§Jurabøger 2015/16 - Ex Tuto Publishing

Transcription

§Jurabøger 2015/16 - Ex Tuto Publishing
§
Jurabøger 2015/16
Ex Tuto
Publishing
FAIR PUBLISHING SINCE 2005
www.extuto.com
Ex Tuto Publishing drives af forskere
inden for retsvidenskaben.
Fair Publishing betyder, at forfatteren
beholder rettighederne til sit værk, frit kan
vælge et andet forlag til nye udgaver og får
hele overskuddet fra bogsalget.
Ex Tuto Academic sætter høje standarder
for fagfællebedømmelse. Der er mere end
50 fagfællebedømmere i netværket.
Skriftlig jura – den juridiske fremstilling
Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.), Jon Andersen, Mads Bryde
Andersen, Paul Krüger Andersen, Peter Blume, Børge Dahl, Jørgen
Dalberg-Larsen, Jens Hartig Danielsen, Ole Hammerslev, Nina HolstChristensen, Inger Høedt-Rasmussen, Halfdan Krag Jespersen, Steen
Jørgensen, Anne Lise Kjær, Ole Lando, Troels Michael Lilja, Christian
Lundblad, Carsten Munk-Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Karsten
Naundrup, Ruth Nielsen, Sandro Nielsen, Henrik Palmer Olsen, Lene
Rosenmeier, Erik Sonne, Ditlev Tamm, Jens Tofteskov & Erik Werlauff
Skriftlig jura er en interessant og værdifuld bog, der henvender sig til nysgerrige
jurister, som skal formulere sig på skrift – uanset om det er i studiemæssig,
praktisk eller videnskabelig henseende. I 27 kapitler behandler førende eksperter
aspekter af den skriftlige, juridiske fremstilling ud fra fire vinkler: 1) det juridiske
fagområde, 2) teoretisk jura, 3) praktisk jura og 4) juraens kilder og sprog.
Læseren får både det store overblik og indsigt i forfatterens egne holdninger
og kæpheste. Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden, og de indeholder
referencer, som læseren kan bruge til yderligere fordybelse.
Bogens første afdeling handler om det juridiske fagområde, den juridiske
metode og andre væsentlige aspekter af retsvidenskaben med fokus på
betydningen for skriftlige, juridiske produkter. I den teoretiske og i den
praktiske afdeling får læseren indblik i udarbejdelsen af forskellige juridiske
dokumenter, herunder dommen, responsummet, betænkningen, aftalen
samt studenterafhandlingen og andre retsvidenskabelige værker. I den sidste
afdeling fokuseres på sprog og kilder, hvor læseren bl.a. får indblik i, hvordan
man formulerer jura på engelsk, og hvordan man undgår konflikter ved at
kommunikere mediativt.
ISBN: 978-87-92598-23-3 | Udgivet: September 2013
Sider: 671, indbundet | INTRODUKTIONSPRIS: 450 kr. (360 kr. ekskl. moms)
ALMENE EMNER
3. udg.
Nyhed
3. udg.
Bestå erhvervsretten!, 3. udgave
Få styr på metoden – juridisk metode og
samfundsvidenskabelig projektmetode
WERLAUFFs kompendier, 3. udgave
John Elling
Erik Werlauff
Christina D. Tvarnø & Sarah Maria Denta
Bestå erhvervsretten! er skrevet til studerende på landets
handelshøjskoler, handelsskoler og finansakademier. Bogen
er et værktøj, der giver overblik over erhvervsretten, samt en
grundlæggende juridisk viden, som sætter den studerende i
stand til at løse juridiske opgaver.
Forfatterens mål er ikke alene at give studerende et værktøj til
blot at bestå erhvervsretten, men også at give de studerende, der
sigter på at få en topkarakter, et værktøj hertil.
ISBN: 978-87-92598-31-8 | Udgivet: August 2014
Sider: 351, indbundet | Pris: 250 kr. (200 kr. ekskl. moms)
I denne bog introduceres læseren til juridisk metode generelt
og sam­fundsvidenskabelig projektmetode specifikt i forhold til
tværfaglige projekter, der indeholder både jura og økonomi.
Werlauffs kompendier er et uundværligt værktøj til både prak­
tikere og studerende, som kan få et opdateret overblik over de
behandlede emner. Bogen indeholder otte kompendier:
Bogen henvender sig til studerende og andre, der har interesse
for jura og samfundsvidenskabelig projektmetode, herunder i
forbindelse med udarbejdelse af tværfaglige projekter, hvori der
indgår både jura og økonomi.
