Matematik C 1.A Gert Friis Nielsen

Comments

Transcription

Matematik C 1.A Gert Friis Nielsen
SPØRGSMÅL TIL MUNDTLIG EKSAMEN, MAT C sommer 2016
(der kan komme små ændringer, da censor skal godkende spørgsmålene)
1. Procent og rente
Gør rede for begreberne rentefod og fremskrivningsfaktor.
Kom med et konkret eksempel på brugen af fremskrivningsfaktoren.
Forklar hvordan man udregner procentvis ændringer i forskellige tidsrum og giv et konkret
eksempel herpå.
Forklar gerne med et eksempel, hvordan man kan beregne den gennemsnitlige procentændring, hvis
procentvæksten varierer f.eks. fra år til år.
2. Procent og rente
Gør rede for begreberne rentefod og fremskrivningsfaktor.
Kom med et konkret eksempel på brugen af fremskrivningsfaktoren.
Forklar brugen af indekstal.
3. Procent og rente
Gør rede for begreberne rentefod og fremskrivningsfaktor.
Kom med et konkret eksempel med brugen af fremskrivningsfaktoren
Gør rede for renteformlen.
Udled K0, r og/eller n fra renteformlen
4. Procent og rente
Gør rede for renteformlen.
Med baggrund i projektet ”Annuitet” skal du forklare begreberne annuitetsopsparing og
annuitetslån.
Redegør for hvornår man anvender renteformlen og hvornår man anvender annuitetsformlerne.
5. Trigonometri
Gør rede for ensvinklede trekanter herunder forstørrelsesfaktoren.
Gennemgå beviset for vinkelsummen i en trekant.
Vis hvordan man beregner arealet af en trekant.
6. Trigonometri
Gør rede for sinus, cosinus og tangens i den retvinklede trekant.
Forklar Pythagoras’ sætning og gennemgå et bevis for sætningen.
7. Trigonometri
Gør rede for sinus, cosinus og tangens i den retvinklede trekant.
Gør rede for hvordan man beregner sider og vinkler i en retvinklet trekant.
8. Trigonometri
Gør rede for sinus, cosinus og tangens i den retvinklede trekant.
Vis hvordan man beregner vinkler og sider i en vilkårlig trekant. Inddrag gerne dit projekt.
9. Funktioner, lineære funktioner
Gør rede for funktionsbegrebet.
Gør rede for den lineære funktion y  ax  b .
Du skal bl.a. komme ind på betydningen af konstanterne a og b og vise, hvordan a og b kan
bestemmes.
Giv et eksempel på en konkret anvendelse heraf.
10. Funktioner, lineære funktioner
Gør rede for den lineære funktion y  ax  b .
Du skal bl.a. komme ind på betydningen af konstanterne a og b og vise, hvordan a og b kan
bestemmes.
Forklar hvordan man kan opstille en lineær model hvis man kender mere end 2 punkter. Inddrag
gerne dit projekt.
11. Funktioner, eksponentielle funktioner
Gør rede for den eksponentielle funktion y  b  a x .
Du skal bl.a. komme ind på betydningen af tallene a og b og vise, hvordan a og b kan bestemmes.
Giv et konkret eksempel på en eksponentiel funktion.
12. Funktioner, eksponentielle funktioner
Gør rede for den eksponentielle funktion y  b  a x .
Forklar begreberne fordoblings- og halveringskonstant.
Vis hvorledes man kan løse en eksponentiel ligning.
13. Funktioner, potensfunktioner
Gør rede for potensfunktionen y  b  x a
Vis hvordan tallene a og b kan bestemmes.
Forklar betydningen af udtrykket Fy=Fxa
Giv et eksempel på en potensfunktion.
14. Funktioner, potensfunktioner
Gør rede for potensfunktionen y  b  x a
Vis hvordan tallene a og b kan bestemmes.
Vis hvorledes man kan løse en potensligning
Giv et eksempel på en potensfunktion.
15. Statistik
Tag udgangspunkt i et konkret eksempel (gerne dit projekt) og gør rede for, hvordan man kan få
overblik over et grupperet talmateriale.
Du skal bl.a. omtale hyppighed, frekvens, histogram, middeltal, kumuleret frekvens, sumkurve,
kvartilsæt og boksplot.
16. Statistik
Tag udgangspunkt i et konkret eksempel (gerne dit projekt) og gør rede for, hvordan man kan få
overblik over et ugrupperet talmateriale.
Du skal bl.a. omtale hyppighed, frekvens, pindediagram, middeltal, kumuleret frekvens,
trappediagram, kvartilsæt og boksplot.