Løs problem 3 i Nutides sko

Transcription

Løs problem 3 i Nutides sko
TIETGENSKOLEN
OMRÅDER:
Værdikæde og Leavitts model, investering i udstyr,
netværk og sikkerhed, digital signatur, e-boks, e-handel,
websted og e-handel, budget og bonusberegning,
skabeloner og spørgeskema samt
arbejdsmiljø og distancearbejde
Opgave - IT
Nutidens sko
Niveau D
2009-10
OMRÅDER:
Værdikæde og Leavitts model, investering i udstyr,
netværk og sikkerhed, digital signatur, e-boks, e-handel,
websted og e-handel, budget og bonusberegning,
skabeloner og spørgeskema samt
arbejdsmiljø og distancearbejde
Af Dorte Isager tilrettet af Jan Christiansen
Informationsteknologi
Case
Niveau D
Indholdsfortegnelse
KRAV TIL AFLEVERING
2
INFO OM VIRKSOMHEDEN
3
PROBLEM 1 – VÆRDIKÆDE OG LEAVITTS MODEL
OPGAVER TIL KAP. 1 – VIRKSOMHEDENS PROCESSER
4
4
PROBLEM 2 – INVESTERING I UDSTYR
OPGAVER TIL HARDWARE OG SOFTWARE
6
6
PROBLEM 3 – NETVÆRK OG SIKKERHED
OPGAVER TIL KAP. 3 OG 4
7
7
PROBLEM 4 – WEBSTED OG E-HANDEL
OPGAVER TIL KAP. 5 OG FRONTPAGE
8
8
PROBLEM 5 – E-HANDEL
OPGAVER TIL – VIRKSOMHEDENS INFORMATIONSNETVÆRK
8
8
PROBLEM 6 – DIGITAL SIGNATUR, E-BOKS OG E-LEARNING
OPGAVER TIL – DET DIGITALE SAMFUND
9
9
PROBLEM 7 – IT-POLITIKKER
OPGAVER TIL – IT-POLITIKKER
10
10
PROBLEM 8 – BUDGET TIL BANKEN OG BONUSSYSTEM
REPETITIONSOPGAVER I EXCEL
11
11
PROBLEM 9 – NYE SKABELONER OG SPØRGESKEMA
REPETITIONSOPGAVER I WORD
12
12
PROBLEM 10 – ARBEJDSMILJØ OG DISTANCEARBEJDE
OPGAVER TIL KAP. 5, 8 & 9
13
13
-1-
Informationsteknologi
Case
Niveau D
Krav til aflevering
Som det første skal I på jeres u-drev oprette en IT-mappe. Herefter skal oprettes en undermappe med navnet ”Nutidens sko”.
I skal lave et Word-dokument, hvor alle opgaverne til Nutidens sko skal samles.
I starter derfor med at skrive alle overskrifterne til Problem 1 i første omgang. Skriv derfor
Problem 1 – Værdikæde og Leavitts model og marker den som overskrift 1, se nedenfor.
De efterfølgende underopgaver (fx opg. 1.1, opg. 1.2 osv) skal laves som overskrift 2.
Resultatet kan ses af nedenstående.
Word dokumentet skal også forsynes med sidehoved og sidetal. Arbejdet med Nutidens sko vil
således være det første af de 2 store dokumenter, der kræves på niv. D.
-2-
Informationsteknologi
Case
Niveau D
Info om virksomheden
Virksomheden ”Nutidens Sko” er efterhånden ved at få et rigtig godt indtag i
kunderne i Odense. Det er blevet en af byens førende skobutikker og Mette er
meget stolt over butikkens succes. Specielt satsningen på at få moderigtige
sko til såvel unge som ældre i italiensk design har vist sig at være en rigtig beslutning.
Mette har netop været til møde med revisoren og fået stor ros for
den flotte økonomi. Mette, der ikke har ret meget styr på tal og
økonomi, var ellers noget bekymret for, hvad revisoren ville sige.
Ved sidste møde snakkede han meget om omkostningsstyring.
Denne gang var samtalen mere rettet mod fremtidige udviklingsmuligheder for virksomheden.
Mette har tidligere tænkt på muligheden for at for flere butikker på Fyn. Men
efter mødet med revisoren er tanker igen kommet frem og lysten til at åbne
nye butikker er stor.
Derfor har Mette og hendes kæreste været på en lille tur rundt i provinsbyerne
Nyborg, Assens, Svendborg, Faaborg og Middelfart for at se, hvordan forretningslivet er.
