Din guide til partikelstørrelse

Transcription

Din guide til partikelstørrelse
Din guide til partikelstørrelse
Partikler synlige med
scanningselektronmikroskop
Partikler synlige med
optisk mikroskop
Partikler synlige for øjet
BIL UDSTØDNING
BRANDRØG
METALRØG
OLIETÅGE
CEMENTSTØV
TOBAKSRØG
VIRUS
0.001
0.01
BAKTERIER
0.1
1 2,5[1]
Størrelse i mikrometer (µm)
INDUSTRIAL
STØV
KULSTØV
POLLEN
10[2]
100
1000
= Partiklerne, der er sværest at fange er i intervaller af 0,2–0,5 mikrometer (µm)
[1] PM2,5 betegner partikler mindre end 2,5 mikrometer. Luftkvalitet regulering er fastsat grænseværdier for PM2,5 i vores udeluft: Årligt gennemsnit må ikke overstige 20 μg/m3.
[2] PM10 betegner partikler mindre end 10 mikrometer. Luftkvalitet regulering er fastsat grænseværdier for PM10 i vores udeluft: Årligt gennemsnit må ikke overstige 40 μg/m3.
www.QleanAir.dk