Curriculum Vitae for læge Maja Vestmø Maraldo

Comments

Transcription

Curriculum Vitae for læge Maja Vestmø Maraldo
C u r r i c u l u m V i t a e f o r l æ g e M a j a Ve s t m ø M a r a l d o
PERSONLIGE OPLYSNINGER
Født:
9. marts 1977, København
Adresse:
Borups Plads 30, 4. th.
2200 København N
Telefon:
38 11 21 92 / 61 26 21 92
E-Mail:
[email protected]
Civilstand:
Gift med læge Jakob Maraldo
ERHVERSERFARING
2006
Turnus ved medicinsk afdeling, Storstrømmens Sygehus Nykøbing
Falster, 2 mdr. (afbrudt af barsel).
2005
Turnus ved ortopædkirurgisk afdeling, Storstrømmens Sygehus
Nykøbing Falster, 6 måneder.
2003-2004
Projektkoordinator. Ansat af IMCC uland på et Danida finansieret
primært sundhedsprojekt i San Lucas, Bolivia i 14 måneder.
2002-2003
Medicinsk afdeling Frederikssund Sygehus, vikariat, 4 måneder.
UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND
2006
Cand. Med. fra Københavns Universitet. OSVAL II opgave på
institut for international sundhed om implementeringen af WHOs
børnesundhedsprogram IMCI.
1996
Matematisk student fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole,
København.
PRE- & POSTGRADUAT VIDEREUDDANNELSE
2006
Deltagelse i følgende kurser:
Praktisk infektionsmedicin (2 dage).
1
C u r r i c u l u m V i t a e f o r l æ g e M a j a Ve s t m ø M a r a l d o
Praktisk bed-side neurologi (1 dag).
Lungelidelser i praksis (2 dage).
Kardiovaskulær farmakologi (2 dage).
Praktisk EKG diagnostik (2 dage).
Læring i klinikken, obligatorisk turnuskursus (3 dage).
Yngre Lægers TR-1 for tillidsrepræsentanter (2 dage).
2004
Kursus i undervisningsmetoder og formidling af sundhedsviden,
afholdt af det bolivianske sundhedsministerium (40 timer).
2002
Tropemedicinsk kursus ved IMCC og Københavns Universitet (4
uger).
2002
Kursus i samarbejde, konfliktløsning og psykisk førstehjælp, afholdt
at IMCCs ulandsgruppe (3 dage).
2002
Kursus i ”læring i kulturmødet” ved Jørn Eskildsen (4 dage).
1999
DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) weekend om Ledelse og
Regnskabsførelse.
ORGANISATORISK ARBEJDE
2006
Valgt ind i FAYLs Gruppen af Yngste Læger (GYL) som
repræsentant for kandidaterne ved Københavns Universitet og
dermed medlem af YLs repræsentantskab.
2002-2005
Aktiv i IMCC uland før og efter udsendelse til Bolivia.
Hovedaktiviteten var oplæring og udvælgelse af fremtidige udsendte
til IMCC projektet i San Lucas, Bolivia.
1998-2002
Aktiv i IMCC København med følgende aktiviteter:
Opstart af projektet Sexekspressen (seksual-formidling til
folkeskolens 7.-10. klasse), herunder fundraiser, kasserer og
leder af projektet.
Medarrangør af IMCCs Generalforsamling 2001 og
Forårsmøde 2000.
Delegeret ved IFMSAs (International Federation of
International Medical Students’ Associations)
Generalforsamling 1999- 2001 og Forårsmøde 2000.
Delegeret ved FINOs (Føderation af Internationale
Nordiske mediciner Organisationer) Generalforsamling
1999.
2
C u r r i c u l u m V i t a e f o r l æ g e M a j a Ve s t m ø M a r a l d o
ØVRIG ERHVERVSERFARING OG UDLANDSOPHOLD
2002
1 måneds Exchange ophold på Gyn-Obs afdeling, Barquisimeto,
Venezuela.
2001-2002
FaDLs blødprøvetagningshold 1602 på Rigshospitalet.
2000
3½ måneds rundrejse i Ecuador, Peru og Bolivia.
1993-2001
Afløser på plejehjem, lagermedhjælper, lærervikar, ekspedient,
piccoline.
INTERESSER
Min familie. Rejser med natur- og kultur-indhold. Løbetræning. God litteratur.
3

Similar documents