Hent organisationsoversigt her

Comments

Transcription

Hent organisationsoversigt her
Ledelse
Pentagon / ledelsesgruppen: Centerleder Mark Jensen, Souschef Christel Jørgensen, Afdelingsleder Margrethe
Tovgaard, Institutionsleder Morten Ellehauge, Afdelingsleder Pia Hegner, Afdelingsleder Dorte L. Henriksen
Team sekretariat – Teamleder Christel
Else Poulsen – Sekretær
Mette Gadkjær – Sekretær
Christoffer Jepsen - IT medarbejder
Jørgen Blond – Projektleder
Anne Vibe Andreasen – Administrativ konsulent
Line Clement Døssing - Administrativ konsulent
Team:
Finn Nielsen – Pedel
Dan Pedersen – Pedel
Emil Sahin – IT medarbejder
Michella Thomsen - sekretær
Mie Dea Pedersen – kontorelev
Lotte Pedersen - Serviceassistent
Skole
Teamleder Pia
Ung
Teamleder Margrethe
Special
Teamleder Dorte
Rita Pape
Lotte Engholm
André Michaelsen
Hans Peter Hansen
Susanne Kaare Andersen
Ole Pedersen
Maj-Britt Larsen
Lone Frederiksen
Pawel Rutkowski
Morten Klausen
Claudia Radzioch
Marianne Balsløw
Solrød
Kommunegruppe
Pia
Pernille Knoop
Allan Vesterskov
Henriette Schunck
Martin Winther
Mai Rose Kristiansen
Jørgen Nielsen
Rikke Trondhjem
Køge
Kommunegruppe
Kirsten Rubæk
Ove Christiansen
Pernille Eltorp
Vinnie Hedegaard
Henriette Schunck
Hans Reinholdt
Maj-Britt Wille
Lene Hansen
Helle Evald
Mai Rose Kristiansen
Martin Larsen
Pernille Steenberg
Anette Håkonsen
Søren Tranum
Rikke Gram
Birgitte Hybholt
Pawel Rutkowski
Morten Rasmussen
Bente Kirketerp Møller
Greve
Kommunegruppe
Margrethe
Mark
Jørgen Blond
Stevns
Kommunegruppe
Mark
Team Fremtidslinjen – Institutionsleder Morten
Anna Maria Madsen – Pædagogmedhj.
Christian Juhl Vadsager – Lærer
Hanne Ahrens – Kreativitet og Design
Marianne Jensen – Drama og Medier
Rikke Lynge - Køkkenværksted
Per Lorentzen – Træ og metalværksted
Stine Gregersen – Studievejleder
Wiola Gorska – Studie koordinator & vejl.
Sidevognen (Fremtidslinjen)
Mentor (team ung)
Vejledningscafé (team Ung)
EGU Køge/Stevns, SFS og Next Step (Jørgen Blond)
UXG (team Ung)
Anette Nielsen – Køkkenværksted
Dan Pedersen – Pedel
Amalie Pirani – it/medie værksted
Morten Jensen– Multimedia
Signe Odsbøll – Lærer & Studievejleder
Nicklas Mørk – Lærer & Studievejleder
Sisse Stenberg – Lærer
Tove Tranberg - Teamleder af studievejledningen
Tværgående projekter:
Screening (team Special)
Servicestationen (team special)
Åben vejledning Campus Køge (Mark)
WiolaCampus
GorskaKøge
– Pædagogmedhj.
Mentorvejledning
(Team Ung)
EUD vejledning på EUC sjælland (Team Ung)
UUV’s organisationsstruktur
Styregruppe
2 ledere fra hver kommune
Pentagon/UUV’s Ledelse
Rådgivende Repræsentantskab
Centerleder Mark Jensen
Souschef Christel Jørgensen
Vælger selv en formand og
næstformand
Afdelingsledere/Institutionsledere
Margrethe Tovgaard, Pia Hegner,
Dorte L. Henriksen &
Morten Ellehauge
Team Sekretariat
Sekretariatsservice tværgående for organisationen
Team Skole
7 – 10 klasse
Team Ung
Op til 29 år
Team Special
Specialelever
Vejledning af
grundskoleelever 6. til 10.
klasse.
Vejledning af
unge efter
grundskolen og
op til det 25. år.
Vejledning af
elever i
specialklasser og skoler fra 8.
klasse.
Vejledning af
målgruppen op til
det 25. år. STU
målgruppevurdering.
Overgangsvejledning til
ungdomsuddannelse.
Team
Fremtidslinjen
STU institution
Vejledning og
undervisning af
STU elever på
den 3-årige
ungdomsuddannelse for
unge med
særlige behov.