Erhvervsøkonomi

Transcription

Erhvervsøkonomi
De merkantile Erhvervsuddannelser
Juni 2014
Casebaseret eksamen
Erhvervsøkonomi
Niveau E
Indhold:
Opgave 1
Opgave 2
Opgave 3
Opgave 4
Opgave 5
Anlægsaktiver
Vareregnskab
Kasseafstemning og likviditet
Årsregnskab
Budget og budgetkontrol
6. juni 2014
kl. 8:00-16:00
OM HTH
HTH blev i 1966 grundlagt af brødrene Hans Henning og Tonny Haahr. Heraf navnet
HTH. I dag ejes HTH af Nobia AB, der er et svensk, børsnoteret aktieselskab med
hovedkontor i Stockholm. HTH er repræsenteret i 5 lande gennem ca. 120 butikker og
har en årlig produktion på ca. 75.000 køkkener, hvilket gør HTH til Nordeuropas
største køkkenproducent. I Danmark beskæftiger HTH i dag mere end 1.200
medarbejdere.
Nobia Denmark A/S ejer HTH, HTH GØR DET
SELV, Invita, uno form og bordpladefabrikken implast.
I 1993 blev produktionen samlet i Ølgod - facts om
fabrikken i Ølgod:
53.000 m2 under tag
30 medarbejdere i smede- og elektrikerværkstedet
6 produktionshaller a hver 250 m2
Producerer 22.000 komplette skabe om ugen og
75.000 køkkener om året
20 medarbejdere har brandmandskursus
3-holdsskift på alle hverdage
Første robot i produktionen i år 2000
INFORMATION OM OPGAVERNE
Materialebanken til casevirksomheden, HTH, findes på følgende link:
http://www.emu.dk/modul/til-elever-den-merkantile-caseeksamen-2014-15
Opgaverne skal løses og medbringes til eksamen på USB stik. For en sikkerheds skyld
anbefaler vi, at du også gemmer din besvarelse på dit drev på skolens server, og at du
derudover også udskriver kopier af din besvarelse.
OBS!
Situationerne i de følgende opgaver er opdigtede, og derfor er alle tal også fiktive.
Du må under ingen omstændigheder kontakte HTHs hovedkontor eller butikker i
Forbindelse med besvarelse af disse opgaver.
På side 11 står bedømmelsesgrundlaget og bedømmelseskriterierne, der danner
udgangspunkt for din eksamen i erhvervsøkonomi på niveau E. Læs denne side grundigt og
spørg coachen på casearbejdsdagen, hvis du har spørgsmål til bedømmelsen.
Side 2
Opgave 1
Anlægsaktiver
I HTHs butikker tæller alle de varer, som står i udstillingslokalerne, med under varelager. Så
der er ikke så mange slags inventar som i en del andre butikstyper, men til gengæld ejer
HTHs butikker deres egne biler.
•
Forklar hvad begrebet anlægsaktiver betyder og giv eksempler på, hvilke konkrete
anlægsaktiver, du forestiller dig, at der er i en dansk HTH-butik.
En HTH-butik har netop indkøbt 6 computerskærme (hos Fona), som sælgerne skal bruge i
deres daglige arbejde for at give kunderne den bedste kundeoplevelse. Ved leveringen
opdager de, at 2 af skærmene er lidt ridsede i rammen. En medarbejder ringer til Fona og
beder om en dekort.
•
Vis på T-skitser bogføringen af HTH-butikkens køb af de 6 computerskærme og
kreditnotaen. Forklar også hvad begrebet ”dekort” betyder.
Den 2.2.2014 (bilagsnr. 29):
Købsfaktura fra Fona (142904):
6 computerskærme til
salgspersonalets arbejdsstationer
Moms
Pr. 20 dage netto
Den 7.2.2014 (bilagsnr. 33):
Kreditnota fra Fona (142904):
Dekort på 2 computerskærme
leveret den 2.2.2014
Moms
I alt
kr. 18.000
kr. 4.500
kr. 22.500
kr. 700
kr. 175
kr. 875
Forestil dig, at HTH-butikkens regnskabsår er ved at være slut. Du mangler lige at bogføre:
Internt bilag den 31.12.2014:
Årets afskrivning på
6 computerskærme
kr. 4.000
•
Vis bogføringen af årets afskrivning på de 6 computerskærme og opstil en beregning
der viser, hvad de 6 computerskærmes bogførte værdi er pr. 31.12.2014.