- Selskabsret
- Civilproces
- Obligationsret
- Kreditret
- Kontraktudarbejdelse
- Vedtægt og ejeraftale
- Ledelses- og ejeransvar
- Menneskerettigheder
ISBN: 978-87-92598-39-4 | Udgivet: August 2015
Sider: 208, indbundet | Pris: 250 kr. (200 kr. ekskl. moms)
ISBN: 978-87-92598-30-1 | Udgivet: April 2014
Sider: 992, indbundet | Pris: 395 kr. (316 kr. ekskl. moms)
ALMENE EMNER
Nyhed
International Contracts
Extraterritoriality in Data Privacy Law
Erik Werlauff
Dan Jerker B. Svantesson (foreword by Graham Greenleaf )
Europol & cyberkriminalitet – proaktiv
efterforskning og forbrydelser mod børn
Trine Thygesen Vendius
When enterprises in different countries enter into an agreement
with each other, there is always the question of governing
law. This book is about choosing the UNIDROIT Principles! This
solution is so good, and so comprehensible to everyone, that
you do not have to start with suggesting your own country’s law,
thereby starting the inevitable discussion. You can go directly
to the best and most balanced solution. These principles are the
common denominator for all our countries’ law, and they can be
learned in some hours. Everyone will understand them.
Professor Svantesson examines the extraterritoriality of current
and proposed EU data privacy law, and the data privacy laws of
Australia, Japan, Singapore and the Philippines. Proposals are
made for how this extraterritoriality may be regulated through a
doctrine of ‘market sovereignty’. Further the central role of geolocation technologies is discussed and a ‘layered’ approach to
the extraterritoriality of data privacy laws is introduced.
Denne bog giver en omfattende indføring i Europolsamarbejdet, her­under hvordan det har udviklet sig i regi af
EU’s indre sikker­hed, og hvor Europol som organisation er i dag.
Bogen tager afsæt i politisamarbejdet i en sikkerhedspolitisk
kontekst – mellem suverænitet, globalisering og cybercrime, og
indeholder en krono­logisk tour de force gennem udviklingen
frem til oprettelsen af Europols cybercrime center, EC3.
“Denne velkomponerede bog er baseret på forfatterens
kendskab til såvel international privatret som persondataret.
Den bør påkalde sig læsere fra begge disse discipliner … Det
foregående er kun glimt fra en bog, der er en berigelse af den
persondataretlige litteratur …” Peter Blume, UfR 2014B.94
Europol-samarbejdets rolle ved bekæmpelsen af online seksuelle
forbrydelser mod børn behandles indgående, herunder dansk
politis beføjelser i den proaktive efterforskning – fx ved brug af
agenter.
ISBN: 978-87-92598-21-9 | Udgivet: Januar 2013
Sider: 208, indbundet | Pris: 295 kr. (236 kr. ekskl. moms)
ISBN: 978-87-92598-26-4 | Udgivet: November 2013
Sider: 240, indbundet | Pris: 395 kr. (316 kr. ekskl. moms)
ISBN: 978-87-92598-35-6 | Udgivet: Juni 2015
Sider: 320, indbundet | Pris: 395 kr. (316 kr. ekskl. moms)
eu- OG INTERNATIONAL RET
2. udg.
Internetretten, 2. udgave
På vej!
Internationalisation of Law in the Digital
Information Society
Persondataforordningen – en håndbog for
praktikere
Dan Jerker B. Svantesson & Stanley Greenstein (eds)
Nis Peter Dall, Jesper Langemark & Amalie Langebæk
Internetretten er en samlet fremstilling af de væsentligste ret­
sområder, som er relevante for internettet, herunder elektronisk
handel. Bogen er velegnet for både jurister og praktikere, som
ønsker en generel indføring i emnet. Registre, krydshenvisninger
og fodnoter gør bogen velegnet som opslagsværk for jurister.
The book covers the theme: ‘Internationalisation of law in the
digital information society’, with the following sub-themes:
Bogen er blevet til i samarbejde mellem de juridiske miljøer på
Copenhagen Business School, Københavns Universitet, Aarhus
Universitet og Aalborg Universitet.
This is the Nordic Yearbook of Law and Informatics 2010–2012.
This series of yearbooks has been published since 1984.