Mette har besluttet at starte 2 nye butikker på Fyn, i Svendborg og Middelfart.
Men hun er noget rådvild over de ting, som revisoren nævnte, at hun skulle
tænke på i forbindelse med udvidelse af nye butikker. Han nævnte blandt andet noget om nyt hard- og software, netværk og websted med e-handel.
Tillige nævnte revisoren, at det var vigtigt at bruge en forandringsmodel på
virksomheden, idet der sker store forandringer, når man går fra 1 butik til 3
butikker.
Du skal derfor hjælpe Mette med at løse følgende problemstillinger.
-3-
Informationsteknologi
Case
Niveau D
Problem 1 – Værdikæde og Leavitts model
Opgaver til kap. 1 – Virksomhedens processer
Revisoren har rådgivet Mette til at kigge lidt på hendes værdikæde for skobutikken. Det er
vigtigt, at hun får et overblik over, hvilke primære og støtteprocesser, der skal udføres for at
hun kan nå sine mål. Specielt, hvis hun skal have flere butikker.
Figur 1.8: Værdikæde
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
8
Opg. 1.1 - Værdikæde
Forklar formålet med at lave en analyse af en virksomhedsværdikæde
Opg. 1.2 – Primære processer
Forklar med udgangspunkt i
ovenstående værdikæde, der
viser de primære processer,
hvilke opgaver, der skal udføres i hver proces.
-4-
Informationsteknologi
Case
Niveau D
Opg. 1.3 – Støtte processer
Forklar, hvilke støtteprocessor Mette kan anvende i sin virksomhed.
Mette er godt klar over, at der vil ske voldsomme ændringer i hendes virksomhed, hvis hun
åbner 2 nye butikker.
Hun vil ikke længere selv kunne klare alt arbejdet sammen med det øvrige personale. Der skal
ansættes nyt personale, såvel til butikkerne som til administrationsarbejde. Der skal købes
flere varer hjem og anskaffes nyt IT-udstyr. Mette skal pludselig til at være chef for mange
ansatte, hvilket er noget uvant for hende.
Fra handelsskolen mener Mette at kunne huske noget om en forandringsmodel, der blev brugt
i grundfaget IT.
Opg. 1.4 – Leavitt’s model
Forklar, hvad Leavitt’s model er, samt hvorfor det er en god idé at anvende modellen i forbindelse større forandringer i virksomheden.
Opg. 1.5 - Forandringer
Forklar med udgangspunkt i Leavitt’s model, hvilke forandringer der vil ske i virksomhedens
personale, struktur, opgaver og teknologi, når Mette åbner 2 nye butikker.
-5-
Informationsteknologi
Case
Niveau D
Problem 2 – Investering i udstyr
Opgaver til – Hardware og software
Mette har på baggrund af rådgivningen fra revisoren og lysten til at udvikle ”Nutidens Sko” til
en mindre skokæde. Hun har derfor besluttet at tage det store spring og åbne de 2 nye butikker op i Svendborg og Middelfart.
Inden butikkerne skal åbne, er der mange tiltag, som Mette skal i gang med. Herunder investering i nyt IT-udstyr til butikkerne. Der er tale om ”kontorcomputere”, som hver butik skal
have stående i et lille baglokale og anvende til administration.
Mette har kigget i diverse reklameaviser, men hun er noget i tvivl om, hvad der er vigtigt i
forbindelse med køb af en computer. Mette regner med, at der skal anskaffes 3 nye computere.
Opg. 2.1 – Køb af computer
Find et tilbud på en computer, som du mener Mette vil kunne bruge som kontorcomputer i virksomheden. Opstil specifikationen fra computeren og forklar kort,
hvad de enkelte dele betyder og har af funktion.
Der skal også indkøbes 3 printere. Mette vil gerne have nogle gode printere, der
kan udskrive i farve, da hun selv har påtænkt at lave reklamemateriale og diverse små skilte
til butikkerne.
Opg. 2.2 – Køb af printer
Vælg en model og forklar hvorfor du har valgt den type af printer.
Mette har allerede licens til et meget simpelt regnskabsprogram, hvor hun kan bogføre almindelige finansbilag. Programmet må gerne installeres på flere computere,
men Mette vil gerne have anskaffet en kontorpakke, f.eks. Microsoft Office, til de 3
computere på kontorerne.
Opg. 2.3 – Køb af software
Find priser på softwaren og forklar, hvad en kontorpakke typiske indeholder af programmer.