•
Hvad er det erhvervsøkonomiske begreb for Fona (142904), hvornår skal beløbet
betales, og hvor stort et beløb drejer det sig om?
Side 3
Opgave 2
Nr.
196
Vareregnskab
Dato: 1.6. 2014
Konteringsark
Bilag Tekst
Nr.
Beløb
644
Dankortsalg
Moms
I alt
Salgsfaktura til Byens Tømrer (122106):
kr. 36.560
kr. 9.140
kr. 45.700
Køkken – Mono hvid
Emballage
Moms
Løbende måned + 30 dage netto
Betalt til Tryg via netbank:
Brandforsikring 2. halvår 2014
Købsfaktura fra Implast (142203):
Bordplader i højglans
Emballage
Moms
8 dage – 3% eller 30 dage netto
Kontantsalg
Moms
I alt
Køb af pokaler til fodboldstævne:
Pokaler
Moms
I alt betalt fra kassen
Kreditnota til kunde –
for returnering af:
Messing greb
Moms
I alt kontant
Dagens vareforbrug
Kreditnota fra Implast (142203):
Emballage retur
Moms
I alt
Udleveret til butikkens ejer:
Bordplade i massivt eg
Moms
I alt
Indsat på bankkontoen
kr. 96.100
kr.
300
kr. 24.100
kr.120.500
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
Konto
nr.
Debet
Kredit
kr. 17.900
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
66.000
1.000
16.750
83.750
14.800
3.700
18.500
kr. 1.200
kr.
300
kr. 1.500
kr. 2.000
kr.
500
kr. 2.500
kr. 88.000
kr.
kr.
kr.
300
75
375
kr.
440
kr.
110
kr.
550
kr. 5.800
Balance
Side 4
• Konter bilagene for den 1.6.2014 i konteringsarket.
• Forklar begreberne kontant varesalg og varesalg på kredit (inddrag de bilag fra
konteringsarket, der vedrører kontant varesalg og varesalg på kredit).
• Forklar begrebet bruttofortjeneste og beregn dagens bruttofortjeneste.
• Forklar hvad der sker i bilag 653, og forklar hvilken effekt bilaget har på årets
resultat og på likviditeten. Kom også ind på, hvilken effekt, udlevering af
handelsvarer til ejeren fra butikkens lager, har på bruttofortjenesten.
Side 5
Opgave 3
Bilag
nr.
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Kasseafstemning og likviditet
Tekst
Regning fra restaurant Flammen - personalets sommerfest
Moms
Overført fra bankkontoen
Dagens kontantsalg
Heraf udgør moms kr. 4.115
Telefonabonnement for butikken
Moms
Betalt via bankkontoen
Leje af lokaler
Betalt via bankoverførsel
Bankoverførsel til Implast (142203)
Privat elregning
Moms
Overført fra bankkontoen
Kvitteret regning fra Lunds Reklamebureau:
Udkast til reklame (til kampagne, ”summer-sale”)
Moms
Betalt kontant
Bankoverførsel fra Byens tømrer (122106)
Modtaget returvarer:
4 defekte hængsler
Moms
I alt udbetalt fra kassen
Dagens dankortsalg
Indsat kontant på bankkontoen
Kontoudtog fra Sydbank:
Tilskrevet renter på bankkontoen
Beløb
kr.
kr.
kr.
kr.
18.200
4.550
22.750
20.575
kr.
kr.
kr.
800
200
1.000
kr. 40.000
kr. 87.327
kr.
1.760
kr.
440
kr.
2.200
kr.
kr.
kr.
kr.
3.200
800
4.000
61.790
kr.
920
kr.
230
kr.
1.150
kr. 22.352
kr.
5.588
kr. 27.940
kr. 15.350
kr.
256
Kassebeholdning morgen
4.000 kr. Bankbeholdning morgen 153.964 kr.
Kassebeholdning aften (optalt) 4.050 kr.
• Indfør for den 6.6.2014 bilagene på kasserapport nr. 248 og optæl og afstem
kasserapporten. Forklar om der er for lidt eller for meget i kassen om aftenen.