Denne bog introducerer læseren til de fælles europæiske
regler og principper for behandling af personoplysninger,
som findes i den nye persondataforordning. I bogens specielle
del redegøres bl.a. for behandling af personoplysninger ved
virksomhedsoverdragelser, markedsføring, ansættelsesforhold
og brug af nye teknologier
Jan Trzaskowski (red.), Hanne Kirk Deichmann, Søren Sandfeld
Jakobsen, Susanne Karstoft, Lars Bo Langsted, Thomas Riis &
Charlotte Bagger Tranberg
1) Data protection in global networks
2) Evolving systems for solving conflict of laws on the Internet
3) Visualisation of law.
Bogen er relevant for alle, som beskæftiger sig med personop­
lysninger. Bogen giver korte, præcise svar på en lang række
konkrete spørgsmål af stor praktisk relevans.
Tilmeld dig forlagets nyhedsbrev på www.extuto.dk
og få besked når bogen udkommer
ISBN: 978-87-92598-14-1 | Udgivet: August 2012
Sider: 816, indbundet | Pris: 695 kr. (556 kr. ekskl. moms)
ISBN: 978-87-92598-22-6 | Udgivet: Juni 2013
Sider: 384, indbundet | Pris: 395 kr. (316 kr. ekskl. moms)
ISBN: 978-87-92598-42-4 | Udkommer: Primo 2016
Mere information på www.extuto.com
Nyhed
Nyhed
IT-kontraktret
IT-ret, 2. udgave
Introduction to EU Internet law
Henrik Udsen
Henrik Udsen
Jan Trzaskowski, Andrej Savin, Björn Lundqvist
& Patrik Lindskoug
IT-kontraktret behandler en række centrale it-kontrakter:
Udviklingsaftalen, driftsaftalen, vedligeholdelsesaftalen og
softwarelicensaftalen. Bogen gennemgår de væsentligste
reguleringstemaer for hver af disse aftaletyper og inddrager
relevante bestemmelser fra gældende standardkontrakter.
IT-ret behandler en række af de retlige problemstillinger, som den
digitale teknologi giver anledning til, herunder immaterialretten,
persondataretten, regelsæt af relevans for e-handel, herunder
køb og salg af digitale ydelser og elektroniske betalingstjenester,
og IT-kontraktretten.
This book provides a thorough introduction to the parts of
European Union law that are particularly relevant to the
Internet, including electronic commerce.
“Henrik Udsens har skrevet en bog, som vil blive et
uundværligt værktøj for jurister, som arbejder med ITkontrakter, hvad enten man har sparsom eller betydelig
erfaring på området. Den kan bruges i alle faser af arbejdet
med IT-kontrakter ... IT-Jurister i Danmark har hermed fået
en ny grundbog.” Claus F. Sørensen, UfR 2015B.15
“Henrik Udsens IT-ret er i dag værket på sit område …
praktikere kan med stort udbytte enten konsultere de enkelte
dele af bogen eller læse den samlet for at få overblik og
perspektivering på ny.” Martin von Haller, UfR 2014B.315
ISBN: 978-87-92598-33-2 | Udgivet: September 2014
Sider: 480, indbundet | Pris: 695 kr. (556 kr. ekskl. moms)
ISBN: 978-87-92598-37-0 | Udgivet: August 2015
Sider: 704, indbundet | Pris: 745 kr. (596 kr. ekskl. moms)
The reader is guided through the legal fields in a way that is
accessible for readers without a legal background. The book
may also serve as a valuable tool for both lawyers and legal
academics who wish to familiarize themselves with Internet
law or update their knowledge.
ISBN: 978-87-92598-38-7 | Udgivet: September 2015
Sider: 352, indbundet | Pris: 450 kr. (360 kr. ekskl. moms)
It- OG IMMATERIALRET
Nyhed
Fair Speak: Scenarier for vildledning på
det danske fødevaremarked
Viktor Smith, Mette Ohm Søndergaard, Jesper Clement,
Peter Møgelvang-Hansen, Henrik Selsøe Sørensen
& Gorm Gabrielsen
FAIR SNAK på fødevareemballager
Viktor Smith, Henrik Selsøe Sørensen, Jesper Clement
& Peter Møgelvang-Hansen
Næppe nogen kommunikationsplatform er mere
ombejlet end fødevareemballagen og næppe nogen
informationskoncentration ses flygtigt af så mange, men
nærlæses og forstås af så få.
Bogen giver en række forskningsbaserede anbefalinger
til, hvordan fødevareproducenter bedst opnår at vejlede
forbrugerne frem for at vildlede dem gennem valg af ord, tekst,
tal, mærker og billeder på emballagen.