Kom også med forslag til hvilket styresystem, du mener, Mette bør have. Du skal også forklare
forskelle på styresystemer og brugerprogrammer
Opg. 2.4 – Budget
Udarbejd et lille budget i Excel, der viser de samlede omkostninger
ved IT-investeringen. Husk at formatere regnearket, så det ser pænt
ud.
Opg. 2.5 – Diagram
Udarbejd et cirkeldiagram, der viser omkostningerne fordelt på computer, printer og software.
Diagrammet skal sættes ind i din rapport som kæde, så det automatisk kan opdateres
-6-
Informationsteknologi
Case
Niveau D
Problem 3 – Netværk og sikkerhed
Opgaver til kap. 3 & 4
Mette har læst en del om IT på internettet og også været i dialog med et mindre konsulentfirma, der rådgiver omkring IT-løsninger til detailbutikker. De forklarede Mette, at man med fordel kan oprette et netværk, såfremt man har flere butikker i virksomheden. Lene forstod ikke
meget af deres snak, så hun har brug for at få forklaret, hvad et netværk egentlig er.
Opg. 3.1 - Netværk
Beskriv LAN og WAN, og hvordan de kan bruges i forhold til Nutidens Sko
Opg. 3.2 - LAN
Beskriv forskellige typer af LAN-netværk samt fordele og ulemper ved dem. Du skal på baggrund heraf anbefale Mette hvilken LAN-netværks-løsning, du mener, hun bør vælge
Opg. 3.3 - Netværksudstyr
Forklar endvidere, hvilket udstyr, der som regel indgår i et LAN-netværk – både hardware og
software.
Det simple bogføringsprogram, som Mette anvender, kan ikke bruges som en serverløsning,
hvor programmet installeres på serveren og så kan startes fra de enkelte kontormaskiner. Der
skal altså stadigvæk bogføres i hver sin version af regnskabsprogrammet i den enkelte butik.
Det er meningen, at Mette skal køre rundt og bogføre for de enkelte butikker.
Opg. 3.4 – Fælles software
Forklar, hvilke fordele, der kunne være for ”Nutidens Sko”, såfremt Mette anskaffelser et bogførings- og lagerstyringsprogram, der kan installeres på serveren. (Alle 3 butikker vil herefter
kunne bogføre i samme regnskab i stedet for 3 separate regnskaber)
Mette beslutter at oprette et netværk til sine butikker. De mange fordele ved netværksløsninger gjorde udslaget, men Mette er stadig noget bekymret for IT-sikkerheden. Hun er af den
overbevisning, at der er større chance for at miste vigtige data i et netværk, når alle data mere eller mindre er placeret på en server.
Opg. 3.5 - Sikkerhed
Forklar, hvad virksomheden kan gøre for at optimere IT-sikkerheden, når der etableres et netværk. Her tænkes både på fysisk sikkerhed såvel som andre foranstaltninger, der f.eks. kan formindske risikoen for virus- og hackerangreb.
I det nye netværk for ”Nutidens Sko” er det også hensigten, at Mette vil dele nyheder
om produkter, kampagner, økonomi m.v. med sine ansatte. Hun har tænkt på at få oprettet en slags intranet, så det bliver lettere at kommunikere med de ansatte og dele viden.
Opg. 3.6 – Intranet
Forklar hvad begrebet ”intranet” dækker over.
-7-
Informationsteknologi
Case
Niveau D
Problem 4 – Websted og e-handel
Opgaver til teorihæftet kap. 5 og Frontpage
Mette har altid gerne ville have en hjemmeside til sin virksomhed. Men da hverken hun eller
sin kæreste har været gode til IT, så er det aldrig blevet til mere end tanken. Mette husker, at
revisoren også nævnte noget omkring et websted med e-handel, som en god udvidelsesmulighed for virksomheden.
Opg. 4.1) Forklar Mette, hvad man bør tænke over, når man skal til at designe en hjemmeside. Her bør du komme ind på indhold, struktur, layout, farvevalg samt brugervenlighed.
Opg. 4.2) Lav et forslag til en hjemmeside for virksomheden ”Nutidens Sko”. Der kan med fordel anvendes rammesider, såfremt hjemmesiden udarbejdes i Microsoft
Frontpage. Billeder og info til hjemmesiden finder du selv på, men der skal
som minimum være 3 sider.