• Hvor stor er den samlede likvide beholdning om aftenen?
• Forklar hvad der er sket i bilag 121 og bilag 129, og forklar effekten på årets
resultat og effekten på likviditeten.
Side 6
Opgave 4
Årsregnskab
Du er elev i HTH Køkkenforum i Aarhus. Butikschefen beder dig vise, at du kan
udarbejde et årsregnskab for butikken, der er en enkeltmandsvirksomhed. Han har
skrevet en gammel saldobalance ud til dig.
Saldobalance pr. 31.12.2012
Konto nr.
1100
2100
3100
3200
3300
3400
3900
5100
5200
6100
7100
11120
11121
11130
11131
12110
12210
12310
12320
13110
13111
14220
14260
14290
Kontonavn
Nettoomsætning
Vareforbrug
Salgsfremmende omkostninger
Lokale omkostninger
Kassedifference
Bilers driftsomkostninger
Øvrige omkostninger (obs. inkl.
personale omkostninger)
Afskrivning på biler
Afskrivning på inventar
Renteindtægt
Renteomkostninger
Biler
Akk. afskrivninger på biler
Inventar
Akk. afskrivninger på inventar
Varelager
Varedebitorer
Kasse
Bank
Kapitalkonto pr.1.1.2012
Privatforbrug
Varekreditorer
Momsafregning
Andre kreditorer
Debet
Kredit
7.710.245
4.563.480
356.892
427.993
357
57.926
1.702.597
58.600
19.000
1.622
65.081
328.100
108.600
85.081
63.000
692.894
86.210
4.100
98.646
657.000
368.194
8.915.151
211.428
116.295
46.961
8.915.151
• Opstil resultatopgørelsen for regnskabsåret 2012 i beretningsform.
• Opstil balancen pr. 31. december 2012 i avanceret kontoform.
Side 7
• Forklar hvad egenkapital og privatforbrug er, forklar hvad der påvirker
størrelsen af egenkapitalen, og kommenter på hvordan egenkapitalen
udviklede sig i løbet af 2012.
• Hvor ofte skal HTH Køkkenforum i Aarhus lave momsafregning, og hvornår
skulle butikken senest betale det skyldige momsbeløb på 116.295 kr.?
Side 8
Opgave 5
Budget og budgetkontrol
Befolkningssammensætningen ændrer sig hele tiden og har stor betydning for salget
og markedsføringen af HTHs produkter. De senere år har trenden været, at mange
flytter fra landet og ind til byen. Derudover er der flere danskere, der bor længere tid
alene. Andelen af små husholdninger (1-2 personer) er steget voldsomt.
I de næste 30 år vil der være en stor befolkningstilvækst i Danmark, som betyder, at vi
i 2040 vil være omkring 450.000 flere danskere. Og med et stigende antal ældre, er der
behov for flere små boliger. Vandringen mod storbyen betyder desuden, at der mange
steder vil være et massivt pres på boligmarkedet. Alene i Københavns Kommune
stiger indbyggertallet hver måned med 1.000 mennesker. Andre byer, som forventes at
vokse meget, er Frederiksberg og Aarhus.
Du skal vise butikschefen i HTH Køkkenforum Aarhus, at du kan udarbejde et
resultatbudget, og du har fået resultatopgørelsen for 2013 og følgende forventninger til
budgettet for 2014 udleveret:
Resultatopgørelse for 2013
kr.
Nettoomsætning
Vareforbrug
Bruttofortjeneste
Andre eksterne omkostninger
(obs. inkl. personale omkostninger)
Indtjeningsbidrag
Afskrivning på biler
Afskrivning på inventar
Resultat før renter
Renteindtægter
Renteomkostninger
Årets resultat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.004.978
4.789.256
3.215.722
2.597.984
617.738
54.600
18.000
545.138
1.755
64.890
482.003
Forventer, at omsætningen vil stige med 5 %
Forventer, at vareforbruget vil stige med 6 %
Andre eksterne omkostninger forventes at stige med 75.000 kr.
Afskrivninger på biler vil falde med 4 %
Afskrivninger på inventar vil være uændrede
Renteindtægter vil stige med 1.200 kr.
Renteomkostninger vil lande på 67.000 kr.