Bogen indeholder dels en kortlægning af vildledningsscenarier
i dansk administrativ praksis i perioden 2002-2007 dels en
integreret analyse af det underliggende problemkompleks fra en
teoretisk såvel som praksisnær synsvinkel.
Problemet opfattes ofte som et juridisk spørgsmål om at
overholde loven. Der er imidlertid en stigende bevidsthed om,
at grænsen mellem neutral forbrugerinformation, fair salgssnak
og bevidst eller ubevidst vildledning ikke altid er indlysende.
I analyserne inddrages sprog, begrebsdannelse, psykologi,
perception og sensorik.
ISBN: 978-87-991018-5-6 | Udgivet: Juni 2009
Sider: 191, hæftet | Pris: 295 kr. (236 kr. ekskl. moms)
ISBN: 978-87-92598-32-5 | Udgiv et: Marts 2015
Sider: 175, indbundet | Pris: 295 kr. (236 kr. ekskl. moms)
ICC’s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011
Oversat af: Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis,
Jan Trzaskowski & Marie Pade Andersen
ICC har siden 1930’erne fastsat internationale, etiske regler om
markedsføring. Denne bog indeholder den danske oversættelse
af “Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing
Communication Practice”, der er udfærdiget af ICC Commission
on Advertising and Marketing. Bogen indeholder stikordsregister.
ISBN: 978-87-92598-10-3 | Udgivet: September 2011
Sider: 80, hæftet | Pris: 85 kr. (68 kr. ekskl. moms)
På vej!
2. udg.
3. udg.
Udbudsloven
Markedsføringsretten, 2. udgave
Steen Treumer (red.)
Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis & Jan Trzaskowski
Forbrugeraftaleloven med kommentarer,
3. udgave
Sonny Kristoffersen
Udbudsloven vil være den første af sin art i Danmark. Loven
implementerer det nye udbudsdirektiv, men går samtidig
videre i reguleringen af området på væsentlige punkter. Bogen
indeholder en række dybdegående analyser af lovens centrale
elementer skrevet af eksperter på området og vil være særdeles
relevant for praktikere.
Markedsføringsretten er en samlet fremstilling af de regler, der
sætter grænserne for virksomheders markedsføring, herunder
anvendelse af varemærker og andre forretningskendetegn.
Bogen inddrager den unionsretlige regulering, herunder
retspraksis fra EU-domstolen og forhold vedrørende
markedsføring i EU’s indre marked.
Bogen udgives i samarbejde med Dansk Forening for Udbudsret.
I bogens specielle del behandles bl.a. direkte markedsføring,
markedsføring i radio og tv, produktrelaterede
markedsføringsregler, produktefterligninger og særlige
problemstillinger ved brug af internettet.
Forbrugeraftaleloven kan betragtes som forbrugernes
grundlov, og siden 13. juni 2014 gælder nye regler som følge
af direktiv 2011/83 om forbrugerrettigheder. Ændringerne
i forbrugeraftaleloven indebærer overordnet en forøget
beskyttelse af forbrugerne, herunder navnlig som følge af
indførelse af en ordning, der giver forbrugeren udvidet adgang
til at benytte sig af fortrydelsesretten, samt indførelse af regler
om oplysningspligt i forbindelse med andre aftaler end aftaler
indgået ved fjernsalg eller uden for den erhvervsdrivendes
forretningssted. Bogen indeholder et udførligt stikordsregister.
ISBN: 978-87-92598-09-7 | Udgivet: August 2011
Sider: 716, indbundet | Pris: 695 kr. (556 kr. ekskl. moms)
ISBN: 978-87-92598-28-8 | Udgivet: April 2014
Sider: 416, indbundet | Pris: 495 kr. (396 kr. ekskl. moms)
Tilmeld dig forlagets nyhedsbrev på www.extuto.com
og få besked når bogen udkommer
ISBN: 978-87-92598-41-7 | Udkommer: Januar 2016
Mere information på www.extuto.com
KONKURRENCE- OG FORBRUGERRET
På vej!
Nyhed
Retslægerådet & domstolene
– erstatning for personskade
Dansk kommunalret – Grundtræk af den
kommunale styrelseslovgivning
Insolvens- og
rekonstruktionsbeskatning
Synne Søndergaard
Carsten Henrichsen
Tobias Stenkær Albrechtsen & Thomas Rønfeldt
Bogen analyserer domstolenes anvendelse af Retslægerådet
i sager om erstatning for personskade, herunder de
væsentligste punkter i den juridiske og lægefaglige vurdering af
årsagssammenhæng.