Mette har set én af hendes konkurrenter bruge nogle rigtigt flotte billeder
på deres hjemmeside. Mette vil gerne bruge de samme billeder på hendes
hjemmeside
Opg. 4.3) Forklar reglerne om ophavsret
Problem 5 – e-handel
Opgaver til – Virksomhedens informationsnetværk
Flere og flere er begyndt at handle over nettet, derfor overvejer Mette, om hun også skal til at
satse på e-handel.
Opg. 5.1 – Internettet og salg
Redegør for Internettets betydning som salgskanal i dag og i fremtiden set ud
samfundets synsvinkel
Opg. 5.2 – Fordele og ulemper ved e-handel
Redegør for fordele og ulemper ved at Nutidens Sko får e-handel frem for at sælge via en butik
i lokalområdet. Dit svar skal ses både ud fra kundernes og virksomhedens synspunkt
Opg. 5.3 – E-handel og sikkerhed
Udarbejd forslag til de sikkerhedsmæssige foranstaltninger som er nødvendige, hvis det skal
være muligt at købe on-line på Nutidens Skos hjemmeside. Herunder bør du komme ind på
begrebet e-handelsmærke
-8-
Informationsteknologi
Case
Niveau D
Problem 6 – Digital signatur, e-boks og e-learning
Opgaver til – Det digitale samfund
Der er nu blevet ansat medarbejdere i de 2 nye butikker, så der i alt er 14 medarbejdere beskæftiget i ”Nutidens Sko”. Mette har altid brugt det eksterne lønbureau, Dataløn, når virksomheden skal udbetale løn. Nu overvejer hun, hvorvidt hun skal ansætte en deltidsmedarbejder, som kan lave løn og andre administrative opgaver.
Imidlertid finder Mette det for besværligt og dyrt at skulle investere i et lønsystem. Da hun kontakter Dataløn for at tilmelde de nye medarbejdere, forklarer de om en ny måde at udlevere lønsedler på, nemlig via e-boks. Hertil
skal anvendes en digital signatur, som Dataløn kan bestille for de ansatte.
Opg. 6.1 – e-boks og digital signatur
Forklar, hvad e-boks og digital signatur er og ellers kan anvendes til.
Dataløn har fremsendt en cd, der virtuelt viser, hvordan e-boks og digital signatur anvendes.
Mette er meget begejstret for denne undervisningsform og vil selv gerne anvende ”e-learning”
over for sine ansatte. Hun tænker, at hun kan få lavet en slags undervisningscd, hvor der dels
vises en masse information om de enkelte sko ligesom der kan være små filmklip omkring god
service.
Opg. 6.2 – e-learning
Forklar, hvilke fordele og ulemper, der er for både virksomheden og de
ansatte ved at anvende ”e-learning”.
-9-
Informationsteknologi
Case
Niveau D
Problem 7 – IT-politikker
Opgaver til – IT-politikker
Med etableringen af et netværk og i det hele taget af mere IT i Nutidens Sko er Mette af flere
blevet rådet til udforme nogle IT-politikker, der skal være gældende for hele virksomheden.
Hun er dog i tvivl om, hvad IT-politikker skal omhandle
Opg. 7.1 – IT-politikker
Forklar hvad IT-politikker generelt set omhandler og hvorfor det er vigtigt for virksomheder at
have disse
Opg. 7.2 – IT-politik for Nutidens Skos
Lav en folder hvor du udarbejder et forslag til virksomhedens ITpolitik. Du bestemmer, hvad indholdet skal være. Folderen skal
laves i Publisher
- 10 -
Informationsteknologi
Case
Niveau D
Problem 8 – Budget til banken og bonussystem
Repetitionsopgaver i Excel
Selvom det går fint med butikken i Odense og der er overskud, så har investeringen i 2 nye
butikker ikke været omkostningsfrit. Mette har selv sparet en del penge op, men det slår alligevel ikke helt til. Derfor må hun i banken for at bede om et lån til de sidste omkostninger.
Banken er meget fortrøstningsfuld med hensyn til virksomhedens udvikling og mener bestemt,
at skokæden har en stor fremtid foran sig. Banken vil dog gerne se et budget, dels for de enkelte butikker, dels et samlet set for virksomheden.
Opg. 8.1 - Budget
Lav et regneark i Excel, hvor du opretter budgetter for de 3 butikker i
Odense, Svendborg og Middelfart. Budgettet samles i et koncernbudget,
som indeholder alle tallene fra de 3 butikker.
Af regnearket skal man både kunne se indtægter og omkostninger, således
at man kan opgøre et overskud. Omkostninger kan f.eks. specificeres på vareforbrug, løn, markedsføring og så videre. Der laves et budget fordelt på årets
12 måneder. Find selv på relevante tal.
