeldiagrammer med de beløb du får efter målsøgning. Ét for hver varer. De
skal vise hvor mange procent af omsætningen der går til vareforbrug og hvor mange
procent af omsætningen der er bruttofortjeneste.
OPGAVE 5 Integration mellem programmer i MS Office
JYSK har installeret Microsoft Office på computerne i alle deres butikker, men i flere
butikker har medarbejderne endnu ikke helt lært, hvordan de kan anvende programmerne på
fornuftig vis.
 Vis eksempler på, hvordan programmer som Excel, PowerPoint og Word kan
arbejder sammen, f.eks. ved at indsætte data fra et program i et andet program med
kæde.
Du kan bruge nedenstående regneark som udgangspunkt.
JYSK Horsens regnskab
Omsætning
-Vareforbrug
Bruttofortjeneste
-løn og personaleomk.
-distribution
-lokaleomkostninger
Resultat før afskrivning
2014
12.864.888
8.755.444
4.109.444
2.456.296
705.433
488.655
459.060
Budget
2015
14.250.000
9.500.000
47.500.000
2.700.000
775.000
550.000
725.000
 Gør til sidst dit regnskab synligt på dit intranet fra opgave 1, således at alle ansatte
vil have mulighed for at downloade et altid opdateret eksemplar af regnskabet.
OPGAVE 6 Indblik i dokumentationsopgave
Her skal du inddrage den ene af dine dokumentationsopgaver, hvori du har lavet en online
shop for en virksomhed af eget valg.
 Du skal kort fortælle om din idé med shoppen og lave en analysegennemgang
af den. Du må i den forbindelse gerne komme ind på følgende:
-
Gestaltlovene
KISS
First Thing First
Farver
 JYSKs hjemmeside er godkendt og kontrolleret af e-mærket. Diskuter
hvorfor de har valgt det og kommenter samtidig på andre muligheder for
godkendelser eller lignende som man kan benytte til en webshop.