NOSKLX Medico 300/500V Halogenfri installationskabler

Transcription

NOSKLX Medico 300/500V Halogenfri installationskabler
NOSKLX Medico 300/500V
Halogenfri installationskabler
Halogenfree installation cables
4
3
Standard
nkt cables-fabriksstandard
Standard
C60332-3
5
2
1
Konstruktion
Construction
1
Rund massiv
kobberleder
2
Isolation PEX
Insulation PEX
Circular solid copper
conductor
3
Kontakttråde, fortinnede
kobbertråde anbragt sammensnoet. Samlet tværsnit
1 mm2
4
Skærm,
aluminiumsbånd
limet til yderkappen
5
Termoplastisk compound,
UV-stabiliseret
Thermoplastic compound, UV
resistant
Anvendelse
Application
I bygninger, i kanaler, i fri luft og i jorden. Hvor der kræves/ønskes et halogenfrit og miljøvenligt skærmet kabel. Kablet er egnet til
f.eks. hastighedsregulerende motorer og edb-stikkontakter.
Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør.
Installation in buildings, in channels, in open air and in the ground
Egenskaber
Properties
300/500V
Kappefarve
Lysegrå
Colour of sheath
light grey
2 kV AC for hver leder i 15 minutter
Røgtæthed
IEC 61034
+70 °C
Brandprøve
IEC 60332-1
Mærkespænding
Rated voltage
Prøvespænding
Test voltage
Max. drifttemperatur
Smoke density
Fire conditions
Max. operating temperature
Max. ledertemperatur
+90 °C
Syrebestemmelse
IEC 60754-1, EN 50267-2-1
Ledningsevne - pH-ændring
IEC 60754-2, EN 50267-2-3
Max. conductor temperature
+250 °C
Max. short-circuit temperature
Levering
QADDY®
Min. temperature for laying and manipulation
Packaging
QADDY ®
Ved under - 5 °C skal der tages specielle forholdsregler for ikke at beskadige yderkappen
Min. bending radious
Below - 5 °C special precaution shall be taken not to damage the
ourter sheat
Max. tilladeligt træk
0 °C
Min. håndteringstemperatur
Max. Lagertemperatur
Min. bøjeradius
+40 °C
Max. stock temperature
CE-overensstemmelse
CE-conformity
Leder identifikation med jord (G)
Colour marking of cores with
protecting earth (G)
Max pulling force
3-leder: Grøn/gul, blå, brun
3-cores: Green/yellow, blue, brown
4-leder: Grøn/gul, blå, brun, sort
4-cores: Green/yellow, blue, brown, black
5-leder: Grøn/gul, blå, brun,
sort, grey
10 x kabeldiameter
10 x cable diameter
50 N/mm2 ved direkte træk i lederen
50 N/mm2 on conductors
Lavspændingsdirektivet
Lov Voltage Diretive
RoHS
Ja
RoHS
Yes
REACH
REACH
Ja
Yes
5-cores: Green/yellow, blue, brown,
black, grey
1
DEC2015
Max. kortslutningstemperatur
NOSKLX Medico 300/500V
Tekniske data
Technical data
Dimension
No. of cores and
cross-section
Levering
Delivery
Udvendig dimension nom.
Outer diameter
nom.
Udvendig dimension max.
Outer diameter
max.
Ca. vægt
Cable mass
approx.
El-nr.
Product number
mm²
m
mm
mm
kg/km
3G1,5
QA 500
8,4
8,7
108
3033163005
4G1,5
QA 450
9,1
9,4
127
3033163018
EAN-nr
EAN-nr.
5 702950 277710
5 702950 277727
5G1,5
QA 400
9,9
10,2
147
3033163021
3G2,5
QA 450
9,4
9,7
140
3033163034
4G2,5
QA 400
10,2
10,5
170
3033163047
5G2,5
QA 300
11,0
11,3
202
3033163050
5 702950 277734
5 702950 277741
5 702950 277758
5 702950 277765
All rights reserved. Any unauthorized usage, redistribution or reproduction of part or all of the content in any form will constitute an infringement of copyright. The data are only indicative and should not
be considered a binding representation or warranty from nkt cables concerning a product’s properties or usability. The data page is not exhaustive and should be read in conjunction with nkt cables
other product data sheets, whether published or not. nkt cables reserves the right to change the data page without prior notice.
2