Eksamensspørgsmål

Transcription

Eksamensspørgsmål
Eksamensspørgsmål
1. Procent og rente
Gør rede for begrebet fremskrivningsfaktor.
Gør rede for kapitalfremskrivningen og for gennemsnitlig procentændring pr.
termin.
2. Procent og rente
Forklar, hvordan man lægger procenter til og trækker procenter fra.
Gør rede for begrebet fremskrivningsfaktor, harmonikamodellen (procentændring
fra kort til lang periode og omvendt) og giv et eksempel på anvendelse heraf.
3. Geometri
Gør rede for ensvinklede trekanter, herunder skalafaktoren.
Bevis at vinkelsummen i trekanter er 180.
4. Geometri
Gør rede for den retvinklede trekant.
Bevis Pythagoras’ sætning.
5. Geometri
Gør rede for sinus, cosinus og tangens i den retvinklede trekant.
Gør rede for hvordan man beregner sider og vinkler i en retvinklet trekant.
6. Funktioner, lineære funktioner
Gør rede for den lineære sammenhæng y  ax  b mellem to variable.
Vis formlen for hældningskoefficienten.
7. Funktioner, lineære funktioner
Gør rede for den lineære funktion y  ax  b .
Vis hvordan man løser en lineær ligning grafisk og algebraisk.
8. Funktioner, eksponentielle funktioner
x
Gør rede for den eksponentielle funktion y  b  a .
Gør også rede for fordoblingskonstant og halveringskonstant.
9. Funktioner, eksponentielle funktioner
x
Gør rede for den eksponentielle funktion y  b  a .
Forklar, hvorledes enkeltlogaritmisk papir kan anvendes i forbindelse med
eksponentielle funktioner.
10. Funktioner, potensfunktioner
a
Gør rede for potensfunktionen y  b  x
11. Statistik
Gør rede for hvordan man kan få overblik over et grupperet talmateriale.
12. Statistik
Gør rede for hvordan man kan få overblik over et ikke-grupperet talmateriale.
13. Statistik
Gør rede for forskellen på grupperet og ikke-grupperet materiale samt fordele og
ulemper ved at arbejde med de to typer af talmateriale.
Vis og forklar forskellige måder at illustrere statistisk materiale på.