Om eksamensforberedelse Om opgaveløsning Checkspørgsmål

Transcription

Om eksamensforberedelse Om opgaveløsning Checkspørgsmål
Om eksamensforberedelse
Skab overblik
Hvornår gælder de forskellige regelsæt?
Hvad reguleres i de enkelte regelsæt?
Fokusér på forståelsen
Hvad er formålet med reglerne?
Hvornår er de praktisk relevant?
Læs lovteksten
Brug lærebogen til at forstå lovteksten
Samt de områder, hvor der ikke er lovgivning
2
Om opgaveløsning
Checkspørgsmål
Beskriv kort, hvad der skal undersøges
Introduktion
Fokus på de juridiske kvalificeringer
Hvad er en retskilde?
Husk at forholde jer til det stilte spørgsmål
Separat behandling ved flere spørgsmål
Diskutér svarene (vigtigere end selve løsningen)
Skriv forudsætninger, hvis du mangler oplysninger
Erstatning uden for kontrakt
Hvad er forholdet til erstatning i kontrakt?
Forklar culpareglen
Hvad er »objektivt ansvar«?
Hvilke regler gælder for produktansvar?
Behandl evt. begge udfald
Aftaleret
Brug §-henvisninger (læs loven!)
Fokus på juraen og ikke praktiske forhold
Lav en kort sammenfattende konklusion
3
Hvad er et »tilbud«?
Hvad er en svag/stærk ugyldighedsgrund?
Hvordan tilbagekaldes en fuldmagt?
Hvornår har man fortrydelsesret?
4
Checkspørgsmål
Checkspørgsmål
Køb
Kreditaftaler
Hvad er en »misligholdelsesbeføjelse«?
Hvad er særligt for forbrugerkøb?
Hvad er en mangel?
Forklar reglerne om reklamationsretten
Hvornår gælder CISG?
Hvad er forskellen på simple og
omsætningsgældsbreve?
Hvad er en selvskyldnerkaution?
Pant og tinglysning
Hvordan stiftes pant i løsøre? (krav hertil)
Kreditorforfølgning og konkurs m.v.
Kreditkøb
Forklar forskellen på individual- og
universalforfølgning
Hvad er »omstødelse«?
Hvad er et »lånekøb«?
Hvad er betingelserne for »ejendomsforbehold«?
Ejendomsrettens overgang
Forklar forholdet til risikoens overgang
Forklar »vindikation« og »ekstinktion«
Virksomhedsformer
5
Checkspørgsmål
Hæfter stifteren for gæld i et A/S?
6
Thank you for your attention!
Ansættelsesret
Hvad er en »funktionær«?
Gælder aftaleloven for arbejdsaftaler?
Jan Trzaskowski
Copenhagen Business School (Law Department)
[email protected] / (+45) 25 37 02 05
www.legalriskmanagement.com / www.cbs.dk
Markedsføringsret
Hvad er »god markedsføringsskik«?
Immaterialret
Hvordan stiftes en varemærkeret?
Hvad kan en immaterialret bruges til?
Konkurrenceret
Hvad er formålet med konkurrenceretten?
This presentation is made in OpenOffice.org
7
8