Brug formler, hvor du finder det relevant og formater regnearket, så det ser pænt ud.
Nu, hvor der er kommet mange ansatte, har Mette besluttet at indføre et bonussystem. Såfremt en medarbejder sælger for mere end kr. 25.000 pr. måned, vil vedkommende skulle
have udbetalt en bonus, der svarer til 10% af det salg, som er større end kr. 25.000.
Opg. 8.2 - Bonus
Lav et regneark i Excel, hvor de enkelte medarbejderes bonus kan beregnes. Der
kan med fordel anvendes HVIS-funktion til løsning af denne opgave.
NB: I Elev_bibliotek under IT kan du finde en skabelon til beregningen
- 11 -
Informationsteknologi
Case
Niveau D
Problem 9 – Nye skabeloner og spørgeskema
Repetitionsopgaver i Word
Butikkerne i Svendborg og Middelfart er nu åbnet og der strømmer mange kunder til. Selvom
kontorerne ikke er blevet færdige, har Mette alligevel valgt at åbne butikkerne med et gevaldigt åbningssalg.
”Nutidens Sko” har fået nogle rigtig gode anmeldelser i lokalaviserne. Specielt indretningen og
det store udvalg i moderigtige italienske sko er blevet rost til skyerne.
Som følge af den store forandring i virksomheden, er der opstået nye behov for administrative
papirer.
Flere af de ansatte klager over manglende formularer, herunder f.eks. skabeloner til fax og
brevfletning.
Opg. 9.1 – Skabelon til brevpapir
Udarbejd et nyt brevpapir (skabelon) i Word for virksomheden. Brevpapiret skal kunne anvendes såvel til intern som ekstern post. Logo, adresser m.v. finder du selv på.
Mette og de to butiksbestyrere i henholdsvis Svendborg og Middelfart vil gerne have et spørgeskema, hvor kunder skal have mulighed for at evaluere butikkerne. I spørgeskemaet vil de
specielt have lagt vægten af spørgsmål på service, vareudvalg samt butiksindretning.
Opg. 9.2 - Spørgeskema
Udarbejd et spørgeskema i Word, som kan anvendes i de 2 nystartede butikker.
Butiksbestyreren i Middelfart har arrangeret en lille modeopvisning i samarbejde med en lokal tøjbutik og frisør. Her er det meningen, at en ny serie af
italienske modesko skal vises frem for andre erhvervsdrivende i byen. Senere
vil der blive afholdt modeopvisning for de almindelige kunder.
Opg. 9.3 - Brevfletning
Udarbejd en invitation til modeopvisningen
Find 10 virksomheder i Middelfart, som kan inviteres, og opret en liste med adresserne
på de 10 virksomheder i Excel
Brevflet adresserne med din invitation. Du skal bruge det brevpapir, som du udarbejdede for nylig.
- 12 -
Informationsteknologi
Case
Niveau D
Problem 10 – Arbejdsmiljø og distancearbejde
Opgaver til
Der har været rigtig meget arbejde forbundet med opstarten af
de 2 nye butikker. Det har været en kæmpe omvæltning for
Mette.
Forholdet til kæresten er begyndt at smuldre og stakken med
arbejdsopgaver bliver bare større og større som dagene går.
Hun føler sig tit utilpas og har ofte ond i maven, når hun kommer hjem fra arbejde. Hun har derfor ikke rigtig overskud til
kæresten eller sine veninder.
Til tider er hun ved at opgive det hele, da arbejdsbyrden virkelig påvirker hendes humør og
sind voldsomt.
Opg. 10.1 - Arbejdsmiljøcirklen
Forklar med udgangspunkt i arbejdsmiljøcirklen, hvad de psykiske faktorer består af.
Opg. 10.2 - Stress
Forklar, hvad der ud over stress kan give et dårligt arbejdsmiljø for den
enkelte ansatte på en virksomhed.
Mette er af den overbevisning, at hun måske kan afhjælpe sin stress
ved at kunne lave noget arbejde ”online” hjemmefra og derfor ikke
behøver være så meget i butikkerne.
Opg. 10.3 – Oprettelse af hjemmearbejdsplads
Forklar, hvad der kræves for at kunne oprette en hjemmearbejdsplads, hvor hun kan koble sig
på virksomhedens netværk. Husk at tage stilling til internetforbindelse
Opg. 10.4 - Distancearbejde
Hvilke fordele og ulemper er der forbundet ved distancearbejde.
- 13 -

Similar documents