Side 9
• Opstil resultatbudgettet for 2014 ud fra ovenstående resultatopgørelse for 2013
og forventningerne til 2014.
• Hvilke fordele er der ved at anvende et program som excel til at udarbejde
budgetter i?
Forestil dig, at vi nu er i starten af januar 2015. Butikschefen beder dig lave noget
materiale, der kort viser, hvordan det rent faktisk gik i 2014 i forhold til, hvordan I
forventede, at det ville gå.
Resultatopgørelse for 2014
Nettoomsætning
Vareforbrug
Bruttofortjeneste
Andre eksterne omkostninger
(obs. inkl. personale omkostninger)
Indtjeningsbidrag
Afskrivning på biler
Afskrivning på inventar
Resultat før renter
Renteindtægter
Renteomkostninger
Årets resultat
kr.
8.508.000
5.136.781
3.371.219
2.685.000
686.219
54.000
18.000
614.219
2.100
70.000
546.319
• Udarbejd en budgetkontrol for år 2014.
• Sammenlign og kommenter resultaterne fra 2012, 2013 og 2014 og opstil mindst
2 mål for 2015 for HTH Køkkenforum Aarhus.
Side 10
Bedømmelsesgrundlag
Det, der er grundlaget for vurderingen af din præstation, er din mundtlige præstation til eksamen.
Power Point og andet materiale, som du laver, tæller ikke med i grundlaget, men de materialer laver
du, fordi de skal hjælpe dig til din mundtlige eksamen. Materialerne er en god støtte for dig – som
din plan over indholdet i din fremlæggelse til hvert af de 5 emner i caseopgavesættet. Indholdet for
hvert opgaveemne vil bestå af dine konkrete løsninger – f.eks. i excel og andre punkter, som du har
forberedt, at du vil komme ind på til din eksamen.
Bedømmelseskriterier
Udvalgte mål fra fagbekendtgørelsen
”Anvende simple EØ-metoder og
fremstillingsformer i erhvervsmæssige
sammenhænge og fagligt i i
uddannelsen”
&
”Kommunikere EØ-information i
mundtlig og skriftlig form”
Bedømmelseskriterierne – for de udvalgte mål
-Konkrete eksempler på EØ-metoder og fremstillingsformer:
- Regnskabsopstillinger, kasserapport, t-skitser,
kontokort osv.
-Du skal kunne:
- forklare dine løsninger,
- forklare og anvende begreber fra faget
- forklare påvirkninger og sammenhænge i regnskabet
-Du
skal kunne bogføre afskrivninger på biler og inventar
”Foretage grundlæggende registrering
-Du skal kunne lave bogføringer med kredithandel
af kredithandel og afskrivninger”
”Foretage pengetransaktioner ved
indenlandsk køb og salg samt
regnskabsmæssige afstemninger”
”Udarbejde og kommentere et
regnskab for en personligt ejet
handelsvirksomhed”
”Udarbejde og kommentere et
resultatbudget”
”Anvende relevante
informationsteknologiske
værktøjer”
-Du skal kunne lave registreringer i en kasserapport
-Du skal kunne optælle og afstemme kasserapporten:
- overholde det dobbelte bogholderis princip
- afstemme kassebeholdningen (kassedifference?)
- beregne bankbeholdningen
-Du skal kunne forklare formålet med at lave de
regnskabsmæssige afstemninger
-For en personligt ejet handelsvirksomhed skal du kunne:
- opstille et årsregnskab
- forklare de enkelte poster i regnskabet
- forklare hvordan enkelte poster påvirker regnskabet
(påvirkninger på: årets resultat, likviditeten,
bruttofortjenesten og bruttoavancen, egenkapitalen
herunder privatforbruget)
-Du skal kunne:
- opstille et resultatbudget
- forklare posterne i et resultatbudget
- forklare dine beregninger af tallene i
resultatbudgettet
- redegøre for forskellen mellem realiserede resultater
og forventninger til fremtiden
- udarbejde en budgetkontrol og kommentere den
-Du skal kunne anvende relevante it-værktøjer:
- Word, Excel, PowerPoint, Publisher, andet?
Husk at anvendelse betyder, at du skal bruge relevante
funktioner I it-værktøjet – f.eks. regnefunktion i excel.
Side 11