Bilag 3: Ledeblokke fra Bøgeskovens kyst

Transcription

Bilag 3: Ledeblokke fra Bøgeskovens kyst
Afskrivning af forbedringer
Kurverne aflæses og benyttes således:
1. Når du kender den oprindelige anskaffelsespris.
•
•
•
gå ind på vandret akse, til du når den alder som forbedringer har “i dag”.
gå lodret op, til du skærer den kurve som hører til forbedringen.
aflæs ude på venstre søjle til hvilken %, forbedringen skal nedskrives til, set i forhold til dens
oprindelige anskaffelsespris. Eller brug nedenstående tabel.
2. når du kender sidste overtagelsespris og alder ved sidste overtagelse:
•
•
•
•
•
gå ind på vandret akse, til du når den alder som forbedringer havde ved overtagelsen.
gå lodret op, til du skærer den kurve som hører til forbedringen.
aflæs ude på venstre søjle, hvilken nedskrevet procentværdi forbedringen havde ved overtagelsen.
divider overtagelsesprisen med den fundne %, og gang med 100 %, så har du den tilnærmelsesvise
rigtige oprindelige anskaffelsespris.
udregn nu den ny nedskrevne værdi, som beskrevet under pos 1.
5-års afskrivning
År
1 2 3 4 5
Procent 95 75 50 30 10
10-års afskrivning
År
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Procent 95 90 80 70 60 50 40 30 20 10
20-års afskrivning
År
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Procent 98 96 94 92 90 85 80 75 69 64 59 53 48 43 37 32 27 21 15 10
30-års afskrivning
År
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Procent 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 86 82 78 74 70 66 62 58 54 50
År
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Procent 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10
Opdatering af forældet vurdering:
1) Find "anskaffelsesår" for forbedringen i den seneste vurdering.
2) Træk dette årstal tal fra det aktuelle årstal (fx. anskaffet 2005, aktuelt år 2010 = 5 år)
3) Find "afskrivningsperiode (år) i vurderingen - og vælg den tilsvarende tabel ovenfor.
4) Find "anskaffelsessum (kr) i vurderingen.
5) Dividér anskaffelsessum med 100 og gang med = aktuel restværdi
Eksempel:
Håndvask købt i 2003 til 900 kr.- nedskrives over 20 år iflg. forældet vurdering
Alder i 2010 = 7 år.
År 7 i 20 års tabellen = 80 procent
900 divideret med 100 gange 80 = 720 kr i aktuel restværdi.