Dansk kommunalret indeholder en samlet fremstilling af
lovgivningen om kommunernes styrelse. Bogen belyser bl.a.:
Denne håndbog er skrevet til advokater, revisorer og andre
virksomhedsrådgivere, som er involveret i rekonstruktion/
omstrukturering af nødlidende virksomheder. I dette arbejde
er det vigtigt, at skattemæssige overvejelser og konsekvenser
vurderes i hele forløbet. Bogen behandler også momsretlige og
skattestrafferetlige aspekter af rekonstruktion/omstrukturering.
Tilmeld dig forlagets nyhedsbrev på www.extuto.com
og få besked når bogen udkommer
- Det kommunale selvstyres forfatningsmæssige forankring
- Kommunestyrets organisering
- Borgmesterens og bestyrelsesmedlemmernes opgaver/ansvar
- Organiseringen og ledelsen af den kommunale administration
- Samarbejde med andre myndigheder og virksomheder
- Kommunernes økonomiske forvaltning
- Tilsynet med den kommunale virksomhed
- Påklage af kommunale afgørelser
- Den statslige styring af den kommunale virksomhed
ISBN: 978-87-92598-36-3 | Udkommer: Oktober 2015
Mere information på www.extuto.com
ISBN: 978-87-92598-34-9 | Udgivet: Januar 2015
Sider: 288, indbundet | Pris: 360 kr. (288 kr. ekskl. moms)
Udover en grundlæggende introduktion til Retslægerådet
historik og opgaver, behandles samspillet mellem
Retsplejelovens regler og rådets vejledning i den formelle
behandling af sager ved domstolene. Bogen indeholder både
komparative analyser og retspolitiske overvejelser.
OFFENTLIG RET
ISBN: 978-87-92598-12-7 | Udgivet: Juni 2012
Sider: 249, indbundet | Pris: 340 kr. (272 kr. ekskl. moms)
2. udg.
På vej!
Kapitalfonde i dansk og
international skatteret
Generalforsamlingen – Håndbog for
dirigenter og deltagere, 2. udgave
Den evige udfordring
– omgåelse og misbrug i skatteretten
Jakob Bundgaard
Erik Werlauff
Jakob Bundgaard, Dennis Ramsdal Jensen & Niels WintherSørensen (red.)
Kapitalfonde i dansk og international skatteret udgør den
første dansksprogede fremstilling om kapitalfondes retsforhold.
Bogen indeholder en analyse af de væsentligste nationale og
internationale skatteretlige problemstillinger, som har eller
forventes at få stor betydning i praksis.
Denne bog er et uundværligt juridisk redskab for enhver,
der skal deltage i en generalforsamling – som dirigent,
aktionær, anpartshaver, andelshaver, foreningsmedlem
eller ledelsesmedlem. Bogen giver svar på alle væsentlige
spørgsmål om, hvordan generalforsamlingens beslutninger
træffes, samt forhold vedrørende bl.a. indkaldelse, forberedelse,
gennemførelse og dokumentation.
Dette jubilæumsskrift udgives i anledning af 50 året for stiftelsen
af Dansk Skattevidenskabelig Forening, som blev markeret
i maj 2015 med en stor konference under temaet “omgåelse
og misbrug” i skatteretten. Bogen indeholder bl.a. bidrag fra
konferencen og bidragyderne omfatter Skatteministeren,
teoretikere fra danske og udenlandske læreanstalter, rådgivere
og ansatte i skatteadministrationen.
Tilmeld dig forlaget nyhedsbrev på www.extuto.com
og få besked når bogen udkommer
ISBN: 978-87-92598-01-1 | Udgivet: Juli 2010
Sider: 381, indbundet | Pris: 600 kr. (480 kr. ekskl. moms)
ISBN: 978-87-92598-11-0 | Udgivet: Januar 2012
Sider: 240, indbundet | Pris: 295 kr. (236 kr. ekskl. moms)
ISBN: 978-87-92598-40-0 | Udkommer: November 2015
Mere information på www.extuto.com
SELSKABS- OG Skatteret
B
Mød os på BogForum i bella center
den 6.-8. november 2015 – stand C2-052
Bestil dine bøger
på www.extuto.com
Ex Tuto Publishing A/S
Toldbodgade 55, 1253 København K
+45 30 74 12 53 | [email protected]
§